Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

sekretariat (zavináč) sstd.cz
vladimira.miklasova (zavináč) sstd.cz
555 503 101 Sekretariát
555 503 102 Studijní oddělení

Sídlo školy

Moravská 2/964
Ostrava-Vítkovice, 70300

Domov mládeže

Krakovská 1095/33, Ostrava
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Stanislav Zapletal
Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

24.–25. října 2019
Veletrh povolání Opava, Víceúčelová hala Opava, Žižkova 8, 746 01 Opava
6.–7. prosince 2019
Středoškolák, vysokoškolák 2019, Výstaviště Černá louka, Ostrava
4. února 2020 14:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Sportovní areál
 • Stipendijní programy
 • Svářečská škola
 • Školní knihovna
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Učebnice zdarma
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Stravování

Obědy v naší jídelně, možnost výběru ze dvou jídel.

Ubytování

Ubytování na DM Krakovská 1095, Ostrava-Hrabůvka, tel.: 596 715 553.

Vybavení

Komplex školního areálu v Ostravě - Vítkovicích má zázemí jak pro vzdělávací činnost, tak pro sportovní a společenské akce. Je velmi moderně vybaven. Všechny učebny školy jsou opatřeny počítačem pro vyučujícího včetně dataprojektoru, ozvučení a 11 učeben má interaktivní tabule. Dále jsou pro výuku k dispozici počítačové učebny, jazykové učebny, elektrolaboratoře, učebna s trenažéry pro autoškolu, učebna pro simulaci dopravní kanceláře železničního provozu a moderní odborná učebna Autotronik. Škola má k dispozici sportovní halu, hřiště, posilovny, společenský sál, Galerii Na cestách a jídelnu. Máme vlastní autoškolu, ve které v rámci výuky žáci získávají řidičský průkaz skupiny „B a C“ a zájemci i profesní průkaz. Součástí je i svářečská škola, kde žáci mají možnost získat svářečské průkazy.

Další informace

Škola je zapojena do projektu KVALITA I, jsme členy sdružení 14 regionálních škol při SAČRu, jsme garantem spolupráce škol s výukou autooborů a garantem soutěže Automechanik Junior v Moravskosletském kraji. Kromě automobilního a dopravního zaměření se škola specializuje na železniční opravárenství a dopravu. Jsme jedna z partnerských 12 škol pro spolupráci s Českými dráhami a.s. a jedna z 11 škol pro spolupráci s ČD Cargem a.s. ve stipendijním programu. Výuka praktického vyučování probíhá na 55 smluvně zabezpečených provozních pracovištích sociálních partnerů školy např. Dopravní podnik Ostrava, OKD Doprava, Autocentrála Hlučín, Auto Heller, Auto Tichý, Honda, Ford Dankar, AWT aj. Praxe u oborů zaměřených na železniční dopravu je zabezpečována Českými dráhami a.s., ČD - Cargem a.s a u Arcelor Mittal Ostrava a.s. Součástí výuky je svářečský kurz a autoškola, kterou zajišťujeme vlastními vozidly. Za produktivní práci získávají žáci finanční odměnu. Žáci neplatí školné, naopak využívají příspěvku na řidičský průkaz, lyžařské kurzy, stravování, apod. Škola organizuje pro žáky lyžařské kurzy, cyklokurzy, sportovní a kulturní akce, odborné exkurze, souvislé praxe žáků. Provozní technika - denní a dálková (1x týdně od 7.00 do 16.00 hodin) forma, pro vyučené v oboru Automechanik, Karosář, Autolakýrník apod.
Škola je členem profesních společností: Regionální hospodářská komora, Elektrotechnický svaz český, Svaz chladící a klimatizační techniky, Česká společnost pro jakost, Česká společnost strojírenská, Cech KOVO Hospodářské komory ČR.
Škola je zapojena do projektů s podporou strukturálních fondů EU: projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost a mezinárodní partnerství škol - Comenius. Součástí zařízení je svářečská škola s evropskou certifikací.

