Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Bankovní akademie - Gymnázium a Střední odborná škola, a.s.

katerina.simonova (zavináč) bankovniakademie.cz
marek.matejka (zavináč) bankovniakademie.cz
210 088 811 Studijní oddělení
210 088 848 Ředitel

Sídlo školy

Kodaňská 54/10
Praha 10, 10100
Partner serveru
Logo školy
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
PhDr. Marek Matějka

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, francouzština, němčina, španělština

Škola má zajištěno stravování pro své žáky ve vlastní jídelně.

Škola je velmi dobře vybavena. V každé učebně je PC pro výuku s dataprojektorem a 2 PC pro žáky školy. Využíváme moderní PC učebnu o kapacitě 23 počítačů a s 3D tiskárnou. Výuka komunikace a prezentačních technik probíhá v multimediálním centru.
Studenti mají volný přístup k internetu po celou dobu vyučování. Interaktivní tabule jsou k dispozici ve dvou učebnách.

- Střední odborná škola s dlouholetou tradicí
- Moderní studijní obor Ekonomika a podnikání
- Jedinečné zaměření Bankovnictví a pojišťovnictví
- Fiktivní firma Banka Academia, dlouhodobá spolupráce s partnery poskytujícími odborné praxe
- Uplatnění absolventů v partnerských společnostech
- Moderní poznatky z příbuzných oborů - marketing, reklama
- Kvalitní výuka cizích jazyků, odborná angličtina
- Zapojení do projektů EU
- Dobrá příprava na VŠ - právo, psychologie, ekonomie, účetnictví
- Dobrá příprava na podnikání – praxe v bankách a pojišťovnách, start up, rodinné firmy

- Osmileté denní gymnázium
- Všeobecné zaměření, kvalitní výuka
- Široká nabídka cizích jazyků, rodilí mluvčí ve výuce
- Velká nabídka volitelných maturitních seminářů
- Moderní poznatky z mnoha oborů, přednášky odborníků z VŠ
- Podpora komunikace a kreativity
- Kvalitní příprava ke státní maturitě a ke studiu na všech oborech VŠ
- Školní projekty, mezinárodní soutěže
- Studentský parlament, Evropský parlament mládeže

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Gymnázium
79-41-K/81
Vhodné pro žáky 5. tříd ZŠ
2024–258 roků0ČJ, M, AJ, PONeAno
denní0/0
Gymnázium
79-41-K/41
2024–254 roky0AJ, ČJ, M, PONeNe
denní0/0

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika, AJ = anglický jazyk, PO = pohovor

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.