Logo Stredniskoly.cz

Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka

www.ssss.cz
www.facebook.com/stredniskolaspolec...
www.youtube.com/channel/ucflmhhktj0...
sekretariat (zavináč) ssss.cz
studijni (zavináč) ssss.cz
596 716 755 (Spojovatel)
597 578 792 (Zástupkyně ředitele)
597 578 791 (Studijní oddělení)

Sídlo školy

Krakovská 1095/33
Ostrava-Hrabůvka, 70030
Hodnocení prezentace (Co je to?):
96,90 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): Mgr. Ivana Matulová
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
IČ:00577260
Kapacita školy:1260 žáků
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

TermínPoznámka
Úterý10. prosince 201915:00–17:30 hod.
Středa8. ledna 202015:00–17:30 hod.
Čtvrtek6. února 202015:00–17:30 hod.
Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Gastronomické studio pro výuku odborných předmětů
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Neomezené stahování dat z internetu
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Sportovní areál
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

ÚSPĚCH ZAČÍNÁ U NÁS – VYCHOVÁVÁME HVĚZDY

Chceš se věnovat gastronomii na profesionální úrovni? Tak pojď studovat na naši školu a získej praxi v restauračních a hotelových zařízeních. Studuj na škole, která vychovává profesionály v oboru gastronomie více než 60 let! Pracuj s nejmodernější technikou a vyjeď během studia na stáže do zahraniční!

– Zahraniční stáže — během studia na naší škole můžeš vyrazit na stáže do zahraničí a získat tak cenné zkušenosti.
– Vychováváme hvězdy — naši absolventi to dotáhli daleko – vaří v Hollywoodu nebo získali michelinskou hvězdu. Mnoho jich také pracuje v zahraničí.
– Jdeme s dobou — pro výuku používáme nejmodernější gastronomické vybavení. Po absolvování nastoupíš do praxe jako profík.
– Praktické vyučování — naši studenti se učí přímo v hotelech, restauracích či cukrárnách. Setkávají se tak s reálnými situacemi na pracovištích.
– Soutěže — úspěšně se účastníme nejprestižnějších gastronomických soutěží pro střední školy jako je Gastro Junior, HorecaCup Makro a dalších.

U nás se můžeš naučit, jak vytvořit prvotřídní zákusky, jak udělat jedinečný zážitek z konzumace šálku kávy, nebo jak připravit skvělou slavnostní hostinu. Získáš také potřebné znalosti a dovednosti pro řízení restaurací a hotelů. Už máš jasno? Pojď studovat na SŠSS Ostrava-Hrabůvka!

Studuj na úspěšné gastronomické škole!

Stravování

Školní jídelna - snídaně, oběd (výběr ze 3 jídel), večeře.
Školní bufet.

Ubytování

Domov mládeže v budově školy.

Vybavení

- Výuka všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů v moderně vybavených klasických, specializovaných i laboratorních učebnách.
- Praktické vyučování pod dohledem učitelů odborného výcviku ve vybraných restauračních zařízeních a hotelech na území města Ostravy a v blízkém okolí.
- Stabilní tým zkušených pedagogických pracovníků.
- Wi-Fi v areálu školy, výuka ve Win10, Office 2016.

Další informace

Škola zajišťuje:
- Účast v odborných gastronomických soutěžích.
- Účast ve sportovních soutěžích.
- Adaptační pobyty pro žáky 1. ročníku, lyžařské kurzy, exkurze.
- Účast v mezinárodních aktivitách a zahraniční stáže.
- Pro absolventy 3-letých oborů možnost dalšího vzdělávání v nástavbovém studiu.
- Možnost rozšíření kvalifikace prostřednictvím specializovaných kurzů (barmanské, sommelierské, studené i teplé kuchyně).
- Konzultace školního poradenského střediska (výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog) včetně kariérového poradenství.

Charakteristika školy

Areál školy je tvořen třípodlažní a pětipodlažní budovou a přilehlým sportovištěm, výuka probíhá v klasických i odborných učebnách. Žákům ve škole dále slouží bufet, školní knihovna a kopírovací zařízení. V budově školy se nachází i velký sál, který se hojně využívá k pořádání různých odborných soutěží, výstav a dalších gastronomických akcí, na které je pravidelně zvána i široká veřejnost.

Praktické vyučování zajišťuje škola smluvně v gastronomických provozovnách fyzických nebo právnických osob pod vedením učitelů odborného výcviku nebo u vyšších ročníků na individuálních pracovištích pod vedením instruktorů. Praxe oboru Služby cestovního ruchu je realizována nejčastěji v cestovních kancelářích.

