Logo Stredniskoly.cz

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

www.sstd.cz
sekretariat (zavináč) sstd.cz
vladimira.miklasova (zavináč) sstd.cz
karin.kalousova (zavináč) sstd.cz
555 503 101 (Sekretariát)
555 503 102 (Studijní oddělení)
555 503 220 (Karin Kalousová)

Sídlo školy

Moravská 2/964
Ostrava-Vítkovice, 70300

Domov mládeže

Krakovská 1095/33, Ostrava
Hodnocení prezentace (Co je to?):
93,53 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): Bc. Petr Choleva z.s.o.
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
IČ:14451093
Kontaktní osoby:Vladimíra Miklašová (studijní referentka), 555 503 102
Karin Kalousová (náborový pracovník), 555 503 220
Virtuální prohlídka: Spustit virtuální prohlídku školy
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Lyžařské kurzy
 • Sportovní areál
 • Svářečská škola
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Učebnice zdarma
 • Vlastní posilovna
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Stravování

Obědy v naší jídelně

Ubytování

Ubytování na DM Krakovská 1095, Ostrava-Hrabůvka, tel.: 596 715 553. Pro žáky starší 18-ti let ubytování kolejového typu na vlastní ubytovně, tel.:555 503 410, paní Dagmar Sezemská

Vybavení

Komplex školního areálu v Ostravě - Vítkovicích má zázemí jak pro vzdělávací činnost, tak pro sportovní a společenské akce. Je velmi moderně vybaven. Všechny učebny školy jsou opatřeny počítačem pro vyučujícího včetně dataprojektoru, ozvučení a 11 učeben má interaktivní tabule. Dále jsou pro výuku k dispozici počítačové učebny, jazykové učebny, elektrolaboratoře, učebna s trenažéry pro autoškolu, učebna pro simulaci dopravní kanceláře železničního provozu a moderní odborná učebna Autotronik. Škola má k dispozici sportovní halu, hřiště, posilovny, společenský sál, Galerii Na cestách a jídelnu. Máme vlastní autoškolu, ve které v rámci výuky žáci získávají řidičský průkaz skupiny „B a C“ a zájemci i profesní průkaz. Součástí je i svářečská škola, kde žáci mají možnost získat svářečské průkazy.

Další informace

Škola je zapojena do projektu KVALITA I, jsme členy sdružení 14 regionálních škol při SAČRu, jsme garantem spolupráce škol s výukou autooborů a garantem soutěže Automechanik Junior v Moravskosletském kraji. Kromě automobilního a dopravního zaměření se škola specializuje na železniční opravárenství a dopravu. Jsme jedna z partnerských 12 škol pro spolupráci s Českými dráhami a.s. a jedna z 11 škol pro spolupráci s ČD Cargem a.s. ve stipendijním programu. Výuka praktického vyučování probíhá na 55 smluvně zabezpečených provozních pracovištích sociálních partnerů školy např. Dopravní podnik Ostrava, OKD Doprava, Autocentrála Hlučín, Auto Heller, Auto Tichý, Honda, Ford Dankar,OKD Doprava aj. Praxe u oborů zaměřených na železniční dopravu je zabezpečována Českými dráhami a.s., Cargem a.s a u Arcelor Mittal Ostrava a.s. Součástí výuky je svářečský kurz a autoškola, kterou zajišťujeme vlastními vozidly. Za produktivní práci získávají žáci finanční odměnu. Žáci neplatí školné, naopak využívají příspěvku na řidičský průkaz, lyžařské kurzy, stravování, apod. Škola organizuje pro žáky lyžařské kurzy, cyklokurzy, sportovní a kulturní akce, odborné exkurze, souvislé praxe žáků. Provozní technika - denní a dálková (1x týdně od 7.00 do 16.00 hodin) forma, pro vyučené v oboru Automechanik, Karosář, Autolakýrník apod.
Škola je členem profesních společností: Regionální hospodářská komora, Elektrotechnický svaz český, Svaz chladící a klimatizační techniky, Česká společnost pro jakost, Česká společnost strojírenská, Cech KOVO Hospodářské komory ČR.
Škola je zapojena do projektů s podporou strukturálních fondů EU: projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost a mezinárodní partnerství škol - Comenius. Součástí zařízení je svářečská škola s evropskou certifikací.

Dny otevřených dveří

Dne 8.12. 2015 a 19.1. 2016 se na naší škole konaly Dny otevřených dveří. Těší nás vysoká účast veřejnosti na této akci, zejména v předvánočním čase.

