Facebook5,1 tis. To se mi líbí

FARMEKO - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o.

farmeko (zavináč) farmeko.cz
reditel (zavináč) farmeko.cz
sekretariat (zavináč) farmeko.cz
567 306 261 Studijní oddělení
739 387 973 Studijní oddělení
775 884 749 Ředitel

Sídlo školy

Znojemská 76b
Jihlava, 58601
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Mgr. Lukáš Váca
Zřizovatel:
Ing. Dagmar Klofáčová

Kontaktní osoby

13. října 2022
Burza škol v Jindřichově Hradci, VŠE Praha-Fakulta managementu Jarošovská 1117, Jindřichův Hradec
20. října 2022
Didacta 2022, v prostorách budovy Střední průmyslové školy Třebíč, Manželů Curieových 734, 09:00 – 17:00
25. října 2022
Přehlídka středních škol, Kulturní dům Ostrov - velký sál, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, 08:00 – 17:00
1. listopadu 2022
Přehlídka středních škol, Kulturní dům Máj, třída Legií 1115, Pelhřimov, 09:00 – 16:30
10. listopadu 2022
Festival vzdělávání 2022, Dům kultury, Žďár nad Sázavou
11. listopadu 2022
Přehlídka středních škol, Dům kultury Jihlava
15. listopadu 2022 10:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
Vždy v celou hodinu.
1. prosince 2022 10:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
Vždy v celou hodinu.
15. prosince 2022 10:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
Vždy v celou hodinu.
7. ledna 2023 10:00–14:00 hod.
Den otevřených dveří
Vždy v celou hodinu.
17. ledna 2023 10:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
Vždy v celou hodinu.
25. ledna 2023 11:00–15:30 hod.
Přijímací zkouška nanečisto
https://www.farmeko.cz/prijimaci-zkousky...
27. ledna 2023 07:30–12:30 hod.
Den středoškolákem
Přijď si na vlastní kůži vyzkoušet jeden den výuky na naší škole s vybranými předměty, více zde - https://www.farmeko.cz/den-stredoskolake...
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Školní psycholog
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Učebnice zdarma
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Zahraniční výlety a exkurze

Angličtina, latina, němčina, ruština

Škola FARMEKO zahájila svou činnost v roce 1992. Za dobu uplynulých let prošly školou stovky absolventů se zaměřením na farmacii, ekologii či laboratorní činnost. Absolventi se velmi dobře uplatňují v praxi či při studiu na VŠ či VOŠ.
Škola FARMEKO se vyznačuje příjemným „rodinným“ prostředím, moderním vybavením, individuálním, partnerským a komunikativním přístupem k žákům a studentům.

Laboratoře vybavené moderní diagnostickou technikou, odborné učebny, učebna kosmetiky, WiFi, počítačová technika, atd.

Zprostředkováváme na DM nebo na privátech

Na domovech mládeže

Školu navštěvuje celkem 236 studentů a z toho je 94 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Laboratorní asistent
53-43-M/01
2023–244 roky16ČJ, MAnoNe
denní36/16Školné: 17500Prospěch: 1,5
PROČ STUDOVAT LABORATORNÍHO ASISTENTA:
- jedná se o atraktivní obor s vysokým uplatněním
- jsme jediná škola v Kraji Vysočina, který tento obor nabízí
- máme moderně zařízené laboratoře a pravidelně se snažíme o modernizaci přístrojů
- odborné předměty vyučují kvalifikovaní odborníci z praxe, kteří žákům předávají aktuální informace

ZÁKLADNÍ INFORMACE:
- obor tě připraví pro činnost středního zdravotnického pracovníka ve zdravotnictví, především pak pro povolání laboratorního asistenta (laboranta) v oblasti klinické biochemie (sleduje a vyhodnocuje poruchy metabolismu v organismu), hematologie (nauka o krvi a chorobách krve), histologie (nauka o tkáních - rozbor tkání), mikrobiologie, epidemiologie, hygieny apod.
v odborných předmětech a v našich 5 skvěle vybavených laboratořích si osvojíš správné zacházení s biologickým materiálem, jeho přípravu pro diagnostiku, principy a postupy laboratorních vyšetřovacích metod, přípravu materiálů pro laboratorní činnost, a samozřejmostí je také práce s přístrojovou a laboratorní technikou

UPLATNĚNÍ:
- můžeš pracovat v laboratořích klinické biochemie, hematologie, krevní transfuze, histologie, mikrobiologie, imunologie nebo jiných zdravotnických i nezdravotnických laboratořích
- můžeš se stát reprezentantem firem specializovaných na laboratorní přístroje, pomůcky a chemikálie
- můžeš pokračovat v dalším vzdělávání na vysokých nebo vyšších odborných školách, zejména ve zdravotnických a přírodovědných oborech
Zdravotnické lyceum
78-42-M/04
2023–244 roky14ČJ, MAnoNe
denní37/14Školné: 16500Prospěch: 1,5
PROČ STUDOVAT ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM:
- jedná se o atraktivní obor, který tě kvalitně připraví k dalšímu studiu na VOŠ a VŠ
- máme moderně zařízené laboratoře a pravidelně se snažíme o modernizaci přístrojů
- odborné předměty vyučují kvalifikovaní odborníci z praxe, kteří žákům předávají aktuální informace

