Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice

spse (zavináč) spse.cz
466 614 788 Sekretariát

Sídlo školy

Karla IV. 13
Pardubice, 53002
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Mgr. Petr Mikuláš
Zřizovatel:
Pardubický kraj

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

13. října 2023 15:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
V obou areálech (Karla IV. i Do Nového)
14. října 2023 09:00–11:00 hod.
Den otevřených dveří
V obou areálech (Karla IV. i Do Nového)
10. listopadu 2023 15:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
V obou areálech (Karla IV. i Do Nového)
9. prosince 2023 09:00–11:00 hod.
Den otevřených dveří
V obou areálech (Karla IV. i Do Nového)
13. ledna 2024 09:00–09:00 hod.
Den otevřených dveří
V obou areálech (Karla IV. i Do Nového)
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní bufet
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Učebnice zdarma
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, němčina

Jídelnu u nás sice nemáme, ale o hladu nebudete, žáci dochází do blízkých stravovacích zařízení.
----------------
Školní jídelna, Gymnázium Dašická
Dašická 1083, Pardubice (15 minut pěšky)
----------------
A pokud máte pouze malý hlad, v areálu Karla IV. je kantýna otevřená od 7:00 do 13:00 a v areálu Do Nového jsou k dispozici automaty na studené pokrmy.

Ubytování NENABÍZÍME, spolupracujeme s několika domovy mládeže, které jsou samostatnými školskými zařízeními.
Kapacita každého zařízení je omezena, je tedy potřeba postupovat rychle.
-----------------
Domov mládeže a školní jídelna Pardubice,
ulice Rožkova a Gorkého
+420 466 330 774
https://www.dmpce.cz/kontakty
----------------
Domov mládeže SPŠ stavební Pardubice
+420 466 680 339
https://www.spsstavebni.cz/ubytovani
----------------
Pro ubytování lze využít i další možnosti – DM Plynárenské učiliště Pardubice, DM SŠ zemědělská Chrudim a DM Černá za Bory (pouze dívky). Další informace naleznete na našich webových stránkách www.spse.cz nebo na webových stránkách jednotlivých DM.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Elektrikář
26-51-H/01
2024–253 roky20AnoAno
denní64/20
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
26-52-H/01
2024–253 roky10AnoAno
denní25/8
Střední vzdělání s maturitou
Elektrotechnika (Řídicí systémy)
26-41-M/01
2024–254 roky25ČJ, MAnoAno
denní30/21
Charakteristika oboru, obsah vzdělávání
- obor je zaměřený na získávání teoretických i praktických znalostí elektrotechniky, elektroniky, měření a regulace;
- žáci se do hloubky zabývají teorií řízení a řešením automatizačních úloh s využitím výpočetní techniky;
- absolventi získají znalosti potřebné pro návrh, vývoj a realizaci prostředků automatizační i výpočetní techniky.

Uplatnění absolventů v praxi
Díky tomu jsou absolventi velmi dobře připraveni na další studium i přímé uplatnění v oboru automatizace, řízení a výpočetní techniky.
Elektrotechnika (IT systémy)
26-41-M/01
2024–254 roky25ČJ, MAnoAno
denní0/0
Obor je určen pro žáky se zájmen o IT, kteří chtějí spravovat počítačové sítě a servery a zároveň dokázat tyto systémy bránit proti nejčastějším útokům.
Žáci se seznámí s moderními technologiemi počítačových sítí a hardwarových komponent. Zvládnou práci v různých operačních systémech, které dokáží nastavit pro nejčastější použití, osvojí si konfiguraci síťových prvků a naučí se, jak správně servery i počítačové sítě zabezpečit.

Možnými uplatněními absolventů jsou
správa informačních systémů
operátor výpočetní techniky
správce operačních systémů pro malé a střední organizace
technik PC a periferií
správce sítí pro malé a střední organizace
Elektrotechnika (Průmyslová automatizace)
26-41-M/01
2024–254 roky25ČJ, MAnoAno
denní0/0
Charakteristika oboru, obsah vzdělávání
Prakticky zaměřený obor, ktery spojuje znalosti elektrotechniky a elektroniky s automatizací technologických procesů
Žáci prakticky používají a zapojují elektrické a pneumatické obvody a kromě znalosti základních prostředků automatizační techniky, jako jsou snímače, akční členy a regulátory, si také osvojí základy programování PLC.

