Logo Stredniskoly.cz

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice

www.spse.cz
kudrna (zavináč) spse.cz
466 614 788

Sídlo školy

Karla IV. 13
Pardubice, 53002
Hodnocení prezentace (Co je to?):
65,94 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): Ing. Miroslav Jirka
Zřizovatel:Pardubický kraj
IČ:02013762
Kapacita školy:960 žáků

Dny otevřených dveří

TermínPoznámka
Sobota2. listopadu 201909:00–12:00 hod.Návštěvníci si mohou prohlédnout učebny výpočetní techniky, laboratoře, dílny, knihovnu, studovnu, posilovnu, odborné učebny a další prostory školy včetně areálu Do Nového.
Sobota7. prosince 201909:00–12:00 hod.Návštěvníci si mohou prohlédnout učebny výpočetní techniky, laboratoře, dílny, knihovnu, studovnu, posilovnu, odborné učebny a další prostory školy včetně areálu Do Nového.
Sobota18. ledna 202009:00–12:00 hod.Návštěvníci si mohou prohlédnout učebny výpočetní techniky, laboratoře, dílny, knihovnu, studovnu, posilovnu, odborné učebny a další prostory školy včetně areálu Do Nového.
Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě
Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
2652H01 – Elektromechanik pro zařízení a přístrojeStřední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyKombinované0
Všeobecné informace o oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje
2652H01 – Elektromechanik pro zařízení a přístrojeStřední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDálkové0
Všeobecné informace o oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje
2647N13 – Výpočetní technikaVyšší odborné vzdělání2020–20213 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Výpočetní technika
7532N01 – Sociální práceVyšší odborné vzdělání2020–20213 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Sociální práce
2641M01 – Elektrotechnika
Elektrotechnika
Střední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní50
V prvních dvou ročnících mezi nosné odborné předměty patří číslicová technika, výpočetní technika, základy elektrotechniky, elektronika, robotika, technické kreslení a praxe. Žáci si získané teoretické znalosti ověřují při praktickém výcviku ve specializovaných laboratořích. Na konci druhého ročníku si každý žák volí jedno ze tří zaměření:

Počítačová technika
Vývoj, návrh, realizace, diagnostika, ladění, údržba a provoz jednotlivých počítačů a počítačových sítí, databází, internetových a multimediálních aplikací a to pomocí moderních technologií.

Komunikační systémy
Absolvent studijního oboru elektrotechnika se zaměřením na komunikační systémy je připravován pro činnost v oblasti montáže, konstrukce a oživování elektronických zařízení a pro činnost v oblasti přenosové techniky drátové i bezdrátové. Během studia získá rovněž potřebné znalosti z výpočetní techniky, hlavně v oblasti uživatelského software a základů programování v jazyce Java.

