Facebook5,1 tis. To se mi líbí

IUVENTAS - Soukromé gymnázium a Střední odborná škola, s. r. o.

iuventas (zavináč) iuventas.cz
m.konkolova (zavináč) seznam.cz
602 200 269 Zřizovatel školy
596 239 253 Školní budova
602 664 431 Školní jídelna

Sídlo školy

Kounicova 1320/ 2
Ostrava-Moravská Ostrava, 70200
Partner serveru
Logo školy
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Ing. Lenka Zdražilová
Zřizovatel:
soukromý

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

9. ledna 2024 08:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
6. února 2024 08:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Hostování zahraničních učitelů
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Přijetí bez přijímací zkoušky
 • Splátkový kalendář školného
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Učebnice zdarma
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, latina, němčina, ruština, španělština

VIDEO: www.youtube.com/watch?v=qt1nfcxltvy&...
Aktuální události na Facebooku: www.facebook.com/iuventas/

Škola je zapojena a pracuje v projektu SVĚTOVÁ ŠKOLA. Získala v říjnu 2008 certifikát.Více na www.iuventas.cz

Žáci, kteří nastoupí ke studiu oboru 8-letého gymnázia HRADÍ v 1.-4. ročnících studia školné pouze 1000,-Kč/měsíčně

V případě potřeby je pro žáky 8 letého gymnázia zajištěn odpolední provoz v klubu IUVENTÍK, kde si pod dohledem pedagog.pracovníka mohou děti připravovat domácí úkoly, odpočívat nebo se věnovat zájmové činnosti.

Výuka Španělštiny je vyučována rodilými mluvčími

Škola poskytuje vzdělávání pro cizí státní příslušníky. Vyučujeme ČESKÝ i CIZÍ JAZYK. Dáváme tak šanci rychleji a intenzivněji zvládnout češtinu,případně jiný cizí jazyk a snadněji se tak začlenit do obchodního i soukromého života.

Po ukončení výuky mohou žáci trávit volný čas v žákovském klubu IUVENTÍKU, který nabízí konzultace k učivu, zájmové kroužky a pobyt v přírodě v areálu školy.

Škola nabízí dálkové studium pro zájemce, kteří jsou již v zaměstnání. Výuka probíhá v sobotu.

Škola má vybavenou vlastní výdejnu stravy, která je dovážena ze Základní školy

Škola ubytování nezajišťuje

Škola působí v centru Ostravy na ul. Kounicova 1320/2, Moravská Ostrava s velmi dobrou dopravní dostupností MHD Ostrava a také i z jiných okresů.
Má k dispozici 23 kmenových tříd.
Škola má kmenové třídy vybaveny velkoplošnými TV s připojením na internet. Odborné učebny s interaktivními tabulemi pro výuku všech předmětů . Jazykové učebny, učebnu pro výuku hudební, výtvarné, učebnu pro výtvarné techniky, dramatické výchovy, mikrobilogickou laboratoř, učebny pro výuku IVT s non-stop připojením na internet a s možností neustálého přístupu k informacím. Vybavena je také přírodovědnou laboratoří a učebnou pro odbornou výuku Zdravotnického lycea. Dále má škola k dispozici vlastní 2 tělocvičny a zahradu .


Škola dbá a podporuje vzájemnou komunikaci mezi žákem, učiteli a rodiči, zákonnými zástupci. Neustálá spolupráce dává šanci zvládnutí studia i žákům s poruchami učení.
V případě potřeby se učitelé věnují žákům v individuálních konzultacích a vysvětlí vyučovací látku.
Všechny předměty vyučují pedagogové s aprobacemi pro daný předmět.

Žáci jsou v 1. - 2. ročníku studia vybaveni učebnicemi. Učebnice neplatí a nemusí je kupovat. Kupují si pouze jazykové učebnce, které škola ale zajistí.
Škola má vytvořeny vlastní výukové materiály.

Škola umožňuje individuální a kvalitní přístup k výuce.

Nabízíme výuku AJ, NJ, ŠJ, RJ, LA.
Výuka španělštiny a francouzštiny je vyučována rodilými mluvčími.


Škola pořádá v případě zájmu o prázdninách letní dětský tábor. Děti v táboře nemusí být jen žáky školy. Personálně je obsazen učiteli školy IUVENTAS.
K dalším aktivitám patří exkurze, domácí i zahraniční zájezdy, reprezentace žáků v soutěžích, dobroničinné akce, společenské akce,lyžařské kurzy, jazykové pobyty.

V období prázdninových aktivit nabízíme studentům možnosti pobytu v anglických kempech v ČR s účastí lektorů z Ameriky i Anglie.

Studijní obory:
4-leté gymnázium všeobecné (denní,dálková forma studia),
8-leté gymnázium všeobecné,
Lyceum přírodovědné,
Lyceum pedagogické,
Lyceum zdravotnické,

Školu navštěvuje celkem 502 studentů a z toho je 72 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Gymnázium (IUVENTAS)
79-41-K/81
Vhodné pro žáky 5. tříd ZŠ
2024–258 roků25NeNe
denní23/23Školné: 11000
Gymnázium (IUVENTAS)
79-41-K/41
2024–254 roky60NeNe
denní56/56Školné: 22000
Gymnázium
79-41-K/41
Vhodné pro dospělé se základním vzděláním
2024–254 roky20NeNe
dálkové17/17
Pedagogické lyceum (IUVENTAS)
78-42-M/03
2024–254 roky30AnoNe
denní87/30Školné: 22000
Žáci tohoto oboru absolvují různé průběžné praxe a také souvislé praxe v různých zařízeních. Od mateřských škol, stacionářů, domovů pro seniory a volnočasových aktivit.
Přírodovědné lyceum (IUVENTAS)
78-42-M/05
2024–254 roky30NeNe
denní51/30Školné: 22000
Tento obor je zaměřený na veterinářství, chov, ekologii, přírodu. Žáci absolvují v rámci výuky praxe na vetrinárních klinikách, chovných stanicích, stájích a zemědělských družstev.
Zdravotnické lyceum (IUVENTAS)
78-42-M/04
2024–254 roky30NeNe
denní58/30Školné: 22000
V tomto oboru žáci absolvují průběžné praxe i souvislé. Souvislé praxe jsou na odborných zdravotnických pracovištích nemocnic i ambulancích.

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.