Uplatnění absolventů v praxi
Absolventi své znalosti velmi dobře uplatní v procesu automatizace a robotizace průmyslových a energetických provozů i domácností.
Informační technologie
18-20-M/01
2024–254 roky60ČJ, MNeAno
denní193/60
Výuka je zaměřena především na:
• programování a správu aplikací
• tvorbu a správu informačních a databázových systémů
• návrh a provoz www stránek včetně internetových obchodů a redakčních systémů
• vývoj a správu operačních systémů a sítí - nevím jak to formulovat - týká se jiné sekce

Absolventi oboru IT se zaměřením na programování a webové aplikace mají širokou škálu možností pro uplatnění na trhu práce:
• vývoj software v různých odvětvích
• front-end (design a uživatelské rozhraní) i back-end (programovaní požadovaných funkcí) webových aplikací
• programování mobilních i desktopových aplikací pro různé operační systémy
• vývoj aplikací pro cloudové platformy
• návrh či administrace databází
• zabezpečení databází, webových a mobilních aplikací (kybernetická bezpečnost)
Informační technologie (Počítašová grafika)
18-20-M/01
2024–254 roky25ČJ, MNeAno
denní73/25
Studijní obor se zaměřením na grafické technologie včetně 3D modelování a animace. Svoji náplní je vhodný pro chlapce i dívky.
Náplní studia je:
- ruční a digitální kresba a malba,
- pořizování a zpracování multimediálních zdrojů,
- 2D animace,
- 3D modelování a animace, tvorba a aplikace materiálů, nasvícení modelů,
- návrh webových stránek a UX/UI,
- typografie a DTP,
- programování interaktivních aplikací,
- základy počítačových sítí, operačních systémů a hardware.
Uplatnění absolventů v praxi
Absolvent oboru dovede navrhnout vzhled webových stránek podle představ zákazníka. Zná typografická pravidla a odborné normy, orientuje se v problematice ergonomie. Pracuje v grafických vektorových a rastrových programech. Dovede vytvořit grafický produkt od letáku, přes časopis až po knižní publikaci.
Umí fotit, natáčet video, pořizovat zvukový záznam a získané materiály dále zpracovávat. Dokáže je doplnit o statické i animované grafické prvky.
Zná jak vytvořit 3D model, aplikovat na něj materiály a animovat ho. Dále jej umí začlenit do interaktivních aplikací, jako jsou demonstrace produktů nebo počítačové hry.
Mechanik elektrotechnik
26-41-L/01
2024–254 roky25ČJ, MAnoAno
denní57/25
Telekomunikace (Internet věcí)
26-45-M/01
2024–254 roky25ČJ, MAnoAno
denní50/21
Obor Telekomunikace – Internet věcí prostřednictvím prakticky orientované výuky unikátním způsobem spojuje komunikační systémy a informační technologie.
Je zaměřený na využití současných nejmodernějších technologií pro získávání a přenos dat bez ohledu na vzdálenost a umístění jejich zdrojů. Značnou pozornost věnuje přístupu k datům, jejich zpracování a zobrazení na nejrůznějším zařízení, včetně mobilních.
Absolvent je připraven na uplatnění ve světě pokračující digitalizace běžného života, průmyslu, energetiky, dopravy, logistiky i dalších odvětví.
Nástavbové studium
Provozní elektrotechnika
26-41-L/52
2024–252 roky20ČJ, MAnoAno
denní34/20
Vyšší odborné vzdělání
Sociální práce
75-32-N/01
2024–253 roky75POAnoNe
denní44/27
Výpočetní technika
26-47-N/13
2024–253 roky40POAnoNe
denní12/10

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika, PO = pohovor

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.