Řídicí systémy
Absolvent tohoto zaměření je připravován pro činnosti středních technickohospodářských pracovníků v oblasti vývoje, výroby, montáže, oživování, údržby a provozu prostředků výpočetní a automatizační techniky. Má potřebné vědomosti z oblasti činnosti základních elektronických obvodů, měřící techniky, obsluhy osobních počítačů typu PC, operačních systémů, činnosti a programování jednočipových monolitických mikropočítačů, snímačů neelektrických veličin, průmyslových automatů atd.
Všeobecné informace o oboru Elektrotechnika
Školné: 0
2645M01 – Telekomunikace
Telekomunikace
Střední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní25
Čtvrtým rokem otevíraný studijní obor, který spojuje tradiční elektro obor a moderní technologie dnešní doby. V poslední době díky vývoji hardwarových prostředků pro telekomunikačním zařízení vzrůstá poptávka po absolventech se základním elektrotechnickým vzděláním doplněném o znalosti z oblasti programování a vývoje hardwaru. Takto profilovaný absolvent zvládne jak hardwarový návrh zařízení, tak i aplikaci softwaru. V dnešní době při návrhu elektrotechnického zařízení je neoddělitelnou součástí i jeho softwarová část. Díky tomuto spojení náš absolvent zvládne vývoj prototypových zařízení v oblasti telekomunikací a bude žádaným specialistou ve svém oboru.
Všeobecné informace o oboru Telekomunikace
Školné: 0
1820M01 – Informační technologie
Informační technologie - Programování a hardware
Střední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní60
Obor svoji koncepcí reaguje na poslední trendy vývoje informatiky a výpočetní techniky. Je určen pro žáky se zájmem o výpočetní techniku, počítačové sítě, programování, webové a grafické aplikace.
V profilových odborných předmětech žáci získají zkušenosti s návrhem a spravováním databázových systémů, tvorbou webových stránek a webových aplikací včetně dynamických stránek a jazyku PHP. Seznámí se s moderními technologiemi počítačových sítí a konstrukcí počítačů a hardwarových komponentů.
Všeobecné informace o oboru Informační technologie
Školné: 0
2641L52 – Provozní elektrotechnika
Provozní elektrotechnika
Nástavbové studium2020–20212 rokyDenní20
Všeobecné informace o oboru Provozní elektrotechnika
1820M01 – Informační technologie
Informační technologie - Grafika a webdesign
Střední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní30
Vzdělávání v tomto oboru směřuje k tomu, aby absolvent nejen pracoval s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT, využíval adekvátní zdroje a efektivně pracoval s informacemi. Svoji náplní je tento obor vhodný i pro dívky.
Absolvent získá dobré technické znalosti a dovednosti z oblasti grafických a multimediálních aplikací, webových aplikací, počítačového hardwaru i softwaru. Dále si žáci osvojí práci s uživatelským softwarem, tvorbu webových stránek, pracují v grafických vektorových a rastrových programech, znají typografická pravidla, vytvářejí animace, orientují se v problematice ekonomiky a marketingu.
Všeobecné informace o oboru Informační technologie
Školné: 0
2641L01 – Mechanik elektrotechnik
Mechanik elektrotechnik
Střední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní25
Všeobecné informace o oboru Mechanik elektrotechnikŠkolné: 0
2651H01 – Elektrikář
Elektrikář
Střední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDenní25
Všeobecné informace o oboru ElektrikářŠkolné: 0
2652H01 – Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Střední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDenní15
Všeobecné informace o oboru Elektromechanik pro zařízení a přístrojeŠkolné: 0
2641M01 – Elektrotechnika
Průmyslová automatizace
Střední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní25
V nově zařazeném oboru na naší škole bychom rádi spojili tradiční elektro obor společně s programování průmyslových automatů a řízením technologických procesů. S nárůstem automatizace v průmyslu se současně zvyšuje poptávka po absolventech se znalostí programování PLC. Absolventi nového oboru dokáží komplexně řešit průmyslovou automatizaci, a to od elektrotechnického návrhu přes zpracování elektrotechnické dokumentace až po samotné programování průmyslových automatů včetně vizualizace technologických procesů. Díky tomuto zaměření se naši absolventi stanou vyhledávanými odborníky v oblasti průmyslové automatizace.

Od prvního ročníku se žáci zaměří na programování průmyslových automatů včetně jejich periferních zařízení, čidel a senzorů. Naučí se řídit celou řadu průmyslových pohonů od krokových motorů až po výkonné synchronní a asynchronní motory. Pochopí vazby mezi slaboproudou a silnoproudou elektrotechnikou. Seznámí se s výrobou a distribucí elektrické energie a to včetně moderních technologií obnovitelných zdrojů. Zároveň proberou i úvod do komunikačních rozhraní a sítí. V rámci výuky databázových systémů se naučí základy práce v systému SAP.

Nedílnou součástí výuky je spojení teorie a praxe. V rámci praktických předmětů si osvojí svoje teoretické znalosti na praktických úlohách. Díky našemu novému oboru mohou absolventi získat po maturitě osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (vyhláška č. 50/1978 sb.)
Všeobecné informace o oboru Elektrotechnika

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.