Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934

pilecek (zavináč) ssst.cz
dunovsky (zavináč) ssst.cz
stech (zavináč) ssst.cz
383 411 611 Sekretariát Zvolenská
383 316 111 Sekretariát Želivského

Sídlo školy

Zvolenská 934
Strakonice, 38601

Odloučená pracoviště

Kochana z Prachové 121, Strakonice
Tovární 198, Strakonice
Želivského 291, Strakonice

Domovy mládeže

Plánkova 1132, Strakonice
Zvolenská 37, Strakonice
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Miloslav Pileček
Zřizovatel:
Jihočeský kraj

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

24. října 2020 09:00–13:00 hod.
Den otevřených dveří
3. listopadu 2020 09:00–15:00 hod.
Den otevřených dveří
5.–7. listopadu 2020
Vzdělání a řemeslo 2020 !ZRUŠENO!, Výstaviště České Budějovice, Husova 523/30
Zrušeno
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Hostování zahraničních učitelů
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Svářečská škola
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Vyučované jazyky

Angličtina, němčina

Nové vybavení školy klasickými i CNC obráběcími stroji a robotickým pracovištěm

V roce 2018/19 byla škola vybavena:
16 konvečními soustruhy s digitálním doměřováním os
12 konvečními frézkami s digitálním doměřováním os
laserovou gravírovačkou
3D skenerem
CNC 5osou frézkou s robotickým pracovištěm pro automatické zakládání obrobků
CNC 3osé frézovací centrum ss čtvrtou plně řízenou rotační osou
CNC soustružnické centrum s osu y pro možnost frézování
1 bruska na plocho a 2 hrotové brusky s digitálním doměřováním os
CNC stroje firmy HAAS dodala firma Texim Praha
svařovací simulátor se zobrazováním virtuální reality

Nově vybavené učebny si můžete prohlédnout v budově průmyslové školy Želivského 291.

Dílny v ulici Tovární byly dovybaveny 8 konvenčními soustruhy a 4 frézkami.

Vybavení

Pro strojnické obory škola disponuje jak klasickými obráběcími stroji (soustruhy, frézky, brusky,...) tak i moderními CNC stroji. Školní dílny v budově Tovární a Želivského pravidelně doplňují vybavení stroji a nářadím.
V každé budově školy jsou učebny výpočetní techniky. Vyučujeme kancelářský SW firmy Microsoft, AutoCAD a Inventor, Photoshop, Corel, InDesign, MikroProg, SurfCAM, HSM Inventor
Škola vlastní čtyři 3D tiskárny.
Obor obalová technika – grafika a design má k dispozici malířský a fotografický ateliér.
Službové obory pracují v aranžérské dílně, kadeřníci mají školní kadeřnický salon.

Nový učební obor od školního roku 2017/18 Výrobce textilií

Nový učební obor Výrobce textilií podporují textilní firmy ze Strakonic, Písku
JITEX, KVALITEX, DITA, OTAVAN, MOIRA, JOHSON CONTROLS, MERIKA, BURI

Profilové předměty: technologie tkaní, pletení, úpravy textilií, technologie šití a stříhání, vazby plošných textilií,... Obor je vhodný především pro dívky, ale studovat mohou i chlapci.
Učební obor umožňuje vyplácet krajské stipendium.

Vyšší odborná škola

Přihlášky:
Formulář na stránkách školy www.ssst.cz
Nabízíme kombinované tříleté studium oboru Řízení kvality ve strojírenské výrobě a službách.
Výuka probíhá v pátek odpoledne a v sobotu 1x za 14 dní.
Absolvent získá titul diplomovaný specialista DiS.
Studovat je možné při zaměstnání, nezaměstnaní studenti mají při dodržení ostatních zákonných podmínek status studenta.

Nabízime

Ambicí školy je nabízet obory, jejichž absolventi budou dobře uplatnitelní na trhu práce, v případě maturantů však připravených i ke studiu na vysokých školách.

Uchazečům o studium nabízí škola kvalitní vzdělání ve čtyřletých oborech zakončených maturitní zkouškou, ve tříletých oborech zakončených výučním listem, a to jak v oborech strojírenských, tak v oborech služeb. Škola uspokojí i zájemce o získání absolutoria na VOŠ.

Konkurenční výhodou školy je nabídka strojírenských oborů, jejichž absolventi jsou na trhu práce stále častěji vyhledáváni nejen tuzemskými zaměstnavateli. Sázka na získání kvalitního technického vzdělání je velmi dobrou a prozíravou investicí do budoucnosti.
Studenti se pravidelně zúčastňují soutěží (okresních, krajských i republikových) a získávají významná ocenění.


Žáci vybraných tříletých oborů mohou čerpat stipendium z grantového stipendijního programu Jihočeského kraje.