Odborné soutěže a exkurze

Škola se zapojila do řady odborných soutěží. V únoru 2016 proběhla školní kola soutěží Automechanik junior, Karosář junior a Autotronik junior, do kterých se zapojili všichni žáci třetích a čtvrtých ročníků uvedených oborů. Žáci soutěžili v teoretických znalostech z oblasti automobilů a jejich oprav a především v praktických úkolech prováděných na výukových vozidlech. Naše škola dne 18.2. 2016 organizovala regionální kolo soutěže Automechanik junior. V této soutěži zvítězil žák naší školy Matěj Malcharek. V regionálním kole soutěže Autotronik junior žáci Matěj Kosma a Matěj Březina obsadili první a druhé místo a v soutěži Karosář junior se Martin Mrázek umístil na třetím místě.
V měsíci září byla naše škola oslovena firmou TIPA spol. s r.o. k zapojení do soutěže S TIPOU za tajemstvím elektronu, zaměřené na elektroniku. Z naší školy se do soutěže zapojili žáci Jaroslav Šindel a Šimon Giemza, oba z oboru Elektrotechnika. Jaroslav Šindel se s výrobkem Teslův transformátor umístil na druhém místě. Šimon Giemza získal cenu společnosti TIPA. Cílem soutěže bylo podpořit rozvoj elektrotechnického vzdělání a posílit zájem uchazečů o studium elektrotechnických oborů.

Pro žáky školy připravujeme i řadu odborných exkurzí a přednášek. Např. dne 5.2. 2016 žáci třetího ročníku oborů Elektrotechnika a Provoz a ekonomika dopravy navštívili Dopravní podnik v Praze. V depu v Praze - Kačerově si prohlédli opravu a údržbu vozidel metra a v opravnách Hostivaři shlédli opravy tramvají DP Praha.

13.4. 2016 se v prostorách naší školy konala zajímavá přednáška o elektromobilitě, určená nejen žákům naší školy, ale i široké veřejnosti. Záměrem přednášky bylo přiblížit elektromobily veřejnosti, ale také seznámení s novými technologiemi získávání elektrické energie a možnostmi podnikání v této oblasti. Součástí přednášky byla prezentace elektromobilů, mezi kterými nechyběl nejrychlejší automobil světa TESLA S.

Sportovní aktivity školy

Naše škola nezapomíná ani na sportovní vyžití našich žáků. V tomto roce jsme se zúčastnili okresního kola soutěže středních škol ve futsalu. Družstvo SŠTD zvítězilo ve své skupině.
Každoročně připravujeme pro žáky prvních ročníků lyžařský výcvikový kurz. Letos se konal i přes nepřízeň počasí a málo sněhu ve dnech 7. - 11.3. 2016 na Soláni.
Na konci školního roku plánujeme cyklistický kurz pro vybrané žáky na Malé Morávce.

Ekologické akce

U žáků se snažíme rozvíjet i ekologické cítění formou zajímavých akcí, besed a soutěží. V měsíci březnu proběhla již tradiční Zdravotnická soutěž prvních ročníků v první pomoci. Žáci soutěží nejen v teoretických znalostech, ale i v praktickém ošetření zranění. Figuranty jsou nejen jejich spolužáci, ale i vyučující. Vítězové jsou vždy sladce odměněni a i ostatní soutěžící získají drobné předměty věnované občanským sdružením PERSPEKTIVA.
Letos jsme se také zapojili do sběrové akce Zelený strom 2015/2016, kterou pořádá společnost ORC recycling s.r.o. Celkem se nasbíralo 1200kg sběrového papíru a vyřazených učebnic.
Další zajímavou akcí v letošním roce byla Propagace veřejné dopravy, která probíhá v ODISbusu, ten je přímo pro přednášky upraven. Cílem akce je popularizace veřejné dopravy, zvýšení povědomí žáků o možnostech využívání a ekologický přínos veřejné dopravy.

Čeština a dějepis není nuda v lavici

Vyučující humanitních předmětů se snaží zvýšit popularitu předmětů zábavnými formami výuky a zapojit samotné studenty do různých akcí. Například v letošním roce studenti prvních ročníků maturitních oborů shlédli divadelní představení Hodina Komenského, jež zábavným a trefným způsobem přiblížilo život a dílo J. A. Komenského. Třeťáci navštívili Opavu, rodiště básníka Petra Bezruče. Velkou oblibu si získal i projekt čtenářských dílen, posilující čtenářskou gramotnost budoucích maturantů. Tradici mají i každoroční besedy např. s válečnými veterány, přednášky o PTP a Sametové revoluci. Žáci se také podílejí na realizaci putovních výstav v prostorách školy, věnované významným osobnostem, např. Pavlu Tigridovi, Janu Zajícovi. V poslední expozici, nazvané "Co mě baví, co mám rád" žáci prezentovali své koníčky a záliby. Své znalosti si mohou žáci poměřit ve školních kolech Olympiády v Českém jazyce a v Dějepisu. Všechny tyto akce i spousta dalších zajímavostí je zdokumentována ve školním časopise.

