Logo Stredniskoly.cz

IUVENTAS - Soukromé gymnázium a Střední odborná škola, s. r. o.

www.iuventas.cz
iuventas (zavináč) iuventas.cz
m.konkolova (zavináč) seznam.cz
602 200 269 (Zřizovatel školy)
596 239 253 (Školní budova)
602 664 431 (Školní jídelna)

Sídlo školy

Kounicova 1320/ 2
Ostrava-Moravská Ostrava, 70200
Partner serveru
Logo školy
Hodnocení prezentace (Co je to?):
90,91 %
Typ školy: Soukromá škola
Ředitel(ka): Ing. Lenka Zdražilová
Zřizovatel:soukromý
Kapacita školy:680 žáků
Kontaktní osoby:Bc. Marta Konkolová (ředitel společnosti-zřizovatel), 602 200 269
Ing. Lenka Zdražilová (ředitelka školy), 728 323 657
Mgr. Zdeňka Moslerová (pověřena zast.ředitele školy), 605 855 361
Bc. Daniel Konkol (technický úsek), 602 211 515
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Hostování zahraničních učitelů
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Nekonáme přijímací zkoušky
 • Neomezené stahování dat z internetu
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém klasifikace
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Rodilý mluvčí/Rodilí mluvčí
 • Splátkový kalendář školného
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Učebnice zdarma
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Podívejte se do naší školy

VIDEO: www.youtube.com/watch?v=qT1NFCXLTvY&t=380s
Aktuální události na Facebooku: www.facebook.com/iuventas/

Světová škola

Škola je zapojena a pracuje v projektu SVĚTOVÁ ŠKOLA. Získala v říjnu 2008 certifikát.Více na www.iuventas.cz

OBOR 8-letého GYMNÁZIA

Žáci, kteří nastoupí ke studiu oboru 8-letého gymnázia HRADÍ v 1.-4. ročnících studia školné pouze 1000,-Kč/měsíčně

V případě potřeby je pro žáky 8 letého gymnázia zajištěn odpolední provoz v herně, kde si pod dohledem pedagog.pracovníka mohou děti připravovat domácí úkoly, odpočívat nebo se věnovat zájmové činnosti.
Odpolední svačinky a pitný režim je zajištěn.

Výuka ŠPANÉLŠTINY a FRANCOUZŠTINY

Výuka Španělštiny a Francouzštiny je vyučována rodilými mluvčími

Osobní počítače

Škola podporuje a umožňuje využití osobních počítačů žáků během výuky.

Jazykové vzdělávání cizinců

Škola poskytuje vzdělávání pro cizí státní příslušníky. Vyučujeme ČESKÝ i CIZÍ JAZYK. Dáváme tak šanci rychleji a intenzivněji zvládnout češtinu,případně jiný cizí jazyk a snadněji se tak začlenit do obchodního i soukromého života.

Školní klub IUVENTÍK

Po ukončení výuky mohou žáci trávit volný čas v žákovském klubu IUVENTÍKU, který nabízí konzultace k učivu, zájmové kroužky a pobyt v přírodě v areálu školy.

Dálkové studium

Škola nabízí dálkové studium pro zájemce, kteří jsou již v zaměstnání. Výuka probíhá v sobotu.

Stravování

Škola má vybavenou vlastní výdejnu stravy, která je dovážena ze Základní školy

Ubytování

Na žádost jsme schopni ubytování zajistit.

Vybavení

Škola působí v centru Ostravy na ul. Kounicova 1320/2, Moravská Ostrava s velmi dobrou dopravní dostupností MHD Ostrava a také i z jiných okresů.
Má k dispozici 23 kmenových tříd.
Škola je vybavena odbornými učebnami s interaktivními tabulemi pro výuku všech předmětů včetně hlasovacího zařízení. Jazykové učebny, učebnu pro výuku hudební, výtvarné, učebnu pro výtvarné techniky, dramatické výchovy, učebny pro výuku IVT s non-stop připojením na internet a s možností neustálého přístupu k informacím. Vybavena je také přírodovědnou laboratoří a učebnou pro odbornou výuku Zdravotnického lycea. Dále má škola k dispozici vlastní 2 tělocvičny a zahradu .


