Logo Stredniskoly.cz

Střední odborné učiliště služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II

www.sousvodnany.cz
www.facebook.com/sousvodnany
sousvodnany (zavináč) sousvodnany.cz
reditel (zavináč) sousvodnany.cz
383 390 516 (Sekretariát)
383 384 027 (Domov mládeže)
778 434 202 (Sekretariát)

Sídlo školy

Zeyerovy sady 43/II
Vodňany, 38901

Domov mládeže

Jiráskova 112, Vodňany
Hodnocení prezentace (Co je to?):
76,57 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): Mgr. Pavel Kotál
Zřizovatel:Město Vodňany
IČ:26099152
Kapacita školy:315 žáků
Kontaktní osoby:Ing. Vladimír Kuba (zástupce ředitele), 778 743 990
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Nekonáme přijímací zkoušky
 • Neomezené stahování dat z internetu
 • Online informační systém klasifikace
 • Stipendijní programy
 • Svářečská škola
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

SOUs Vodňany

Státní škola zřizovaná Městem Vodňany. Studium zdarma.

Stravování

Vlastní školní jídelna s výběrem ze dvou jídel (oběd). Možnost přihlašování a odhlašování stravy na www.strava.cz
Aktuální jídelníček na www.sousvodnany.cz

Ubytování

Vlastní domov mládeže s wi-fi připojením na internet a s neomezeným objemem stahovaných dat

Vybavení

* Počítačové učebny se sítěmi klient-server
* Velkokapacitní skleník pro učební obor "zahradník"
* Vlastní cukrárna "Kvítek" s moderní cukrářskou dílnou
* Odborný výcvik učebního oboru "strojní mechanik" probíhá u rakouské firmy Alois Pöttinger, s. r. o. Vodňany
* Odborný výcvik učebních oborů "řezník-uzenář" a "potravinářská výroba"(ŠVP Řeznicko-uzenářské práce) probíhá u firmy MASO UZENINY Písek, a. s. a Vodňanská drůbež, a. s.
* Vlastní školní cvičné kuchyně pro obor "kuchař-číšník"

Další informace

Pro obory strojní mechanik(ŠVP Zámečník) a zahradník (ŠVP Zahradník) od 1.9. 2019 poskytujeme stipendium
1.ročník 500 Kč/měsíc, 2. ročník 600 Kč/měsíc a 3. ročník 700/měsíc Kč . Za dobrý prospěch jednorázová odměna.

SOUs Vodňany

SOU služeb Vodňany je státní škola.

Co se jinam nevešlo

* Stipendijní program firmy MASO UZENINY Písek, a. s. pro žáky učebního oboru 29-56-H/01 Řezník-uzenář (viz více v rubrice Informace o studiu na www.sousvodnany.cz)

* Stipendijní program firmy Vodňanská drůbeže, a. s. pro žáky z učebních oborů 29-56-H/01 Řezník-uzenář a Potravinářská výroba (Řeznicko-uzenářské práce) - viz více v rubrice Informace o studiu na www.sousvodnany.cz

* Stipendijní program města Vodňany pro žáky naší školy:

Cílem programu je zvýšit zájem žáků posledních ročníků základních škol o následující obory vzdělání vyučované na SOUs Vodňany:

23-51-H/01 Strojní mechanik (ŠVP Zámečník)
41-52-H/01 Zahradník

Výše vypláceného stipendijního příspěvku:

V 1. ročníku: 500 Kč měsíčně; za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1000 Kč.

Ve 2. ročníku: 600 Kč měsíčně; za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1500 Kč.

Ve 3. ročníku: 700 Kč měsíčně; za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2000 Kč.

Za vyznamenání při závěrečných zkouškách jednorázově 3500 Kč.

U učebního oboru "zahradník" jsme patrně jediná škola, která takový finanční příspěvek svým žákům poskytuje!

* Do Vodňan je velmi dobrá dopravní dostupnost ve všech směrech za použití vlaku nebo autobusu. Aktuální spoje lze najít na stránkách jízdních řádů IDOS. Pokud však denní dojíždění není možné, nabízíme našim studentům ubytování ve vlastním domově mládeže.