Stravování

Školní jídelna poskytuje možnost celodenní stravy všem žákům školy, zaměstnancům a cizím strávníkům

Ubytování

Domovy mládeže při VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice nabízí ubytování všem žákům školy
DM Plánkova
DM Zvolenská

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 781 studentů a z toho je 69 % chlapců.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s výučním listem
6652H01 – Aranžér (Aranžér)
2021–20223 rokyDenní
Absolvent se uplatní ve službách: výzdoba interiérů, tvorba reklamních cedulí a polepů aut, navrhování firemního loga a zhotovení vizitek, potisk triček, ...
2651H01 – Elektrikář
2021–20223 rokyDenní
Možnost ještě ve střední škole získat osvědčení odborné způsobilosti v elektrotechnice (vyhl. 50/78 Sb., § 5, pracovník znalý).
Absolvent se uplatní při výkonu povolání elektrikář, mechanik elektronických nebo elektrotechnických zařízení, měřících, regulačních a automatizačních zařízení, opravář elektrických spotřebičů, autoelektrikář
6951H01 – Kadeřník (Kadeřník)
2021–20223 rokyDenní
Absolvent se uplatní v povolání kadeřník při poskytování profesionálních kadeřnických služeb ve středně velkých i malých provozovnách, studiích a salonech.
6551H003 – Kuchař - číšník (Kuchař, Číšník, Kuchař - číšník)
2021–20223 rokyDenní
Barmanský kurz, výměna zkušenostní s partnerskou školou na Slovensku, zapojení do programu Erasmus
2368H01 – Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
2021–20223 rokyDenní
Součástí studia je získání řidičského oprávnění skupiny B a C.
Uplatnění v servisech, při diagnostikování závad,ve stanicích technické kontroly, profesionální řidič, v provozech se strojírenskou výrobou
2352H001 – Nástrojař (Nástrojař)
2021–20223 rokyDenní
Absolventi jsou připraveni především vyrábět, montovat, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky.

řezné nástroje ke strojnímu obrábění materiálů, nástroje k plošnému i objemovému tváření kovů, formy k tváření plastů a tlakovému lití kovů, razidla, tiskací a razicí válce, nože, nůžky aj. nožířské zboží, nástroje pro humánní a veterinární lékařství apod..
2356H01 – Obráběč kovů (Obráběč kovů)
2021–20223 rokyDenní30
Absolventi se uplatní v povoláních ve strojírenství, ve výrobních a opravárenských provozech jako obráběč, soustružník, frézař, brusič, ...
2351H01 – Strojní mechanik (Zámečník)
2021–20223 rokyDenní
Součástí vzdělávání ve třetím ročníku je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.
3157H01 – Výrobce textilií (Výrobce textilií)
2021–20223 rokyDenní
Obor výrobce textilií podporují textilní firmy ze Strakonic, Písku a, Tábora: ADIENT, JITEX, KVALITEX, DITA, OTAVAN, MOIRA, MERIKA. Krajské stipendium.
3667H01 – Zedník (Zedník)
2021–20223 rokyDenní
Stipendium po celé tři roky studia z prostředků krajského grantového studijního programu (při dodržení podmínek(..
Střední vzdělání s maturitou
2345L001 – Mechanik seřizovač (Mechanik seřizovač)
2021–20224 rokyDenní30
Autodesk Academia Program – software pro studenty zdarma (AutoCAD, Inventor), praxe ve firmách v regionu
3442M01 – Obalová technika (Grafika a design)
2021–20224 rokyDenní30
Vhodné pro chlapce i dívky. Vybavení školy: art ateliér, fotoateliér, multimediální ateliér, 5 počítačových učeben – software Adobe Photoshop, InDesign, Corel.
Webdesign, workshopy, malba, praxe ve firmách v regionu, ...
2341M01 – Strojírenství (Řízení kvality)
2021–20224 rokyDenní30
Autodesk Academia Program – software pro studenty zdarma
(AutoCAD, Inventor), praxe ve firmách v regionu
Znalost norem ISO, nástrojů kvality, metrologie, statistiky, ...
2341M001 – Strojírenství (Počítačová grafika a CNC technika)
2021–20224 rokyDenní90
Autodesk Academia Program – software pro studenty zdarma (AutoCAD, Inventor), praxe ve firmách v regionu
zdarma Microsoft Office
školní dílny vybaveny novými stroji
3D tiskárny, 3D skener, svařovací simulátor

Fotogalerie

VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice hřiště, vzadu internát 3. místo na soutěži programování CNC 3. místo v soutěži: Kresba zátiší Mistrovství republiky AR JUNIOR 2012 ST RACING TEAM 1. místo na mistrovství ČR ST RACING TEAM Ukázka tvorby reklamních obalů a úpravy fotografií Vánoční výstava Službové obory Drátěný program oboru aranžér, 2. místo v celostátní soutěži Aranžér junior Službové obory Florbalový turnaj Florbalový turnaj Fotografický kroužek Vernisáž Příprava rautu Velká kopaná Prohlídky školy pro žáky ze základních škol Autodesk Academia Design - slavnostní zahájení Autodesk Academia Design Autodesk Academia Design Autodesk Academia Design Autodesk Academia Design Autodesk Academia Design- řeitel školy předává ceny Prohlídky školy Prohlídky školy pro žáky ze základních škol Prezentace firmy MCAE na naší škole Kroužek malby Běh naděje Školní dílny Školní dílny Školní dílny Vánoční turnaje ve florbale Florbal Florbal Florbal Výstavní stánek v Českých Budějovicích Turnaj v piškvorkách Turnaj v piškvorkách Pokusy ve fyzice Florbal Florbal Florbal Fotografie školy 44 Vernisáž výstavy na strakonickém hradě Účast v soutěžích Příměstský tábor pro žáky základních škol Předávání diplomů absolventům vyšší odborné školy
Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.