Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kaplice

info (zavináč) geukaplice.cz
380 312 852 Sekretariát
728 931 914 Zástupkyně ředitelky-SOŠ
770 158 135 Zástupkyně ředitelky-SOU

Sídlo školy

Pohorská 86
Kaplice, 38241

Odloučená pracoviště

Linecká 368, Kaplice
Náměstí 41, Kaplice

Domov mládeže

Pohorská 86, Kaplice
Partner serveru
Logo školy
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
PhDr. Zdeňka Lovčí
Zřizovatel:
Krajský úřad Jihočeského kraje

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

4.–6. listopadu 2021
Vzdělání a řemeslo 2021, Výstaviště České Budějovice
27. listopadu 2021 09:00–12:00 hod.
Den otevřených dveří
8. února 2022 14:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Bezbariérový přístup
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Svářečská škola
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zajištění tanečních kurzů

Angličtina, francouzština, němčina

Naše škola si uvědomuje, že svým žákům musí nabídnout něco víc než jen znalosti. Snažíme se žáky připravit pro život, zaměřit výuku prakticky a zároveň držet krok s moderními trendy ve výuce a zavádět nové poznatky z praxe do výuky. Důležité je však pro nás i dobré klima školy, proto vedeme žáky k rozvíjení mezilidských vztahů založených na vzájemném respektu, slušnosti a úctě. Preferujeme kooperativní vyučovací metody, aby byli žáci schopni pracovat v týmu.

Zapojujeme se do mezinárodních projektů Erasmus, Interreg Europe, Edison. Pořádáme odborné přednášky pro žáky a veřejnost. Aktivně se účastníme různých soutěží, přehlídek a veletrhů. Jsme nositeli titulu Ekoškola, fakultní školou Přírodovědecké fakulty JU, akreditovaným střediskem ECDL, partnerskou školou firmy Engel, České spořitelny, Komerční banky a většiny kaplických firem. Pomáháme potřebným – organizujeme charitativní akce. Spolupracujeme se zahraničními školami. Každoročně organizujeme exkurze, kurzy sportovní, kulturně-historické a zahraniční poznávací zájezdy. Škola má vlastní autoškolu, svářecí školu, restauraci, domov mládeže. Wi-Fi po celé škole!

Studuj u nás! Slovo nuda neznáme! U nás se stále něco děje! Nesedíme jen v lavicích! Cestujeme! Podnikáme! Sportujeme! Spolupracujeme!

Škola má vzhledem ke své struktuře celkem 4 pracoviště - budovu SOŠ, Linecká 368, budovu SOU, Pohorská 86, domov mládeže a restauraci Slovanský dům.

Všechny maturitní obory SOŠ (obchodní akademie, technické lyceum, nástavbové obory) jsou kmenově umístěny na odloučeném pracovišti v budově na Linecké ulici 368, v blízkosti centra města. Jedná se o spádovou školu v příhraniční oblasti. Velká část žáků do školy dojíždí, a to nejen z okolních obcí, ale i ze vzdálenějších míst. Zastávka autobusu je umístěna v těsné blízkosti školy.

Všechny učební obory jsou koncentrovány v budovách SOU, Pohorská 86, kde probíhá jak teoretická výuka, tak i odborný výcvik. Odborný výcvik oboru Kuchař-číšník je realizován v restauraci Slovanský dům, Náměstí 41, patřící škole.

Stravování žáků je zajištěno na všech pracovištích.

Součástí školy je domov mládeže v Pohorské ulici s kapacitou 70 žáků. Stravování pro ubytované je zajištěno.

Budova školy na Linecké ulici patří městu Kaplice. Jedná se o starší vícepodlažní budovu s vlastní tělocvičnou, posilovnou a výdejnou stravy. Po stavebních úpravách a modernizaci budovy v roce 2008 disponuje naše škola novými multimediálními a počítačovými učebnami s prvky audiovizuální techniky, PC, výškově upravitelným nábytkem, manažerskou a interaktivní tabulí, interaktivním panelem atd. Podobně byla moderně vybavena i jazyková učebna.

