Logo Stredniskoly.cz

Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola

www.bpa-praha.cz
www.bpa-svatonovice.cz
praha (zavináč) bpakademie.cz
hana.bartova (zavináč) bpakademie.cz
731 460 464 (Zástupce ředitele)
725 387 194 (Sekretariát)
722 956 856 (Ředitel školy)

Sídlo školy

Hloubětínská 78/26
Praha, 19000
Hodnocení prezentace (Co je to?):
88,51 %
Typ školy: Soukromá škola
Ředitel(ka): Mgr.Karel Brát
Zřizovatel:Mgr.Josef Krysta
IČ:27121313
Kontaktní osoby:Mgr. Viktor Kratochvíl (Zástupce ředitele školy), 731 460 464
Hana Bártová (Asistentka zástupce ředitele školy), 725 387 194
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Stravování

Naši žáci mají možnost je odebírat obědy od externí firmy , která nám obědy dováží vždy teplé v době polední pauze. Žák si může vybrat vždy ze 3 jídel, kdy 1 je vegetariánské.

Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola

Bezpečnostně právní akademie, s.r.o. střední škola ( dále jen BPA) je soukromou střední školou schválenou MŠMT ČR a po odborné stránce výuky i MV ČR a společně se školami v Ostravě, Brně a Plzni máme již 20-ti letou tradici.

Všichni žáci on-line připojeni na „elektronickou knihovnu“ školy – k dispozici veškeré učební materiály a komunikace s pedagogy on-line.

Škola vlastní sportovně výukový areál v obci Malé Svatoňovice v Krkonoších ( www.bpa-svatonovice.cz), kde žáci absolvují povinné odborné kurzy v délce 6 dní každý ( lyžařský, horolezecký, střelecký a branný). V areálu je k dispozici žákům celodenní stravování a ubytování ve vlastních prostorách školy, posilovna, sauna, lezecká stěna, tenisový kurt, tělocvična a sportovní hala

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
6842M01 – Bezpečnostně právní činnost
Ochrana majetku a osob
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní68
Bezpečnostně právní akademie, s.r.o. střední škola ( dále jen BPA) je soukromou střední školou schválenou MŠMT ČR a po odborné stránce výuky i MV ČR a společně se školami v Ostravě, Brně, Plzni a Malých Svatoňovicích máme již 24-ti letou tradici.

Všichni žáci on-line připojeni na „elektronickou knihovnu“ školy – k dispozici veškeré učební materiály a komunikace s pedagogy on-line, jazykový výukový program Bledschool pomocí ict

Denní studium je určeno žákům 9.tříd. Je čtyřleté a je zakončeno maturitní zkouškou. Škola poskytuje studentům úplné střední odborné vzdělání.

Obsahová náplň studia je přizpůsobena budoucímu pracovnímu uplatnění absolventů. Studijní obor 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost - školního vzdělávacího programu Ochrana osob a majetku připravuje studenty pro zařazení u městské a obecní policie, u celní správy, v soukromých bezpečnostních službách, u vězeňské stráže, Policie ČR.
Po úspěšném zakončení studia maturitní zkouškou se mohou absolventi ucházet o přijetí k vysokoškolskému studiu.
Všeobecné informace o oboru Bezpečnostně právní činnost
Školné: 18.000,-Kč
7842M01 – Technické lyceum
Specifický záměr vojenský
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., dříve Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice, s.r.o.( dále jen BPA) je soukromou střední školou schválenou MŠMT ČR a po odborné stránce výuky i MV ČR a společně se školami v Ostravě, Brně a Plzni máme již 24-ti letou tradici.

Všichni žáci on-line připojeni na „elektronickou knihovnu“ školy – k dispozici veškeré učební materiály a komunikace s pedagogy on-line, výuka jazyků pomocí ict- Bledschool.

Denní studium je určeno žákům 9.tříd. Je čtyřleté a je zakončeno maturitní zkouškou. Škola poskytuje studentům úplné střední odborné vzdělání.

Obsahová náplň studia je přizpůsobena budoucímu pracovnímu uplatnění absolventů. Tento školní vzdělávací program má za úkol připravit všeobecně vzdělaného absolventa s částečnou vojenskou specializací jak po stránce humanitní, tak přírodovědné.

