Logo Stredniskoly.cz

Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Kaplice

www.geukaplice.cz
info (zavináč) geukaplice.cz
lovci (zavináč) geukaplice.cz
380 312 852 (Sekretariát)
770 158 126 (Zástupce ředitelky)

Sídlo školy

Pohorská 86
Kaplice, 38241
Hodnocení prezentace (Co je to?):
88,86 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): PhDr. Zdeňka Lovčí
Zřizovatel:Krajský úřad Jihočeského kraje
IČ:75050081

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Bezbariérový přístup
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Svářečská škola
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly

Stravování

Stravování žáků je zajištěno na všech pracovištích.

Ubytování

Součástí školy je domov mládeže v Pohorské ulici s kapacitou 70 žáků. Stravování pro ubytované je zajištěno.

Vybavení

Budova školy na Linecké ulici patří městu Kaplice. Jedná se o starší vícepodlažní budovu s vlastní tělocvičnou, posilovnou a výdejnou stravy. Po stavebních úpravách a modernizaci budovy v roce 2008 disponuje naše škola novými multimediálními a počítačovými učebnami s prvky audiovizuální techniky, PC, výškově upravitelným nábytkem, manažerskou a interaktivní tabulí atd. Podobně byla moderně vybavena i jazyková učebna.

V přízemí školy byly zřízeny nové šatny pro žáky. Každý žák má k dispozici jednu uzamykatelnou skříňku. Byla rekonstruována i školní jídelna. Dále byl vybudován bezbariérový přístup a výtah pro handicapované.

V budově je 22 učeben, z toho je 9 odborných (učebna jazyků, počítačová učebna, písárna, matematická učebna, učebna chemie, učebna biologie, učebna fyziky, multimediální učebny a učebna výtvarné výchovy) a jedna studovna. Odborné učebny jsou vybaveny moderní didaktickou technikou – počítače, projektory, videa, DVD přehrávače, interaktivní tabule atd. Samozřejmostí je připojení školy na internet. Počítače s připojením na internet jsou také ve všech kabinetech. Žáci i učitelé mohou využívat kopírovací zařízení, které je umístěno na chodbě v 1. patře.

Ve škole je žákovská i učitelská knihovna, obě jsou průběžně doplňovány novými tituly. Jak žákům, tak učitelům je určena také knihovna anglické a německé četby, kde je k dispozici přibližně 200 titulů cizojazyčné literatury.

Škola vlastní 16 lodí a 20 snowboardů.

Škola má vlastní autoškolu, svářecí školu a restauraci.

Naše škola

Škola vznikla 1. ledna 2006 jako důsledek optimalizace sítě škol splynutím Obchodní akademie a Gymnázia, Kaplice, Linecká 368, Středního odborného učiliště, Kaplice, Pohorská 86 a Střediska praktického vyučování, Kaplice, Náměstí 41. Pracoviště školy jsou ve čtyřech budovách.
Všechny studijní obory (gymnázium, obchodní akademie) jsou kmenově umístěny na odloučeném pracovišti v budově na Linecké ulici 368, v blízkosti centra města. Jedná se o spádovou školu v příhraniční oblasti. Velká část žáků do školy dojíždí, a to nejen z okolních obcí, ale i ze vzdálenějších míst. Zastávka autobusu je umístěna v těsné blízkosti školy. Kapacita gymnázia a obchodní akademie je 240 žáků.

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
7941K001 – Gymnázium - všeobecné
ŠVP Učíme se pro sebe a spolu
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Kaplické gymnázium umožňuje svou polohou získat kvalitní středoškolské vzdělání i pro děti z příhraničních oblastí, a tím naplňuje záměr EU - podporovat rozvoj příhraničních oblastí (euroregionů).

Naše gymnázium je všeobecně zaměřené. Ve výchovně vzdělávacím procesu klademe důraz na všestranný rozvoj osobnosti, kooperativní a interaktivní vyučování.

Hlavním cílem našeho ŠVP je příprava žáků na vysokoškolské studium. Nabízíme svým žákům studijní program ve třech různých zaměřeních (humanitní, přírodovědné a matematicko-technické), které se realizují nabídkou volitelných předmětů (matematický, fyzikální, biologický, ekonomický, dějepisný a společenskovědní seminář, seminář z výpočetní techniky, konverzace v anglickém a německém jazyce, francouzský a ruský jazyk, dějiny umění, etika).Tím chceme studenty motivovat ke vzdělávání a vytvořit takové studijní podmínky, aby se každý z nich mohl zaměřit na to, co ho zajímá a co chce studovat.

Absolvent kaplického gymnázia je kvalitně připraven na úspěšné složení nejen státní maturitní zkoušky, ale i přijímací zkoušky na vybraný vysokoškolský obor.
Všeobecné informace o oboru Gymnázium - všeobecné
Školné: žádné
6341M02 – Obchodní akademie
ŠVP Logistika a ekonomika dopravy/Cestovní ruch a ekonomika
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Tento čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou je určen jak pro dívky, tak pro chlapce.

