Logo Stredniskoly.cz

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

www.ohsturnov.cz
vedeni (zavináč) ohsturnov.cz
thp (zavináč) ohsturnov.cz
info (zavináč) ohsturnov.cz
481 319 111 (Sekretariát)
481 350 013 (Ředitelka)
481 350 011 (Sekretariát)

Sídlo školy

Zborovská 519
Turnov, 51101

Odloučená pracoviště

Alešova 1723, Turnov
Přepeřská 210, Turnov

Domov mládeže

28. října 584, Turnov
Hodnocení prezentace (Co je to?):
85,11 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): Ing. Eva Antošová
Zřizovatel:Liberecký kraj
IČ:75129507
Kontaktní osoby:Ing. Eva Antošová (ředitelka školy), 481 319 113
Ing. Jitka Vaňátková (zástupkyně ředitelky), 481 350 031
Mgr. Mirka Kostříková (zástupkyně, hospodářka ), 481 319 117
Mgr. Dana Votrubcová (zástupkyně ředitelky), 481 319 112
Jan Burda (vedoucí domova mládeže), 481 311 567
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Bezbariérový přístup
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Teoretické vyučování probíhá v budově Zborovská 519 a v budově Alešova 1723, Turnov. Odborný výcvik pro strojírenské obory se uskutečňuje na pracovišti Přepeřská 210, Turnov.
Škola každoročně organizuje pro zájemce měsíční odborné zahraniční praxe v rámci projektu ERASMUS+ (Anglie, Irsko) a letní praxe v hotelích na Rhodosu. Pro účastníky zahraničních praxí a pro zájemce o složení státní zkoušky z anglického jazyka se uskutečňuje po celý školní rok jazyková příprava.

Stravování

Školní stravování je zajištěno v hlavních budovách školy i na odloučených pracovištích odborného výcviku.

Ubytování

Domov mládeže je nově zrekonstruovaný a vybaven novým nábytkem ve všech pokojích a v klubovnách. Pro ruční práce jsou využívány dílny. V suterénu budovy je dobře vybavená posilovna. V letních měsících žáci využívají přilehlou zahradu s hřištěm na míčové hry, stolní tenis a mohou si zde i posedět a opéct vuřty. V zimě mohou hrát míčové hry a floorball v tělocvičně.

Vybavení

6 počítačových učeben (4 pro 30 žáků), 2 jazykové učebny pro německý a 2 pro anglický jazyk s televizemi a jedna se sluchátky, 2 odborné učebny stolničení, 2 odborné učebny pro přípravu pokrmů, odborná učebna zbožíznalství, 2 knihovny, atd.
V některých kmenových učebnách jsou velkoplošné telvize . WIFI - Alešova ul.

Další informace

Škola má 2 budovy pro teoretickou výuku. Budova školy ve Zborovské i Alešově ulici je nově zrekonstruovaná. Budova školy v Alešově ulici se nachází v blízkosti dopravního spojení vlaků a autobusů.
Při výuce tělesné výchovy mají žáci k dispozici v letních měsících hřiště školy (pro tenis, volejbal, basketbal, stolní tenis), mohou in-line bruslit, v zimě využívají tělovýchovné haly nebo kluziště. Výuka je obohacena o řadu vzdělávacích kurzů (barmanský, carvingový, baristický, someliérský, kurz studené kuchyně a cukrářský kurz, kurz o čokoládě) . Možnost praxe žáků ve vybraných firmách v tuzemsku i v zahraničí (Anglie, Irsko, Řecko).
V obou budovách jsou dobře vybavené žákovské knihovny.

