Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.

info (zavináč) gymnaziumhello.cz
jurankova (zavináč) gymnaziumhello.cz
prijimacky (zavináč) gymnaziumhello.cz
778 407 236 Sekretariát
737 253 317 Ředitelka
778 545 798 Zástupkyně ředitelky

Sídlo školy

Čs.exilu 491/23
Ostrava-Poruba, 70800
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
PaedDr. Ivona Klímová

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Hostování zahraničních učitelů
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Učebnice zdarma
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, němčina, ruština, španělština

- s rozšířenou výukou jazyků a rodilými mluvčími ve výuce každý týden
- s prospěchovým a sociálním stipendiem
- s rodinnou atmosférou
- s moderní pedagogikou
- s profesionálními pedagogy z praxe i s praxí
- s volbou mezi Všeobecně zaměřenou nebo Anglickou třídou
- s širokou nabídkou školních i mimoškolních aktivit

1. Atmosféra. Jsme malá škola, s rodinným prostředím a přátelskou atmosférou.
2. Jazyky. Máme pravidelné hodiny s rodiláky a taky si můžeme udělat mezinárodní zkoušky za dobrou cenu.
3. Učitelé. Dávají nám zabrat, ale hodně naučí a jsou vstřícní a spravedliví.
4. Stipendium. Ti, kteří „makají“, pobírají studijní stipendium až 10 tisíc ročně.
5. Semináře a mimoškolní aktivity. Je z čeho vybírat. Sportovní, kulturní, odborné, ale třeba taky takové, které využijeme v životě.
6. Studenti sobě i okolí. Akce, které připravují studenti pro studenty, ale taky prospěšné aktivity a charitativní sbírky, kterých se účastníme nebo je sami pořádáme.
7. Maturita nanečisto. Můžeme si cvičně vyzkoušet písemnou i ústní část maturity – to nemají všude.
8. Informace. Na skolaonline najdeme nejen aktuální rozvrh, známky a aktuality, ale taky spoustu studijních materiálů. Makáme i distančně - Teams.
9. Stravování. Na oběd máme výběr ze 2 jídel, což je fajn, vedle školy je Hruška, tam běháme pro svačiny.
10. Kontakt se zahraničím. Kromě rodiláků, se kterými se potkáváme pravidelně, máme taky možnost zapojit se do studentských výměnných pobytů třeba v programu Erasmus+, Edison, eTwinning, pořádáme zahraniční výjezdy a projektové dny.

Vyvážený školní vzdělávací program - je postaven na všeobecném vzdělání a dává stejný prostor jak humanitním, tak přírodovědným vědám. Ve 3. a 4. ročníku, pak mají studenti možnost profilovat se formou volitelných seminářů. Naši studenti jsou úspěšní v přijímacím řízení na všech typech škol.

• Rozšířená výuka jazyků a příprava na zkoušky Cambridge English – zakládáme si na tom, aby všichni naši studenti prakticky ovládali živý jazyk na komunikativní úrovni. Proto mají každý týden ve všech ročnících hodiny s rodilými mluvčími. Aktuálně jsou pevnou součástí pedagogického sboru Brit a Kanaďan. Připravujeme studenty na mezinárodní zkoušky Cambridge English, které jsou celoživotně a mezinárodně platné (na rozdíl od maturitní zkoušky).

• Seberealizace a odpovědnost – podporujeme studenty k spoluvytváření školy, ať už prostřednictvím školního parlamentu či individuálně. Vedeme je k odpovědnému chování k sobě, i ke světu v němž žijí. Studenti organizují charitativní sbírky, darují krev, podílí se na aktivitách pro seniory, zvelebování vlastního okolí či účastní projektů s ekologickou tématikou. Dle České školní inspekce „…využívá škola pozitivní motivace, …podporuje samostatnost a tvořivost žáků, poskytuje prostor pro seberealizaci, včetně rozvoje přirozeného nadání.“

• Otevřenost – jsme otevření novým trendům, světu mimo školu, spolupráci s vysokými školami, vědeckými ústavy, firmami, účastníme se mezinárodních projektů Erasmus+, Edison, eTwining a dalších. Mezi pedagogy jsou i lidé z praxe. Podporujeme veškeré aktivity, které přináší tolik potřebný kontakt s realitou a zkušenosti.

• Respekt – pěstujeme vzájemný respekt mezi studenty a pedagogy. Z průzkumů mezi studenty vyplývá, že právě vstřícný přístup pedagogů a jejich podpora, je jedna z věcí, které si na škole nejvíc cení.

• Bezpečnost – jsme malá škola, známe každého žáka. To nám umožňuje studenty nasměrovat a zavčasu reagovat na případné nežádoucí jevy v kolektivu.

• Mimoškolní aktivity – nejen znalostmi je člověk živ a to, na co se nejvíc vzpomíná, obvykle nebývá spjato s výukou, ale společnými zážitky mimo školu. Proto organizujeme adaptační kurzy a lyžařské kurzy, výjezdy do zahraničí, besedy, společná divadla. Z pravidelných aktivit mohou studenti navštěvovat například debatní klub, anglickou konverzaci s rodilým mluvčím, ruština a literárně-dramatickým klub.

• Prospěchová a sociální stipendia – chceme školu učinit přístupnou pro všechny studenty, proto nabízíme sociální stipendia až do výše 15 tis. ročně, které pokrývá školné. Zároveň chceme ocenit studijní úspěchy a poskytujeme nejlepším studentům prospěchové stipendium až ve výši 10 tis. ročně.

Obědy: výběr ze 2 jídel ve školní jídelně.

Můžeme pomoci se zařízením v blízkém okolí.

Počítačové učebny, biologická a chemická laboratoř, redakce školního časopisu, učebna virtuální reality, čítárna, knihovna, moderní design, škola po celkové rekonstrukci.

https://www.facebook.com/gymnasium.hello

Od září otevíráme gymnaziální obor MMIT (Moderní média a marketing). Obor pro ty, kteří rádi moderní média a výuku obohacenou o technologie. Příprava na ICDL certifikáty, lepší uplatnění na trhu práce, příprava na VŠ, příprava na praxi i na studium v zahraničí.

Školu navštěvuje celkem 109 studentů a z toho je 71 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Gymnázium
79-41-K/41
2024–254 roky15ČJ, MNeAno
denní18/15
Gymnázium
79-41-K/41
2024–254 roky24AJ, ČJ, MNeAno
denní31/23
Gymnázium
79-41-K/41
2024–254 roky13ČJ, M, IFNeAno
denní6/8

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika, AJ = anglický jazyk, IF = informatika

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.