Projekt ERASMUS+

Naše škola se zapojila jako partner do projektu CIVEEL v rámci programu ERASMUS+. Jedná se o spolupráci v oblasti odborného vzdělávání pro evropský trh práce mezi školami v Moravskoslezském kraji, polském Lublinském vojvodství a francouzském Lotrynsku. V současné době probíhají výměnné pobyty pedagogů jednotlivých škol, které předcházejí mobilitám žáků, které se uskuteční příští školní rok. Cílem projektu je sdílení dobré praxe mezi jednotlivými školami.

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
3941L001 – Autotronik
Autotronik
Střední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDenní30
způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška
získané vzdělání: střední s maturitní zkouškou
zdarma: ŘP skupiny B + C
Na konci třetího ročníku mají žáci možnost vykonat závěrečnou zkoušku z oboru Automechaik nebo Autelektrikář.
Absolventi mohou po získání praxe vykonávat činnosti v oblasti údržby, diagnostiky a oprav motorových vozidel a vykonávat funkci přijímacího technika, vedoucího autoservisu nebo autoopravny
Absolventi se mohou ucházet o studium na vysokých školách za stejných podmínek jako absolventi ostatních středních škol poskytujících úplné střední vzdělání.
Všeobecné informace o oboru Autotronik
Školné: zdarma
3741M01 – Provoz a ekonomika dopravy
Provoz a ekonomika dopravy
Střední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDenní30
způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška
získané vzdělání: střední s maturitní zkouškou
zdarma: ŘP skupiny B
Uchazeč nesmí trpět poruchami barvocitu a sluchu. Uchazeči jsou povinni absolvovat odbornou lékařskou prohlídku.
Absolvent získá znalosti z oblasti základního i operativního řízení dopravy a přepravy, znalost a schopnost používat předpisy železničních, dopravních a přepravních podniků.
Absolvent může pokračovat ve studiu na kterékoliv vysoké škole, a to zejména se zaměřením na dopravu a přepravu.
Všeobecné informace o oboru Provoz a ekonomika dopravy
Školné: zdarma
2345M004 – Silniční doprava
Silniční doprava
Střední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDenní30
zdarma: ŘP skupiny B + C
způsob ukončení přípravy: maturitní zkouškou
získané vzdělání: střední s maturitní zkouškou
Absolventi jsou přijímáni na pozice středně technických pracovníků.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo na VŠ s navazujícími obory: VŠB - TUO - Institut dopravy, Dopravní univerzita J. Pernera Pardubice, VŠ DOpravy a spojů ŽIlina aj.
Všeobecné informace o oboru Silniční doprava
Školné: zdarma
2641M01 – Elektrotechnika
Elektrotechnika
Střední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDenní30
způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška¨
získané vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Absolventi se mohou uplatnit jako konstruktéři v oblasti elektrických výzbrojí drážních vozidel, elektrotechničtí pracovníci v dílnách pro údržbu drážních vozidel, ve firmách zabývajících se energetikou, alternativními zdroji elektrické energie, technickým zabezpečením budov, atd.
Chlapci mohou být zařazeni do kurzu pro strojvedoucí hnacích kolejových vozidel na železnici dle Zákona o drahách č. 266/94Sb. a po splnění dalších podmínek.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole technického směru.
Všeobecné informace o oboru Elektrotechnika
Školné: zdarma
2657H01 – Autoelektrikář
Autoelektrikář
Střední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní24
způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška
získané vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
zdarma: ŘP skupiny B + C
Žáci jsou připravováni pro údržbu, seřizování a opravy elektrického a elektrotechnického příslušenství motorových vozidel.
Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku dle jednotného zadání, mohou získat maturitní zkoušku denní dvouletou nástavbou nebo tříletým dálkovým studiem.
Všeobecné informace o oboru Autoelektrikář
Školné: zdarma
2652H01 – Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Elektromechanik pro chladicí a výtahovou techniku
Střední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní30
způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška
získané vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
V průběhu studia žáci získají osvědčení pro ruční pájení plamenem.
Absolventi mají možnost vykonat zkoušku z vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Absolventi se mohou uplatnit v oblasti chlazení, klimatizací, tepelných čerpadel, výtahů a zdvihacích zařízení.
Všeobecné informace o oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Školné: zdarma
2361H01 – Autolakýrník
Autolakýrník
Střední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní24
zdarma: ŘP skupiny B
Absolventi jsou připravováni pro komplexní lakýrnické operace vyžadované při výrobě a opravách automobilů.
Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku dle jednotného zadání, mohou získat maturitní zkoušku denní dvouletou nástavbou nebo tříletým dálkovým studiem.
Všeobecné informace o oboru Autolakýrník
Školné: zdarma
2355H02 – Karosář
Karosář
Střední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní30
způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška
získané vzdělání: střední s výučním listem
zdarma:
ŘP skupiny B
svářečský průkaz pro ruční obloukové svařování
svářečský průkaz pro svařování plastů
svářečský průkaz pro ruční obloukové svařování obalenou elektrodou
řezání materiálů kyslíkem
Absolventi jsou připravováni pro práci v autoopravárenství.
Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku dle jednotného zadání, mají možnost získat maturitní zkoušku denní dvouletou nástavbou nebo tříletým dálkovým studiem.
Všeobecné informace o oboru Karosář
Školné: zdarma
2368H01 – Mechanik opravář motorových vozidel
Automechanik
Střední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní60
způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška
získané vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
zdarma: ŘP skupiny B + C
Absolventi jsou připravováni pro práci na opravárenských a diagnostických pracovištích, jsou schopni provádět běžnou údržbu vozidel, předepsané záruční a pozáruční prohlídky a opravy.
Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku dle jednotného zadání, mají možnost získat maturitní zkoušku denní dvouletou nástavbou nebo tříletým dálkovým studiem.
Všeobecné informace o oboru Mechanik opravář motorových vozidel
Školné: zdarma
2351H01 – Strojní mechanik
Strojní mechanik
Střední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní24
způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška
získané vzdělání: střední s výučním listem
Obor připravuje žáky pro provádění údržby strojů a zařízení a jejich funkční kontroly.
Absolvent se uplatní jako provozní zámečník, montér, strojní zámečník apod.
Absolventi mají možnost získat maturitní zkoušku denní dvouletou nástavbou nebo tříletým dálkovým studiem.
Všeobecné informace o oboru Strojní mechanik
Školné: zdarma
2343L51 – Provozní technika
Provozní technika
Nástavbové studium2018–20193 rokyDálkové30
Podmínkou pro přijetí je vyučení v následujících oborech: Mechanik opravář motorových vozidel, Karosář, Autolakýrník, Strojní mechanik, Hutník, Modelář, Slévač, Nástrojář, Klempíř, Obráběč kovů, Kovář, Optik, Jemný mechanik, Strojník, Lodník, Puškař, Instalatér, Mechanik plynových zařízení, Malíř a lakýrník, Opravář zemědělských strojů, Opravář lesnických strojů.
Všeobecné informace o oboru Provozní technika
Školné: zdarma
2343L51 – Provozní technika
Provozní technika
Nástavbové studium2018–20192 rokyDenní30
Podmínkou pro přijetí je vyučení v následujících oborech: Mechanik opravář motorových vozidel, Karosář, Autolakýrník, Strojní mechanik, Hutník, Modelář, Slévač, Nástrojář, Klempíř, Obráběč kovů, Kovář, Optik, Jemný mechanik, Strojník, Lodník, Puškař, Instalatér, Mechanik plynových zařízení, Malíř a lakýrník, Opravář zemědělských strojů, Opravář lesnických strojů.
Všeobecné informace o oboru Provozní technika
Školné: zdarma