Pro své žáky, ale i pro veřejnost škola pravidelně organizuje další vzdělávací aktivity a speciální kurzy (barmanský kurz, kurz studené kuchyně, kurz vyřezávání ovoce a zeleniny, sommelierský kurz apod.) a krátkodobé odborné semináře a přednášky. Významná je i spolupráce s Úřadem práce v Ostravě při zajišťování rekvalifikačních kurzů. Škola dlouhodobě úzce spolupracuje s firmami gastronomického zaměření, s hotely a restauracemi, aktivně se jako člen účastní práce v asociacích a sdruženích. Žáci školy se pravidelně účastní odborných soutěží regionálního i republikového charakteru, v nichž dosahují velmi dobrých výsledků.

Mezinárodní spolupráce škole pomáhá zkvalitňovat odborné vzdělávání, uplatňovat inovační přístupy a metody a zvyšovat konkurenceschopnost našich absolventů. Ve výsledku tyto aktivity napomáhají k eliminaci nezaměstnanosti. Realizované projekty mobility umožnily účastníkům získat nové profesní zkušenosti a dovednosti, osvojit si praktické i teoretické poznatky ve studovaných oborech vzdělávání. Také přispěly ke zlepšení znalostí cizího jazyka a posílily sociální kompetence a osobnostní rozvoj účastníků pracovních stáží.

II. kolo přijímacího řízení

Bude s největší pravděpodobností vyhlášeno po 15. květnu 2019

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
6541L01 – Gastronomie
Hotelový a restaurační provoz
Střední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní30
4-letý obor středního vzdělání zakončený po třech letech výučním listem a ve čtvrtém roce maturitní zkouškou. Absolvent získává výuční list i maturitní vysvědčení. Tento nový systém, který nabízí v rámci České republiky jen 5 vybraných škol, přináší zájemcům řadu výhod. Vedle získání dvou certifikátů v rámci jednoho studia je to získání více praktických dovedností, lepší uplatnitelnost na trhu práce, rozšíření možností pro vlastní podnikání.
Všeobecné informace o oboru Gastronomie
Školné: 0
6542M02 – Cestovní ruch
Služby cestovního ruchu
Střední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní30
Vzdělávání žáků je organizováno jako čtyřleté denní studium. Probíhá ve dvoutýdenních cyklech. Součástí vzdělávání je i souvislá odborná praxe v celkovém rozsahu 10 týdnů. Probíhá ve 2.-4. ročníku. Část odborné praxe (2 týdny) probíhá v období letních prázdnin (červenec, srpen). Hodnocení souvislé odborné praxe je součástí klasifikace v předmětech Seminář techniky služeb cestovního ruchu ve 2. ročníku, Průvodcovské služby ve 3. ročníku a Seminář zeměpisu cestovního ruchu ve 4. ročníku.

Teoretická výuka je realizována jak v klasických učebnách, tak v učebnách odborných. Škola má k dispozici učebny pro výpočetní techniku, cizí jazyky, tělesnou výchovu a multimediální učebnu.

Volitelné předměty Společenskovědní seminář a Seminář a cvičení z matematiky jsou realizovány ve 3. a 4. ročníku v rámci přípravy volitelného předmětu na společnou část maturitní zkoušky.

Pro žáky 1. ročníků pořádá škola v průběhu září adaptační aktivity různých forem, které jsou určeny žákům všech oborů vzdělání s cílem vytvořit pozitivní sociální klima třídy.

Předmět tělesná výchova je doplněn lyžařským kurzem, který je pořádán na základě zájmu žáků jednou za 2 roky.
Všeobecné informace o oboru Cestovní ruch
Školné: 0
2954H01 – CukrářStřední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDenní30
Všeobecné informace o oboru Cukrář
6551H01 – Kuchař - číšník
Kuchař-číšník
Střední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDenní60
Vzdělávání žáků je organizováno jako tříleté denní studium. Probíhá ve dvoutýdenních cyklech, v nichž se pravidelně střídá týden teoretického a týden praktického vyučování.

Teoretická výuka je realizována jak v klasických učebnách, tak v učebnách odborných. Škola má k dispozici učebny pro technologii, stolničení, výpočetní techniku, cizí jazyky, výcvik barmanů a sommeliérů, tělesnou výchovu a multimediální učebnu.

Praktické vyučování probíhá pod vedením učitele odborného výcviku, ve vyšších ročnících může být vedeno instruktorem. Je zajišťováno v gastronomických provozovnách na území města Ostravy a v blízkém okolí.

Pro žáky 1. ročníků pořádá škola v průběhu září adaptační aktivity různých forem, které jsou určeny žákům všech oborů vzdělání s cílem vytvořit pozitivní sociální klima třídy.

Předmět tělesná výchova je doplněn lyžařským kurzem, který je pořádán na základě zájmu žáků jednou za 2 roky.
Všeobecné informace o oboru Kuchař - číšník
Školné: 0
6551H01 – Kuchař - číšník
Kuchař
Střední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDenní30
Vzdělávání žáků je organizováno jako tříleté denní studium. Probíhá ve dvoutýdenních cyklech, v nichž se pravidelně střídá týden teoretického a týden praktického vyučování.