V přízemí školy byly zřízeny nové šatny pro žáky. Každý žák má k dispozici jednu uzamykatelnou skříňku. Byla rekonstruována i školní jídelna. Dále byl vybudován bezbariérový přístup a výtah pro handicapované.

V budově je 22 učeben, tj. kmenové třídy a odborné učebny - učebna jazyků, počítačové učebny, písárna, matematická učebna, učebna biologie, učebna fyziky, multimediální učebny, kanceláře studentských firem a jedna studovna. Odborné učebny jsou vybaveny moderní didaktickou technikou – počítače, interaktivní panely, dataprojektory, interaktivní tabule atd. Samozřejmostí je možnost využití Wi-fi po celé škole. Žáci i učitelé mohou využívat kopírovací zařízení, které je umístěno na chodbě v 1. patře.

Ve škole je žákovská i učitelská knihovna, obě jsou průběžně doplňovány novými tituly. Jak žákům, tak učitelům je určena také knihovna anglické a německé četby, ve které je k dispozici přibližně 200 titulů cizojazyčné literatury.

Budova SOU v Pohorské ulici je taktéž vybavena multimediální technikou, v každé třídě je interaktivní tabule s PC a dataprojektorem. Výuka probíhá v odborných učebnách přizpůsobených potřebám daného předmětu - učebna ČJL, učebna jazyků, učebna IKT, učebna autoškoly apod. Spojovací chodbou lze projít do domova mládeže.


Škola má vlastní autoškolu, svářecí školu a restauraci.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Kuchař - číšník
65-51-H/01
2021–223 roky30AnoAno
denní0/0Školné: žádné
Co získáš?
• znalosti a dovednosti české i zahraniční gastronomie
• příspěvek na pracovní oděv
• umění odborných kulinářských a číšnických technik
• odborné znalosti a dovednosti barmanství, baristiky, sommeliérství
• certifikát barmanského kurzu od České barmanské asociace
• znalosti gastronomických pravidel
• široké uplatnění na trhu práce

Co se naučíš?
• pracovat samostatně i v kolektivu
• etiketu stolování a stolničení
• kultivované profesionální vystupování a komunikaci pracovníka ve službách
• poznávat, připravovat a servírovat alko i nealko nápoje, kávu, víno, pivo...
• obsluhovat jednoduchou i složitou obsluhou
• připravovat kulinářské speciality, českou a regionální klasiku, zahraniční kuchyni
• poznatky o moderní a zdravé výživě ve stravování
• nové trendy a technologické postupy při přípravě pokrmů a nápojů
• pracovat s pokladním registračním systémem
• základy aktivního prodeje

Na co se můžeš těšit?
• poznávací a vzdělávací exkurze, zájezdy, workshopy v baru, hotelu, restauraci, kavárně, vinárně a dalších gastro provozech po celé ČR
• odborné výlety a zájezdy do zahraničí s odborným zaměřením na kulinářské speciality cizí kuchyně, barmanství a baristiku

Kde můžeš pracovat?
• v gastronomických provozovnách u nás i v zahraničí
• v hotelu, restauraci, kavárně, vinárně, v baru
• ve školní jídelně
• v provozovnách rychlého občerstvení
• v cateringových firmách
Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP Automechanik)
23-68-H/01
2021–223 roky25AnoAno
denní0/0Školné: žádné
Co získáš?
• Řidičský průkaz na osobní a nákladní vozidlo (B, C)
• Svářečský průkaz
• Široké uplatnění na trhu práce
• Základní předpoklady pro budoucí uplatnění i v živnostenském podnikání

Co se naučíš?
• Provádění diagnostiky, údržby a opravy silničních motorových vozidel
• Nacházet závady, odhalovat jejich příčiny, seřizovat a opravovat jednotlivé části motorových vozidel

