Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka

sekretariat (zavináč) ssss.cz
studijni (zavináč) ssss.cz
596 716 755 Spojovatel
597 578 792 Zástupkyně ředitele
597 578 791 Studijní oddělení

Sídlo školy

Krakovská 1095/33
Ostrava-Hrabůvka, 70030
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Mgr. Ivana Matulová
Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

8. června 2020 08:00–11:00 hod.
Přijímací zkouška na maturitní obory
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Gastronomické studio pro výuku odborných předmětů
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Sportovní areál
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Vyučované jazyky

Angličtina, němčina

ÚSPĚCH ZAČÍNÁ U NÁS – VYCHOVÁVÁME HVĚZDY

Chceš se věnovat gastronomii na profesionální úrovni? Tak pojď studovat na naši školu a získej praxi v restauračních a hotelových zařízeních. Studuj na škole, která vychovává profesionály v oboru gastronomie více než 60 let! Pracuj s nejmodernější technikou a vyjeď během studia na stáže do zahraniční!

– Zahraniční stáže — během studia na naší škole můžeš vyrazit na stáže do zahraničí a získat tak cenné zkušenosti.
– Vychováváme hvězdy — naši absolventi to dotáhli daleko – vaří v Hollywoodu nebo získali michelinskou hvězdu. Mnoho jich také pracuje v zahraničí.
– Jdeme s dobou — pro výuku používáme nejmodernější gastronomické vybavení. Po absolvování nastoupíš do praxe jako profík.
– Praktické vyučování — naši studenti se učí přímo v hotelech, restauracích či cukrárnách. Setkávají se tak s reálnými situacemi na pracovištích.
– Soutěže — úspěšně se účastníme nejprestižnějších gastronomických soutěží pro střední školy jako je Gastro Junior, HorecaCup Makro a dalších.

U nás se můžeš naučit, jak vytvořit prvotřídní zákusky, jak udělat jedinečný zážitek z konzumace šálku kávy, nebo jak připravit skvělou slavnostní hostinu. Získáš také potřebné znalosti a dovednosti pro řízení restaurací a hotelů. Už máš jasno? Pojď studovat na SŠSS Ostrava-Hrabůvka!

Studuj na úspěšné gastronomické škole!

Stravování

Školní jídelna - snídaně, oběd (výběr ze 3 jídel), večeře.
Školní bufet.

Ubytování

Domov mládeže v budově školy.

Vybavení

- Výuka všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů v moderně vybavených klasických, specializovaných i laboratorních učebnách.
- Praktické vyučování pod dohledem učitelů odborného výcviku ve vybraných restauračních zařízeních a hotelech na území města Ostravy a v blízkém okolí.
- Stabilní tým zkušených pedagogických pracovníků.
- Wi-Fi v areálu školy, výuka ve Win10, Office 2016.

Další informace

Škola zajišťuje:
- Účast v odborných gastronomických soutěžích.
- Účast ve sportovních soutěžích.
- Adaptační pobyty pro žáky 1. ročníku, lyžařské kurzy, exkurze.
- Účast v mezinárodních aktivitách a zahraniční stáže.
- Pro absolventy 3-letých oborů možnost dalšího vzdělávání v nástavbovém studiu.
- Možnost rozšíření kvalifikace prostřednictvím specializovaných kurzů (barmanské, sommelierské, studené i teplé kuchyně).
- Konzultace školního poradenského střediska (výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog) včetně kariérového poradenství.

Charakteristika školy

Areál školy je tvořen třípodlažní a pětipodlažní budovou a přilehlým sportovištěm, výuka probíhá v klasických i odborných učebnách. Žákům ve škole dále slouží bufet, školní knihovna a kopírovací zařízení. V budově školy se nachází i velký sál, který se hojně využívá k pořádání různých odborných soutěží, výstav a dalších gastronomických akcí, na které je pravidelně zvána i široká veřejnost.

Praktické vyučování zajišťuje škola smluvně v gastronomických provozovnách fyzických nebo právnických osob pod vedením učitelů odborného výcviku nebo u vyšších ročníků na individuálních pracovištích pod vedením instruktorů. Praxe oboru Služby cestovního ruchu je realizována nejčastěji v cestovních kancelářích.

