Logo Stredniskoly.cz

Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o.

www.gmvv.cz
info (zavináč) gmvv.cz
251 550 846 (Sekretariát)

Sídlo školy

Kuncova 1580
Praha 5, 15500
Hodnocení prezentace (Co je to?):
42,46 %
Typ školy: Soukromá škola
Ředitel(ka): Mgr. Renáta Zajíčková

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě
Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
7941K81 – Gymnázium
Umění komunikovat
Střední vzdělání s maturitou2017–20188 rokůDenní60
Školní vzdělávací program zaměřený na výuku cizích jazyků, mezinárodních vztahů a komunikace.

Osmiletý obor gymnázia je určen studijně vyspělým žákům z 5. tříd základní školy.

V průběhu vzdělávání je studentům zvyšována úroveň všeobecných znalostí a dovedností. Značný důraz je kladen na rozvoj osobnosti, a to především na rozvoj měkkých dovedností, což ve vazbě na mimořádnou znalost třech cizích jazyků vytváří pevný základ pro kvalitní uplatnění na trhu práce u nás i ve světe. Vyšší stupeň gymnázia poskytuje studentům i odborné zaměřeni v oblasti mezinárodních vztahů, leadershipu, řízení projektů, obchodu i např. v oblasti public relations. Velkou pozornost věnujeme dovednostním předmětům, které vytvářejí studentům náskok oproti svým vrstevníkům. Vysoká kvalita komunikační dovednosti je vytvářena i v předmětu rétorika a následně je ověřena při povinném moderování společenských událostí a při obhajobě celoročního projektu Seminární práce s obhajobou.

Specifické předměty:

- Rétorika
- Leadership
- Obchodně podnikatelské vztahy
- Public relation
- Mezinárodní kuchyně
- Diplomatický protokol (volitelný seminář)
- Tvůrčí psaní a redakční práce (volitelný seminář)

Jazykové vzdělávání
Studenti tohoto oboru opouštějí gymnázium s vynikající znalostí dvou cizích jazyků a s pevným základem jazyka třetího. Škola má velmi dobře propracovanou koncepci vzdělávání jazyků. Koncepce je v souladu s popsanými mezinárodními úrovněmi (SERR) a výstupní úrovně směřují k mezinárodnímu testování. Organizace výuky se řídí prověřenými principy a pravidly. Například studenti jsou dělení do menších skupin, do výuky jsou začleňování rodilí mluvčí, studentům umožňujeme formou zahraniční spolupráce nebo formou studia v zahraničních školách styk s jazykem v reálném prostředí. Organizujeme také různé jazykové soutěže, při výuce využíváme moderní vyučovací metody, pracujeme s cizojazyčnou beletrií či autentickými materiály. Studenti se setkávají nejen s běžnou angličtinou, ale též s praktickou obchodní angličtinou.

Vyučované cizí jazyky:

Anglický jazyk
Španělský jazyk
Německý jazyk
Francouzský jazyk
Ruský jazyk

Předměty vyučované v anglickém jazyce:

- Zpíváme v cizím jazyce (1. ročník)
- Zeměpisné reálie (3.ročník)
- Bussiness English (vyšší gymnázium)
- Zeměpisné reálie (vyšší gymnázium)
- Mezinárodní vztahy (vyšší gymnázium)
- Historie 20. století (vyšší gymnázium)

V průběhu celého studia realizují studenti projektovou výuku, která má vypracovanou jasnou koncepci, a studenti jsou tak postupně obohacování o nová společenská témata, činnosti či praktické zkušenosti. Projektovou výukou jsou široce rozvíjeny měkké dovednosti studentů, jako např. dovednost pracovat v týmu, plánovat a řídit svůj čas, shromažďovat a zpracovávat informace a především dovednost efektivní komunikace.
Všeobecné informace o oboru Gymnázium
Školné: 45000
7941K61 – Gymnázium
Projektovou výukou k všestrannosti I.
Střední vzdělání s maturitou2018–20196 rokůDenní30
Školní vzdělávací program zaměřený na rozvoj komunikace a měkkých dovedností.

Šestiletý obor je určen žákům ze 7. tříd základní školy. V průběhu vzdělávání jsou studentům postupně zvyšovány úrovně všeobecných znalostí a dovedností. Kromě toho je značný důraz kladen na rozvoj osobnosti, a to především na rozvoj měkkých schopností. Školní vzdělávací program rozvíjí celé spektrum vzdělávacích oblastí. Posílena je výuka cizích jazyků, matematiky, českého jazyka a všech přírodovědných předmětů, což vytváří předpoklad pro navazující studium na všech typech vysokých škol.

Projektová výuka
V průběhu šestiletého vzdělávání studenti realizují projektovou výuku, která má vypracovanou jasnou koncepci a studenti jsou tak postupně obohacováni o nová společenská témata, činnosti či praktické zkušenosti. Projektovou výukou jsou široce rozvíjeny měkké dovednosti studentů, jako např. dovednost pracovat v týmu, plánovat a řídit svůj čas, shromažďovat a zpracovávat informace a především dovednost efektivní komunikace. Vysoká kvalita komunikační dovednosti je vytvářena i v předmětu rétorika a následně je ověřena při povinném moderování společenských událostí a při obhajobě celoročního projektu Seminární práce s obhajobou.
Všeobecné informace o oboru Gymnázium
Školné: 40000
7941K41 – Gymnázium
Projektovou výukou k všestrannosti II.
Střední vzdělání s maturitou2017–20184 rokyDenní30
Školní vzdělávací program zaměřený na rozvoj komunikace a měkkých dovedností.

Čtyřletý obor je určen žákům z 9. tříd základní školy. V průběhu vzdělávání jsou studentům postupně zvyšovány úrovně všeobecných znalostí a dovedností. Kromě toho je značný důraz kladen na rozvoj osobnosti, a to především na rozvoj měkkých schopností. Školní vzdělávací program rozvíjí celé spektrum vzdělávacích oblastí. Posílena je výuka cizích jazyků, matematiky, českého jazyka a všech přírodovědných předmětů, což vytváří předpoklad pro navazující studium na všech typech vysokých škol.

Projektová výuka
V průběhu vzdělávání studenti realizují projektovou výuku, která má vypracovanou jasnou koncepci a studenti jsou tak postupně obohacováni o nová společenská témata, činnosti či praktické zkušenosti. Projektovou výukou jsou široce rozvíjeny měkké dovednosti studentů, jako např. dovednost pracovat v týmu, plánovat a řídit svůj čas, shromažďovat a zpracovávat informace a především dovednost efektivní komunikace. Vysoká kvalita komunikační dovednosti je vytvářena i v předmětu rétorika a následně je ověřena při povinném moderování společenských událostí a při obhajobě celoročního projektu Seminární práce s obhajobou.
Všeobecné informace o oboru Gymnázium
Školné: 40000

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2018, Školy Online.