Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.

info (zavináč) gymnaziumhello.cz
klimova (zavináč) gymnaziumhello.cz
778 407 236 Sekretariát
737 253 317 Ředitelka
778 545 798 Zástupkyně ředitelky

Sídlo školy

Čs.exilu 491/23
Ostrava-Poruba, 70800
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
PaedDr. Ivona Klímová

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Hostování zahraničních učitelů
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní bufet
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Učebnice zdarma
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Vyučované jazyky

Angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština

Gymnázium Hello je škola:

- s rozšířenou výukou jazyků a rodilými mluvčími ve výuce každý týden
- s prospěchovým a sociálním stipendiem
- s rodinnou atmosférou
- kde je 10 důvodů, proč to studenty baví
- s volbou mezi Všeobecně zaměřenou nebo Anglickou třídou
- se studiem zdarma pro první 3 studenty s nejlepšími výsledky v přijímacím řízení

10 důvodů proč nás baví studovat na Gymnáziu Hello (z ankety mezi studenty):

1. Atmosféra. Jsme malá škola, s rodinným prostředím a přátelskou atmosférou.
2. Jazyky. Máme pravidelné hodiny s rodiláky a taky si můžeme udělat mezinárodní zkoušky za dobrou cenu.
3. Učitelé. Dávají nám zabrat, ale hodně naučí a jsou vstřícní a spravedliví.
4. Stipendium. Ti, kteří „makají“, pobírají studijní stipendium až 10 tisíc ročně. Slušné, ne?
5. Semináře a mimoškolní aktivity. Je z čeho vybírat. Sportovní, kulturní, odborné, ale třeba taky takové, které využijeme v životě.
6. Studenti sobě i okolí. Akce, které připravují studenti pro studenty, ale taky prospěšné aktivity a charitativní sbírky, kterých se účastníme nebo je sami pořádáme.
7. Maturita nanečisto. Můžeme si cvičně vyzkoušet písemnou i ústní část maturity – to nemají všude.
8. Informace. Na iŠkole najdeme nejen aktuální rozvrh, známky a aktuality, ale taky spoustu studijních materiálů.
9. Stravování. Na oběd máme výběr ze 2 jídel, což je fajn, vhod přijde taky bufet, kde se dá doplnit energie ;-)

10. Kontakt se zahraničím. Kromě rodiláků, se kterými se potkáváme pravidelně, máme taky možnost zapojit se do studentských výměnných pobytů třeba v programu Erasmus+, Edison, eTwinning, pořádáme zahraniční výjezdy a projektové dny.

Na čem stavíme a jak fungujeme:

Vyvážený školní vzdělávací program - je postaven na všeobecném vzdělání a dává stejný prostor jak humanitním, tak přírodovědným vědám. Ve 3. a 4. ročníku, pak mají studenti možnost profilovat se formou volitelných seminářů. Naši studenti jsou úspěšní v přijímacím řízení na všech typech škol.

• Rozšířená výuka jazyků a příprava na zkoušky Cambridge English – zakládáme si na tom, aby všichni naši studenti prakticky ovládali živý jazyk na komunikativní úrovni. Proto mají každý týden ve všech ročnících hodiny s rodilými mluvčími. Aktuálně jsou pevnou součástí pedagogického sboru Brit a Kanaďan. Připravujeme studenty na mezinárodní zkoušky Cambridge English, které jsou celoživotně a mezinárodně platné (na rozdíl od maturitní zkoušky).

• Seberealizace a odpovědnost – podporujeme studenty k spoluvytváření školy, ať už prostřednictvím školního parlamentu či individuálně. Vedeme je k odpovědnému chování k sobě, i ke světu v němž žijí. Studenti organizují charitativní sbírky, darují krev, podílí se na aktivitách pro seniory, zvelebování vlastního okolí či účastní projektů s ekologickou tématikou. Dle České školní inspekce „…využívá škola pozitivní motivace, …podporuje samostatnost a tvořivost žáků, poskytuje prostor pro seberealizaci, včetně rozvoje přirozeného nadání.“

• Otevřenost – jsme otevření novým trendům, světu mimo školu, spolupráci s vysokými školami, vědeckými ústavy, firmami, účastníme se mezinárodních projektů Erasmus+, Edison, eTwining a dalších. Mezi pedagogy jsou i lidé z praxe. Podporujeme veškeré aktivity, které přináší tolik potřebný kontakt s realitou a zkušenosti.

• Respekt – pěstujeme vzájemný respekt mezi studenty a pedagogy. Z průzkumů mezi studenty vyplývá, že právě vstřícný přístup pedagogů a jejich podpora, je jedna z věcí, které si na škole nejvíc cení.

• Bezpečnost – jsme malá škola, známe každého žáka. To nám umožňuje studenty nasměrovat a zavčasu reagovat na případné nežádoucí jevy v kolektivu.

• Mimoškolní aktivity – nejen znalostmi je člověk živ a to, na co se nejvíc vzpomíná, obvykle nebývá spjato s výukou, ale společnými zážitky mimo školu. Proto organizujeme adaptační kurzy a lyžařské kurzy, výjezdy do zahraničí, besedy, společná divadla. Z pravidelných aktivit mohou studenti navštěvovat například debatní klub, anglickou konverzaci s rodilým mluvčím, ruština a literárně-dramatickým klub.

• Prospěchová a sociální stipendia – chceme školu učinit přístupnou pro všechny studenty, proto nabízíme sociální stipendia až do výše 15 tis. ročně, které pokrývá školné. Zároveň chceme ocenit studijní úspěchy a poskytujeme nejlepším studentům prospěchové stipendium až ve výši 10 tis. ročně.

Stravování

Obědy: výběr ze 2 jídel ve školní jídelně.

Ubytování

Můžeme pomoci se zařízením v blízkém okolí.

Naše stránky na facebooku

https://www.facebook.com/gymnasium.hello

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 109 studentů a z toho je 71 % dívek.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s maturitou
7941K41 – Gymnázium
2020–20214 rokyDenní
7941K41 – Gymnázium
2020–20214 rokyDálkové

Fotogalerie

Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.