Fotogalerie

Dílna automechanikůElektrolaboratořJazyková učebnaMultifunkční učebnaPraxe v železničním depuUčebna autotronikůUčebna ICTDílny automatizaceUčebna pro elektrotechnická měřeníOdborný výcvik pro montáže výtahového strojeUčebna fyzikyUčebna pro mechaniky chladírenské technikyUčebna pneumatikyvozidla autoškolyvýuková vozidlaubytování kolejového typuareál školy v novémareál školy v novémhala OVVýstava Učeň, středoškolák, vysokoškolák Černá Louka Ostrava 2015Dny otevřených dveří 8.12. 2015expozice historických motocyklůexkurze TATRA KopřivniceTeslův transformátor - Jaroslav Šindel, 2. místo v soutěžiSběrová akce: Zelený strom 2015/2016ODISbus - propagace a využívání veřejné dopravyLyžařský kurz KarolínkaOkresní kolo soutěže ve futsaluSoutěž Automechanik junior - regionální koloExkurze DPP PrahaZdravotnická soutěžHalloveeen 2015Florbal SŠTDDen techniky VŠBstolní tenisPohár J. MasopustaLEGIE - soutěž v branných dovednostechLEGIE - soutěž v branných dovednostechStudent Cup červen 2017Student Cup červen 2017Student Cup červen 2017Ports De Mossele, Francie, projekt ERASMUS+Francie, Méty prosinec 2017

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2018, Školy Online.