Logo Stredniskoly.cz

Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola

www.bpa-svatonovice.cz
www.bpa-praha.cz
www.bpakademie.cz
svatonovice (zavináč) bpakademie.cz
karel.brat (zavináč) bpakademie.cz
499 829 728 (Ředitel)
739 613 669 (Ředitel)
725 387 199 (Sekretariát)

Sídlo školy

17. listopadu 177
Malé Svatoňovice, 54234

Odloučené pracoviště

Hloubětínská 78/26, Praha

Domov mládeže

17. listopadu, Malé Svatoňovice
Hodnocení prezentace (Co je to?):
49,66 %
Typ školy: Soukromá škola
Ředitel(ka): Mgr. Karel Brát
Zřizovatel:Mgr. Josef Krysta
IČ:27121313
Kontaktní osoby:Mgr. Karel Brát ( ředitel školy), 739 613 669
sekretariát, 725 387 199
Virtuální prohlídka: Spustit virtuální prohlídku školy
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Hostování zahraničních učitelů
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Rodilý mluvčí/Rodilí mluvčí
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní bufet
 • Školní intranet
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Vlastní posilovna
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídku naleznete na domovské strance webu školy - www.sosoom-svatonovice.cz.

Stravování

Vlastní jídelna v areálu školy, celodenní stravování, výběr z 1-3 hlavních jídel - obědů, ceny jídel: snídaně- 17,- Kč, oběd - 22,- Kč,
večeře s II.večeří - 26,- Kč - celkem 65,- Kč/den

Ubytování

Internátní - v areálu školy - domov mládeže s 3-lůžkovými pokoji, sociálním zařízením na patře , společenská a televizní místnost,wifi internet v celém DM, využití sportovního areálu zdarma
cena ubytování: 1000,- Kč/měsíc

Vybavení

Učebny vybavené audiovizuální technikou, interaktivní tabule, sportovní hala, tělocvična, dojo, posilovna, sauna, lezecká stěna,venkovní sportoviště - atletický ovál, fotbalové hřiště, tenisové kurty, kynologie, kluziště, kinosál a další.

Další informace

V areálu školy kantýna s občerstvením, potravinami. Nápojový automat, jídelní automat. Připojení k internetu pro ubytované na domově mládeže.

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
6842L51 – Bezpečnostní služby
Bezpečnostní služby
Nástavbové studium2018–20193 rokyDistanční30
Bezpečnostně právní akademie, s.r.o. střední škola ( dále jen BPA) je soukromou střední školou schválenou MŠMT ČR a po odborné stránce výuky i MV ČR a společně se školami v Ostravě, Brně a Plzni máme již 20-ti letou tradici.

Všichni žáci on-line připojeni na „elektronickou knihovnu“ školy – k dispozici veškeré učební materiály a komunikace s pedagogy on-line

Distanční studium je určeno absolventům tříletých učebních oborů. Je tříleté a je zakončeno maturitní zkouškou. Škola poskytuje studentům úplné střední odborné vzdělání.

Obsahová náplň studia je přizpůsobena budoucímu pracovnímu uplatnění absolventů. Studijní obor školního vzdělávacího programu Bezpečnostní služby ( kód 68-42-L/51) připravuje studenty pro zařazení u městské a obecní policie, u celní správy, v soukromých bezpečnostních službách, u vězeňské stráže, event. u Policie ČR.
Po úspěšném zakončení studia maturitní zkouškou se mohou absolventi ucházet o přijetí k vysokoškolskému studiu ( právnické fakulty, Univerzita T.Bati ve Zlíně, VŠB-TU, fakulta FBI, Policejní akademie v Praze, Univerzita obrany Brno…)
Všeobecné informace o oboru Bezpečnostní služby
Školné: 15.300,-Kč
6843M01 – Veřejnosprávní činnost
Právní administrativa
Střední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDenní30
Bezpečnostně právní akademie, s.r.o. střední škola ( dále jen BPA) je soukromou střední školou schválenou MŠMT ČR a po odborné stránce výuky i MV ČR a společně se školami v Ostravě, Brně a Plzni máme již 20-ti letou tradici.


Všichni žáci on-line připojeni na „elektronickou knihovnu“ školy – k dispozici veškeré učební materiály a komunikace s pedagogy on-line

Studium je zakončené maturitní zkouškou.
Absolventi získají úplné střední odborné vzdělání a budou připraveni:
a) pro administrativní činnost v oblasti justice, v kancelářích advokátů a notářů,
b) pro administrativní činnost v orgánech státní správy a samosprávy vykonávajících
správu sociální a správu na úseku katastru nemovitostí a v realitních kancelářích.
Absolventi se mohou přihlásit ke studiu na vysokých školách právního zaměření a dalších, případně na vyšší odborné nebo vysoké škole s právním a sociálním zaměřením.
Všeobecné informace o oboru Veřejnosprávní činnost
Školné: 16.800,- Kč
7842M01 – Technické lyceum
Technické lyceum s vojenskou specifikací
Střední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDenní30
Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., dříve Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice, s.r.o.( dále jen BPA) je soukromou střední školou schválenou MŠMT ČR a po odborné stránce výuky i MV ČR a společně se školami v Ostravě, Brně a Plzni máme již 20-ti letou tradici.


