Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934

pilecek (zavináč) ssst.cz
dunovsky (zavináč) ssst.cz
stech (zavináč) ssst.cz
383 411 611 Sekretariát Zvolenská
383 316 111 Sekretariát Želivského

Sídlo školy

Zvolenská 934
Strakonice, 38601

Odloučená pracoviště

Tovární 198, Strakonice
Želivského 291, Strakonice

Domovy mládeže

Plánkova 1132, Strakonice
Zvolenská 37, Strakonice
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Miloslav Pileček
Zřizovatel:
Jihočeský kraj

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

11. března 2021 – 1. května 2021
Přijímací zkoušky
U oborů Strojírenství, Mechanik seřizovač. a Podnikání se NEKONÁ
11. března 2021 07:00–23:00 hod.
Den otevřených dveří
Vzhledem k epidemiologické situaci se nekonají. Jsou možné pouze individuální prohlídky po předchozí domluvě a v souladu s vládními nařízeními.
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Hostování zahraničních učitelů
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Svářečská škola
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, němčina

V letošním školním roce 2020/21 se nebudou konat přijímací zkoušky na maturitní obory Strojírenství, Mechanik seřizovač, Podnikání.

Obor Obalová technika zaměření Grafika a design přijímací zkoušky se konají.

V roce 2018/19 byla škola vybavena:
16 konvečními soustruhy s digitálním doměřováním os
12 konvečními frézkami s digitálním doměřováním os
laserovou gravírovačkou
3D skenerem
CNC 5osou frézkou s robotickým pracovištěm pro automatické zakládání obrobků
CNC 3osé frézovací centrum ss čtvrtou plně řízenou rotační osou
CNC soustružnické centrum s osu y pro možnost frézování
1 bruska na plocho a 2 hrotové brusky s digitálním doměřováním os
CNC stroje firmy HAAS dodala firma Texim Praha
svařovací simulátor se zobrazováním virtuální reality

Nově vybavené učebny si můžete prohlédnout v budově průmyslové školy Želivského 291.

Dílny v ulici Tovární byly dovybaveny 8 konvenčními soustruhy a 4 frézkami.

Pro strojnické obory škola disponuje jak klasickými obráběcími stroji (soustruhy, frézky, brusky,...) tak i moderními CNC stroji. Školní dílny v budově Tovární a Želivského pravidelně doplňují vybavení stroji a nářadím.
V každé budově školy jsou učebny výpočetní techniky.
Studenti mají zdarma kancelářský SW firmy Microsoft,
AutoCAD a Inventor, CAM Inventor
Škola vlastní čtyři 3D tiskárny.

Obor obalová technika – grafika a design má k dispozici malířský a fotografický ateliér. Vyučujeme Photoshop, Corel, InDesign

Službové obory pracují v aranžérské dílně, kadeřníci mají školní kadeřnický salon.

Nový učební obor Výrobce textilií podporují textilní firmy ze Strakonic, Písku
JITEX, KVALITEX, DITA, OTAVAN, MOIRA, JOHSON CONTROLS, MERIKA, BURI

Profilové předměty: technologie tkaní, pletení, úpravy textilií, technologie šití a stříhání, vazby plošných textilií,... Obor je vhodný především pro dívky, ale studovat mohou i chlapci.
Učební obor umožňuje vyplácet krajské stipendium.

Přihlášky:
Formulář na stránkách školy www.ssst.cz
Nabízíme kombinované tříleté studium oboru Řízení kvality ve strojírenské výrobě a službách.
Výuka probíhá v pátek odpoledne a v sobotu 1x za 14 dní.
Absolvent získá titul diplomovaný specialista DiS.
Studovat je možné při zaměstnání, nezaměstnaní studenti mají při dodržení ostatních zákonných podmínek status studenta.

Ambicí školy je nabízet obory, jejichž absolventi budou dobře uplatnitelní na trhu práce, v případě maturantů však připravených i ke studiu na vysokých školách.

Uchazečům o studium nabízí škola kvalitní vzdělání ve čtyřletých oborech zakončených maturitní zkouškou, ve tříletých oborech zakončených výučním listem, a to jak v oborech strojírenských, tak v oborech služeb. Škola uspokojí i zájemce o získání absolutoria na VOŠ.

Konkurenční výhodou školy je nabídka strojírenských oborů, jejichž absolventi jsou na trhu práce stále častěji vyhledáváni nejen tuzemskými zaměstnavateli. Sázka na získání kvalitního technického vzdělání je velmi dobrou a prozíravou investicí do budoucnosti.
Studenti se pravidelně zúčastňují soutěží (okresních, krajských i republikových) a získávají významná ocenění.


Žáci vybraných tříletých oborů mohou čerpat stipendium z grantového stipendijního programu Jihočeského kraje.