Teoretická výuka je realizována jak v klasických učebnách, tak v učebnách odborných. Škola má k dispozici učebny pro technologii, stolničení, výpočetní techniku, cizí jazyky, výcvik barmanů a sommeliérů, tělesnou výchovu a multimediální učebnu.

Praktické vyučování probíhá pod vedením učitele odborného výcviku, ve vyšších ročnících může být vedeno instruktorem. Je zajišťováno v gastronomických provozovnách na území města Ostravy a v blízkém okolí.

Pro žáky 1. ročníků pořádá škola v průběhu září adaptační aktivity různých forem, které jsou určeny žákům všech oborů vzdělání s cílem vytvořit pozitivní sociální klima třídy.

Předmět tělesná výchova je doplněn lyžařským kurzem, který je pořádán na základě zájmu žáků jednou za 2 roky.
Všeobecné informace o oboru Kuchař - číšník
Školné: 0
6551H01 – Kuchař - číšník
Číšník
Střední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDenní30
Vzdělávání žáků je organizováno jako tříleté denní studium. Probíhá ve dvoutýdenních cyklech, v nichž se pravidelně střídá týden teoretického a týden praktického vyučování.

Teoretická výuka je realizována jak v klasických učebnách, tak v učebnách odborných. Škola má k dispozici učebny pro technologii, stolničení, výpočetní techniku, cizí jazyky, výcvik barmanů a sommeliérů, tělesnou výchovu a multimediální učebnu.

Praktické vyučování probíhá pod vedením učitele odborného výcviku, ve vyšších ročnících může být vedeno instruktorem. Je zajišťováno v gastronomických provozovnách na území města Ostravy a v blízkém okolí.

Pro žáky 1. ročníků pořádá škola v průběhu září adaptační aktivity různých forem, které jsou určeny žákům všech oborů vzdělání s cílem vytvořit pozitivní sociální klima třídy.

Předmět tělesná výchova je doplněn lyžařským kurzem, který je pořádán na základě zájmu žáků jednou za 2 roky.
Všeobecné informace o oboru Kuchař - číšník
Školné: 0
6541L51 – Gastronomie
Management v gastronomii
Nástavbové studium2020–20212 rokyDenní30
Nástavbové studium pro vyučence v oborech: kuchař, číšník, kuchař-číšník.
Všeobecné informace o oboru Gastronomie
Školné: 0
6541L51 – Gastronomie
Management v gastronomii
Nástavbové studium2020–20213 rokyDálkové30
Nástavbové studium pro vyučence v oborech: kuchař, číšník, kuchař-číšník.
Všeobecné informace o oboru Gastronomie
Školné: 0
6551H01 – Kuchař - číšník
Kuchař
Střední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDálkové30
Všeobecné informace o oboru Kuchař - číšníkŠkolné: 0
6551H01 – Kuchař - číšník
Číšník
Střední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDálkové30
Všeobecné informace o oboru Kuchař - číšníkŠkolné: 0

Fotogalerie

Hotelový a restaurační provozúspěšní absolventiHotelový a restaurační provozHotelový a restaurační provozHotelový a restaurační provozZávěrečné a maturitní praktické zkouškyZávěrečné a maturitní praktické zkouškyZávěrečné a maturitní praktické zkouškyZávěrečné a maturitní praktické zkouškyZávěrečné a maturitní praktické zkouškyZávěrečné a maturitní praktické zkouškyZávěrečné a maturitní praktické zkouškyGastronomická soutěžGastronomická soutěžGastronomická soutěžZávěrečné a maturitní praktické zkouškyZávěrečné a maturitní praktické zkouškyZávěrečné a maturitní praktické zkouškySportovní akceSportovní akceGastronomická soutěžAdaptační kurzyAdaptační kurzyPraxe oboru cestovní ruchPraxe oboru cestovní ruchSommelierský kurzGastronomické soutěžeGastronomické soutěžeGastronomické soutěžeGastronomické soutěžeGastronomické soutěžeZahraniční stáže našich studentůZahraniční stáže našich studentůZahraniční stáže našich studentůZahraniční stáže našich studentůGastronomické soutěžeGastronomické soutěžeZávěrečné a maturitní praktické zkouškyZávěrečné a maturitní praktické zkouškyZávěrečné a maturitní praktické zkouškyGastronomické soutěžeZávěrečné a maturitní praktické zkouškyZávěrečné a maturitní praktické zkouškyZávěrečné a maturitní praktické zkouškyZávěrečné a maturitní praktické zkouškyZahraniční stáže našich studentůZahraniční stáže našich studentůZahraniční stáže našich studentůZahraniční stáže našich studentůPedagogický sborUčitelé odborného výcviku

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.