Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Stojanovo gymnázium, Velehrad

info (zavináč) sgv.cz
572 571 091 Sekretariát

Sídlo školy

Nádvoří 1
Velehrad, 68706
Typ školy:
Církevní škola
Ředitel(ka):
Mgr. Michal Hegr
Zřizovatel:
Arcibiskupství olomoucké

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

27. listopadu 2020 14:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
Další info na www.sgv.cz
28. listopadu 2020 08:00–12:00 hod.
Den otevřených dveří
Další info na www.sgv.cz
8. ledna 2021 14:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
Další info na www.sgv.cz
  • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s maturitou
7941K41 – Gymnázium (Velehrad - ke kořenům vzdělanosti)
2021–20224 rokyDenní640 Kč
Od 1. září 2004 zahájilo ve zrekonstruovaném areálu velehradského kláštera výuku nově založené církevní čtyřleté Stojanovo gymnázium, Velehrad, jehož zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké.
Tato škola chce navázat na staletou kulturní a výchovnou cisterciáckou a jezuitskou tradici spojenou s Velehradem.
Výuka na této škole vychází ze stejných učebních plánů, jako mají všechna gymnázia, protože absolvent školy musí být připraven tak, aby byl schopen úspěšně studovat na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole, jak je tomu u ostatních gymnázií. Úkolem církevní školy je spoluvytvářet křesťanské hodnoty v prostředí studentů a pedagogů a hlouběji se seznamovat s poselstvím křesťanství. Proto je součástí výukového plánu školy i vyučování náboženské výchovy jako jednoho z povinných předmětů. Úkolem tohoto předmětu je vyplnit mezery ve vzdělání v náboženské oblasti a nahradit útržkovitá sdělení systematičtějším seznamováním se s křesťanskou naukou a kořeny.
Výchova na tomto typu školy vychází z principů křesťanské víry. Je zaměřena tak, aby ukazovala, že křesťanské morální zásady vycházejí ze základů víry. Zásady křesťanské morálky by měly být žákům představovány ne jako něco negativního, ale naopak jako pozitivní životní orientace.
Na škole působí i kaplan školy, na kterého se mohou studenti obrátit se svými problémy. Každý týden slaví v pondělí a ve čtvrtek mši svatou ve školní kapli pro zájemce z řad studentů i pedagogů.
Na Stojanově gymnáziu mohou studovat chlapci i dívky, věřící i nevěřící, pokud splní kritéria přijímacího řízení a mají touhu spoluvytvářet jednotnou atmosféru školy.
Součástí Stojanova gymnázia je i domov mládeže, který je nabídnut především žákům z větší vzdálenosti. Výchova a denní program ubytovaných žáků vychází z jejich přirozených potřeb. Cílem je vytvoření přátelského prostředí připomínající domov a umožňující individuálně rozvíjet své schopnosti, dovednosti a zájmy.
Na Stojanově gymnáziu, stejně jako na ostatních církevních školách, se neplatí školné a cena za ubytování ve školním roce 2021/22 je 1200,- Kč měsíčně.
7941K41 – Gymnázium (Velehrad - ke kořenům vzdělanosti)
2022–20234 rokyDenní640 Kč
Od 1. září 2004 zahájilo ve zrekonstruovaném areálu velehradského kláštera výuku nově založené církevní čtyřleté Stojanovo gymnázium, Velehrad, jehož zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké.
Tato škola chce navázat na staletou kulturní a výchovnou cisterciáckou a jezuitskou tradici spojenou s Velehradem.
Výuka na této škole vychází ze stejných učebních plánů, jako mají všechna gymnázia, protože absolvent školy musí být připraven tak, aby byl schopen úspěšně studovat na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole, jak je tomu u ostatních gymnázií. Úkolem církevní školy je spoluvytvářet křesťanské hodnoty v prostředí studentů a pedagogů a hlouběji se seznamovat s poselstvím křesťanství. Proto je součástí výukového plánu školy i vyučování náboženské výchovy jako jednoho z povinných předmětů. Úkolem tohoto předmětu je vyplnit mezery ve vzdělání v náboženské oblasti a nahradit útržkovitá sdělení systematičtějším seznamováním se s křesťanskou naukou a kořeny.
Výchova na tomto typu školy vychází z principů křesťanské víry. Je zaměřena tak, aby ukazovala, že křesťanské morální zásady vycházejí ze základů víry. Zásady křesťanské morálky by měly být žákům představovány ne jako něco negativního, ale naopak jako pozitivní životní orientace.
Na škole působí i kaplan školy, na kterého se mohou studenti obrátit se svými problémy. Každý týden slaví v pondělí a ve čtvrtek mši svatou ve školní kapli pro zájemce z řad studentů i pedagogů.
Na Stojanově gymnáziu mohou studovat chlapci i dívky, věřící i nevěřící, pokud splní kritéria přijímacího řízení a mají touhu spoluvytvářet jednotnou atmosféru školy.
Součástí Stojanova gymnázia je i domov mládeže, který je nabídnut především žákům z větší vzdálenosti. Výchova a denní program ubytovaných žáků vychází z jejich přirozených potřeb. Cílem je vytvoření přátelského prostředí připomínající domov a umožňující individuálně rozvíjet své schopnosti, dovednosti a zájmy.
Na Stojanově gymnáziu, stejně jako na ostatních církevních školách, se neplatí školné a cena za ubytování ve školním roce 2022/23 je 1200,- Kč měsíčně.
Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.