Školní jídelna poskytuje možnost celodenní stravy všem žákům školy, zaměstnancům a cizím strávníkům

Domovy mládeže při VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice nabízí ubytování všem žákům školy
DM Plánkova
DM Zvolenská

Školu navštěvuje celkem 781 studentů a z toho je 69 % chlapců.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Aranžér (Aranžér)
66-52-H/01
2021–223 roky30AnoAno
denní0/0
Absolvent se uplatní ve službách: výzdoba interiérů, tvorba reklamních cedulí a polepů aut, navrhování firemního loga a zhotovení vizitek, potisk triček, ...
Elektrikář
26-51-H/01
2021–223 rokyAnoAno
denní0/0
Možnost ještě ve střední škole získat osvědčení odborné způsobilosti v elektrotechnice (vyhl. 50/78 Sb., § 5, pracovník znalý).
Absolvent se uplatní při výkonu povolání elektrikář, mechanik elektronických nebo elektrotechnických zařízení, měřících, regulačních a automatizačních zařízení, opravář elektrických spotřebičů, autoelektrikář
Kadeřník (Kadeřník)
69-51-H/01
2021–223 rokyAnoAno
denní0/0
Absolvent se uplatní v povolání kadeřník při poskytování profesionálních kadeřnických služeb ve středně velkých i malých provozovnách, studiích a salonech.
Kuchař - číšník (Kuchař, Číšník, Kuchař - číšník)
65-51-H/003
2021–223 rokyAnoAno
denní0/0
Barmanský kurz, výměna zkušenostní s partnerskou školou na Slovensku, zapojení do programu Erasmus
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
23-68-H/01
2021–223 rokyAnoAno
denní0/0
Součástí studia je získání řidičského oprávnění skupiny B a C.
Uplatnění v servisech, při diagnostikování závad,ve stanicích technické kontroly, profesionální řidič, v provozech se strojírenskou výrobou
Nástrojař (Nástrojař)
23-52-H/001
2021–223 rokyAnoAno
denní0/0
Absolventi jsou připraveni především vyrábět, montovat, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky.

řezné nástroje ke strojnímu obrábění materiálů, nástroje k plošnému i objemovému tváření kovů, formy k tváření plastů a tlakovému lití kovů, razidla, tiskací a razicí válce, nože, nůžky aj. nožířské zboží, nástroje pro humánní a veterinární lékařství apod..
Obráběč kovů (Obráběč kovů)
23-56-H/01
2021–223 roky30AnoAno
denní0/0
Absolventi se uplatní v povoláních ve strojírenství, ve výrobních a opravárenských provozech jako obráběč, soustružník, frézař, brusič, ...
Strojní mechanik (Zámečník)
23-51-H/01
2021–223 rokyAnoAno
denní0/0
Součástí vzdělávání ve třetím ročníku je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.
Výrobce textilií (Výrobce textilií)
31-57-H/01
2021–223 rokyAnoAno
denní0/0
Obor výrobce textilií podporují textilní firmy ze Strakonic, Písku a, Tábora: ADIENT, JITEX, KVALITEX, DITA, OTAVAN, MOIRA, MERIKA. Krajské stipendium.
Zedník (Zedník)
36-67-H/01
2021–223 rokyAnoAno
denní0/0
Stipendium po celé tři roky studia z prostředků krajského grantového studijního programu (při dodržení podmínek(..
Střední vzdělání s maturitou
Mechanik seřizovač (Mechanik seřizovač)
23-45-L/001
2021–224 roky30AnoAno
denní0/0
Autodesk Academia Program – software pro studenty zdarma (AutoCAD, Inventor), praxe ve firmách v regionu
Obalová technika (Grafika a design)
34-42-M/01
2021–224 roky30
denní
Vhodné pro chlapce i dívky. Vybavení školy: art ateliér, fotoateliér, multimediální ateliér, 5 počítačových učeben – software Adobe Photoshop, InDesign, Corel.
Webdesign, workshopy, malba, praxe ve firmách v regionu, ...
Strojírenství (Řízení kvality)
23-41-M/01
2021–224 roky30
denní
Autodesk Academia Program – software pro studenty zdarma
(AutoCAD, Inventor), praxe ve firmách v regionu
Znalost norem ISO, nástrojů kvality, metrologie, statistiky, ...
Strojírenství (Počítačová grafika a CNC technika)
23-41-M/001
2021–224 roky90
denní
Autodesk Academia Program – software pro studenty zdarma (AutoCAD, Inventor), praxe ve firmách v regionu
zdarma Microsoft Office
školní dílny vybaveny novými stroji
3D tiskárny, 3D skener, svařovací simulátor
Nástavbové studium
Podnikání
64-41-L/51
2021–222 roky30ČJ, MAnoAno
denní35/30
Podnikání
64-41-L/51
2021–223 roky30ČJ, MAnoAno
dálkové0/0
Vyšší odborné vzdělání
Řízení kvality ve strojírenské výrobě a službách
23-41-N/07
2021–223 roky30AnoAno
kombinované16/16Školné: 1 500 za pololetí

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2021, Školy Online.