Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

mhrejsova (zavináč) sosasou.cz
315 663 115 Ředitelka
728 899 202 Ředitelka
723 040 998 Studijní oddělení

Sídlo školy

Školní 664
Neratovice, 27711

Domov mládeže

Školní 664, Neratovice
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Marcela Hrejsová
Zřizovatel:
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

20. listopadu 2020 08:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
21. listopadu 2020 09:00–12:00 hod.
Den otevřených dveří
8. ledna 2021 08:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Automat na nápoje
 • Lyžařské kurzy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní bufet
 • Školní intranet
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, němčina

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště je krajskou školou se samostatnou právní subjektivitou. SOŠ a SOU vznikla ke dni 1. 9. 1998 splynutím tří škol – ISŠ Mělník Pšovka, SOU Neratovice a SOŠ Neratovice. Jednotlivé školy měly dlouholetou tradici, za 50 let své existence vychovaly tisíce žáků v oborech vzdělání strojírenského, stavebního, ekonomického, elektrotechnického či chemického zaměření a v oborech vzdělání kadeřník, prodavač a kuchař-číšník.
SOŠ a SOU Neratovice je rozložena do dvou vlastních objektů v Neratovicích, do 5 odloučených pracovišť ve Středočeském kraji pro obor vzdělání kadeřník a dále škola využívá 1 pracoviště pro obor vzdělání prodavač na Mělníce. Kromě toho škola uzavírá smlouvy o konání odborného výcviku pro ostatní obory vzdělání s dalšími zhruba jednostošedesáti pracovišti.

Školní jídelna poskytuje celodenní stravování pro ubytované žáky z domova mládeže a obědy pro dojíždějící žáky a pracovníky školy. Kapacita školní jídelny je 400 jídel a 80 míst k sezení. Školní jídelna je vybavena konvektomatem, lednicemi, plynovými sporáky, mrazáky, pracovními stoly, myčkou na nádobí, pečící troubou a dalšími nutnými stroji a nástroji. Ve školní jídelně vykonávají odborný výcvik žáci oboru vzdělání kuchař číšník. Kromě vybavení školní jídelny žáci mají k dispozici cvičný bar. Strávníci mají možnost si vybrat ze dvou nabízených jídel vysoké kvality a skladby. Ubytované žákyně mají zajištěno celodenní stravování (4 x denně): snídaně, svačinu do školy, oběd, posílenou večeři. Pro dojíždějící žáky a zaměstnance školy je zajištěn oběd. Cena stravného vychází z platných předpisů: snídaně: 12,-- Kč, svačina: 8,-- Kč, oběd: 26,-- Kč, svačina s večeří 24,-- Kč, cena za celodenní stravování je stanovena na 70,-- Kč. Ubytované žákyně platí stravné bezhotovostním způsobem formou záloh po dobu 3 měsíců ve výši měsíční platby 1 500,-- Kč (1.ročník) nebo 750,-- Kč (2. a 3. ročník), po ukončení čtvrtletí dochází k vyúčtování podle skutečně odebrané stravy. Žáci, kteří odebírají pouze oběd, platí stravné v hotovosti. Stravování mimo objekt Školní je zajišťován ve smluvních zařízením, např. v objektu Spojovací ve stravovacím zařízení JPS GASTRO. Za obědy platí žáci výhradně v hotovosti za 1 oběd 41,-- Kč v pokladně stravovacího zařízení.