Pro své žáky, ale i pro veřejnost škola pravidelně organizuje další vzdělávací aktivity a speciální kurzy (barmanský kurz, kurz studené kuchyně, kurz vyřezávání ovoce a zeleniny, sommelierský kurz apod.) a krátkodobé odborné semináře a přednášky. Významná je i spolupráce s Úřadem práce v Ostravě při zajišťování rekvalifikačních kurzů. Škola dlouhodobě úzce spolupracuje s firmami gastronomického zaměření, s hotely a restauracemi, aktivně se jako člen účastní práce v asociacích a sdruženích. Žáci školy se pravidelně účastní odborných soutěží regionálního i republikového charakteru, v nichž dosahují velmi dobrých výsledků.

Mezinárodní spolupráce škole pomáhá zkvalitňovat odborné vzdělávání, uplatňovat inovační přístupy a metody a zvyšovat konkurenceschopnost našich absolventů. Ve výsledku tyto aktivity napomáhají k eliminaci nezaměstnanosti. Realizované projekty mobility umožnily účastníkům získat nové profesní zkušenosti a dovednosti, osvojit si praktické i teoretické poznatky ve studovaných oborech vzdělávání. Také přispěly ke zlepšení znalostí cizího jazyka a posílily sociální kompetence a osobnostní rozvoj účastníků pracovních stáží.

II. kolo přijímacího řízení

Bude s největší pravděpodobností vyhlášeno po 15. květnu 2019

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 715 studentů a z toho je 59 % dívek.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s výučním listem
2954H01 – Cukrář
2020–20213 rokyDenní30
6551H01 – Kuchař - číšník (Číšník)
2020–20213 rokyDenní300
Vzdělávání žáků je organizováno jako tříleté denní studium. Probíhá ve dvoutýdenních cyklech, v nichž se pravidelně střídá týden teoretického a týden praktického vyučování.

Teoretická výuka je realizována jak v klasických učebnách, tak v učebnách odborných. Škola má k dispozici učebny pro technologii, stolničení, výpočetní techniku, cizí jazyky, výcvik barmanů a sommeliérů, tělesnou výchovu a multimediální učebnu.

Praktické vyučování probíhá pod vedením učitele odborného výcviku, ve vyšších ročnících může být vedeno instruktorem. Je zajišťováno v gastronomických provozovnách na území města Ostravy a v blízkém okolí.

Pro žáky 1. ročníků pořádá škola v průběhu září adaptační aktivity různých forem, které jsou určeny žákům všech oborů vzdělání s cílem vytvořit pozitivní sociální klima třídy.

Předmět tělesná výchova je doplněn lyžařským kurzem, který je pořádán na základě zájmu žáků jednou za 2 roky.
6551H01 – Kuchař - číšník (Kuchař-číšník)
2020–20213 rokyDenní600
Vzdělávání žáků je organizováno jako tříleté denní studium. Probíhá ve dvoutýdenních cyklech, v nichž se pravidelně střídá týden teoretického a týden praktického vyučování.

Teoretická výuka je realizována jak v klasických učebnách, tak v učebnách odborných. Škola má k dispozici učebny pro technologii, stolničení, výpočetní techniku, cizí jazyky, výcvik barmanů a sommeliérů, tělesnou výchovu a multimediální učebnu.

Praktické vyučování probíhá pod vedením učitele odborného výcviku, ve vyšších ročnících může být vedeno instruktorem. Je zajišťováno v gastronomických provozovnách na území města Ostravy a v blízkém okolí.

Pro žáky 1. ročníků pořádá škola v průběhu září adaptační aktivity různých forem, které jsou určeny žákům všech oborů vzdělání s cílem vytvořit pozitivní sociální klima třídy.

Předmět tělesná výchova je doplněn lyžařským kurzem, který je pořádán na základě zájmu žáků jednou za 2 roky.
6551H01 – Kuchař - číšník (Kuchař)
2020–20213 rokyDenní300
Vzdělávání žáků je organizováno jako tříleté denní studium. Probíhá ve dvoutýdenních cyklech, v nichž se pravidelně střídá týden teoretického a týden praktického vyučování.

Teoretická výuka je realizována jak v klasických učebnách, tak v učebnách odborných. Škola má k dispozici učebny pro technologii, stolničení, výpočetní techniku, cizí jazyky, výcvik barmanů a sommeliérů, tělesnou výchovu a multimediální učebnu.

Praktické vyučování probíhá pod vedením učitele odborného výcviku, ve vyšších ročnících může být vedeno instruktorem. Je zajišťováno v gastronomických provozovnách na území města Ostravy a v blízkém okolí.

Pro žáky 1. ročníků pořádá škola v průběhu září adaptační aktivity různých forem, které jsou určeny žákům všech oborů vzdělání s cílem vytvořit pozitivní sociální klima třídy.