Zkrácené studium - 1 rok

Jednoleté zkrácené studium u oboru 29-54-H/01 Cukrář a 41-52-H/01 Zahradník, které je určené pro mladé dospělé, kteří v minulosti ukončili nebo ukončí v roce 2019 střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem. Toto studium je vhodné pro žáky, kteří se po získání maturitního vysvědčení (nebo výučního listu v jiném oboru) nedostali na zvolenou vysokou školu nebo střední školu s maturitní zkouškou nebo ještě nechtějí nastoupit do zaměstnání. Je vhodným řešením i pro absolventy, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku až v září 2019 (nebo v této době získají výuční list). Studium je zdarma a absolvent po jednoročním denním studiu získává stejný výuční list v učebním oboru "Cukrář" nebo "Zahradník" jako u tříletého studia.

SOUs Vodňany na facebooku!

Šiřte, sdílejte, lajkujte!

www.facebook.com/SOUsVodnany

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
2351H01 – Strojní mechanikStřední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Strojní mechanik
2352H01 – NástrojařStřední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Nástrojař
2951E01 – Potravinářská výrobaStřední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Potravinářská výroba
2954H01 – CukrářStřední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Cukrář
2956H01 – Řezník - uzenářStřední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Řezník - uzenář
4152H01 – ZahradníkStřední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Zahradník
6551E01 – Stravovací a ubytovací službyStřední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Stravovací a ubytovací služby
6551H01 – Kuchař - číšníkStřední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Kuchař - číšník
2956H01 – Řezník - uzenář
Řezník-uzenář
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní24
Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře na přihlášce. Přijímací zkoušky se nekonají. Odborný výcvik probíhá u partnerských firem MASO UZENINY Písek, a. s. a Vodňanská drůbež, a. s.
Prvních 10 žáků, kteří nastoupí 1. 9. 2019 obdrží bonus (např. tablet) v hodnotě 5000 Kč.
Všichni žáci dostávají v 1. - 3. ročníku 400 - 600 Kč/měsíc podnikový stipendijní program z prostředků firmy MASO UZENINY Písek, a. s.
Dobré odměny za produktivní práci.
Všechny učebnice zdarma (zapůjčení - z prostředků firmy Vodňanská drůbež, a. s.)
100 % nabídka zaměstnání po získání výučního listu u firmy Vodňanská drůbež, a. s. a MASO UZENINY Písek, a. .s.
Za vyznamenání na konci školního roku 1000 - 2000 Kč, při závěrečné zkoušce 3500 Kč.
Při podepsání smlouvy o setrvání v pracovním poměru u firmy Vodňanská drůbež, a. s. (3 roky po vyučení) - další výhody (obědy zdarma u firmy, ubytování na domově mládeže zdarma, podnikový stipendijní program firmy 500 Kč/měsíc, doprava zdarma do firmy aj.)
Možnost uplatnění:
Absolvent se uplatní při výkonu povolání řezník-uzenář, a to buď jako soukromý podnikatel nebo jako zaměstnanec v maso zpracujících závodech u nás i v zahraničí (výuka německého jazyka), dále v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem masa a masných výrobků.
Možnost dalšího studia:
Dvouleté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou.
Všeobecné informace o oboru Řezník - uzenář
Školné: 0
4152H01 – Zahradník
Zahradník
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní24
Výhody pro žáky:
Stipendijní program města Vodňany 500 - 700 Kč/měsíc v 1. - 3. ročníku
Za vyznamenání na konci školního roku 1000 - 2000 Kč a při závěrečných zkouškách 3500 Kč.
Pracovní oděv a obuv zdarma při nástupu k 1. 9. 2019.
Odměny za produktivní práci.
Podmínky přijetí:
Splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře na přihlášce ke studiu. Přijímací zkoušky se nekonají.
Odborný výcvik:
