Logo Stredniskoly.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kaplice

www.geukaplice.cz
info (zavináč) geukaplice.cz
380 312 852 (Sekretariát)
387 202 256 (Zástupce ředitelky)

Sídlo školy

Pohorská 86
Kaplice, 38241

Odloučená pracoviště

Linecká 368, Kaplice
Náměstí 41, Kaplice

Domov mládeže

Pohorská 86, Kaplice
Hodnocení prezentace (Co je to?):
92,46 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): PhDr. Zdeňka Lovčí
Zřizovatel:Krajský úřad Jihočeského kraje
IČ:75050081
Škola se zúčastní těchto akcí:Vzdělání a řemeslo 2019, Výstaviště České Budějovice
7. listopadu 2019 – 9. listopadu 2019

Dny otevřených dveří

TermínPoznámka
Sobota23. listopadu 201909:00–12:00 hod.
Úterý4. února 202014:00–17:00 hod.
Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Bezbariérový přístup
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Svářečská škola
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zajištění tanečních kurzů

Jsme aktivní škola

Naše škola si uvědomuje, že svým žákům musí nabídnout něco víc než jen znalosti. Snažíme se žáky připravit pro život, zaměřit výuku prakticky a zároveň držet krok s moderními trendy ve výuce a zavádět nové poznatky z praxe do výuky. Důležité je však pro nás i dobré klima školy, proto vedeme žáky k rozvíjení mezilidských vztahů založených na vzájemném respektu, slušnosti a úctě. Preferujeme kooperativní vyučovací metody, aby byli žáci schopni pracovat v týmu.

Zapojujeme se do mezinárodních projektů Erasmus, Interreg Europe, Edison. Pořádáme odborné přednášky pro žáky a veřejnost. Aktivně se účastníme různých soutěží, přehlídek a veletrhů. Jsme nositeli titulu Ekoškola, fakultní školou Přírodovědecké fakulty JU, akreditovaným střediskem ECDL, partnerskou školou firmy Engel, České spořitelny, Komerční banky a většiny kaplických firem. Pomáháme potřebným – organizujeme charitativní akce. Spolupracujeme se zahraničními školami. Každoročně organizujeme exkurze, kurzy sportovní, kulturně-historické a zahraniční poznávací zájezdy. Škola má vlastní autoškolu, svářecí školu, restauraci, domov mládeže. Wi-Fi po celé škole!

Studuj u nás! Slovo nuda neznáme! U nás se stále něco děje! Nesedíme jen v lavicích! Cestujeme! Podnikáme! Sportujeme! Spolupracujeme!

Naše škola

Škola má vzhledem ke své struktuře celkem 4 pracoviště - budovu SOŠ, Linecká 368, budovu SOU, Pohorská 86, domov mládeže a restauraci Slovanský dům.

Všechny maturitní obory SOŠ (obchodní akademie, bezpečnostně právní činnost, nástavbové obory) jsou kmenově umístěny na odloučeném pracovišti v budově na Linecké ulici 368, v blízkosti centra města. Jedná se o spádovou školu v příhraniční oblasti. Velká část žáků do školy dojíždí, a to nejen z okolních obcí, ale i ze vzdálenějších míst. Zastávka autobusu je umístěna v těsné blízkosti školy.

Všechny učební obory jsou koncentrovány v budovách SOU, Pohorská 86, kde probíhá jak teoretická výuka, tak i odborný výcvik. Odborný výcvik oboru Kuchař-číšník je realizován v restauraci Slovanský dům, Náměstí 41, patřící škole.

Stravování

Stravování žáků je zajištěno na všech pracovištích.

Ubytování

Součástí školy je domov mládeže v Pohorské ulici s kapacitou 70 žáků. Stravování pro ubytované je zajištěno.

Vybavení

Budova školy na Linecké ulici patří městu Kaplice. Jedná se o starší vícepodlažní budovu s vlastní tělocvičnou, posilovnou a výdejnou stravy. Po stavebních úpravách a modernizaci budovy v roce 2008 disponuje naše škola novými multimediálními a počítačovými učebnami s prvky audiovizuální techniky, PC, výškově upravitelným nábytkem, manažerskou a interaktivní tabulí, interaktivním panelem atd. Podobně byla moderně vybavena i jazyková učebna.

V přízemí školy byly zřízeny nové šatny pro žáky. Každý žák má k dispozici jednu uzamykatelnou skříňku. Byla rekonstruována i školní jídelna. Dále byl vybudován bezbariérový přístup a výtah pro handicapované.