Všichni žáci on-line připojeni na „elektronickou knihovnu“ školy – k dispozici veškeré učební materiály a komunikace s pedagogy on-line

Denní studium je určeno žákům 9.tříd. Je čtyřleté a je zakončeno maturitní zkouškou. Škola poskytuje studentům úplné střední odborné vzdělání.

Obsahová náplň studia je přizpůsobena budoucímu pracovnímu uplatnění absolventů. Tento školní vzdělávací program má za úkol připravit všeobecně vzdělaného absolventa s částečnou vojenskou specializací jak po stránce humanitní, tak přírodovědné.

Od druhého ročníku je studium dle vlastního ŠVP zaměřeno na vojenské odbornosti s úzkou spoluprací s Ministerstvem obrany a vysokou školou Univerzita obrany v Brně.. Během studia mají žáci mimo jiné navíc 5 hodin speciální tělesné výchovy týdně se zaměřením na výuku sebeobrany, judo , karate a další bojová umění. Součástí výuky jsou i společná soustředění s armádou ČR ve vojenských výcvikových prostorech.

Absolvent získá všeobecný rozhled a získá schopnost pružně reagovat na potřebu případného přeškolení v rámci další odborné kariérové přípravy a celoživotního vzdělávání. Dalším cílem je připravit absolventa k vedení týmu lidí v každodenní činnosti, k zvládání rizik a stresových situací a k rozhodování se při psychickém a fyzickém vypětí. Uvedené dovednosti je připraven řešit mimo jiné při činnostech integrovaného systému ochrany obyvatel a obrany státu.
Tyto dovednosti získá také prostřednictvím zvýšeného počtu hodin tělesné přípravy, výuky cizích jazyků, informačních technologií a dalších branných aktivit.

Škola připravuje své absolventy tak, aby se v dalším studiu rychle orientovali a pružně přizpůsobili podmínkám vysokých i vyšších odborných technických škol, případně technicko - podnikatelské praxi. Absolventi mají dále možnost dále studovat na vysokých školách technického směru, zejména pak na vysoké škole Univerzity obrany v Brně ve vojenských i civilních studijních programech.
Všeobecné informace o oboru Technické lyceum
Školné: 16.800,- Kč
6842M01 – Bezpečnostně právní činnost
Ochrana osob a majetku
Střední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDenní60
Bezpečnostně právní akademie, s.r.o. střední škola ( dále jen BPA) je soukromou střední školou schválenou MŠMT ČR a po odborné stránce výuky i MV ČR a společně se školami v Ostravě, Brně a Plzni máme již 20-ti letou tradici.

Všichni žáci on-line připojeni na „elektronickou knihovnu“ školy – k dispozici veškeré učební materiály a komunikace s pedagogy on-line

Denní studium je určeno žákům 9.tříd. Je čtyřleté a je zakončeno maturitní zkouškou. Škola poskytuje studentům úplné střední odborné vzdělání.

Obsahová náplň studia je přizpůsobena budoucímu pracovnímu uplatnění absolventů. Studijní obor školního vzdělávacího programu Ochrana osob a majetku ( kód 68-42-M/01) připravuje studenty pro zařazení u městské a obecní policie, u celní správy, v soukromých bezpečnostních službách, u vězeňské stráže, event. u Policie ČR.
Po úspěšném zakončení studia maturitní zkouškou se mohou absolventi ucházet o přijetí k vysokoškolskému studiu ( právnické fakulty, Univerzita T.Bati ve Zlíně, VŠB-TU, fakulta FBI, Policejní akademie v Praze, Univerzita obrany Brno…)
Všeobecné informace o oboru Bezpečnostně právní činnost
Školné: 16.800,- Kč
7842M01 – Technické lyceum
Technické lyceum s hasičským zaměřením
Střední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDenní30
Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola ( dále jen BPA) je soukromou střední školou schválenou MŠMT ČR a po odborné stránce výuky i MV ČR a společně se školami v Ostravě, Brně a Plzni máme již 20-ti letou tradici.

Všichni žáci on-line připojeni na „elektronickou knihovnu“ školy – k dispozici veškeré učební materiály a komunikace s pedagogy on-line

Denní studium je určeno žákům 9.tříd. Je čtyřleté a je zakončeno maturitní zkouškou. Škola poskytuje studentům úplné střední odborné vzdělání sd maturitní zkouškou.

Obsahová náplň studia je přizpůsobena budoucímu pracovnímu uplatnění absolventů. Tento školní vzdělávací program má za úkol připravit všeobecně vzdělaného absolventa s částečnou hasičskou specializací jak po stránce humanitní, tak přírodovědné.

Od druhého ročníku je studium dle vlastního ŠVP zaměřeno na hasičské odbornosti s úzkou spoluprací s Hasičským záchranným sborem a Vysokou školou báňskou v Ostravě – fakulta bezpečnostního inženýrství. Během studia mají žáci mimo jiné navíc 5 hodin speciální tělesné výchovy týdně se zaměřením na výuku sebeobrany, judo , karate a další bojová umění. Součástí výuky jsou i společná soustředění s HZS ČR.