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří se konají každoročně v zimních měsících. V letošním roce to bude:
10. 12. 2019 14.00 – 18.00 hod
14. 1. 2020 14.00 – 18.00 hod
04. 2. 2020 14.00 – 18.00 hod

Odborné soutěže a exkurze

Škola se zapojila do řady odborných soutěží. V únoru 2016 proběhla školní kola soutěží Automechanik junior, Karosář junior a Autotronik junior, do kterých se zapojili všichni žáci třetích a čtvrtých ročníků uvedených oborů. Žáci soutěžili v teoretických znalostech z oblasti automobilů a jejich oprav a především v praktických úkolech prováděných na výukových vozidlech. Naše škola dne 18.2. 2016 organizovala regionální kolo soutěže Automechanik junior. V této soutěži zvítězil žák naší školy Matěj Malcharek. V regionálním kole soutěže Autotronik junior žáci Matěj Kosma a Matěj Březina obsadili první a druhé místo a v soutěži Karosář junior se Martin Mrázek umístil na třetím místě.
V měsíci září byla naše škola oslovena firmou TIPA spol. s r.o. k zapojení do soutěže S TIPOU za tajemstvím elektronu, zaměřené na elektroniku. Z naší školy se do soutěže zapojili žáci Jaroslav Šindel a Šimon Giemza, oba z oboru Elektrotechnika. Jaroslav Šindel se s výrobkem Teslův transformátor umístil na druhém místě. Šimon Giemza získal cenu společnosti TIPA. Cílem soutěže bylo podpořit rozvoj elektrotechnického vzdělání a posílit zájem uchazečů o studium elektrotechnických oborů.

Pro žáky školy připravujeme i řadu odborných exkurzí a přednášek. Např. dne 5.2. 2016 žáci třetího ročníku oborů Elektrotechnika a Provoz a ekonomika dopravy navštívili Dopravní podnik v Praze. V depu v Praze - Kačerově si prohlédli opravu a údržbu vozidel metra a v opravnách Hostivaři shlédli opravy tramvají DP Praha.

13.4. 2016 se v prostorách naší školy konala zajímavá přednáška o elektromobilitě, určená nejen žákům naší školy, ale i široké veřejnosti. Záměrem přednášky bylo přiblížit elektromobily veřejnosti, ale také seznámení s novými technologiemi získávání elektrické energie a možnostmi podnikání v této oblasti. Součástí přednášky byla prezentace elektromobilů, mezi kterými nechyběl nejrychlejší automobil světa TESLA S.

Sportovní aktivity školy

Naše škola nezapomíná ani na sportovní vyžití našich žáků. V tomto roce jsme se zúčastnili okresního kola soutěže středních škol ve futsalu. Družstvo SŠTD zvítězilo ve své skupině.
Každoročně připravujeme pro žáky prvních ročníků lyžařský výcvikový kurz. Letos se konal i přes nepřízeň počasí a málo sněhu ve dnech 7. - 11.3. 2016 na Soláni.
Na konci školního roku plánujeme cyklistický kurz pro vybrané žáky na Malé Morávce.

Ekologické akce

U žáků se snažíme rozvíjet i ekologické cítění formou zajímavých akcí, besed a soutěží. V měsíci březnu proběhla již tradiční Zdravotnická soutěž prvních ročníků v první pomoci. Žáci soutěží nejen v teoretických znalostech, ale i v praktickém ošetření zranění. Figuranty jsou nejen jejich spolužáci, ale i vyučující. Vítězové jsou vždy sladce odměněni a i ostatní soutěžící získají drobné předměty věnované občanským sdružením PERSPEKTIVA.
Letos jsme se také zapojili do sběrové akce Zelený strom 2015/2016, kterou pořádá společnost ORC recycling s.r.o. Celkem se nasbíralo 1200kg sběrového papíru a vyřazených učebnic.
Další zajímavou akcí v letošním roce byla Propagace veřejné dopravy, která probíhá v ODISbusu, ten je přímo pro přednášky upraven. Cílem akce je popularizace veřejné dopravy, zvýšení povědomí žáků o možnostech využívání a ekologický přínos veřejné dopravy.

Čeština a dějepis není nuda v lavici

Vyučující humanitních předmětů se snaží zvýšit popularitu předmětů zábavnými formami výuky a zapojit samotné studenty do různých akcí. Například v letošním roce studenti prvních ročníků maturitních oborů shlédli divadelní představení Hodina Komenského, jež zábavným a trefným způsobem přiblížilo život a dílo J. A. Komenského. Třeťáci navštívili Opavu, rodiště básníka Petra Bezruče. Velkou oblibu si získal i projekt čtenářských dílen, posilující čtenářskou gramotnost budoucích maturantů. Tradici mají i každoroční besedy např. s válečnými veterány, přednášky o PTP a Sametové revoluci. Žáci se také podílejí na realizaci putovních výstav v prostorách školy, věnované významným osobnostem, např. Pavlu Tigridovi, Janu Zajícovi. V poslední expozici, nazvané "Co mě baví, co mám rád" žáci prezentovali své koníčky a záliby. Své znalosti si mohou žáci poměřit ve školních kolech Olympiády v Českém jazyce a v Dějepisu. Všechny tyto akce i spousta dalších zajímavostí je zdokumentována ve školním časopise.