Probíhá jednak na školní zahradě a ve vlastním vytápěném velkokapacitním skleníku. Aranžérské a vazačské práce se žáci učí ve vlastní školní vazárně a v prodejnách květin ve Vodňanech. Dále ve 2. a 3. ročníku odborný výcvik probíhá v provozech řady místních zahradnických firem.
Možnost uplatnění:
Absolvent je schopen samostatně profesionálně vykonávat povolání zahradník. Je připraven pro výkon činností především v těchto oblastech: ovocné a okrasné školkařství, pěstování květin, ovoce a zeleniny, zakládání a údržba sadovnických a krajinářských úprav a floristika. Absolventi ovládají vázání a aranžování květin, výrobu věnců a dalších zahradnických výrobků. Praktické uplatnění nacházejí absolventi v odborných prodejnách, např. OBI, Baumax aj., v zahradnických firmách a také jako samostatní zahradníci v zámeckých zahradách. Po získání určité praxe mohou samostatně podnikat v oboru v zahradnických a floristických službách.
Možnost dalšího studia:
Absolventi s dobrým prospěchem mají možnost dalšího dvouletého nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou (obory "Zahradnictví" nebo "Podnikání").
Všeobecné informace o oboru Zahradník
Školné: 0
2351H01 – Strojní mechanik
Zámečník
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní24
Výhody pro žáky:
Stipendijní program města Vodňany 500 - 700 Kč/měsíc v 1. - 3. ročníku
Za vyznamenání na konci školního roku 1000 - 2000 Kč a při závěrečných zkouškách 3500 Kč.
Pracovní oděv a obuv zdarma při nástupu k 1. 9. 2019.
Dobré odměny za produktivní práci u rakouské firmy A. Pöttinger, spol. s r. o. Vodňany
Podmínky přijetí:
Splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře na přihlášce ke studiu. Přijímací zkoušky se nekonají.
Odborný výcvik:
Probíhá u rakouské firmy A. Pöttinger, spol. s r. o. Vodňany; popř. ve 3. ročníku u dalších strojírenských firem v regionu.
Možnost uplatnění:
Absolvent je schopen samostatně ručně a strojně zhotovovat součásti strojů a zařízení, prvky stavebních konstrukcí, provádět montáž, údržbu a opravy strojů a zařízení i strojních celků. Po získání výučního listu má absolvent kvalifikaci pro výkon různých povolání, např. strojní zámečník, montér zámečník, montér točivých strojů, provozní zámečník, montér ocelových konstrukcí, potrubář, kotlář, stavební zámečník, provozní montér plynovodů či vzduchotechniky, popř. může samostatně podnikat v oboru.
Možnost dalšího studia:
Absolventi s dobrým prospěchem mají možnost dalšího dvouletého nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou v oboru "Provozní technika" nebo "Podnikání v oboru".
Všeobecné informace o oboru Strojní mechanik
Školné: 0
6551H01 – Kuchař - číšník
Kuchař-číšník
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní24
Výhody pro žáky:
Zdarma barmanský kurz v průběhu tříletého studia.
Zdarma pro 1. ročníky pracovní oděv a obuv při nástupu 1. 9. 2019.
Podmínky přijetí:
Splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře. Zdravotní průkaz. Přijímací zkoušky se nekonají.
Odborný výcvik:
Probíhá ve školní cvičné kuchyni, ve školní jídelně, v závodní kuchyni firmy Vodňanská drůbež, a. s. a v hotelech a restauracích ve Vodňanech.
Novým trendem, který chceme při výuce tohoto učebního oboru uplatňovat je výuka "kulinářství". Od 1. 9. 2017 byla zavedena praktická cvičení z technologie (v rámci předmětu technologie), kdy žáci v jednom týdnu proberou vaření konkrétního jídla teoreticky a v tomtéž týdnu si dané jídlo zkusí prakticky uvařit.
Možnost uplatnění:
Absolvent je schopen samostatně profesionálně vykonávat povolání kuchaře nebo číšníka/servírky. Vykonává odborné činnosti při přípravě a odbytu pokrmů a nápojů v provozovnách veřejného stravování. Zvládá pravidla jednoduché i složité obsluhy, přípravu slavnostních tabulí a je schopen obsloužit hosta hovořícího cizím jazykem.
Možnost dalšího studia:
