Logo Stredniskoly.cz

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934

www.ssst.cz
http://cms.edookit.net/vosstrakonic...
pilecek (zavináč) ssst.cz
dunovsky (zavináč) ssst.cz
stech (zavináč) ssst.cz
383 411 611 (Sekretariát Zvolenská)
383 316 111 (Sekretariát Želivského)

Sídlo školy

Zvolenská 934
Strakonice, 38601

Odloučená pracoviště

Kochana z Prachové 121, Strakonice
Tovární 198, Strakonice
Zvolenská 934, Strakonice
Želivského 291, Strakonice

Domovy mládeže

Plánkova 1132, Strakonice
Zvolenská 37, Strakonice
Hodnocení prezentace (Co je to?):
96,67 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): Ing. Miloslav Pileček
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Kapacita školy:1000 žáků
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

TermínPoznámka
Sobota19. října 201909:00–13:00 hod.
Sobota30. listopadu 201909:00–13:00 hod.
Sobota11. ledna 202009:00–13:00 hod.
Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Automat na nápoje
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Svářečská škola
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Nové vybavení školy klasickými i CNC obráběcími stroji a robotickým pracovištěm

V letošním školním roce 2018/19 byla škola vybavena:
16 konvečními soustruhy s digitálním doměřováním os
12 konvečními frézkami s digitálním doměřováním os
laserovou gravírovačkou
3D skenerem
CNC 5osou frézkou s robotickým pracovištěm pro automatické zakládání obrobků
CNC 3osé frézovací centrum ss čtvrtou plně řízenou rotační osou
CNC soustružnické centrum s osu y pro možnost frézování
1 bruska na plocho a 2 hrotové brusky s digitálním doměřováním os
CNC stroje firmy HAAS dodala firma Texim Praha
svařovací simulátor se zobrazováním virtuální reality

Nově vybavené učebny si můžete prohlédnout v budově průmyslové školy Želivského 291.

Dílny v ulici Tovární byly dovybaveny 8 konvenčními soustruhy a 4 frézkami.

Vybavení

Pro strojnické obory škola disponuje jak klasickými obráběcími stroji (soustruhy, frézky, brusky,...) tak i moderními CNC stroji. Školní dílny v budově Tovární a Želivského pravidelně doplňují vybavení stroji a nářadím.
V každé budově školy jsou učebny výpočetní techniky. Vyučujeme kancelářský SW firmy Microsoft, AutoCAD a Inventor, Photoshop, Corel, InDesign, MikroProg, SurfCAM.
Škola vlastní dvě 3D tiskárny.
Obor obalová technika – grafika a design má k dispozici malířský, fotografický a multimediální ateliér.
Službové obory pracují v aranžérské dílně, kadeřníci mají školní kadeřnický salon.

Nový učební obor od školního roku 2017/18 Výrobce textilií

Nový učební obor Výrobce textilií podporují textilní firmy ze Strakonic, Písku
JITEX, KVALITEX, DITA, OTAVAN, MOIRA, JOHSON CONTROLS, MERIKA, BURI

Profilové předměty: technologie tkaní, pletení, úpravy textilií, technologie šití a stříhání, vazby plošných textilií,... Obor je vhodný především pro dívky, ale studovat mohou i chlapci.
Učební obor umožňuje vyplácet krajské stipendium.

Vyšší odborná škola

Přihlášky:
Formulář na stránkách školy www.ssst.cz
Nabízíme kombinované tříleté studium oboru Řízení kvality ve strojírenské výrobě a službách.
Absolvent získá titul diplomovaný specialista DiS.
Studovat je možné při zaměstnání, nezaměstnaní studenti mají při dodržení ostatních zákonných podmínek status studenta.

Nabízime

Ambicí školy je nabízet obory, jejichž absolventi budou dobře uplatnitelní na trhu práce, v případě maturantů však připravených i ke studiu na vysokých školách.

Uchazečům o studium nabízí škola kvalitní vzdělání ve čtyřletých oborech zakončených maturitní zkouškou, ve tříletých oborech zakončených výučním listem, a to jak v oborech strojírenských, tak v oborech služeb. Škola uspokojí i zájemce o získání absolutoria na VOŠ.

Konkurenční výhodou školy je nabídka strojírenských oborů, jejichž absolventi jsou na trhu práce stále častěji vyhledáváni nejen tuzemskými zaměstnavateli. Sázka na získání kvalitního technického vzdělání je velmi dobrou a prozíravou investicí do budoucnosti.
Studenti se pravidelně zúčastňují soutěží (okresních, krajských i republikových) a získávají významná ocenění.


Žáci vybraných tříletých oborů mohou čerpat stipendium z grantového stipendijního programu Jihočeského kraje.