Od druhého ročníku je studium dle vlastního ŠVP zaměřeno na vojenské odbornosti s úzkou spoluprací s Ministerstvem obrany a vysokou školou Univerzita obrany v Brně.. Během studia mají žáci mimo jiné navíc 5 hodin speciální tělesné výchovy týdně se zaměřením na výuku sebeobrany, judo , karate a další bojová umění. Součástí výuky jsou i společná soustředění s armádou ČR ve vojenských výcvikových prostorech.
Škola připravuje své absolventy tak, aby se v dalším studiu rychle orientovali a pružně přizpůsobili podmínkám vysokých i vyšších odborných technických škol, případně technicko - podnikatelské praxi. Absolventi mají dále možnost dále studovat na vysokých školách technického směru, zejména pak na vysoké škole Univerzity obrany v Brně ve vojenských i civilních studijních programech.
Absolvent získá všeobecný rozhled a získá schopnost pružně reagovat na potřebu případného přeškolení v rámci další odborné kariérové přípravy a celoživotního vzdělávání. Dalším cílem je připravit absolventa k vedení týmu lidí v každodenní činnosti, k zvládání rizik a stresových situací a k rozhodování se při psychickém a fyzickém vypětí. Uvedené dovednosti je připraven řešit mimo jiné při činnostech integrovaného systému ochrany obyvatel a obrany státu.
Tyto dovednosti získá také prostřednictvím zvýšeného počtu hodin tělesné přípravy, výuky cizích jazyků, informačních technologií a dalších branných aktivit.
Všeobecné informace o oboru Technické lyceum
Školné: 18.000,-Kč
7842M01 – Technické lyceum
Specifický záměr hasičský
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola ( dále jen BPA) je soukromou střední školou schválenou MŠMT ČR a po odborné stránce výuky i MV ČR a společně se školami v Ostravě, Brně a Plzni máme již 20-ti letou tradici.

Všichni žáci on-line připojeni na „elektronickou knihovnu“ školy – k dispozici veškeré učební materiály a komunikace s pedagogy on-line, výuka jazyků pomocí ict- Bledschool.

Denní studium je určeno žákům 9.tříd. Je čtyřleté a je zakončeno maturitní zkouškou. Škola poskytuje studentům úplné střední odborné vzdělání sd maturitní zkouškou.

Obsahová náplň studia je přizpůsobena budoucímu pracovnímu uplatnění absolventů. Tento školní vzdělávací program má za úkol připravit všeobecně vzdělaného absolventa s částečnou hasičskou specializací jak po stránce humanitní, tak přírodovědné.

Od druhého ročníku je studium dle vlastního ŠVP zaměřeno na hasičské odbornosti s úzkou spoluprací s Hasičským záchranným sborem a Vysokou školou báňskou v Ostravě – fakulta bezpečnostního inženýrství. Během studia mají žáci mimo jiné navíc 5 hodin speciální tělesné výchovy týdně se zaměřením na výuku sebeobrany, judo , karate a další bojová umění. Součástí výuky jsou i společná soustředění s HZS ČR.

Absolvent získá všeobecný rozhled a získá schopnost pružně reagovat na potřebu případného přeškolení v rámci další odborné kariérové přípravy a celoživotního vzdělávání. Dalším cílem je připravit absolventa k vedení týmu lidí v každodenní činnosti, k zvládání rizik a stresových situací a k rozhodování se při psychickém a fyzickém vypětí. Uvedené dovednosti je připraven řešit mimo jiné při činnostech integrovaného systému ochrany obyvatel a obrany státu.
Tyto dovednosti získá také prostřednictvím zvýšeného počtu hodin tělesné přípravy, výuky cizích jazyků, informačních technologií a dalších branných aktivit.

Škola připravuje své absolventy tak, aby se v dalším studiu rychle orientovali a pružně přizpůsobili podmínkám vysokých i vyšších odborných technických škol, případně technicko - podnikatelské praxi. Absolventi mají dále možnost dále studovat na vysokých školách technického směru, zejména pak na Vysoké škole báňské v Ostravě.
Všeobecné informace o oboru Technické lyceum
Školné: 18.000,-Kč
6842L51 – Bezpečnostní služby
Bezpečnostní služby
Nástavbové studium2019–20203 rokyDistanční30
Bezpečnostně právní akademie, s.r.o. střední škola ( dále jen BPA) je soukromou střední školou schválenou MŠMT ČR a po odborné stránce výuky i MV ČR a společně se školami v Ostravě, Brně, Plzni, Malých Svatoňovicích máme již 24-ti letou tradici.

Všichni žáci on-line připojeni na „elektronickou knihovnu“ školy – k dispozici veškeré učební materiály a komunikace s pedagogy on-line

Distanční studium je určeno absolventům 3. letých učebních oborů. Je tříleté a je zakončeno maturitní zkouškou. Škola poskytuje studentům úplné střední odborné vzdělání.

Obsahová náplň studia je přizpůsobena budoucímu pracovnímu uplatnění absolventů. Studijní obor školního vzdělávacího programu Bezpečnostní služby ( kód 68-42-L/51) připravuje studenty pro zařazení u městské a obecní policie, u celní správy, v soukromých bezpečnostních službách, u vězeňské stráže, event. u Policie ČR.
Po úspěšném zakončení studia maturitní zkouškou se mohou absolventi ucházet o přijetí k vysokoškolskému studiu ( právnické fakulty, Univerzita T.Bati ve Zlíně, VŠB-TU, fakulta FBI, Policejní akademie v Praze, Univerzita obrany Brno…)
Všeobecné informace o oboru Bezpečnostní služby
Školné: 15.300,-Kč

Fotogalerie

Budova školySebeobrana maturitní předmětElektronická knihovnalyžařský kurz 2016

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.