Kde můžeš pracovat?
• Opravny a servisy motorových vozidel
• Pneuservisy, stanice technické kontroly
• Automobilový průmysl, doprava
• V příbuzných strojírenských provozech
Operátor skladování
66-53-H/01
2021–223 roky25AnoAno
denní0/0Školné: žádné
Tento učební obor vhodný pro chlapce i dívky není tím, co dříve býval, jeho absolvent není žádný obyčejný skladník.
Co získáš?
• vzdělání ekonomického charakteru s výučním listem
• znalosti obsluhy ekonomického softwaru zaměřeného na skladové hospodářství
• průkaz k obsluze manipulačních vozíků
• dobrou uplatnitelnost na trhu práce
Co se naučíš?
• vystavovat doklady, vyřizovat objednávky a reklamace
• zásady odebírání a přijímání zboží, přípravu sortimentu k expedici a prodeji
• provádění inventur
• používat desetiprstovou hmatovou metodu při psaní na klávesnici
• organizovat skladové hospodářství a související administrativní činnosti včetně zásad skladování a ošetřování zásob zboží a materiálu

Můžeš pracovat ve velkých i malých firmách jako
• pracovník fakturace, příjmu a expedice
• referent logistiky
• dispečer dopravy
• operátor skladování
Opravář zemědělských strojů
41-55-H/01
2021–223 roky25AnoAno
denní0/0Školné: žádné
Co získáš?
• řidičský průkaz na osobní a nákladní auto a na traktor (B, C, T) zdarma
• svářečský průkaz zdarma
• pracovní oděv zdarma
• široké uplatnění na trhu práce
• základní předpoklady pro budoucí uplatnění i v živnostenském podnikání

Co se naučíš?
• odborné opravy a seřizování moderních zemědělských strojů a spalovacích motorů
• ruční a strojní obrábění kovů a zpracování kovů za tepla
• hodnotit provozní spolehlivost zemědělské techniky a motorových vozidel pomocí diagnostických zařízení

Kde můžeš pracovat?
• opravář zemědělských strojů a zařízení
• opravář všech typů motorových vozidel
• zámečnické a svářečské práce
• pracovník v zemědělství a dopravních firmách
Strojní mechanik
23-51-H/01
2021–223 roky25AnoAno
denní0/0Školné: žádné
Co získáš?
• Naučíš se nejen číst, ale i sestavit technické plány různých strojů a zařízení
• Naučíš se kontrolovat a opravovat nejrůznější stroje a zařízení
• Naučíš se ručně zpracovávat kovy
• Svářecí průkaz zdarma, se kterým se ti ještě více rozšíří uplatnění a ušetříš spoustu peněz
• Široké uplatnění ve strojírenských firmách regionu
• Náborové a prospěchové stipendium od firmy Engel a města Kaplice
Na co se můžeš těšit?
• Na odborný výcvik v jedné z největších firem v Evropě
• Na moderní školní dílny
• Na chutné obědy ve firmě zdarma
• Teambuildingy
• Výměnné pobyty v zahraničí
• Účast na firemních akcích
Kde můžeš pracovat?
• V různých strojírenských podnicích v regionu
• Na pozicích typu svářeč, obráběč, pracovník údržby a montáží, servisní technik strojů
Střední vzdělání s maturitou
Obchodní akademie (ŠVP Obchodní akademie)
63-41-M/02
2021–224 roky30ČJ, MAnoAno
denní0/0Školné: žádné
Tento čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou je určen jak pro dívky, tak pro chlapce.

Jsme jediná Obchodní akademie v Jihočeském kraji, která inovuje tento vzdělávací program a obohacuje jej o atraktivní odborné předměty jako je turismus, management a marketing, logistika a doprava, aby naši absolventi získali lepší uplatnitelnost na trhu práce.

Cílem studia je připravit vysoce kvalifikované absolventy, kteří zvládají veškeré činnosti spojené s řízením jednotlivých úseků ve firmách. Získávají znalosti z ekonomie, bankovnictví, účetnictví, skladování, logistických, spedičních, dopravních služeb nebo služeb cestovního ruchu.

