Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Evropská akademie vzdělávání SE

info (zavináč) europeanacademy.cz
228 229 931 Studijní oddělení

Sídlo školy

Hornoměcholupská 576/6
Praha, 10200
Partner serveru
Logo školy
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Pavel Bartoš, LL.M., DBA

Kontaktní osoby

11. září 2023 10:00–14:00 hod.
Den otevřených dveří
2. října 2023 10:00–14:00 hod.
Den otevřených dveří
6. listopadu 2023 10:00–13:00 hod.
Ukázkové testy zdarma
6. listopadu 2023 10:00–14:00 hod.
Den otevřených dveří
23.–25. listopadu 2023
Schola Pragensis 2023, Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, Praha 4 - Nusle
8. ledna 2024 10:00–14:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém klasifikace
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijetí bez přijímací zkoušky
 • Splátkový kalendář školného
 • Stipendijní programy
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Učebnice zdarma
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina

Po absolvování zkoušek z úplné profesní kvalifikace má absolvent možnost získat oprávnění dle §6, NV 194/2022 Sb. (dříve vyhláška 50/1978 Sb. §6). Celková doba školení je závislá na rychlosti uchazeče.

https://youtu.be/liomk8m0rqk
https://www.europeanacademy.cz/kvalifika...

Studium na škole není vázáno začátkem a koncem školního roku. Ke studiu se můžete přihlásit kdykoliv.
https://www.europeanacademy.cz/uplna-pro...

Na tento kurz (profesní kvalifikaci) se můžete přihlásit kdykoliv online.

Obor Elektrikář 26-51-H/01 spadá pod úplnou profesní kvalifikaci, ta je určena uchazečům, kteří již elektrikáře dělají ale nemají vzdělání. Rovněž mohou kvalifikaci absolvovat i uchazeči, kteří chtějí rozšířit svojí uplatnitelnost v podnikání nebo na trhu práce.

Absolvent kvalifikace je připraven instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické rozvody a zařízení. Měří a testuje různé typy elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaná zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii.

Také později po získání praxe může pracovat jako OSVČ nebo revizní technik.

Uplatní se při výkonu povolání elektrikář na mnoha pracovních pozicích, jako např.:
provozní elektrikář, opravář elektronických zařízení, elektrikář zabezpečovacích zařízení.

Absolvent získá oprávnění dle §6, NV 194/2022 Sb. (dříve vyhláška 50/1978 Sb. §6).

Výhody získání úplné profesní kvalifikace:
Získáním profesní kvalifikace „Elektrikář“ absolvent má možnost díky zákonu 179/2006 Sb. a 561/2004 Sb. § 113c „Osoba s alespoň základním vzděláním získala profesní kvalifikace potvrzující ve svém souhrnu získání všech odborných způsobilostí stanovených podle Národní soustavy kvalifikací k řádnému výkonu všech pracovních činností vykonávaných v rámci určitého povolání, může, i bez předchozího vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři a bez předchozího úspěšného vykonání zkoušek ze všech předmětů či jiných ucelených částí učiva stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání za všechny ročníky vzdělávání, získat stupeň vzdělání úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky“ tzn. absolvent může přistoupit rovnou k výuční zkoušce na středním odborném učilišti bez nutnosti absolvovat předchozí 3-letou školní docházku a získat tak téměř okamžitě výuční list.

Získání živnostenského oprávnění:
Živnost elektrikáře se nazývá: "Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení".

Živnostenský zákon stanovuje, že: „Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem nebo doklady o získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou pro odpovídající povolání stanoveny v Národní soustavě kvalifikací.“

https://youtu.be/liomk8m0rqk

Nyní můžete díky online studiu získat maturitu. Přihlášky je možno podávat kdykoliv během roku.
https://www.europeanacademy.cz/maturita-...

https://youtu.be/p8tcsaw5-t4

Díky profesnímu studiu získáte vysokoškolský titul BBA, MBA, MPA, LL.M., MSc., DBA, Ph.D. v oborech (řízení malých a středních podniků, executive management, obecný management, finanční management, management ve zdravotnictví, obecné právo, lidské zdroje a řízení lidí, management v IT,, realitní makléř a řízení týmu). Profesní studium je dobrá volba, která s sebou přináší velký kariérní potenciál a získání dlouhodobé a udržitelné výhody na trhu práce. S profesním studiem získáte tréning komunikačních dovedností, osobní rozvoj, nové kontakty, profesní titul, lepší pracovní nabídky a tím i více peněz za vaší práci.

Jako pomaturitní studium můžete využít tento typ profesního studia na úrovni EQF 6 a 7 s mezinárodní akreditací.

Studovat můžete například BBA https://www.europeanacademy.cz/bba

nebo

MBA https://www.europeanacademy.cz/mba

Co tě naučíme?

Po absolvování studia budeš umět programovat, spravovat SQL databáze a starat se o servery.

