Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s.

gtm (zavináč) gtmskola.cz
283 881 850 Sekretariát

Sídlo školy

Střížkovská 32/27
Praha 8, 18000
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
Zřizovatel:
Shromáždění Němců, v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Splátkový kalendář školného
 • Stipendijní programy
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

S němčinou od 1. třídy po maturitu

Gymnázium Thomase Manna poskytuje kvalitní základní a střední všeobecné vzdělání a je špičkou ve výuce němčiny v České republice. Umožňuje žákům bavit se prací, uspět a cítit se dobře. Ve výchově klade důraz na rozvoj sociální a emocionální inteligence žáků. Poskytuje i výuku češtiny pro cizince a němčiny na úrovni mateřského jazyka.
Gymnázium organizuje celostátní soutěž v kreativním psaní v němčině Wiederbelebung der Vergangenheit. Je stálým partnerem soutěže Rezitationswettbewerb. Je zařazeno do sítě škol podporovaným vládou SRN v projektu PASCH.

Přípravný kurz

Gymnázium organizuje souvislý přípravný kurz na přijímací řízení do primy pro žáky 5. tříd. Kurz probíhá 1x týdně ve čtvrtek odpoledne v měsících říjen až duben. Bližší údaje na www. gtmskola.cz

Stravování

Stravování žáků je zajištěno mimo školu.

Ubytování

Škola neposkytuje ubytování dojíždějícím žákům.

Vybavení

Plně vybavená počítačová učebna
V každé třídě interaktivní tabule nebo plátno s dataprojektorem
Mediální centrum
Zahrada a hřiště pro sportovní využití během přestávek

Další informace

Gymnázium je všeobecně zaměřené s těžištěm ve výuce němčiny a vybraných předmětů v němčině, anglický jazyk povinný od primy.
Tři úrovně ve výuce NJ: začátečníci, pokročilí, rodilí mluvčí.
Příprava studentů na složení zkoušky Německý jazykový diplom, garanci pro přijetí na německé vysoké školy za stejných podmínek jako u německých uchazečů.
V posledních dvou ročnících až 12 hodin volitelných předmětů.
Základní znalosti němčiny pro přijetí do primy osmiletého studia jsou nutné, přípravný kurz z němčiny zcela postačí pro přijetí.
Vhodné i pro dvojjazyčné žáky z česko-německých rodin a rodilé mluvčí.

GTM dobrá adresa pro Vaše děti na metru C Střížkov

GTM poskytuje kvalitní všeobecné vzdělání a představuje špičku ve výuce němčiny a angličtiny. Vybrané předměty se od primy vyučují v němčině (postupně matematika, zeměpis, biologie, dějiny umění, německý dějepis, německá literatura).
Žáci skládají z němčiny zkoušku DSD I a DSD II (garanci jazykových a studijních předpokladů pro studium v SRN). V angličtině jsou připravováni na zkoušku FCE.
Škola organizuje výměnné pobyty s partnerskými školami v SRN, žákovské praktikum ve firmách v Hamburku, ekologické soustředění v Bavorském lese, stmelovací kurz a ozdravné pobyty na horách každý rok. Žáci dosahují úspěchů v soutěžích Jugend debattiert international, Jugend musiziert, Jugend schreibt, Rezitationswettbewerb, Angličtinář roku. Škola se aktivně zapojuje do charitativních projektů.

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 207 studentů a z toho je 54 % dívek.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s maturitou
7941K81 – Gymnázium (“Komunikace – dorozumění – porozumění“)
2020–20218 rokůDenní2548 000 Kč za rok

Fotogalerie

Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.