Škola dbá a podporuje vzájemnou komunikaci mezi žákem, učiteli a rodiči, zákonnými zástupci. Neustálá spolupráce dává šanci zvládnutí studia i žákům s poruchami učení.
V případě potřeby se učitelé věnují žákům v individuálních konzultacích a vysvětlí vyučovací látku.
Všechny předměty vyučují pedagogové s aprobacemi pro daný předmět.

Žáci jsou v 1. - 2. ročníku studia vybaveni učebnicemi. Učebnice neplatí a nemusí je kupovat. Kupují si pouze jazykové učebnce, které škola ale zajistí.
Pro vyšší ročníky má škola vytvořeny vlastní výukové materiály.

Malý počet žáků ve třídách umožňuje individuální a kvalitní přístup k výuce. Zároveň tím brání vzniku a vývoji nežádoucích společenských jevů.

Nabízíme výuku AJ, NJ, ŠJ, FJ, RJ, LA.
Výuka španělštiny a francouzštiny je vyučována rodilými mluvčími.


Škola pořádá o prázdninách letní dětský tábor. Děti v táboře nemusí být jen žáky školy. Personálně je obsazen učiteli školy IUVENTAS.
K dalším aktivitám patří exkurze, domácí i zahraniční zájezdy, reprezentace žáků v soutěžích, dobroničinné akce, společenské akce,lyžařské kurzy, jazykové pobyty.

V období prázdninových aktivit nabízíme studentům možnosti pobytu v anglických kempech v ČR s účastí lektorů z Ameriky i Anglie.

Další informace

Studijní obory:
4-leté gymnázium všeobecné (denní,dálková forma studia),
8-leté gymnázium všeobecné,
Lyceum přírodovědné,
Lyceum pedagogické,
Lyceum zdravotnické,