Programátor a IT specialista (18-003-M, 18-009-N, 18-001-M)

Díky tomu můžeš vydělávat od 80 až do 150 tis. Kč měsíčně a dokonce i více. Ještě větší pecka je, že pracovat můžeš odkudkoli na světě a můžeš tak získat absolutní svobodu i při zaměstnání. Naši absolventi získávají nadstandardně placená místa i v zahraničí, můžeš se klidně stát jedním z nich.

Kurz je vhodný pro každého, kdo se zajímá o moderní technologie a také pro každého, kdo chce mít obecný přehled o tom, kam spěje moderní doba a jak začít s umělou inteligencí fungovat.

Cílem kurzu je seznámit studenta se základními funkcemi a využití umělé inteligence. V průběhu kurzu se dozvíte na jakém principu umělá inteligence pracuje, jaké je její využití v praktickém životě a uvidí, jak může usnadnit práci každému uživateli.

Kurz je určen pro začátečníky i pokročilé uživatele umělé inteligence. Kurz je prezenční formou v Praze. Kurz trvá 6-12 hodin podle vašeho tempa.

Každý absolvent kurzu získá certifikát o absolvování kurzu a funkční AI na svém notebooku (pouze pro PC s dostatečným výpočetním výkonem).

https://youtu.be/yo0fchsgkss

Máte tzv. hluboko do kapsy?

Vůbec se tím nemusíte trápit, studium na splátky se řídí pravidly smlouvy a celková cena studia se splátkami nenavyšuje.

Studovat u nás můžete na splátky za těchto podmínek:

Minimální splátka je 5.000 Kč a můžete samozřejmé platit i více. (bez navýšení ceny)

https://www.europeanacademy.cz/studiumna...

Stipendium pro handicapované

Poskytujeme stipendium pro handycapované studenty. Po doložení vašeho handycepu, vám komisí může být přiznáno stipendium ve výši až do 70% z ceny školného. Sleva se nevztahuje na ostatní poplatky. Vztahuje se i na držitele karty TP, ZTP a ZTP/P. ZTP stipendium a pro všechny typy tělesného postižení.


Stipendium pro nadané studenty

Jste talentovaným studentem a chcete se aktivně zapojit do tvorby školních studijních pomůcek? Na tento typ stipendia můžete dosáhnout, když budete své eseje a projekty psát podle zvláštního zadání ve formě potřebných studijních materiálů. Toto stipendium uděluje komise až do výše 50% z ceny školného.

https://www.europeanacademy.cz/slevyasti...

Studium je koncipováno formou ONLINE* studium s ISP*.

Evropská akademie vzdělávání umožňuje studentům studovat ze svých domovů, zaměstnání nebo kdekoli jinde prostřednictvím internetu s Individuální studijním plánem.

Na rozdíl od klasického vzdělávání budou mít studenti k dispozici systém online výuky, ve kterém mohou ve svém vlastním tempu studovat.

Mohou se účastnit online diskuzí s lektory. ISP v ONLINE studiu znamená, že student studuje samostatně na základě studijních materiálů a ukázkových testů, v případě, že student potřebuje pomoc se studiem, může požádat o radu nebo objasnění problematiky.

Také může kdykoliv (po předchozí domluvě) školu navštívit a absolvovat konzultaci či praktické úlohy pod vedením lektora. Četnost konzultací ať už online, po telefonu či emailem nebo osobně je závislé na potřebách studenta a nemá vliv na cenu studia.

Délka studia je závislá zejména na již nabitých znalostech a na jeho časových možnostech. Studium tedy může trvat například měsíc nebo 5let. U online studia je to závislé jen na studentovi, kdy začne a kdy skončí.* ONLINE studium „Online studium je forma školení a vzdělávání, které využívají digitální

technologie ke sdílení informací a učení prostřednictvím internetu. Umožňují studentům školit se kdykoli a kdekoli a získat akademické kvalifikace a vzdělání prostřednictvím online kurzů, seminářů a dalších programů.“

* ISP „Individuální studijní plán je program studia, který je navržen speciálně pro potřeby a cíle jednotlivého studenta. Umožňuje studentům vybrat si kurzy, které se nejlépe hodí k jejich potřebám, a zároveň získat potřebné vzdělání.“

Související články:
https://czechtechnology.cz/samosprava/ev...
https://vzdelavaniaprace.cz/zivnosti/
https://vzdelavaniaprace.cz/zmena-profes...
https://vzdelavaniaprace.cz/8-duvodu-pro...
https://vzdelavaniaprace.cz/s-osvedcenim...

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Elektrikář
26-51-H/001
Vhodné pro dospělé se základním vzděláním; maturanty; absolventy základní školy; vyučené; absolventy středního vzdělání
2023–24půl roku20AnoAno
večerní0/0Školné: 36000
Absolvent je připraven instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické rozvody a zařízení. Měří a testuje různé typy elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaná zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii.