Absolvent získá všeobecný rozhled a získá schopnost pružně reagovat na potřebu případného přeškolení v rámci další odborné kariérové přípravy a celoživotního vzdělávání. Dalším cílem je připravit absolventa k vedení týmu lidí v každodenní činnosti, k zvládání rizik a stresových situací a k rozhodování se při psychickém a fyzickém vypětí. Uvedené dovednosti je připraven řešit mimo jiné při činnostech integrovaného systému ochrany obyvatel a obrany státu.
Tyto dovednosti získá také prostřednictvím zvýšeného počtu hodin tělesné přípravy, výuky cizích jazyků, informačních technologií a dalších branných aktivit.

Škola připravuje své absolventy tak, aby se v dalším studiu rychle orientovali a pružně přizpůsobili podmínkám vysokých i vyšších odborných technických škol, případně technicko - podnikatelské praxi. Absolventi mají dále možnost dále studovat na vysokých školách technického směru, zejména pak na Vysoké škole báňské v Ostravě.
Všeobecné informace o oboru Technické lyceum
Školné: 16.800,-Kč
6842M01 – Bezpečnostně právní činnost
Ochrana osob a majetku
Střední vzdělání s maturitou2017–20184 rokyDenní34
Bezpečnostně právní akademie, s.r.o. střední škola ( dále jen BPA) je soukromou střední školou schválenou MŠMT ČR a po odborné stránce výuky i MV ČR a společně se školami v Ostravě, Brně a Plzni máme již 25-ti letou tradici.
Škola s moderními výukovými programy Jokrys a Bled school.

Všichni žáci on-line připojeni na „elektronickou knihovnu“ školy – k dispozici veškeré učební materiály a komunikace s pedagogy on-line

Denní studium je určeno žákům 9.tříd. Je čtyřleté a je zakončeno maturitní zkouškou. Škola poskytuje studentům úplné střední vzdělání s maturitou.
Všeobecné informace o oboru Bezpečnostně právní činnost
Školné: 16800
7842M01 – Technické lyceum
hasičské zaměření a vojenské zaměření
Střední vzdělání s maturitou2017–20184 rokyDenní34
Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola ( dále jen BPA) je soukromou střední školou schválenou MŠMT ČR a po odborné stránce výuky i MV ČR a společně se školami v Ostravě, Brně a Plzni máme již 25-ti letou tradici.
Škola s moderními výukovými programy Jokrys a Bled school.
Všichni žáci on-line připojeni na „elektronickou knihovnu“ školy – k dispozici veškeré učební materiály a komunikace s pedagogy on-line

Denní studium je určeno žákům 9.tříd. Je čtyřleté a je zakončeno maturitní zkouškou. Škola poskytuje studentům úplné střední vzdělání s maturitou
Všeobecné informace o oboru Technické lyceum
Školné: 16800
6843M01 – Veřejnosprávní činnost
Právní administrativa
Střední vzdělání s maturitou2017–20184 rokyDenní34
Bezpečnostně právní akademie, s.r.o. střední škola ( dále jen BPA) je soukromou střední školou schválenou MŠMT ČR a po odborné stránce výuky i MV ČR a společně se školami v Ostravě, Brně a Plzni máme již 25-ti letou tradici.
Škola s moderními výukovými programy Jokrys a Bled school

Všichni žáci on-line připojeni na „elektronickou knihovnu“ školy – k dispozici veškeré učební materiály a komunikace s pedagogy on-line

Studium je zakončené maturitní zkouškou.
Všeobecné informace o oboru Veřejnosprávní činnost
Školné: 16800
6842L51 – Bezpečnostní služby
Bezpečnostní služby
Nástavbové studium2017–20183 rokyDistanční15
Bezpečnostně právní akademie, s.r.o. střední škola ( dále jen BPA) je soukromou střední školou schválenou MŠMT ČR a po odborné stránce výuky i MV ČR a společně se školami v Ostravě, Brně a Plzni máme již 20-ti letou tradici.
Škola s moderními výukovými programy Jokrys a Bled school.
Všichni žáci on-line připojeni na „elektronickou knihovnu“ školy – k dispozici veškeré učební materiály a komunikace s pedagogy on-line

Distanční studium je určeno absolventům tříletých učebních oborů. Je tříleté a je zakončeno maturitní zkouškou. Škola poskytuje studentům úplné střední vzdělání s maturitou.
Všeobecné informace o oboru Bezpečnostní služby
Školné: 15300

Fotogalerie

Letecký pohled na areál školyJižní pohled na školuSportovní halaSportovní halaUbytování žáků - domov mládežePokoj ubytovaných žákůTělocvičnaAtletický pohárBranný kurzBranný kurzExkurze OsvětimExkurze - větrná elektrárnaJuniorský maratonLyžařský kurzLyžařský kurz - večerní programPosilovnaExkurze AnglieApartmányVolnočasové aktivity na DMLezecký kurzKynologieLezecká stěnaSauna

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.