Absolventi s dobrým prospěchem mají možnost dalšího dvouletého nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou (např. obor "Společné stravování" nebo "Podnikání").
Všeobecné informace o oboru Kuchař - číšník
Školné: 0
2954H01 – Cukrář
Cukrář
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní24
Výhody pro žáky:
Odměny za produktivní práci v 1. - 3. ročníku
Zdarma pracovní oděv a obuv pro 1. ročník při nástupu 1. 9. 2019
Podmínky přijetí:
Splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře na přihlášce ke studiu. Zdravotní průkaz. Přijímací zkoušky se nekonají.
Odborný výcvik:
Probíhá především ve vlastní školní cukrárně "Kvítek", Jiráskova 112, Vodňany
Možnost uplatnění:
Absolvent je schopen samostatně profesionálně vykonávat povolání cukráře. Tj. zhotovovat chutné a esteticky působivé dorty, zákusky a další cukrářské výrobky. Po získání určité praxe může absolvent samostatně podnikat v oboru.
Možnost dalšího studia:
Absolventi s dobrým prospěchem mají možnost dalšího dvouletého nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou.
Všeobecné informace o oboru Cukrář
Školné: 0
2951E01 – Potravinářská výroba
Řeznicko-uzenářské práce
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní14
Výhody pro žáky:
Odměny za produktivní práci 500 - 1500 Kč/měsíc v 1. - 3. ročníku
Zdarma oběd při odborném výcviku ve firmě Vodňanská drůbež, a. s.
Učebnice zdarma (zapůjčení)
Pracovní oděv a obuv zdarma včetně praní a žehlení zdarma.
100% nabídka zaměstnání po získání výučního listu u firmy Vodňanská drůbež, a. s. a MASO UZENINY Písek, a. s.
Podnikový stipendijní program firmy Vodňanská drůbež, a. s. při závazku setrvat u firmy 3 roky po vyučení:
- 1100 Kč příspěvek při ubytování žáka na domově mládeže
- 500 Kč/měsíc - stipendium v 1. - 3. ročníku
- Za vyznamenání na konci školního roku 2000 - 6000 Kč
- Možnost brigád v době letních prázdnin
- doprava zdarma na pracoviště odborného výcviku.
Výuka je organizována v běžné třídě, přičemž případní žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou do této třídy integrováni.
Podmínky přijetí:
Splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost doložená stanoviskem lékaře na přihlášce ke studiu. Zdravotní průkaz. Přijímací zkoušky se nekonají. Učební obor je vhodný pro žáky, kteří ukončili 9. ročník základní školy, nebo pro žáky, kteří ukončí základní školu v 8. či 7. ročníku a také pro žáky ze speciálních škol.
Odborný výcvik:
Probíhá v partnerských firmách Vodňanská drůbež, a. s. (50%) a MASO UZENINY Písek, a. s. (50%).
Možnosti uplatnění:
Absolvent se uplatní v potravinářské výrobě zaměřené na řeznické a uzenářské práce a při prodeji masa a masných výrobků. Absolventi jsou připraveni vykonávat činnost při výrobě masných výrobků, uzenářských produktů včetně obsluhy jednoduchých strojů a technologických zařízení.
Všeobecné informace o oboru Potravinářská výroba
Školné: 0
6551E01 – Stravovací a ubytovací služby
Kuchařské práce
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní14
Výhody pro žáky:
Odměny za produktivní práci ve firmě Vodňanská drůbež, a. s.
Pracovní oděv a obuv zdarma při nástupu 1. 9. 2019
Podmínky přijetí:
Splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost doložená stanoviskem lékaře na přihlášce ke studiu. Zdravotní průkaz. Přijímací zkoušky se nekonají. Učební obor je vhodný pro žáky, kteří ukončili 9. ročník základní školy, nebo pro žáky, kteří ukončí základní školu v 8. či 7. ročníku a také pro žáky ze speciálních škol. Výuka je organizována v běžné třídě, přičemž žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v této běžné třídě integrováni.
Odborný výcvik:
Probíhá v partnerské firmě Vodňanská drůbež, a. s. a v cvičných kuchyních školy.
Možnosti uplatnění:
Absolvent je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávat pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce související s přípravou a výrobou pokrmů ve všech typech provozních jednotek.