Projekt ERASMUS+

Naše škola se zapojila jako partner do projektu CIVEEL v rámci programu ERASMUS+. Jedná se o spolupráci v oblasti odborného vzdělávání pro evropský trh práce mezi školami v Moravskoslezském kraji, polském Lublinském vojvodství a francouzském Lotrynsku. V současné době probíhají výměnné pobyty pedagogů jednotlivých škol, které předcházejí mobilitám žáků, které se uskuteční příští školní rok. Cílem projektu je sdílení dobré praxe mezi jednotlivými školami.

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 714 studentů a z toho je 96 % chlapců.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s výučním listem
2657H01 – Autoelektrikář
2020–20213 rokyDenní24zdarma
způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška
získané vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
zdarma: ŘP skupiny B + C
Žáci jsou připravováni pro údržbu, seřizování a opravy elektrického a elektrotechnického příslušenství motorových vozidel.
Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku dle jednotného zadání, mohou získat maturitní zkoušku denní dvouletou nástavbou nebo tříletým dálkovým studiem.
2361H01 – Autolakýrník
2020–20213 rokyDenní12zdarma
zdarma: ŘP skupiny B
Absolventi jsou připravováni pro komplexní lakýrnické operace vyžadované při výrobě a opravách automobilů.
Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku dle jednotného zadání, mohou získat maturitní zkoušku denní dvouletou nástavbou nebo tříletým dálkovým studiem.
2652H01 – Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Elektromechanik pro výtahy a zdvihací zařízení)
2020–20213 rokyDenní24zdarma
způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška
získané vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
V průběhu studia žáci získají osvědčení pro ruční pájení plamenem.
Absolventi mají možnost vykonat zkoušku z vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Absolventi se mohou uplatnit v oblasti chlazení, klimatizací a tepelných čerpadel.
2652H01 – Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Elektromechanik pro chladicí a klimatizační zařízení)
2020–20213 rokyDenní30
způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška
získané vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
V průběhu studia žáci získají osvědčení pro ruční pájení plamenem.
Absolventi mají možnost vykonat zkoušku z vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Absolventi se mohou uplatnit v oblasti instalace, oprav a údržby výtahů a zdvihacích zařízení
2355H02 – Karosář
2020–20213 rokyDenní22zdarma
způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška
získané vzdělání: střední s výučním listem
zdarma:
ŘP skupiny B
svářečský průkaz pro ruční obloukové svařování
svářečský průkaz pro svařování plastů
svářečský průkaz pro ruční obloukové svařování obalenou elektrodou
řezání materiálů kyslíkem
Absolventi jsou připravováni pro práci v autoopravárenství.
Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku dle jednotného zadání, mají možnost získat maturitní zkoušku denní dvouletou nástavbou nebo tříletým dálkovým studiem.
2368H01 – Mechanik opravář motorových vozidel
2020–20213 rokyDenní60zdarma
způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška
získané vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
zdarma: ŘP skupiny B + C
Absolventi jsou připravováni pro práci na opravárenských a diagnostických pracovištích, jsou schopni provádět běžnou údržbu vozidel, předepsané záruční a pozáruční prohlídky a opravy.
Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku dle jednotného zadání, mají možnost získat maturitní zkoušku denní dvouletou nástavbou nebo tříletým dálkovým studiem.
2351H01 – Strojní mechanik
2020–20213 rokyDenní24zdarma
způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška
získané vzdělání: střední s výučním listem
Obor připravuje žáky pro provádění údržby strojů a zařízení a jejich funkční kontroly.
Absolvent se uplatní jako provozní zámečník, montér, strojní zámečník apod.
Absolventi mají možnost získat maturitní zkoušku denní dvouletou nástavbou nebo tříletým dálkovým studiem.
3752H01 – Železničář (Železničář)
2020–20213 rokyDenní30zdarma
Podmínky pro přijetí - úspěšné ukončení povinné školní docházky a zdravotní způsobilost pro výkon povolání v železničním provozu.
způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška
získané vzdělání: střední s výučním listem
Absolvent se uplatní v povolání, jak na úseku obsluhy dopravní cesty, tak i na úseku obsluhy osobní a nákladní přepravy.Absolvent se uplatní jako signalista, dozorce výhybek, operátor železniční dopravy, vlakvedoucí, průvodčí, tranzitér.
Absolventi mají možnost získat maturitní zkoušku denní dvouletou nástavbou nebo tříletým dálkovým studiem.
Střední vzdělání s maturitou
3941L01 – Autotronik
2020–20214 rokyDenní60zdarma
způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška
získané vzdělání: střední s maturitní zkouškou
zdarma: ŘP skupiny B + C
Na konci třetího ročníku mají žáci možnost vykonat závěrečnou zkoušku z oboru Automechanik nebo Autoelektrikář a získat výuční list.
Absolventi mohou po získání praxe vykonávat činnosti v oblasti údržby, diagnostiky a oprav motorových vozidel a vykonávat funkci přijímacího technika, vedoucího autoservisu nebo autoopravny
Absolventi se mohou ucházet o studium na vysokých školách za stejných podmínek jako absolventi ostatních středních škol poskytujících úplné střední vzdělání.
2345M01 – Dopravní prostředky
2020–20214 rokyDenní30zdarma
způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška
získané vzdělání: střední s maturitní zkouškou
zdarma: ŘP skupiny B + C
2641M01 – Elektrotechnika
2020–20214 rokyDenní30zdarma
způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška¨
získané vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Absolventi se mohou uplatnit jako konstruktéři v oblasti elektrických výzbrojí drážních vozidel, elektrotechničtí pracovníci v dílnách pro údržbu drážních vozidel, ve firmách zabývajících se energetikou, alternativními zdroji elektrické energie, technickým zabezpečením budov, atd.
Chlapci a děvčata mohou být zařazeni do kurzu pro strojvedoucí hnacích kolejových vozidel na železnici dle Zákona o drahách č. 266/94Sb. a po splnění dalších podmínek.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole technického směru.
3741M01 – Provoz a ekonomika dopravy
2020–20214 rokyDenní30zdarma
způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška
získané vzdělání: střední s maturitní zkouškou
zdarma: ŘP skupiny B
Uchazeč nesmí trpět poruchami barvocitu a sluchu. Uchazeči jsou povinni absolvovat odbornou lékařskou prohlídku.
Absolvent získá znalosti z oblasti základního i operativního řízení dopravy a přepravy, znalost a schopnost používat předpisy železničních, dopravních a přepravních podniků.
Absolvent může pokračovat ve studiu na kterékoliv vysoké škole, a to zejména se zaměřením na dopravu a přepravu
Nástavbové studium
2343L51 – Provozní technika
2020–20213 rokyDálkovézdarma
Podmínkou pro přijetí je vyučení v následujících oborech: Mechanik opravář motorových vozidel, Karosář, Autolakýrník, Strojní mechanik, Hutník, Modelář, Slévač, Nástrojář, Klempíř, Obráběč kovů, Kovář, Optik, Jemný mechanik, Strojník, Lodník, Puškař, Instalatér, Mechanik plynových zařízení, Malíř a lakýrník, Opravář zemědělských strojů, Opravář lesnických strojů.