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
7842M03 – Pedagogické lyceumStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Pedagogické lyceum
7842M04 – Zdravotnické lyceumStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Zdravotnické lyceum
7842M05 – Přírodovědné lyceumStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Přírodovědné lyceum
7941K41 – GymnáziumStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Gymnázium
7941K41 – GymnáziumStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDálkové0
Všeobecné informace o oboru Gymnázium
7941K81 – GymnáziumStřední vzdělání s maturitou2020–20218 rokůDenní0
Všeobecné informace o oboru Gymnázium
7941K81 – Gymnázium
ŠVP IUVENTAS
Střední vzdělání s maturitou2019–20208 rokůDenní25
Žáci jsou přijímáni bez přijímací zkoušky. Po čtyřech letech je možný v rámci školy přechod na studium lyceí.
Po ukončení vyučování mohou děti trávit odpolední volno ve škole - herně, pod dohledem pedag.pracovníka.
Škola má zájem vytvořit příjemný odpolední čas tak, aby se děti cítily dobře. Pod dohledem pedagogů mají možnost využít čas k zájmovým aktivitám, které jim dělají radost. Nabízíme rozvoj výtvarné a hudební výchovy, rozšíření cizích jazyků. Ostatní zájmové kroužky jsme dětem schopni zajistit dle jejich zájmu a zaměření.
V rámci sportovního vyžití mohou trávit čas v tělocvičně, venku v přírodě v areálu školy, nebo na multifunkčním hřišti, které je taktéž v areálu školy.
Další možností, které mohou děti v odpoledním čase využít, je domácí příprava na vyučování.
Chceme pomoci rodičům při jejich značném pracovním vytížení. Po příchodu ze zaměstnání se tak mohou věnovat dětem v rámci rodiny a nezatěžovat se přípravou do školy.
Odpolední strava ve formě svačinek a pitný režim je zajištěn ve škole.
Všeobecné informace o oboru Gymnázium
Školné: 1.000 Kč/za měsíc (1.-4 roky)
7941K41 – Gymnázium
ŠVP IUVENTAS
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDálkové30
Studenti se účastní jednou za týden konzultací, které probíhají v sobotu. Podpůrné výukové texty jsou zpřístupněny na webových stránkách školy. Student obdrží přístupové heslo pro připojení.
Všeobecné informace o oboru Gymnázium
Školné: 1.900 Kč/za měsíc
7842M04 – Zdravotnické lyceum
ŠVP IUVENTAS
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Žáci jsou přijímáni bez přijímací zkoušky.
V průběhu studia spolupracuje škola s odbornými pracovišti nemocnic v Ostravě žáci absolvují souvislé praxe. Žáci mají možnost účasti na exkurzích v těchto pracovištích a prohloubit si své studium s praxí.
Všeobecné informace o oboru Zdravotnické lyceum
Školné: 2.000 Kč/za měsíc
7842M03 – Pedagogické lyceum
ŠVP IUVENTAS
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Žáci jsou přijímáni bez přijímací zkoušky.
Škola spolupracuje s mateřskými školkami v Ostravě. Žáci během svého studia vykonávají souvislou praxi v těchto MŠ a účastní se exkurzí, které jim dávájí možnost prohloubit si své studium.
Všeobecné informace o oboru Pedagogické lyceum
Školné: 2.000 Kč/za měsíc
7941K41 – Gymnázium
ŠVP IUVENTAS
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Žáci jsou přijímání bez přijímací zkoušky. Preferujeme individuální přístup ke každému žáku s maximální podporou vyučujících.V rámci studia jsou poskytovány žákům konzultace, které neplatí.
Žáci dostávají zapůjčeny učebnice po celou dobu studia.
Tento obor lze studovat také dálkovou formou.
Všeobecné informace o oboru Gymnázium
Školné: 2.000 Kč/měsíc
7842M05 – Přírodovědné lyceum
IUVENTAS
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní20
Všeobecné informace o oboru Přírodovědné lyceumŠkolné: 2.000 Kč/měsíc

Fotogalerie

školní budovaškolní budovavstupní halavstupní halašatnychodba k tělocvičněchodba k tělocvičněvstup do tělocvičnytělocvičnavstup do 1. patraOdborná učebnaučebna pro výuku IKTškolní jídelnaJednací místnostučebna HV a DVUčebna jazykůUčebna jazykůučebna s počítačiučebna s počítačiděti v mateřské školce Antošovice a naši žáci v kostýmechna Mikuláše jsme se věnovali dětem z 5. tříd základních škol v Ostravědobře jsme se bavilis učiteli v divadleexkurze ve Vídnivyřazování prvních maturantů s Alešem Juchelkoubyl s námi i pan starosta Ing. Maštalíř AntonínAleš Juchelka přivítal i budoucí žákybyli jsme v ČTna lyžích Byli jsme v AngliiPohled z trajektuPěkné památkyMoc nám to s ním slušíVoják nám kryje zádaAnglická historieNáročná procházkaAtrakceMáme se moc dobřeAnglická přírodaAnglická školaPříroda má své kouzloAnglieŠkoda že je jen z voskuLoučení s maturantyPod sv.VáclavemPočasí nám vyšloProcházky po mostěByli jsme moc spokojeniKrásné pražské uličkyMŠ z KoblovaMikuláši u násDivadelní představeníPlno čertůMikuláš nadělujeJazykový den v ZOOHaloween ve školeMáme kamarády v Africké školePíšeme si s dětmi z KamerunuJiří Menzel podepsal škole svou knihuByli jsme s Jiřím MenzlemSoutěžíme s Evropou 2Zpívali jsme v IRIS seniorJesličky MyškaPedagog.lyceum u MyškyZase jsme byli ve VídniVánoční Vídeň

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.