Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední průmyslová škola Strojírna Litvínov, spol. s r.o.

m.tarant (zavináč) spslitvinov.cz
info (zavináč) spslitvinov.cz

Sídlo školy

Na Pavlu 2155
Litvínov, 43601
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Ing. Michal Tarant

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

18.–19. října 2020
Šance 2020, Dům kultury Teplice, U Zámku 525/1
3.–4. listopadu 2020
Vzdělávání 2021, Městská sportovní hala, Mánesova 4980, Chomutov
8.–9. listopadu 2020
SOKRATES 2020, Sportovní hala Most, Budovatelů 112/7
10. listopadu 2020 09:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
V Centru bakalářských studií při Schole Humanitas, Ukrajinská 453, Litvínov
19. listopadu 2020
Vzdělávání 2021, Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Osvoboditelů 380, Louny
26. listopadu 2020
Vzdělávání 2021, Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Studentská 1354, Žatec
2. prosince 2020 09:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
V Centru bakalářských studií při Schole Humanitas, Ukrajinská 453, Litvínov
14. ledna 2021 09:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
V Centru bakalářských studií při Schole Humanitas, Ukrajinská 453, Litvínov

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijetí bez přijímací zkoušky
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Učebnice zdarma
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly

Vyučované jazyky

Angličtina, němčina

Stravování

Pro zájemce zajištěno ve spolupráci se SOŠ Schola Humanitas v Litvínově

Ubytování

Pro zájemce zajištěno ve spolupráci se SOŠ Schola Humanitas v Litvínově

Vybavení

Škola je součástí silné strojírenské skupiny. Společnost Strojírna Litvínov, spol. s. r. o. je stabilní česká společnost, která působí ve strojním průmyslu od roku 1999. Specializuje se na konvenční a CNC obrábění kovů do 25 tun a od roku 2001 také na vývoj a výrobu axiálních ventilátorů. V roce 2008 zahájila společnost činnost v divizi výroby aerodynamických tunelů. Vyvíjí a dodává technologie pro simulátory volných pádů a ve světovém měřítku je jednou ze tří výrobců této technologie. V roce 2010 byla založena stavební divize, která realizuje dodávky projektů na klíč. Počátkem roku 2014 pak zahájila činnost projekční a konstrukční kancelář. Společnost Strojírna Litvínov dále provádí montáže technologických zařízení, strojní údržbu, renovace strojních dílců, výrobu svařenců, svařování WIG-TIG, MAG (CO2) a zhotovuje projektovou i výrobní dokumentaci.

Strojírna Litvínov chce udržet své postavení na trhu. Každoročně investuje desítky milionů korun do vývoje nových produktů a modernizace výrobní základny. Nové konstrukce a výrobní technologie pak kladou stále větší nároky na znalosti a dovednosti lidí, kteří je tvoří, obsluhují a využívají. A právě pro takové vzniká v Litvínově nová střední škola.

Kvalita výuky a odborných praxí je prioritou školy

Nová soukromá střední průmyslová škola v Litvínově bude zaměřena na strojírenství a bude pevně svázána s úspěšným výrobcem a hráčem ve strojírenském oboru v regionu.

Prioritou školy je kvalita výuky, která garantuje budoucí úspěšného uplatnění absolventů na trhu práce nebo v dalším studiu na vysokých školách. Strojírna Litvínov poskytne specialisty na výuku odborných předmětů a zajistí odbornou praxi a výcvik, který bude probíhat v reálném prostředí s využitím moderních postupů a přístrojového vybavení. Menší počet žáků školy ve třídách umožní kvalitní vzdělání, otevírající dveře k poznávání světa, k němuž patří i znalost cizích jazyků a získané technické kompetence.

Ve výuce budou využívány prvky projektové výuky vedoucí k samostatnosti a nutnosti rozvoje kritického myšlení. V rámci mezinárodních projektů budou moci žáci absolvovat zahraniční praxe a stáže (např. v Německu, Finsku). Výuka ICT, jazyků, matematiky i odborných předmětů (např. CNC programování, strojírenské konstrukce, aj.) bude probíhat v moderně vybavených a zařízených učebnách.

Škola postupně navazuje spolupráci s dalšími strojírenskými podniky a firmami v regionu a vědeckými pracovišti a institucemi v ČR i v zahraničí.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s výučním listem
2356H01 – Obráběč kovů
2021–20223 rokyDenní200,-
Absolventi se uplatní všude tam, kde je výrobní činnost firem spojená s obráběním materiálů, zejména kovových. Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří seřizují a obsluhují konveční a číslicově řízené soustružnické obráběcí stroje, provádí práce nutné při strojním obrábění materiálů soustružením, vrtáním, vyvrtáváním, vyhrubováním, vystružováním, řezáním závitů, frézováním, hoblováním, protahováním nebo protlačováním součástí, broušením kovových součástí, dílů strojů a nástrojů, seřizováním a obsluhou číslicově řízených obráběcích strojů (CNC strojů). Po úspěšném ukončení studia absolventi mohou pokračovat ve vzdělávání nástavbovým studiem v oborech strojírenského zaměření nebo orientovaných na podnikání, ve kterých složí maturitní zkoušku.
2351H01 – Strojní mechanik
2021–20223 rokyDenní0,-
Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní ve strojírenství, ve výrobních, montážních a opravárenských provozech podniku, jako strojní zámečník, montér zámečník, provozní zámečník, montér a mechanik, montér točivých strojů, zámečník kolejových konstrukcí, zámečník kolejových vozidel, montér ocelových konstrukcí, montér plynovodů, montér vzduchotechniky, důlní zámečník, kontrolor strojírenských výrobků, montér kotlář a montér potrubář. V případě absolvování příslušného kurzu, vykonaní zkoušky a získání příslušného oprávnění je kvalifikován i pro další činnosti (např. svářeč, vazač břemen, řidič vysokozdvižného vozíku). Absolventi mohou pokračovat ve vzdělávání nástavbovým studiem v oborech strojírenského zaměření nebo orientovaných na podnikání.
Střední vzdělání s maturitou
2341M01 – Strojírenství
2021–20224 rokyDenní200,-
Absolventi jsou kvalifikovaní techničtí pracovníci, kteří se uplatní především ve středních technicko-hospodářských funkcích ve strojírenství (popř. v příbuzných technických odvětvích), a to při zajišťování konstrukční, projektové a technologické části výrobního procesu, při organizaci provozních činností, v obchodně technických službách apod. V oblasti péče o provozuschopnost strojů, zařízení a dopravních prostředků apod. mohou nalézt uplatnění jak v podnicích strojírenských, tak i v nejrůznějších podnicích nestrojírenských odvětví (např. nestrojírenského průmyslu, energetiky, stavebnictví, dopravy, zemědělství aj.). Příklady pracovních pozic, na kterých se mohou absolventi jako strojírenští technici v praxi uplatnit: konstruktér, technolog, mistr ve výrobě, dispečer, kontrolor jakosti, technik investic, technik údržby strojů, prodejce strojů a další. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách. Obvykle pokračují ve strojírenských oborech, často však i v oborech dopravy a spojů, informatiky a výpočetní techniky, zemědělství a lesnictví.
Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.