Součástí studia je výuka cizích jazyků, angličtiny, němčiny nebo francouzštiny.

V průběhu studia absolvují studenti praxi v reálném prostředí firem, ve fiktivní firmě nebo ve výukovém programu JA Firma.

Absolvent se uplatní v pozicích ekonom, mzdový referent, účetní asistent, statistik, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, administrativní pracovník, asistent, organizační pracovník, personalista, pracovník marketingu, obchodní referent. V oblasti dopravní infrastruktury v České republice i v Evropské unii může pracovat jako manažer nebo samostatný referent provozu silniční, železniční, letecké, městské a vnitrozemské vodní dopravy, logistik v dopravě a přepravě, zasilatel nebo jako pracovníci cestovních kanceláří, cestovních agentur, turistických informačních center a hotelových komplexů a dále jako průvodci cestovního ruchu, popř. ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách či vyšších odborných školách .
Technické lyceum (ŠVP Technické lyceum)
78-42-M/01
2022–234 roky30ČJ, MAnoAno
denní0/0Školné: žádné
Tento maturitní obor je vhodný pro chlapce i děvčata, kteří chtějí vymýšlet, tvořit a realizovat své projekty. Je to jakási "polytechničtější" alternativa gymnaziálního vzdělávání. Cílem tohoto vzdělávání je maximální propojení teorie a praxe, což je umožněno aktivitami v technické dílně, v odborných učebnách, na reálných pracovištích našich partnerů a využíváním moderních výukových forem (JA firma).

Absolvent Technického lycea může dál pokračovat ve studiu na vysokých školách nebo se uplatní přímo na trhu práce.

Ve 3. a 4. ročníku se může žák profilovat volbou volitelných odborných předmětů neboli bloků směrem na bezpečnostně právní oblast, internetový marketing a design nebo na strojírenství.

Podle této profilace se může uplatnit na všech pracovištích, na kterých se vyžaduje připravenost k efektivní práci s prostředky informačních a komunikačních technologií, řešení jednodušších programátorských úloh, tvorba a úprava webových stránek, využívání CAD systémů, práce v projekčních a konstrukčních kancelářích a ateliérech, práce v laboratořích, aplikace nových materiálů, znalost dvou cizích jazyků, dodržování pravidel normalizace a standardizace, uplatnění základních poznatků z ekonomiky, řízení, pracovního práva, managementu a bezpečnostně právní oblasti.
Nástavbové studium
Bezpečnostní služby (ŠVP Bezpečnostní služby )
68-42-L/51
Vhodné pro maturanty; vyučené
2021–222 roky30ČJ, MAnoAno
denní0/0Školné: žádné
Úspěšným zakončením studia získá absolvent studijního oboru 68-42-L/51 Bezpečnostní služby střední vzdělání s maturitní zkouškou. Vyučovací předměty jsou velmi atraktivní - Kriminalistika a kriminologie, Právo, Sebeobrana, Informatika, Cizí jazyky apod. Získané vzdělání umožní absolventu studijního oboru ucházet se o přijetí ke studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách, zejména na Policejní akademii a vysokých školách s výukou bezpečnostně právních a právních oborů.
Absolvent se však může okamžitě uplatnit v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Zejména se uplatní v bezpečnostních sborech, kdy mohou pomoci Policii ČR pokrýt nedostatek lidí, se kterým se v současné době potýká, dále ve veřejné správě (státní správě a samosprávě), v odborech ochrany velkých podniků, bankovnictví, pojišťovnictví, ve složkách Integrovaného záchranného systému apod.
Pro výkon některých povolání musí absolvent splnit další zákonem stanovené podmínky, např. věk, speciální odborné školení, testy zdravotní a psychické způsobilosti, bezúhonnost, spolehlivost a další požadavky.
Bezpečnostní služby (ŠVP Bezpečnostní služby )
68-42-L/51
Vhodné pro maturanty; vyučené
2021–223 roky30ČJ, MAnoAno
dálkové0/0Školné: žádné

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2021, Školy Online.