Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

soue (zavináč) souepl.cz

Sídlo školy

Vejprnická 56
Plzeň, 31800
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Jaroslav Černý
Zřizovatel:
Plzeňský kraj

Kontaktní osoby

 • Automat na nápoje
 • Motivační programy podpory studia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Učebnice zdarma
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze

Angličtina, němčina, ruština

Střední odborné učiliště elektrotechnické poskytuje střední vzdělání v oborech s maturitní zkouškou se zaměřením na elektrotechnická, elektronická, silnoproudá a instalatérská zařízení, informační technologie a telekomunikaci. Současně škola nabízí vzdělávání v oborech s výučním listem se zaměřením na slaboproudou a silnoproudou elektrotechniku. Všechny výše uvedené obory lze studovat v denní formě vzdělávání, nástavbové maturitní studium a zkrácené studium učebního oboru elektrikář v dálkové formě.
Dále škola pořádá pro organizace a širokou veřejnost odborné kurzy a školení. SOUE zavádí moderní technologie a postupy do výuky, spolupracuje s významnými zaměstnavateli v regionu, realizuje řadu systémových, pilotních i jiných projektů.
Pro své žáky organizuje SOUE odborné stáže v Německu a na Slovensku a umožňuje jim se zúčastnit řady soutěží a dalších mimoškolních aktivit.

Zajištěno ve vlastním domově mládeže v areálu školy

Zajištěno ve školní jídelně v areálu školy

Školu navštěvuje celkem 835 studentů a z toho je 96 % chlapců.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Elektrikář (Elektrikář slaboproud)
26-51-H/01
2021–223 roky45
denní
Elektrikář (Elektrikář)
26-51-H/01
2021–221 rok120
dálkové
Elektrikář - silnoproud (Elektrikář silnoproud)
26-51-H/02
2021–223 roky45
denní
Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Elektromechanik pro zařízení a přístroje)
26-52-H/01
2021–223 roky30
denní
Střední vzdělání s maturitou
Informační technologie (Informační technologie pro komerční praxi)
18-20-M/01
2021–224 roky30
denní
Mechanik elektrotechnik (Mechanik elektrotechnik pro elektronická zařízení)
26-41-L/01
2021–224 roky30
denní
Mechanik elektrotechnik (Mechanik elektrotechnik pro silnoproudá zařízení)
26-41-L/01
2021–224 roky30
denní
Mechanik elektrotechnik (Mechanik elektrotechnik pro informační technologie)
26-41-L/01
2021–224 roky30
denní
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení)
39-41-L/02
2021–224 roky30
denní
Telekomunikace (Internet věcí a chytrá domácnost)
26-45-M/01
2021–224 roky30
denní
Nástavbové studium
Provozní elektrotechnika (Provozní elektrotechnika)
26-41-L/52
2021–222 roky30
denní
Provozní elektrotechnika (Provozní elektrotechnika)
26-41-L/52
2021–223 roky30
dálkové
Provozní technika (Provozní technika)
23-43-L/51
2021–223 roky30
dálkové

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené

Školy Online
© 2002–2021, Školy Online.