Facebook5,1 tis. To se mi líbí

IUVENTAS - Soukromé gymnázium a Střední odborná škola, s. r. o.

iuventas (zavináč) iuventas.cz
m.konkolova (zavináč) seznam.cz
602 200 269 Zřizovatel školy
596 239 253 Školní budova
602 664 431 Školní jídelna

Sídlo školy

Kounicova 1320/ 2
Ostrava-Moravská Ostrava, 70200
Partner serveru
Logo školy
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Ing. Lenka Zdražilová
Zřizovatel:
soukromý

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

15.–24. listopadu 2021
Online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje, Moravskoslezský kraj
19. dubna 2022 08:00–15:00 hod.
Den otevřených dveří
16. června 2022 16:00–19:00 hod.
Vítání budoucích prvních ročníků
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Hostování zahraničních učitelů
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém klasifikace
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijetí bez přijímací zkoušky
 • Splátkový kalendář školného
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Učebnice zdarma
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, latina, němčina, ruština, španělština

VIDEO: www.youtube.com/watch?v=qt1nfcxltvy&...
Aktuální události na Facebooku: www.facebook.com/iuventas/

Škola je zapojena a pracuje v projektu SVĚTOVÁ ŠKOLA. Získala v říjnu 2008 certifikát.Více na www.iuventas.cz

Žáci, kteří nastoupí ke studiu oboru 8-letého gymnázia HRADÍ v 1.-4. ročnících studia školné pouze 1000,-Kč/měsíčně

V případě potřeby je pro žáky 8 letého gymnázia zajištěn odpolední provoz v klubu IUVENTÍK, kde si pod dohledem pedagog.pracovníka mohou děti připravovat domácí úkoly, odpočívat nebo se věnovat zájmové činnosti.

Výuka Španělštiny a Francouzštiny je vyučována rodilými mluvčími

Škola podporuje a umožňuje využití osobních počítačů žáků během výuky.

Škola poskytuje vzdělávání pro cizí státní příslušníky. Vyučujeme ČESKÝ i CIZÍ JAZYK. Dáváme tak šanci rychleji a intenzivněji zvládnout češtinu,případně jiný cizí jazyk a snadněji se tak začlenit do obchodního i soukromého života.

Po ukončení výuky mohou žáci trávit volný čas v žákovském klubu IUVENTÍKU, který nabízí konzultace k učivu, zájmové kroužky a pobyt v přírodě v areálu školy.

Škola nabízí dálkové studium pro zájemce, kteří jsou již v zaměstnání. Výuka probíhá v sobotu.

Škola má vybavenou vlastní výdejnu stravy, která je dovážena ze Základní školy

Na žádost jsme schopni ubytování zajistit.

Škola působí v centru Ostravy na ul. Kounicova 1320/2, Moravská Ostrava s velmi dobrou dopravní dostupností MHD Ostrava a také i z jiných okresů.
Má k dispozici 23 kmenových tříd.
Škola je vybavena odbornými učebnami s interaktivními tabulemi pro výuku všech předmětů . Jazykové učebny, učebnu pro výuku hudební, výtvarné, učebnu pro výtvarné techniky, dramatické výchovy, mikrobilogickou laboratoř, učebny pro výuku IVT s non-stop připojením na internet a s možností neustálého přístupu k informacím. Vybavena je také přírodovědnou laboratoří a učebnou pro odbornou výuku Zdravotnického lycea. Dále má škola k dispozici vlastní 2 tělocvičny a zahradu .


Škola dbá a podporuje vzájemnou komunikaci mezi žákem, učiteli a rodiči, zákonnými zástupci. Neustálá spolupráce dává šanci zvládnutí studia i žákům s poruchami učení.
V případě potřeby se učitelé věnují žákům v individuálních konzultacích a vysvětlí vyučovací látku.
Všechny předměty vyučují pedagogové s aprobacemi pro daný předmět.

Žáci jsou v 1. - 2. ročníku studia vybaveni učebnicemi. Učebnice neplatí a nemusí je kupovat. Kupují si pouze jazykové učebnce, které škola ale zajistí.
Škola má vytvořeny vlastní výukové materiály.

Škola umožňuje individuální a kvalitní přístup k výuce.

Nabízíme výuku AJ, NJ, ŠJ, FJ, RJ, LA.
Výuka španělštiny a francouzštiny je vyučována rodilými mluvčími.


Škola pořádá o prázdninách letní dětský tábor. Děti v táboře nemusí být jen žáky školy. Personálně je obsazen učiteli školy IUVENTAS.
K dalším aktivitám patří exkurze, domácí i zahraniční zájezdy, reprezentace žáků v soutěžích, dobroničinné akce, společenské akce,lyžařské kurzy, jazykové pobyty.

V období prázdninových aktivit nabízíme studentům možnosti pobytu v anglických kempech v ČR s účastí lektorů z Ameriky i Anglie.

Studijní obory:
4-leté gymnázium všeobecné (denní,dálková forma studia),
8-leté gymnázium všeobecné,
Lyceum přírodovědné,
Lyceum pedagogické,
Lyceum zdravotnické,

Školu navštěvuje celkem 410 studentů a z toho je 77 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Gymnázium
79-41-K/81
Vhodné pro žáky 5. tříd ZŠ
2022–238 roků20NeNe
denní15/15
Gymnázium
79-41-K/41
2022–234 roky30NeNe
denní30/30
Gymnázium
79-41-K/41
Vhodné pro dospělé se základním vzděláním
2022–234 roky30NeNe
dálkové20/20
Pedagogické lyceum
78-42-M/03
2022–234 roky30AnoNe
denní51/30
Přírodovědné lyceum
78-42-M/05
2022–234 roky20NeNe
denní20/20
Zdravotnické lyceum
78-42-M/04
2022–234 roky30NeNe
denní41/30

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené

Školy Online
© 2002–2022, Školy Online.