Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední průmyslová škola Strojírna Litvínov, spol. s r.o.

m.tarant (zavináč) spslitvinov.cz
info (zavináč) spslitvinov.cz
773 569 142 Ředitel

Sídlo školy

Na Pavlu 2155
Litvínov, 43601

Odloučená pracoviště

Střední průmyslová škola Strojírna Litvínov, spol.
Čapkova 2137, Litvínov
Centrum bakalářských studií - teoretická výuka
Ukrajinská 453, Litvínov
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Ing. Michal Tarant

Kontaktní osoby

10.–11. října 2021
Šance 2021, Teplice, Dům kultury, U Zámku 525/1
7.–8. listopadu 2021
Sokrates 1, Sportovní hala, Most
9.–10. listopadu 2021
Vzdělávání 2022, Chomutov Sportovní hala, Mánesova 4980
2.–4. září 2022
Adaptační kurz
Lesná v Krušných horách
10. listopadu 2022 09:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
V Centru bakalářských studií při Schole Humanitas, Ukrajinská 453, Litvínov
6. prosince 2022 09:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
V Centru bakalářských studií při Schole Humanitas, Ukrajinská 453, Litvínov
11. ledna 2023 09:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
V Centru bakalářských studií při Schole Humanitas, Ukrajinská 453, Litvínov
19. ledna 2023 09:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
V Centru bakalářských studií při Schole Humanitas, Ukrajinská 453, Litvínov
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijetí bez přijímací zkoušky
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Svářečská škola
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Učebnice zdarma
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly

Angličtina, němčina

Pro zájemce zajištěno ve spolupráci se SOŠ Schola Humanitas v Litvínově

Pro zájemce zajištěno ve spolupráci se SOŠ Schola Humanitas v Litvínově

Škola je součástí silné strojírenské skupiny. Společnost Strojírna Litvínov, spol. s. r. o. je stabilní česká společnost, která působí ve strojním průmyslu od roku 1999. Specializuje se na konvenční a CNC obrábění kovů do 25 tun a od roku 2001 také na vývoj a výrobu axiálních ventilátorů. V roce 2008 zahájila společnost činnost v divizi výroby aerodynamických tunelů. Vyvíjí a dodává technologie pro simulátory volných pádů a ve světovém měřítku je jednou ze tří výrobců této technologie. V roce 2010 byla založena stavební divize, která realizuje dodávky projektů na klíč. Počátkem roku 2014 pak zahájila činnost projekční a konstrukční kancelář. Společnost Strojírna Litvínov dále provádí montáže technologických zařízení, strojní údržbu, renovace strojních dílců, výrobu svařenců, svařování WIG-TIG, MAG (CO2) a zhotovuje projektovou i výrobní dokumentaci.

Strojírna Litvínov chce udržet své postavení na trhu. Každoročně investuje desítky milionů korun do vývoje nových produktů a modernizace výrobní základny. Nové konstrukce a výrobní technologie pak kladou stále větší nároky na znalosti a dovednosti lidí, kteří je tvoří, obsluhují a využívají. A právě pro takové vzniká v Litvínově nová střední škola.

Nová soukromá střední průmyslová škola v Litvínově bude zaměřena na strojírenství a bude pevně svázána s úspěšným výrobcem a hráčem ve strojírenském oboru v regionu.

Prioritou školy je kvalita výuky, která garantuje budoucí úspěšného uplatnění absolventů na trhu práce nebo v dalším studiu na vysokých školách. Strojírna Litvínov poskytne specialisty na výuku odborných předmětů a zajistí odbornou praxi a výcvik, který bude probíhat v reálném prostředí s využitím moderních postupů a přístrojového vybavení. Menší počet žáků školy ve třídách umožní kvalitní vzdělání, otevírající dveře k poznávání světa, k němuž patří i znalost cizích jazyků a získané technické kompetence.

Ve výuce budou využívány prvky projektové výuky vedoucí k samostatnosti a nutnosti rozvoje kritického myšlení. V rámci mezinárodních projektů budou moci žáci absolvovat zahraniční praxe a stáže (např. v Německu, Finsku). Výuka ICT, jazyků, matematiky i odborných předmětů (např. CNC programování, strojírenské konstrukce, aj.) bude probíhat v moderně vybavených a zařízených učebnách.

Škola postupně navazuje spolupráci s dalšími strojírenskými podniky a firmami v regionu a vědeckými pracovišti a institucemi v ČR i v zahraničí.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Obráběč kovů
23-56-H/01
2022–233 roky20AnoNe
denní0/0Školné: 0,-
Absolventi se uplatní všude tam, kde je výrobní činnost firem spojená s obráběním materiálů, zejména kovových. Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří seřizují a obsluhují konveční a číslicově řízené soustružnické obráběcí stroje, provádí práce nutné při strojním obrábění materiálů soustružením, vrtáním, vyvrtáváním, vyhrubováním, vystružováním, řezáním závitů, frézováním, hoblováním, protahováním nebo protlačováním součástí, broušením kovových součástí, dílů strojů a nástrojů, seřizováním a obsluhou číslicově řízených obráběcích strojů (CNC strojů). Po úspěšném ukončení studia absolventi mohou pokračovat ve vzdělávání nástavbovým studiem v oborech strojírenského zaměření nebo orientovaných na podnikání, ve kterých složí maturitní zkoušku.
Strojní mechanik
23-51-H/01
2022–233 roky20AnoNe
denní0/0Školné: 0,-
Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní ve strojírenství, ve výrobních, montážních a opravárenských provozech podniku, jako strojní zámečník, montér zámečník, provozní zámečník, montér a mechanik, montér točivých strojů, zámečník kolejových konstrukcí, zámečník kolejových vozidel, montér ocelových konstrukcí, montér plynovodů, montér vzduchotechniky, důlní zámečník, kontrolor strojírenských výrobků, montér kotlář a montér potrubář. V případě absolvování příslušného kurzu, vykonaní zkoušky a získání příslušného oprávnění je kvalifikován i pro další činnosti (např. svářeč, vazač břemen, řidič vysokozdvižného vozíku). Absolventi mohou pokračovat ve vzdělávání nástavbovým studiem v oborech strojírenského zaměření nebo orientovaných na podnikání.
Střední vzdělání s maturitou
Strojírenství
23-41-M/01
2022–234 roky20??NeNe
denní0/0Školné: 0,-Prospěch: 2,0
Absolventi jsou kvalifikovaní techničtí pracovníci, kteří se uplatní především ve středních technicko-hospodářských funkcích ve strojírenství (popř. v příbuzných technických odvětvích), a to při zajišťování konstrukční, projektové a technologické části výrobního procesu, při organizaci provozních činností, v obchodně technických službách apod. V oblasti péče o provozuschopnost strojů, zařízení a dopravních prostředků apod. mohou nalézt uplatnění jak v podnicích strojírenských, tak i v nejrůznějších podnicích nestrojírenských odvětví (např. nestrojírenského průmyslu, energetiky, stavebnictví, dopravy, zemědělství aj.). Příklady pracovních pozic, na kterých se mohou absolventi jako strojírenští technici v praxi uplatnit: konstruktér, technolog, mistr ve výrobě, dispečer, kontrolor jakosti, technik investic, technik údržby strojů, prodejce strojů a další. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách. Obvykle pokračují ve strojírenských oborech, často však i v oborech dopravy a spojů, informatiky a výpočetní techniky, zemědělství a lesnictví.

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ?? = bude upřesněno

Školy Online
© 2002–2022, Školy Online.