Uplatní se při výkonu povolání elektrikář na mnoha pracovních pozicích, jako např. provozní elektrikář, opravář elektronických zařízení, elektrikář zabezpečovacích zařízení. Absolvent má možnost získat oprávnění dle §6, NV 194/2022 Sb. (dříve vyhláška 50/1978 Sb. §6)
Elektrikář
26-51-H/001
Vhodné pro dospělé se základním vzděláním; maturanty; vyučené; absolventy středního vzdělání
2023–24půl rokuAnoNe
distanční0/0Školné: 36000
Absolvent je připraven instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické rozvody a zařízení. Měří a testuje různé typy elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaná zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii.

Uplatní se při výkonu povolání elektrikář na mnoha pracovních pozicích, jako např. provozní elektrikář, opravář elektronických zařízení, elektrikář zabezpečovacích zařízení. Absolvent má možnost získat oprávnění dle §6, NV 194/2022 Sb. (dříve vyhláška 50/1978 Sb. §6)
Elektrikář
26-51-H/001
Vhodné pro dospělé se základním vzděláním; maturanty; absolventy základní školy; vyučené; absolventy středního vzdělání
2023–24půl rokuAnoAno
kombinované0/0Školné: 36000
Absolvent je připraven instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické rozvody a zařízení. Měří a testuje různé typy elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaná zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii.

Uplatní se při výkonu povolání elektrikář na mnoha pracovních pozicích, jako např. provozní elektrikář, opravář elektronických zařízení, elektrikář zabezpečovacích zařízení. Absolvent má možnost získat oprávnění dle §6, NV 194/2022 Sb. (dříve vyhláška 50/1978 Sb. §6)
Elektrikář
26-51-H/001
Vhodné pro dospělé se základním vzděláním; maturanty; absolventy základní školy; vyučené; absolventy středního vzdělání
2024–25půl rokuAnoAno
dálkové0/0Školné: 36000
Absolvent je připraven instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické rozvody a zařízení. Měří a testuje různé typy elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaná zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii.

Uplatní se při výkonu povolání elektrikář na mnoha pracovních pozicích, jako např. provozní elektrikář, opravář elektronických zařízení, elektrikář zabezpečovacích zařízení. Absolvent má možnost získat oprávnění dle §6, NV 194/2022 Sb. (dříve vyhláška 50/1978 Sb. §6)
Střední vzdělání s maturitou
Logistické a finanční služby
37-42-M/01
Vhodné pro dospělé se základním vzděláním; maturanty; absolventy základní školy; vyučené; absolventy středního vzdělání
2023–24půl roku20NeAno
večerní0/0Školné: 39000
Absolventi jsou kvalifikovaní středoškolští pracovníci, kteří zajišťují chod obchodní přepážky na poště, v pojišťovně nebo bance. Taktéž mohou odpovídat za přepravu zboží v přepravních společnostech a poštách. Uplatní se na poštách, bankách, pojišťovnách a přepravních společnostech. K tomuto oboru je možné si dokončit maturitní zkoušku a získat tak plnohodnotné středoškolské vzdělání. Toto vzdělání lze zvládnout během jednoho roku.
Logistické a finanční služby
37-42-M/01
Vhodné pro dospělé se základním vzděláním; maturanty; absolventy základní školy; vyučené; absolventy středního vzdělání
2023–24půl rokuNeAno
distanční0/0Školné: 39000
Absolventi jsou kvalifikovaní středoškolští pracovníci, kteří zajišťují chod obchodní přepážky na poště, v pojišťovně nebo bance. Taktéž mohou odpovídat za přepravu zboží v přepravních společnostech a poštách. Uplatní se na poštách, bankách, pojišťovnách a přepravních společnostech. K tomuto oboru je možné si dokončit maturitní zkoušku a získat tak plnohodnotné středoškolské vzdělání. Toto vzdělání lze zvládnout během jednoho roku.
Informační technologie (Programátor a IT specialista)
18-20-M/01
Vhodné pro maturanty; absolventy základní školy; vyučené; absolventy středního vzdělání
2024–251 rok20NeAno
distanční0/0
Jedná se o certifikovanou státní zkoušku. (18-003-M, 18-009-N, 18-001-M)

Co tě naučíme?
Po absolvování studia budeš umět programovat, spravovat SQL databáze a starat se o servery.

Díky tomu můžeš vydělávat od 80 až do 150 tis. Kč měsíčně a dokonce i více. Ještě větší pecka je, že pracovat můžeš odkudkoli na světě a můžeš tak získat absolutní svobodu i při zaměstnání. Naši absolventi získávají nadstandardně placená místa i v zahraničí, můžeš se klidně stát jedním z nich.

Studovat můžeš jak dlouho chceš. Záleží na tobě, jak rychle se chceš stát nejlépe placeným IT specialistou v Čechách :)

Celé studium probíhá online, tedy z pohodlí tvého obýváku s tím, že můžeš využít i osobních konzultací s našimi nejúspěšnějšími IT profíky.

Jsme hrdí, že můžeme každému absolventovi studia pomoci najít práci v IT průmyslu. Spolupracujeme s našimi partnerskými společnostmi, abychom jim poskytli příležitosti k pohovoru a získání pracovní pozice ihned po absolvování studia.

Když budeš hodně úspěšný, zajistíme ti pracovní pohovor ještě v průběhu studia.

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.