ZÁKLADNÍ INFORMACE:
- vzdělávací program tě připraví především ke studiu zdravotnických, farmaceutických, přírodovědných, zdravotně-sociálních, pedagogických a dalších oborů na vysokých školách a vyšších odborných školách

ZAJÍMAVÉ PŘEDMĚTY:
- biofyzika a zdravotnická technika, somatologie, laboratorní technika, obecná a sociální psychologie, veřejné zdravotnictví, první pomoc, výchova ke zdraví, patologie
- propedeutické – průpravné: klinická a diagnostická propedeutika, farmaceutická propedeutika, mikrobiologie, hygiena a toxikologie, vývojová a zdravotnická psychologie

UPLATNĚNÍ:
- ideální je pokračovat ve studiu na VOŠ a na VŠ, např. oborů: farmaceutický asistent, zdravotní laborant, dentální hygiena, fyzioterapie, zdravotnický záchranář, biomedicínská technika, mikrobiologie, medicína, farmacie, veterina, pedagogika, přírodověda
- můžeš také přímo do praxe, např. jako: pracovník ve zdravotnické administrativě, ve zdravotnickém pojišťovnictví, na zdravotně sociálních odborech orgánů veřejné správy, ve firmách specializovaných na laboratorní přístroje, pomůcky a chemikálie
Vyšší odborné vzdělání
Diplomovaný farmaceutický asistent
53-43-N/11
2023–243 roky15AnoNe
denní20/14Školné: 17500
PŘEDMĚTY OBORU:
- psychologie a komunikace, informační a komunikační technologie, veřejné zdravotnictví, výchova ke zdraví, první pomoc a medicína katastrof, anatomie a fyziologie, patofyziologie a patologie, mikrobiologie a hygiena, výživa člověka, farmaceutická botanika, analýza léčiv, farmakologie, příprava léčiv, laboratorní technika, farmakognózie, chemie léčiv, výdejní činnost, zdravotnické prostředky, základy radiologie, lékárenství, kosmetologie, seminář k absolventské práci

ZÁKLADNÍ INFORMACE:
- atraktivní tříletý vzdělávací program akreditovaný MZ ČR a MŠMT ČR je určen pro absolventy s úplným středním vzděláním zakončeným maturitní zkouškou
obor je zaměřen především na výuku farmaceutických a zdravotnických disciplín pod vedením zkušených pedagogů, včetně odborníků z praxe (farmaceuti, lékaři, vedoucí laboranti)
- výuka probíhá v moderně vybavených učebnách, laboratořích, učebnách ICT; významnou součástí výuky je odborná praxe v lékárnách
- díky spolupráci s budoucími zaměstnavateli (lékárny) mohou studenti čerpat STIPENDIUM ve výši více než 100% školného (pokryje celé školné)
školní rok je rozdělen na zimní a letní období

UPLATNĚNÍ:
- vzdělávací program připravuje studenty k výkonu povolání farmaceutického asistenta, který je způsobilý poskytovat zdravotní péči v rozsahu působnosti stanovené zákonem č. 105/2011 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
Diplomovaný farmaceutický asistent
53-43-N/11
2023–243 roky30AnoNe
kombinované45/30Školné: 19000
PŘEDMĚTY OBORU:
- psychologie a komunikace, informační a komunikační technologie, veřejné zdravotnictví, výchova ke zdraví, první pomoc a medicína katastrof, anatomie a fyziologie, patofyziologie a patologie, mikrobiologie a hygiena, výživa člověka, farmaceutická botanika, analýza léčiv, farmakologie, příprava léčiv, laboratorní technika, farmakognózie, chemie léčiv, výdejní činnost, zdravotnické prostředky, základy radiologie, lékárenství, kosmetologie, seminář k absolventské práci

ZÁKLADNÍ INFORMACE:
- atraktivní tříletý vzdělávací program akreditovaný MZ ČR a MŠMT ČR je určen pro absolventy s úplným středním vzděláním zakončeným maturitní zkouškou
obor je zaměřen především na výuku farmaceutických a zdravotnických disciplín pod vedením zkušených pedagogů, včetně odborníků z praxe (farmaceuti, lékaři, vedoucí laboranti)
- výuka probíhá v moderně vybavených učebnách, laboratořích, učebnách ICT; významnou součástí výuky je odborná praxe v lékárnách
- díky spolupráci s budoucími zaměstnavateli (lékárny) mohou studenti čerpat STIPENDIUM ve výši více než 100% školného (pokryje celé školné)
školní rok je rozdělen na zimní a letní období

UPLATNĚNÍ:
- vzdělávací program připravuje studenty k výkonu povolání farmaceutického asistenta, který je způsobilý poskytovat zdravotní péči v rozsahu působnosti stanovené zákonem č. 105/2011 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.