Fotogalerie

Dílna automechaniků Elektrolaboratoř Jazyková učebna Multifunkční učebna Praxe v železničním depu Učebna autotroniků Učebna ICT Dílny automatizace Učebna pro elektrotechnická měření Odborný výcvik pro montáže výtahového stroje Učebna fyziky Učebna pro mechaniky chladírenské techniky Učebna pneumatiky vozidla autoškoly výuková vozidla ubytování kolejového typu areál školy v novém areál školy v novém hala OV Výstava Učeň, středoškolák, vysokoškolák Černá Louka Ostrava 2015 Dny otevřených dveří 8.12. 2015 expozice historických motocyklů exkurze TATRA Kopřivnice Teslův transformátor - Jaroslav Šindel, 2. místo v soutěži Sběrová akce: Zelený strom 2015/2016 ODISbus - propagace a využívání veřejné dopravy Lyžařský kurz Karolínka Okresní kolo soutěže ve futsalu Soutěž Automechanik junior - regionální kolo Exkurze DPP Praha Zdravotnická soutěž Halloveeen 2015 Florbal SŠTD Den techniky VŠB stolní tenis Pohár J. Masopusta LEGIE - soutěž v branných dovednostech LEGIE - soutěž v branných dovednostech Student Cup červen 2017 Student Cup červen 2017 Student Cup červen 2017 Ports De Mossele, Francie, projekt ERASMUS+ Francie, Méty prosinec 2017 projekt ERASMUS+ Ostrava
Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.