Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

soue (zavináč) souepl.cz

Sídlo školy

Vejprnická 56
Plzeň, 31800
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Jaroslav Černý
Zřizovatel:
Plzeňský kraj

Kontaktní osoby

Výhody školy

 • Automat na nápoje
 • Motivační programy podpory studia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Učebnice zdarma
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze

Vyučované jazyky

Angličtina, němčina, ruština

Charakteristika školy

Střední odborné učiliště elektrotechnické poskytuje střední vzdělání v oborech s maturitní zkouškou se zaměřením na elektrotechnická, elektronická, silnoproudá a instalatérská zařízení, informační technologie a telekomunikaci. Současně škola nabízí vzdělávání v oborech s výučním listem se zaměřením na slaboproudou a silnoproudou elektrotechniku. Všechny výše uvedené obory lze studovat v denní formě vzdělávání, nástavbové maturitní studium a zkrácené studium učebního oboru elektrikář v dálkové formě.
Dále škola pořádá pro organizace a širokou veřejnost odborné kurzy a školení. SOUE zavádí moderní technologie a postupy do výuky, spolupracuje s významnými zaměstnavateli v regionu, realizuje řadu systémových, pilotních i jiných projektů.
Pro své žáky organizuje SOUE odborné stáže v Německu a na Slovensku a umožňuje jim se zúčastnit řady soutěží a dalších mimoškolních aktivit.

Ubytování

Zajištěno ve vlastním domově mládeže v areálu školy

Stravování

Zajištěno ve školní jídelně v areálu školy

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 835 studentů a z toho je 96 % chlapců.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s výučním listem
2651H01 – Elektrikář (Elektrikář slaboproud)
2021–20223 rokyDenní45
2651H01 – Elektrikář (Elektrikář)
2021–20221 rokDálkové120
2651H02 – Elektrikář - silnoproud (Elektrikář silnoproud)
2021–20223 rokyDenní45
2652H01 – Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Elektromechanik pro zařízení a přístroje)
2021–20223 rokyDenní30
Střední vzdělání s maturitou
1820M01 – Informační technologie (Informační technologie pro komerční praxi)
2021–20224 rokyDenní30
2641L01 – Mechanik elektrotechnik (Mechanik elektrotechnik pro elektronická zařízení)
2021–20224 rokyDenní30
2641L01 – Mechanik elektrotechnik (Mechanik elektrotechnik pro silnoproudá zařízení)
2021–20224 rokyDenní30
2641L01 – Mechanik elektrotechnik (Mechanik elektrotechnik pro informační technologie)
2021–20224 rokyDenní30
3941L02 – Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení)
2021–20224 rokyDenní30
2645M01 – Telekomunikace (Internet věcí a chytrá domácnost)
2021–20224 rokyDenní30
Nástavbové studium
2641L52 – Provozní elektrotechnika (Provozní elektrotechnika)
2021–20222 rokyDenní30
2641L52 – Provozní elektrotechnika (Provozní elektrotechnika)
2021–20223 rokyDálkové30
2343L51 – Provozní technika (Provozní technika)
2021–20223 rokyDálkové30
Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.