Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední průmyslová škola Strojírna Litvínov, spol. s r.o.

m.tarant (zavináč) spslitvinov.cz
info (zavináč) spslitvinov.cz
773 569 142 Ředitel

Sídlo školy

Na Pavlu 2155
Litvínov, 43601

Odloučené pracoviště

Centrum bakalářských studií - teoretická výuka
Ukrajinská 453, Litvínov
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Ing. Michal Tarant

Kontaktní osoby

18.–19. října 2020
Šance 2020, Dům kultury Teplice, U Zámku 525/1
3.–4. listopadu 2020
Vzdělávání 2021, Městská sportovní hala, Mánesova 4980, Chomutov
8.–9. listopadu 2020
SOKRATES 2020, Sportovní hala Most, Budovatelů 112/7
19. listopadu 2020
Vzdělávání 2021, Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Osvoboditelů 380, Louny
26. listopadu 2020
Vzdělávání 2021, Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Studentská 1354, Žatec
10. listopadu 2021 09:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
V Centru bakalářských studií při Schole Humanitas, Ukrajinská 453, Litvínov
2. prosince 2021 09:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
V Centru bakalářských studií při Schole Humanitas, Ukrajinská 453, Litvínov
11. ledna 2022 09:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
V Centru bakalářských studií při Schole Humanitas, Ukrajinská 453, Litvínov
2.–4. září 2022
Adaptační kurz
Lesná v Krušných horách
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijetí bez přijímací zkoušky
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Učebnice zdarma
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly

Angličtina, němčina

Pro zájemce zajištěno ve spolupráci se SOŠ Schola Humanitas v Litvínově

Pro zájemce zajištěno ve spolupráci se SOŠ Schola Humanitas v Litvínově

Škola je součástí silné strojírenské skupiny. Společnost Strojírna Litvínov, spol. s. r. o. je stabilní česká společnost, která působí ve strojním průmyslu od roku 1999. Specializuje se na konvenční a CNC obrábění kovů do 25 tun a od roku 2001 také na vývoj a výrobu axiálních ventilátorů. V roce 2008 zahájila společnost činnost v divizi výroby aerodynamických tunelů. Vyvíjí a dodává technologie pro simulátory volných pádů a ve světovém měřítku je jednou ze tří výrobců této technologie. V roce 2010 byla založena stavební divize, která realizuje dodávky projektů na klíč. Počátkem roku 2014 pak zahájila činnost projekční a konstrukční kancelář. Společnost Strojírna Litvínov dále provádí montáže technologických zařízení, strojní údržbu, renovace strojních dílců, výrobu svařenců, svařování WIG-TIG, MAG (CO2) a zhotovuje projektovou i výrobní dokumentaci.

Strojírna Litvínov chce udržet své postavení na trhu. Každoročně investuje desítky milionů korun do vývoje nových produktů a modernizace výrobní základny. Nové konstrukce a výrobní technologie pak kladou stále větší nároky na znalosti a dovednosti lidí, kteří je tvoří, obsluhují a využívají. A právě pro takové vzniká v Litvínově nová střední škola.

Nová soukromá střední průmyslová škola v Litvínově bude zaměřena na strojírenství a bude pevně svázána s úspěšným výrobcem a hráčem ve strojírenském oboru v regionu.

Prioritou školy je kvalita výuky, která garantuje budoucí úspěšného uplatnění absolventů na trhu práce nebo v dalším studiu na vysokých školách. Strojírna Litvínov poskytne specialisty na výuku odborných předmětů a zajistí odbornou praxi a výcvik, který bude probíhat v reálném prostředí s využitím moderních postupů a přístrojového vybavení. Menší počet žáků školy ve třídách umožní kvalitní vzdělání, otevírající dveře k poznávání světa, k němuž patří i znalost cizích jazyků a získané technické kompetence.

Ve výuce budou využívány prvky projektové výuky vedoucí k samostatnosti a nutnosti rozvoje kritického myšlení. V rámci mezinárodních projektů budou moci žáci absolvovat zahraniční praxe a stáže (např. v Německu, Finsku). Výuka ICT, jazyků, matematiky i odborných předmětů (např. CNC programování, strojírenské konstrukce, aj.) bude probíhat v moderně vybavených a zařízených učebnách.

Škola postupně navazuje spolupráci s dalšími strojírenskými podniky a firmami v regionu a vědeckými pracovišti a institucemi v ČR i v zahraničí.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Obráběč kovů
23-56-H/01
2021–223 roky20
denníŠkolné: 0,-
Absolventi se uplatní všude tam, kde je výrobní činnost firem spojená s obráběním materiálů, zejména kovových. Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří seřizují a obsluhují konveční a číslicově řízené soustružnické obráběcí stroje, provádí práce nutné při strojním obrábění materiálů soustružením, vrtáním, vyvrtáváním, vyhrubováním, vystružováním, řezáním závitů, frézováním, hoblováním, protahováním nebo protlačováním součástí, broušením kovových součástí, dílů strojů a nástrojů, seřizováním a obsluhou číslicově řízených obráběcích strojů (CNC strojů). Po úspěšném ukončení studia absolventi mohou pokračovat ve vzdělávání nástavbovým studiem v oborech strojírenského zaměření nebo orientovaných na podnikání, ve kterých složí maturitní zkoušku.
Strojní mechanik
23-51-H/01
2021–223 roky
denníŠkolné: 0,-
Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní ve strojírenství, ve výrobních, montážních a opravárenských provozech podniku, jako strojní zámečník, montér zámečník, provozní zámečník, montér a mechanik, montér točivých strojů, zámečník kolejových konstrukcí, zámečník kolejových vozidel, montér ocelových konstrukcí, montér plynovodů, montér vzduchotechniky, důlní zámečník, kontrolor strojírenských výrobků, montér kotlář a montér potrubář. V případě absolvování příslušného kurzu, vykonaní zkoušky a získání příslušného oprávnění je kvalifikován i pro další činnosti (např. svářeč, vazač břemen, řidič vysokozdvižného vozíku). Absolventi mohou pokračovat ve vzdělávání nástavbovým studiem v oborech strojírenského zaměření nebo orientovaných na podnikání.
Střední vzdělání s maturitou
Strojírenství
23-41-M/01
2021–224 roky20
denníŠkolné: 0,-
Absolventi jsou kvalifikovaní techničtí pracovníci, kteří se uplatní především ve středních technicko-hospodářských funkcích ve strojírenství (popř. v příbuzných technických odvětvích), a to při zajišťování konstrukční, projektové a technologické části výrobního procesu, při organizaci provozních činností, v obchodně technických službách apod. V oblasti péče o provozuschopnost strojů, zařízení a dopravních prostředků apod. mohou nalézt uplatnění jak v podnicích strojírenských, tak i v nejrůznějších podnicích nestrojírenských odvětví (např. nestrojírenského průmyslu, energetiky, stavebnictví, dopravy, zemědělství aj.). Příklady pracovních pozic, na kterých se mohou absolventi jako strojírenští technici v praxi uplatnit: konstruktér, technolog, mistr ve výrobě, dispečer, kontrolor jakosti, technik investic, technik údržby strojů, prodejce strojů a další. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách. Obvykle pokračují ve strojírenských oborech, často však i v oborech dopravy a spojů, informatiky a výpočetní techniky, zemědělství a lesnictví.

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené

Školy Online
© 2002–2021, Školy Online.