Všeobecné informace o oboru Stravovací a ubytovací služby
Školné: 0
6551H01 – Kuchař - číšník
Kuchař
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní24
Výhody pro žáky:
Zdarma kurz vykrajování zeleniny.
Zdarma pro 1. ročníky pracovní oděv a obuv při nástupu 1. 9. 2019.
Podmínky přijetí:
Splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře. Zdravotní průkaz. Přijímací zkoušky se nekonají.
Odborný výcvik:
Probíhá ve školní cvičné kuchyni, ve školní jídelně, v závodní kuchyni firmy Vodňanská drůbež, a. s. a v hotelech a restauracích ve Vodňanech.
Novým trendem, který chceme při výuce tohoto učebního oboru uplatňovat je výuka "kulinářství". Od 1. 9. 2017 byla zavedena praktická cvičení z technologie (v rámci předmětu technologie), kdy žáci v jednom týdnu proberou vaření konkrétního jídla teoreticky a v tomtéž týdnu si dané jídlo zkusí prakticky uvařit.
Možnost uplatnění:
Absolvent je schopen samostatně profesionálně vykonávat povolání kuchaře. Vykonává odborné činnosti při přípravě pokrmů a nápojů v provozovnách veřejného stravování.
Absolventi s dobrým prospěchem mají možnost dalšího dvouletého nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou (např. obor "Společné stravování" nebo "Podnikání").
Jedná se o variantu učebního oboru 65-51-H/01 Kuchař-číšník (ŠVP Kuchař), v níž už není obsažena kvalifikace "číšník".
Všeobecné informace o oboru Kuchař - číšník
Školné: 0
2954H01 – Cukrář
Cukrář - zkrácené studium
Střední vzdělání s výučním listem2019–20201 rokDenní12
Určeno pro uchazeče, kteří už absolvovali jakýkoliv obor středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo jakýkoliv obor středního vzdělání s výučním listem (s výjimkou učebních oborů kategorie "E"). Podmínkou přijeti je potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti pro daný učební obor a podání přihlášky (nejlépe do 1. března 2019, nejpozději začátkem června 2019 v dalších kolech přijímacího řízení) spolu s úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení nebo výučního listu (kopie maturitního vysvědčení či výučního listu může být dodatečně předložena v září na začátku školního roku 2019/2020. Na uchazeče o zkrácené studium se nevztahuje povinnost odevzdat zápisový lístek. Více informací (např. zaměření výuky na odborné předměty apod.) na www.sousvodnany.cz
Všeobecné informace o oboru Cukrář
4152H01 – Zahradník
Zahradník - zkrácené studium
Střední vzdělání s výučním listem2019–20201 rokDenní12
Určeno pro uchazeče, kteří už absolvovali jakýkoliv obor středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo jakýkoliv obor středního vzdělání s výučním listem (s výjimkou učebních oborů kategorie "E"). Podmínkou přijeti je potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti pro daný učební obor a podání přihlášky (nejlépe do 1. března 2019, nejpozději začátkem června 2019 v dalších kolech přijímacího řízení) spolu s úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení nebo výučního listu (kopie maturitního vysvědčení či výučního listu může být dodatečně předložena v září na začátku školního roku 2019/2020. Na uchazeče o zkrácené studium se nevztahuje povinnost odevzdat zápisový lístek. Více informací (např. zaměření výuky na odborné předměty apod.) na www.sousvodnany.cz
Všeobecné informace o oboru Zahradník

Fotogalerie

Tablety pro řezníky z R1A_prosinec 2017Řeznicko-uzenářské práceMinizákuskyDort s fotografií na jedlém papíruíruPráce žáků oboru ZAHRADNÍK.Práce žáků oboru CUKRÁŘ_3.místoPráce žáků oboru CUKRÁŘ_oceněna_1.místemPráce žáků oboru ZAHRADNÍK.Práce žáků oboru ZAHRADNÍK.SOUs Vodňany_BUDOVA ze zahradyŠkolní SKLENÍKPráce žáků obor ZAHRADNÍK.Práce žáků oboru CUKRÁŘ.Práce žáků obor KUCHAŘ.

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.