Stravování

Školní jídelna poskytuje možnost celodenní stravy všem žákům školy, zaměstnancům a cizím strávníkům

Ubytování

Domovy mládeže při VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice nabízí ubytování všem žákům školy
DM Plánkova
DM Zvolenská

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
2341M01 – Strojírenství
Počítačová grafika a CNC technika
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní90
Autodesk Academia Program – software pro studenty zdarma
(AutoCAD, Inventor), praxe ve firmách v regionu,
5 počítačových učeben, 3D tiskárna, 3D skener, 4osé CNC stroje, strojírenská laboratoř
Všeobecné informace o oboru Strojírenství
2341M01 – Strojírenství
Řízení kvality
Střední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní30
Autodesk Academia Program – software pro studenty zdarma
(AutoCAD, Inventor), praxe ve firmách v regionu
Znalost norem ISO, nástrojů kvality, metrologie, statistiky, ...
Všeobecné informace o oboru Strojírenství
3442M01 – Obalová technika
Grafika a design
Střední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní30
Vhodné pro chlapce i dívky. Vybavení školy: art ateliér, fotoateliér, multimediální ateliér, 5 počítačových učeben – software Adobe Photoshop, InDesign, Corel.
Webdesign, workshopy, malba, praxe ve firmách v regionu, ...
Všeobecné informace o oboru Obalová technika
2345L01 – Mechanik seřizovač
Mechanik seřizovač
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Autodesk Academia Program – software pro studenty zdarma
AutoCAD, Inventor
Všeobecné informace o oboru Mechanik seřizovač
3157H01 – Výrobce textilií
Výrobce textilií
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
NOVINKA!
Krajské stipendium
Odborný výcvik ve firmách ve Strakonicích a Písku
JITEX, KVALITEX, DITA, OTAVAN, MOIRA, JOHSON CONTROLS, MERIKA, BURI
Profilové předměty: technologie tkaní, pletení, úpravy textilií, technologie šití a stříhání, vazby plošných textilií,...
Všeobecné informace o oboru Výrobce textilií
2155H01 – Slévač
Slévač
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní24
krajské stipendium, možnost vyučit se pro vybranou firmu
Všeobecné informace o oboru Slévač
2351H01 – Strojní mechanik
Zámečník
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní24
krajské stipendium, svářečský průkaz
Všeobecné informace o oboru Strojní mechanik
2352H01 – Nástrojař
Nástrojař
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní24
2356H01 – Obráběč kovů
Obráběč kovů
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
2368H01 – Mechanik opravář motorových vozidel
Automechanik
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní15
2651H01 – Elektrikář
Elektikář pro elektronické a elektrotechnické zařízení
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
Všeobecné informace o oboru Elektrikář
3667H01 – Zedník
Zedník
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní24
6551H01 – Kuchař - číšník
Kuchař - číšník, Kuchař, Číšník
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní60
6652H01 – Aranžér
Aranžér
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
Všeobecné informace o oboru Aranžér
6951H01 – Kadeřník
Kadeřník
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
Všeobecné informace o oboru Kadeřník
6441L51 – Podnikání
Podnikání
Nástavbové studium2019–20202 rokyDenní30
Všeobecné informace o oboru Podnikání
6441L51 – PodnikáníNástavbové studium2019–20203 rokyDálkové30
Všeobecné informace o oboru Podnikání
2341N07 – Řízení kvality ve strojírenské výrobě a službách
Řízení kvality ve strojírenské výrobě a službách
Vyšší odborné vzdělání2019–20203 rokyKombinované30
Lze studovat při zaměstnání, pokud není studující zaměstnán, má status studenta. Studium ukončeno absolutoriem, absolvent získá titul DiS. diplomovaný specialista.
Výuka probíhá v pátek odpoledne a v sobotu ve 14denních intervalech
Všeobecné informace o oboru Řízení kvality ve strojírenské výrobě a službách
Školné: 3 000 Kč za rok

Fotogalerie

VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonicehřiště, vzadu internát3. místo na soutěži programování CNC 3. místo v soutěži: Kresba zátiší Mistrovství republiky AR JUNIOR 2012ST RACING TEAM 1. místo na mistrovství ČRST RACING TEAMUkázka tvorby reklamních obalů a úpravy fotografiíVánoční výstavaSlužbové oboryDrátěný program oboru aranžér, 2. místo v celostátní soutěži Aranžér juniorSlužbové oboryFlorbalový turnajFlorbalový turnajFotografický kroužekVernisážPříprava rautuVelká kopanáProhlídky školy pro žáky ze základních školAutodesk Academia Design - slavnostní zahájeníAutodesk Academia DesignAutodesk Academia DesignAutodesk Academia DesignAutodesk Academia DesignAutodesk Academia Design- řeitel školy předává ceny Prohlídky školyProhlídky školy pro žáky ze základních školPrezentace firmy MCAE na naší školeKroužek malbyBěh nadějeŠkolní dílnyŠkolní dílnyŠkolní dílnyVánoční turnaje ve florbaleFlorbalFlorbalFlorbalVýstavní stánek v Českých BudějovicíchTurnaj v piškvorkáchTurnaj v piškvorkáchPokusy ve fyziceFlorbalFlorbalFlorbalVernisáž výstavy na strakonickém hraděÚčast v soutěžíchPříměstský tábor pro žáky základních školPředávání diplomů absolventům vyšší odborné školy

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.