Facebook5,1 tis. To se mi líbí

IUVENTAS - Soukromé gymnázium a Střední odborná škola, s. r. o.

iuventas (zavináč) iuventas.cz
m.konkolova (zavináč) seznam.cz
602 200 269 Zřizovatel školy
596 239 253 Školní budova
602 664 431 Školní jídelna

Sídlo školy

Kounicova 1320/ 2
Ostrava-Moravská Ostrava, 70200
Partner serveru
Logo školy
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Ing. Lenka Zdražilová
Zřizovatel:
soukromý

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

8. září 2020 07:00–15:00 hod.
Den otevřených dveří
10. prosince 2020 17:00–20:00 hod.
Vánoční akademie na IUVENTASU
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Hostování zahraničních učitelů
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém klasifikace
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijetí bez přijímací zkoušky
 • Splátkový kalendář školného
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Učebnice zdarma
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Vyučované jazyky

Angličtina, latina, němčina, ruština, španělština

Podívejte se do naší školy

VIDEO: www.youtube.com/watch?v=qT1NFCXLTvY&...
Aktuální události na Facebooku: www.facebook.com/iuventas/

Světová škola

Škola je zapojena a pracuje v projektu SVĚTOVÁ ŠKOLA. Získala v říjnu 2008 certifikát.Více na www.iuventas.cz

OBOR 8-letého GYMNÁZIA

Žáci, kteří nastoupí ke studiu oboru 8-letého gymnázia HRADÍ v 1.-4. ročnících studia školné pouze 1000,-Kč/měsíčně

V případě potřeby je pro žáky 8 letého gymnázia zajištěn odpolední provoz v herně, kde si pod dohledem pedagog.pracovníka mohou děti připravovat domácí úkoly, odpočívat nebo se věnovat zájmové činnosti.
Odpolední svačinky a pitný režim je zajištěn.

Výuka ŠPANÉLŠTINY a FRANCOUZŠTINY

Výuka Španělštiny a Francouzštiny je vyučována rodilými mluvčími

Osobní počítače

Škola podporuje a umožňuje využití osobních počítačů žáků během výuky.

Jazykové vzdělávání cizinců

Škola poskytuje vzdělávání pro cizí státní příslušníky. Vyučujeme ČESKÝ i CIZÍ JAZYK. Dáváme tak šanci rychleji a intenzivněji zvládnout češtinu,případně jiný cizí jazyk a snadněji se tak začlenit do obchodního i soukromého života.

Školní klub IUVENTÍK

Po ukončení výuky mohou žáci trávit volný čas v žákovském klubu IUVENTÍKU, který nabízí konzultace k učivu, zájmové kroužky a pobyt v přírodě v areálu školy.

Dálkové studium

Škola nabízí dálkové studium pro zájemce, kteří jsou již v zaměstnání. Výuka probíhá v sobotu.

Stravování

Škola má vybavenou vlastní výdejnu stravy, která je dovážena ze Základní školy

Ubytování

Na žádost jsme schopni ubytování zajistit.

Vybavení

Škola působí v centru Ostravy na ul. Kounicova 1320/2, Moravská Ostrava s velmi dobrou dopravní dostupností MHD Ostrava a také i z jiných okresů.
Má k dispozici 23 kmenových tříd.
Škola je vybavena odbornými učebnami s interaktivními tabulemi pro výuku všech předmětů . Jazykové učebny, učebnu pro výuku hudební, výtvarné, učebnu pro výtvarné techniky, dramatické výchovy, mikrobilogickou laboratoř, učebny pro výuku IVT s non-stop připojením na internet a s možností neustálého přístupu k informacím. Vybavena je také přírodovědnou laboratoří a učebnou pro odbornou výuku Zdravotnického lycea. Dále má škola k dispozici vlastní 2 tělocvičny a zahradu .


Škola dbá a podporuje vzájemnou komunikaci mezi žákem, učiteli a rodiči, zákonnými zástupci. Neustálá spolupráce dává šanci zvládnutí studia i žákům s poruchami učení.
V případě potřeby se učitelé věnují žákům v individuálních konzultacích a vysvětlí vyučovací látku.
Všechny předměty vyučují pedagogové s aprobacemi pro daný předmět.

Žáci jsou v 1. - 2. ročníku studia vybaveni učebnicemi. Učebnice neplatí a nemusí je kupovat. Kupují si pouze jazykové učebnce, které škola ale zajistí.
Škola má vytvořeny vlastní výukové materiály.

Škola umožňuje individuální a kvalitní přístup k výuce.

Nabízíme výuku AJ, NJ, ŠJ, FJ, RJ, LA.
Výuka španělštiny a francouzštiny je vyučována rodilými mluvčími.


Škola pořádá o prázdninách letní dětský tábor. Děti v táboře nemusí být jen žáky školy. Personálně je obsazen učiteli školy IUVENTAS.
K dalším aktivitám patří exkurze, domácí i zahraniční zájezdy, reprezentace žáků v soutěžích, dobroničinné akce, společenské akce,lyžařské kurzy, jazykové pobyty.

V období prázdninových aktivit nabízíme studentům možnosti pobytu v anglických kempech v ČR s účastí lektorů z Ameriky i Anglie.

Další informace

Studijní obory:
4-leté gymnázium všeobecné (denní,dálková forma studia),
8-leté gymnázium všeobecné,
Lyceum přírodovědné,
Lyceum pedagogické,
Lyceum zdravotnické,

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 391 studentů a z toho je 77 % dívek.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s maturitou
7941K41 – Gymnázium (IUVENTAS)
2021–20224 rokyDenní3020.000 Kč za školní rok
Žáci jsou přjímáni bez přijímacích zkoušek na základě motivačního pohovoru.
7941K81 – Gymnázium (IUVENTAS)
2021–20228 rokůDenní2010.000 Kč za školní rok
Žáci jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě motivačního pohovoru. První 4 roky studia je platba 10.000,- Kč za školní rok, Další 4 roky studia 20.000,- Kč za školní rok.
7941K41 – Gymnázium (IUVENTAS)
2021–20224 rokyDálkové3019.000 Kč za školní rok
Žáci jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek.
7842M03 – Pedagogické lyceum (IUVENTAS)
2021–20224 rokyDenní3020.000 Kč za školní rok
Žáci jsou přijímáni bez přijímacích zlkoušek, na základě motivačního pohovoru.
7842M05 – Přírodovědné lyceum (IUVENTAS)
2021–20224 rokyDenní2020.000 Kč za školní rok
Žáci jsou přijímáni bez přjímacích zkoušek, na základě motivačního pohorovu.
7842M04 – Zdravotnické lyceum (IUVENTAS)
2021–20224 rokyDenní3020.000 Kč za školní rok
Ž8ci jsou přijímáni bez přijímamacích zkoušek, na základě motivačního pohovoru.

Fotogalerie

Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.