V budově je 22 učeben, tj. kmenové třídy a odborné učebny - učebna jazyků, počítačové učebny, písárna, matematická učebna, učebna biologie, učebna fyziky, multimediální učebny, kanceláře studentských firem a jedna studovna. Odborné učebny jsou vybaveny moderní didaktickou technikou – počítače, interaktivní panely, dataprojektory, interaktivní tabule atd. Samozřejmostí je možnost využití Wi-fi po celé škole. Žáci i učitelé mohou využívat kopírovací zařízení, které je umístěno na chodbě v 1. patře.

Ve škole je žákovská i učitelská knihovna, obě jsou průběžně doplňovány novými tituly. Jak žákům, tak učitelům je určena také knihovna anglické a německé četby, ve které je k dispozici přibližně 200 titulů cizojazyčné literatury.

Budova SOU v Pohorské ulici je taktéž vybavena multimediální technikou, v každé třídě je interaktivní tabule s PC a dataprojektorem. Výuka probíhá v odborných učebnách přizpůsobených potřebám daného předmětu - učebna ČJL, učebna jazyků, učebna IKT, učebna autoškoly apod. Spojovací chodbou lze projít do domova mládeže.

Škola vlastní 16 lodí a 20 snowboardů.

Škola má vlastní autoškolu, svářecí školu a restauraci.

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
6341M02 – Obchodní akademie
ŠVP Logistika a turismus v ekonomice
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Tento čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou je určen jak pro dívky, tak pro chlapce.

Cílem studia je připravit vysoce kvalifikované absolventy, kteří zvládají veškeré činnosti spojené s řízením jednotlivých úseků ve firmách. Získávají znalosti z ekonomie, účetnictví, managementu, turismu, skladování, logistických, spedičních, dopravních služeb nebo služeb cestovního ruchu.

Součástí studia je výuka cizích jazyků, angličtiny a němčiny.

V průběhu studia absolvují studenti praxi v reálném prostředí firem, ve fiktivní firmě nebo ve výukovém programu JA Firma.