Cílem studia je připravit vysoce kvalifikované absolventy, kteří zvládají veškeré činnosti spojené s řízením jednotlivých úseků ve firmách. Získávají znalosti z ekonomie, účetnictví, skladování, logistických, spedičních, dopravních služeb nebo služeb cestovního ruchu.

Součástí studia je výuka cizích jazyků, angličtiny a němčiny.

V průběhu studia absolvují studenti praxi v reálném prostředí firem, ve fiktivní firmě nebo ve výukovém programu JA Firma.

Absolvent se uplatní v pozicích ekonom, mzdový referent, účetní asistent, statistik, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, administrativní pracovník, asistent, organizační pracovník, personalista, pracovník marketingu, obchodní referent. V oblasti dopravní infrastruktury v České republice i v Evropské unii může pracovat jako manažer nebo samostatný referent provozu silniční, železniční, letecké, městské a vnitrozemské vodní dopravy, logistik v dopravě a přepravě, zasilatel apod. Absolventi ŠVP Cestovní ruch a ekonomika se uplatní např. jako pracovníci cestovních kanceláří, cestovních agentur, turistických informačních center a hotelových komplexů a dále jako průvodci cestovního ruchu, popř. ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách či vyšších odborných školách .
Všeobecné informace o oboru Obchodní akademie
Školné: žádné
2351H002 – Strojní mechanik
ŠVP Zámečník
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
Absolventi získají znalosti z oboru ručního a strojního obrábění kovů včetně zpracování kovů za tepla. Kromě výučního listu získají oprávnění ke svařování a mohou získat řidičské oprávnění skupin B. Spolupracujeme s firmou Engel, od které žáci dostávají na základě smlouvy s touto firmou stipendium v hodnotě 1500,- Kč/měsíčně.
Všeobecné informace o oboru Strojní mechanik
Školné: žádné
4155H01 – Opravář zemědělských strojůStřední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
Absolventi získají znalosti z opravárenství motorových vozidel a zemědělské techniky včetně ručního a strojního obrábění kovů a zpracování kovů za tepla. Kromě výučního listu dále získají oprávnění ke svařování a mohou získat i řidičské oprávnění skupin B, T, C a oprávnění k obsluze motorové pily.
Všeobecné informace o oboru Opravář zemědělských strojů
Školné: žádné
2368H01 – Mechanik opravář motorových vozidelStřední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
Absolventi získají znalosti z opravárenství motorových vozidel a mechanizačních prostředků včetně oprav, údržby a seřízení. Dále získají znalosti z oboru ručního a strojního obrábění kovů včetně zpracování kovů za tepla. Kromě výučního listu dále získají oprávnění ke svařování a mohou získat i řidičské oprávnění skupin B a C.
Všeobecné informace o oboru Mechanik opravář motorových vozidel
Školné: žádné
6551H01 – Kuchař - číšníkStřední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
Absolventi získají znalosti z oblasti technologie přípravy jídel a obsluhy v pohostinství, uplatňování estetických hledisek a umění jednat s lidmi. Dále mají možnost absolvovat barmanský kurz a kurz studené kuchyně. Praktické vyučování probíhá ve vlastní restauraci. Žáci se každoročně zúčastňují Gastrofestu v Českých Budějovicích. Pro veřejnost zabezpečujeme rauty a cateringové služby v rámci celého regionu.
Všeobecné informace o oboru Kuchař - číšník
Školné: žádné
3658H01 – Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízeníStřední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
Absolventi získají znalosti z oprav a údržby vodovodních a stokových zařízení. Dále získají znalosti ručního a strojního obrábění kovů včetně zpracování kovů za tepla. Kromě výučního listu dále získají oprávnění ke svařování a mohou získat i řidičské oprávnění skupiny B.
Všeobecné informace o oboru Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení
Školné: žádné
6653H01 – Operátor skladováníStřední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
Chlapci a dívky se naučí připravovat zboží a vystavovat příslušné doklady spojené s prodejem a nákupem zboží. Naučí se skladovat a ošetřovat svěřené zásoby, řídit a obsluhovat dopravní a mechanizační prostředky. Součástí vzdělávání je i příprava k získání osvědčení způsobilosti k obsluze manipulačních prostředků, používaných ve skladovém hospodářství, např. kurz obsluhy motorových manipulačních vozíků, jeřábnický kurz, vazačský kurz, včetně řidičského oprávnění skupiny B a T.
Všeobecné informace o oboru Operátor skladování
Školné: žádné

Fotogalerie

EdisonEdisonEdisonVeletrh JA FiremVeletrh JA FiremVeletrh JA FiremNaše přírodovědkyněMaturanti narubyMaturitní plesSlovinsko, ItálieSlovinsko, ItálieGastrofest 2018Adventní trhy

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.