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
6341M02 – Obchodní akademie
Obchodní akademie
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Obchodní akademie (praxe Řecko, Anglie, Irsko, ...)
Všeobecné informace o oboru Obchodní akademie
Školné: neplatí se
6542M01 – Hotelnictví
Hotelnictví
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Žáci mohou konat odborné praxe v gastronomických zařízeních dle jejich zájmů v místě bydliště nebo i v zahraničí (Řecko, Německo, Švédsko...).
Všeobecné informace o oboru Hotelnictví
Školné: neplatí se
6542M02 – Cestovní ruch
Cestovní ruch
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Odborné praxe např. Karlštejn, Žleby, Hrubý Rohozec, Kost, Sychrov, atd. Škola umožňuje zahraniční praxe v Německu, Řecku, Itálii, v Anglii a Irsku atd.
Všeobecné informace o oboru Cestovní ruch
Školné: neplatí se
2341M01 – Strojírenství
Strojírenství
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Dobré materiálně technické vybavení (CNC soustruh, vodorovná rovinná bruska, pásová pila, nástrojařská frézka a sloupová vrtačka, atd.), úzká spolupracuje se strojírenskými firmami v regionu. Nově otevřené COV technické.
Všeobecné informace o oboru Strojírenství
Školné: neplatí se
2352H01 – Nástrojař
Nástrojař
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
Stipendia: motivační - měsíčně 250 až 500 Kč, prospěchové - pololetně 1000 Kč. Odborný výcvik je v areálu firmy Sklostroj Turnov. Odborné pracoviště je nově vybaveno CNC soustruhem, vodorovnou rovinnou bruskou, pásovou pilou, nástrojařskou frézkou, sloupovou vrtačkou. Pracovní oblečení zdarma.
Všeobecné informace o oboru Nástrojař
Školné: neplatí se
2351H01 – Strojní mechanik
Zámečník
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní15
Stipendia: motivační - měsíčně 250 až 500 Kč, prospěchové - pololetně 1000 Kč. Odborný výcvik je v areálu firmy Sklostroj Turnov. Odborné pracoviště je nově vybaveno CNC soustruhem, vodorovnou rovinnou bruskou, pásovou pilou, nástrojařskou frézkou, sloupovou vrtačkou. Pracovní oblečení zdarma.
Všeobecné informace o oboru Strojní mechanik
Školné: neplatí se
2356H01 – Obráběč kovů
Obráběč kovů
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní15
Stipendia: motivační - měsíčně 250 až 500 Kč, prospěchové - pololetně 1000 Kč. Odborný výcvik je v areálu firmy Sklostroj Turnov. Odborný výcvik je v areálu firmy Sklostroj Turnov. Odborné pracoviště je nově vybaveno CNC soustruhem, vodorovnou rovinnou bruskou, pásovou pilou, nástrojařskou frézkou, sloupovou vrtačkou. Pracovní oblečení zdarma.
Všeobecné informace o oboru Obráběč kovů
Školné: neplatí se
2362H01 – Jemný mechanik
Jemný mechanik
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní24
Stipendia: motivační - měsíčně 250 až 500 Kč, prospěchové - pololetně 1000 Kč. Vyučování i odborný výcvik probíhá v Alešově ulici 1723. Pracovní oblečení zdarma. Ve škole je brousící a vrtací centrum, které je plně ovládané a programovatelné přes dotykové obrazovky.
Všeobecné informace o oboru Jemný mechanik
Školné: neplatí se
6551H01 – Kuchař - číšníkStřední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
Teoretické vyučování probíhá v Alešově ulici 1723, odborný výcvik je ve vybraných restauracích v blízkosti bydliště žáka. Žákům je umožněna letní práce v Řecku, Německu, atd. Pracovní oblečení zdarma.
Všeobecné informace o oboru Kuchař - číšník
Školné: neplatí se
6651H01 – Prodavač
Prodavač
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní14
Žáci mají teoretické vyučování v Alešově ulici 1723, Turnov a odborný výcvik probíhá v prodejnách v blízkosti jejich bydliště. Pracovní oblečení zdarma.
Všeobecné informace o oboru Prodavač
Školné: neplatí se
2951H01 – Výrobce potravin
Výrobce potravin (pivovarník - sladovník)
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní16
Žáci mají teoretické vyučování v Alešově ulici 1723, Turnov a od 1. ročníku mají odborný výcvik na reálných pracovištích
Všeobecné informace o oboru Výrobce potravin
Školné: neplatí se

Fotogalerie

Zborovská ul.Alešova ul.Domov mládežePrezentace školyPředávání výučních listůUčebna výpočetní technikyObhajoba práce - cestovní ruchJazyková učebnaŠkolní knihovnaProdavačiJemný mechanik - optikObor optikStrojařiStrojařikuchař - číšníkZávěrečné zkoušky - číšníkUčebna stolničení - pro obor číšník, servírkaBarmanKurz studené kuchyněSpolupráce s IHK Žitavatělesná výchova v zimětělesná výchova v létělyžařský kurz v 1. ročníku Turistický kurz ve 2. ročníkuSpolečenská místnost na Domově mládežeJedna z kluboven na Domově mládežeKlubovna domova mládeže

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.