Absolvent se uplatní v pozicích ekonom, mzdový referent, účetní asistent, statistik, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, administrativní pracovník, asistent, organizační pracovník, personalista, pracovník marketingu, obchodní referent. V oblasti dopravní infrastruktury v České republice i v Evropské unii může pracovat jako manažer nebo samostatný referent provozu silniční, železniční, letecké, městské a vnitrozemské vodní dopravy, logistik v dopravě a přepravě, zasilatel nebo jako pracovník cestovních kanceláří, cestovních agentur, turistických informačních center a hotelových komplexů a dále jako průvodce cestovního ruchu, popř. ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách či vyšších odborných školách .
Všeobecné informace o oboru Obchodní akademie
Školné: žádné
6842M003 – Bezpečnostně právní činnost
ŠVP Bezpečnostně právní činnost (v jednání)
Střední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní24
Atraktivní obor pro chlapce i děvčata, studium denní čtyřleté ukončené maturitní zkouškou. Jsme jediná veřejná škola v Jihočeském kraji nabízející tento obor vzdělání. Prioritami tohoto oboru jsou především vědomosti z oblasti bezpečnostní politiky, přesná orientace v právním řádu a rozvoj psychické i fyzické odolnosti. Žáci získávají právní a ekonomické vzdělání, k dalším vyučovacím předmětům patří 2 cizí jazyky, sebeobrana, psychologie, základy kriminologie, střelecká příprava.
Žáci se během studia seznámí s vybranými výzkumnými a statistickými metodami používanými u Policie ČR. Odborné vzdělání prohlubují také vybrané poznatky z přírodních a aplikovaných věd (management, krizové řízení atd.). Významnou složku vzdělávání tvoří praktická výuka, jejímž cílem je osvojení taktiky služebních postupů, dovedností plánovat, poskytovat a vyhodnocovat výkony a pracovat v týmu.
Absolventi se uplatní především v bezpečnostních sborech, ve veřejné správě, ve složkách Integrovaného záchranného systému, v Celní správě ČR, Vězeňské službě ČR nebo jako bezpečnostní pracovníci.
Všeobecné informace o oboru Bezpečnostně právní činnost
Školné: žádné
2351H002 – Strojní mechanik
ŠVP Zámečník
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
Absolventi získají znalosti z oboru ručního a strojního obrábění kovů včetně zpracování kovů za tepla. Kromě výučního listu získají oprávnění ke svařování a mohou získat řidičské oprávnění skupin B. Spolupracujeme s firmou Engel, od které žáci dostávají na základě smlouvy s touto firmou stipendium v hodnotě 1500,- Kč/měsíčně.
Všeobecné informace o oboru Strojní mechanik
Školné: žádné
4155H01 – Opravář zemědělských strojůStřední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
Absolventi získají znalosti z opravárenství motorových vozidel a zemědělské techniky včetně ručního a strojního obrábění kovů a zpracování kovů za tepla. Kromě výučního listu dále získají oprávnění ke svařování a mohou získat i řidičské oprávnění skupin B, T, C a oprávnění k obsluze motorové pily.
Všeobecné informace o oboru Opravář zemědělských strojů
Školné: žádné
2368H01 – Mechanik opravář motorových vozidelStřední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
Absolventi získají znalosti z opravárenství motorových vozidel a mechanizačních prostředků včetně oprav, údržby a seřízení. Dále získají znalosti z oboru ručního a strojního obrábění kovů včetně zpracování kovů za tepla. Kromě výučního listu dále získají oprávnění ke svařování a mohou získat i řidičské oprávnění skupin B a C.
Všeobecné informace o oboru Mechanik opravář motorových vozidel
Školné: žádné
6551H01 – Kuchař - číšníkStřední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
Absolventi získají znalosti z oblasti technologie přípravy jídel a obsluhy v pohostinství, uplatňování estetických hledisek a umění jednat s lidmi. Dále mají možnost absolvovat barmanský kurz a kurz studené kuchyně. Praktické vyučování probíhá ve vlastní restauraci. Žáci se každoročně zúčastňují Gastrofestu v Českých Budějovicích. Pro veřejnost zabezpečujeme rauty a cateringové služby v rámci celého regionu.
Všeobecné informace o oboru Kuchař - číšník
Školné: žádné
3658H01 – Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízeníStřední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
Absolventi získají znalosti z oprav a údržby vodovodních a stokových zařízení. Dále získají znalosti ručního a strojního obrábění kovů včetně zpracování kovů za tepla. Kromě výučního listu dále získají oprávnění ke svařování a mohou získat i řidičské oprávnění skupiny B.
Všeobecné informace o oboru Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení
Školné: žádné
6653H01 – Operátor skladováníStřední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
Chlapci a dívky se naučí připravovat zboží a vystavovat příslušné doklady spojené s prodejem a nákupem zboží. Naučí se skladovat a ošetřovat svěřené zásoby, řídit a obsluhovat dopravní a mechanizační prostředky. Součástí vzdělávání je i příprava k získání osvědčení způsobilosti k obsluze manipulačních prostředků, používaných ve skladovém hospodářství, např. kurz obsluhy motorových manipulačních vozíků, jeřábnický kurz, vazačský kurz, včetně řidičského oprávnění skupiny B a T.
Všeobecné informace o oboru Operátor skladování
Školné: žádné
Volná pracovní místa
Datum vloženíPlatnost doPopis
05.08.201930.09.2019ZÁSTUPCE/ZÁSTUPKYNI ŘEDITELKY pro teoretické vyučování
na plný úvazek od 1. 9. 2019

• Základní kvalifikační předpoklady
- vysokoškolské vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících,
- zaměření na výuku strojírenských nebo technických předmětů,
- spolehlivost, schopnost pracovat v týmu, kreativnost,
- pokročilá znalost práce na PC,
- časová flexibilita, organizační schopnosti, komunikační dovednosti
- trestní bezúhonnost
- pozdější možnost uzavření smlouvy na dobu neurčitou.
• Platové zařazení dle platových tabulek pedagogických pracovníků + příplatek za vedení
• Výhody
- dovolená 8 týdnů,
- příspěvek na penzijní připojištění,
- příspěvek na stravu.
Nabídky včetně strukturovaného životopisu a dokladů o vzdělání je možné zasílat na adresu:
Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště,
Kaplice, Pohorská 86, 382 41 Kaplice
nebo elektronicky na e-mail: lovci@geukaplice.cz

PhDr. Zdeňka Lovčí – ředitelka školy
mobil: 725874782

Fotogalerie

Letiště PlanáPraha 2019Česká televize_Praha 2019Veletrh JA FiremVeletrh JA FiremNaše přírodovědkyněMaturanti narubyMaturitní plesSlovinsko, ItálieSlovinsko, ItálieGastrofest 2018Adventní trhyBurza škol 2018Pomáháme!

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.