Škola má k dispozici vlastní domov mládeže pro chlapce i dívky. Kapacita domova mládeže činí 60 lůžek. Žákyně jsou ubytovány v třílůžkových pokojích, kterých je na domově mládeže celkem 20. V 1. patře se nachází 10 sociálních buněk s příslušenstvím – WC, sprcha se studenou a teplou vodou, umyvadlo, dále je zde umístěna prací místnost pro žáky. Ve 2. patře se nalézá 9 ložnic pro 27 ubytovaných, kuchyňka, kde si mohou ubytované dívky uvařit, sociální zázemí – sprchy, WC, umývárna, úklidová komora, izolace pro 3 osoby, společenský prostor a kancelář vychovatelek. Ve 3. patře je 11 ložnic pro 33 ubytovaných, sociální zázemí – WC a umývárna, úklidová komora, sklad infekčního prádla, společenský prostor a kancelář vedoucí vychovatelky. V pokojích je umístěn nový nábytek, jsou zde lůžka, stůl s židlemi, skříně, polička, noční stolky a lampičky. Prostory jsou centrálně vytápěny. Tímto vybavením se domov mládeže řadí do I. kategorie ubytovacích zařízení. K domovu mládeže na každém patře náležejí společenské místnosti s televizí, videorekordérem, počítači s připojením na internet a koutem pro posilování i pro odpočinek. Domov mládeže je vybaven i izolační místností pro nemocné dívky, které nemohou ze zdravotních důvodů odjet domů k rodičům, nebo je pro ně zapotřebí stálá noční péče. V přízemí budovy se nachází žákovská knihovna. Jako studovny se využívají učebny. Pro sportovní zájmovou činnost a udržení tělesné kondice je k dispozici posilovna a relaxační sálek v suterénu školy. Žáci tyto prostory mohou využít v době přestávek a v dopoledních hodinách na domově mládeže pro prostorové cvičení. Sálek je vybavený gymnastickým náčiním a posilovna základními posilovací stroji, jako jsou lavice, věž, rotoped, orbitrek, veslovací trenažér a stůl na stolní tenis.
Cena za ubytování činí 50,- Kč denně. Žáci platí měsíčně zálohu ve výši 1 500,- Kč (1. ročník) a 750 Kč ( 2. a 3. ročník z důvodu střídání odborného výcviku v místě bydliště a teoretické výuky ve škole v Neratovicích).Výše měsíční úhrady za ubytování v DM se nemění z důvodů nemoci, odjezdu z rodinných a jiných subjektivních důvodů.Výše poplatku se však snižuje na základě Vyhlášky MŠMT č. 108/2005 Sb. o volné dny – svátky, školní prázdniny, volné dny z provozních důvodů, účast na školou organizovaných akcích (např. lyžařský a turistický kurz, školní výlety apod., kde si žáci platí ubytování mimo DM). O měsíční úhradě za ubytování v jednotlivých případech může rozhodnout ředitelka školy s přihlédnutím na sociální poměry ubytovaných žáků. Pokud je žák v DM ubytovaný jen část měsíce z důvodů organizace výuky, stanoví se výše úhrady za ubytování úměrně k počtu dnů, po které je ubytován. Vyúčtování se provádí čtvrtletně podle výše uvedených pravidel.

Škola má k dispozici 4 počítačové učebny,6 interaktivních učeben, tělocvičnu, venkovní hřiště s umělou trávou, atletickou dráhu, školní bufet, 4 jazykové učebny, dílny pro odborný výcvik strojírenských oborů a pracoviště odborného výcviku pro obory vzdělání službového zaměření, autoškolu, svářečskou školu.

Školu navštěvuje celkem 380 studentů a z toho je 65 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Instalatér
36-52-H/01
2021–223 roky24
denní
Kadeřník
69-51-H/01
2021–223 roky60
denní
Karosář
23-55-H/02
2021–223 roky24
denní
Kuchař - číšník
65-51-H/01
2021–223 roky60
denní
Mechanik opravář motorových vozidel
23-68-H/01
2021–223 roky24
denní
Operátor skladování
66-53-H/01
2021–223 roky15
denní
Prodavač
66-51-H/01
2021–223 roky15
denní
Zedník
36-67-H/01
2021–223 roky15
denní
Střední vzdělání s maturitou
Dopravní prostředky
23-45-M/01
2021–224 roky30
denní
Gastronomie
65-41-L/01
2021–224 roky30
denní
Hotelnictví
65-42-M/01
2021–224 roky30
denní
Veřejnosprávní činnost
68-43-M/01
2021–224 roky30
denní
Nástavbové studium
Podnikání
64-41-L/51
2021–223 roky30
dálkové
Provozní technika
23-43-L/51
2021–222 roky30
denní

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené

Školy Online
© 2002–2021, Školy Online.