Předmět tělesná výchova je doplněn lyžařským kurzem, který je pořádán na základě zájmu žáků jednou za 2 roky.
6551H01 – Kuchař - číšník (Číšník)
2020–20213 rokyDálkové300
6551H01 – Kuchař - číšník (Kuchař)
2020–20213 rokyDálkové300
Střední vzdělání s maturitou
6542M02 – Cestovní ruch (Služby cestovního ruchu)
2020–20214 rokyDenní300
Vzdělávání žáků je organizováno jako čtyřleté denní studium. Probíhá ve dvoutýdenních cyklech. Součástí vzdělávání je i souvislá odborná praxe v celkovém rozsahu 10 týdnů. Probíhá ve 2.-4. ročníku. Část odborné praxe (2 týdny) probíhá v období letních prázdnin (červenec, srpen). Hodnocení souvislé odborné praxe je součástí klasifikace v předmětech Seminář techniky služeb cestovního ruchu ve 2. ročníku, Průvodcovské služby ve 3. ročníku a Seminář zeměpisu cestovního ruchu ve 4. ročníku.

Teoretická výuka je realizována jak v klasických učebnách, tak v učebnách odborných. Škola má k dispozici učebny pro výpočetní techniku, cizí jazyky, tělesnou výchovu a multimediální učebnu.

Volitelné předměty Společenskovědní seminář a Seminář a cvičení z matematiky jsou realizovány ve 3. a 4. ročníku v rámci přípravy volitelného předmětu na společnou část maturitní zkoušky.

Pro žáky 1. ročníků pořádá škola v průběhu září adaptační aktivity různých forem, které jsou určeny žákům všech oborů vzdělání s cílem vytvořit pozitivní sociální klima třídy.

Předmět tělesná výchova je doplněn lyžařským kurzem, který je pořádán na základě zájmu žáků jednou za 2 roky.
6541L01 – Gastronomie (Hotelový a restaurační provoz)
2020–20214 rokyDenní300
4-letý obor středního vzdělání zakončený po třech letech výučním listem a ve čtvrtém roce maturitní zkouškou. Absolvent získává výuční list i maturitní vysvědčení. Tento nový systém, který nabízí v rámci České republiky jen 5 vybraných škol, přináší zájemcům řadu výhod. Vedle získání dvou certifikátů v rámci jednoho studia je to získání více praktických dovedností, lepší uplatnitelnost na trhu práce, rozšíření možností pro vlastní podnikání.
Nástavbové studium
6541L51 – Gastronomie (Management v gastronomii)
2020–20212 rokyDenní300
Nástavbové studium pro vyučence v oborech: kuchař, číšník, kuchař-číšník.
6541L51 – Gastronomie (Management v gastronomii)
2020–20213 rokyDálkové300
Nástavbové studium pro vyučence v oborech: kuchař, číšník, kuchař-číšník.

Fotogalerie

Hotelový a restaurační provoz úspěšní absolventi Hotelový a restaurační provoz Hotelový a restaurační provoz Hotelový a restaurační provoz Závěrečné a maturitní praktické zkoušky Závěrečné a maturitní praktické zkoušky Závěrečné a maturitní praktické zkoušky Závěrečné a maturitní praktické zkoušky Závěrečné a maturitní praktické zkoušky Závěrečné a maturitní praktické zkoušky Závěrečné a maturitní praktické zkoušky Gastronomická soutěž Gastronomická soutěž Gastronomická soutěž Závěrečné a maturitní praktické zkoušky Závěrečné a maturitní praktické zkoušky Závěrečné a maturitní praktické zkoušky Sportovní akce Sportovní akce Gastronomická soutěž Adaptační kurzy Adaptační kurzy Praxe oboru cestovní ruch Praxe oboru cestovní ruch Sommelierský kurz Gastronomické soutěže Gastronomické soutěže Gastronomické soutěže Gastronomické soutěže Gastronomické soutěže Zahraniční stáže našich studentů Zahraniční stáže našich studentů Zahraniční stáže našich studentů Zahraniční stáže našich studentů Gastronomické soutěže Gastronomické soutěže Závěrečné a maturitní praktické zkoušky Závěrečné a maturitní praktické zkoušky Závěrečné a maturitní praktické zkoušky Gastronomické soutěže Závěrečné a maturitní praktické zkoušky Závěrečné a maturitní praktické zkoušky Zahraniční stáže našich studentů Zahraniční stáže našich studentů Zahraniční stáže našich studentů Zahraniční stáže našich studentů Pedagogický sbor Učitelé odborného výcviku
Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.