Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka

sekretariat (zavináč) ssss.cz
studijni (zavináč) ssss.cz
596 716 755 Spojovatel
597 578 792 Zástupkyně ředitele
739 411 948 Studijní oddělení

Sídlo školy

Krakovská 1095/33
Ostrava-Hrabůvka, 70030
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Mgr. Ivana Matulová
Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

19. ledna 2023 09:00–12:30 hod.
Čokoládová vařečka
Soutěž mladých kuchařů ze ZŠ.
9. února 2023 15:00–17:30 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Gastronomické studio pro výuku odborných předmětů
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Sportovní areál
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, němčina

Chceš se věnovat gastronomii na profesionální úrovni? Tak pojď studovat na naši školu a získej praxi v restauračních a hotelových zařízeních. Studuj na škole, která vychovává profesionály v oboru gastronomie více než 60 let! Pracuj s nejmodernější technikou a vyjeď během studia na stáže do zahraniční!

– Zahraniční stáže — během studia na naší škole můžeš vyrazit na stáže do zahraničí a získat tak cenné zkušenosti.
– Vychováváme hvězdy — naši absolventi to dotáhli daleko – vaří v Hollywoodu nebo získali michelinskou hvězdu. Mnoho jich také pracuje v zahraničí.
– Jdeme s dobou — pro výuku používáme nejmodernější gastronomické vybavení. Po absolvování nastoupíš do praxe jako profík.
– Praktické vyučování — naši studenti se učí přímo v hotelech, restauracích či cukrárnách. Setkávají se tak s reálnými situacemi na pracovištích.
– Soutěže — úspěšně se účastníme nejprestižnějších gastronomických soutěží pro střední školy jako je Gastro Junior, HorecaCup Makro a dalších.

U nás se můžeš naučit, jak vytvořit prvotřídní zákusky, jak udělat jedinečný zážitek z konzumace šálku kávy, nebo jak připravit skvělou slavnostní hostinu. Získáš také potřebné znalosti a dovednosti pro řízení restaurací a hotelů. Už máš jasno? Pojď studovat na SŠSS Ostrava-Hrabůvka!

Studuj na úspěšné gastronomické škole!

Školní jídelna - snídaně, oběd (výběr ze 3 jídel), večeře.
Školní bufet.

Domov mládeže v budově školy.

- Výuka všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů v moderně vybavených klasických, specializovaných i laboratorních učebnách.
- Praktické vyučování pod dohledem učitelů odborného výcviku ve vybraných restauračních zařízeních a hotelech na území města Ostravy a v blízkém okolí.
- Stabilní tým zkušených pedagogických pracovníků.
- Wi-Fi v areálu školy, výuka ve Win10, Office 2016.

Škola zajišťuje:
- Účast v odborných gastronomických soutěžích.
- Účast ve sportovních soutěžích.
- Adaptační pobyty pro žáky 1. ročníku, lyžařské kurzy, exkurze.
- Účast v mezinárodních aktivitách a zahraniční stáže.
- Pro absolventy 3-letých oborů možnost dalšího vzdělávání v nástavbovém studiu.
- Možnost rozšíření kvalifikace prostřednictvím specializovaných kurzů (barmanské, sommelierské, studené i teplé kuchyně).
- Konzultace školního poradenského střediska (výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog) včetně kariérového poradenství.

Charakteristika školy

Areál školy je tvořen třípodlažní a pětipodlažní budovou a přilehlým sportovištěm, výuka probíhá v klasických i odborných učebnách. Žákům ve škole dále slouží bufet, školní knihovna a kopírovací zařízení. V budově školy se nachází i velký sál, který se hojně využívá k pořádání různých odborných soutěží, výstav a dalších gastronomických akcí, na které je pravidelně zvána i široká veřejnost.

Praktické vyučování zajišťuje škola smluvně v gastronomických provozovnách fyzických nebo právnických osob pod vedením učitelů odborného výcviku nebo u vyšších ročníků na individuálních pracovištích pod vedením instruktorů. Praxe oboru Služby cestovního ruchu je realizována nejčastěji v cestovních kancelářích.

Pro své žáky, ale i pro veřejnost škola pravidelně organizuje další vzdělávací aktivity a speciální kurzy (barmanský kurz, kurz studené kuchyně, kurz vyřezávání ovoce a zeleniny, sommelierský kurz apod.) a krátkodobé odborné semináře a přednášky. Významná je i spolupráce s Úřadem práce v Ostravě při zajišťování rekvalifikačních kurzů. Škola dlouhodobě úzce spolupracuje s firmami gastronomického zaměření, s hotely a restauracemi, aktivně se jako člen účastní práce v asociacích a sdruženích. Žáci školy se pravidelně účastní odborných soutěží regionálního i republikového charakteru, v nichž dosahují velmi dobrých výsledků.

Mezinárodní spolupráce škole pomáhá zkvalitňovat odborné vzdělávání, uplatňovat inovační přístupy a metody a zvyšovat konkurenceschopnost našich absolventů. Ve výsledku tyto aktivity napomáhají k eliminaci nezaměstnanosti. Realizované projekty mobility umožnily účastníkům získat nové profesní zkušenosti a dovednosti, osvojit si praktické i teoretické poznatky ve studovaných oborech vzdělávání. Také přispěly ke zlepšení znalostí cizího jazyka a posílily sociální kompetence a osobnostní rozvoj účastníků pracovních stáží.

Školu navštěvuje celkem 650 studentů a z toho je 62 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Cukrář
29-54-H/01
2023–243 roky30AnoNe
denní77/30
Kuchař - číšník (Číšník)
65-51-H/01
2023–243 roky30AnoNe
denní49/30
Kuchař - číšník (Kuchař)
65-51-H/01
2023–243 roky30AnoNe
denní23/22
Kuchař - číšník (Kuchař-číšník)
65-51-H/01
2023–243 roky60AnoNe
denní66/61
Kuchař - číšník (Kuchař)
65-51-H/01
Vhodné pro dospělé se základním vzděláním
2023–243 roky20AnoNe
dálkové11/11
Kuchař - číšník (Číšník)
65-51-H/01
Vhodné pro dospělé se základním vzděláním
2023–243 roky10AnoNe
dálkové7/7
Střední vzdělání s maturitou
Cestovní ruch
65-42-M/02
2023–244 roky30ČJ, MNeNe
denní48/25
Gastronomie (Hotelový a restaurační provoz)
65-41-L/01
2023–244 roky30ČJ, MAnoNe
denní38/24
Nástavbové studium
Podnikání (Podnikání)
64-41-L/51
2023–242 roky30ČJ, MAnoNe
denní25/25
Podnikání (Podnikání)
64-41-L/51
2023–243 roky30ČJ, MAnoNe
dálkové13/13

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.