Logo Stredniskoly.cz

Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace

www.ssee-sokolnice.cz
info (zavináč) ssee-sokolnice.cz
544 224 634 (ústředna)
544 224 635 (ústředna)
544 224 631 (Sekretariát školy)

Sídlo školy

Učiliště 496
Sokolnice, 66452

Odloučené pracoviště

Vídeňská 99, Brno

Domov mládeže

Učiliště 496, Sokolnice
Hodnocení prezentace (Co je to?):
93,82 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): Ing. Oldřich Životský
Zřizovatel:KÚ JMK
Kapacita školy:400 žáků
Kontaktní osoby:Bc. Jitka Čermáková (sekretariát školy), 544 224 634
Ing. Oldřich Životský (ředitel školy), 544 224 634
Škola se zúčastní těchto akcí:XXIII. Veletrh středních škol v Hodoníně, Hodonín, Dům kultury, Horní Valy 6
2. října 2019 – 3. října 2019
Srdečně Vás zveme na XXIII. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ Středisko služeb školám Brno, pracoviště Hodonín spolu s Úřadem práce ČR, pracoviště Hodonín opět nabízí středním školám a školským zařízením možnost prezentovat rodičům, žákům i široké veřejnosti svou č

XXIII. Veletrh středních škol v Břeclavi, Břeclav, Dům školství, 17. listopadu 1a
15. října 2019 – 16. října 2019

Festival vzdělávání 2019, Dům kultury Žďár nad Sázavou, Dolní 183/30
14. listopadu 2019

25. veletrh středních škol, Brno, areál výstaviště BVV, pavilon V
22. listopadu 2019 – 23. listopadu 2019
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

TermínPoznámka
Čtvrtek28. listopadu 201910:00–16:00 hod.
Sobota7. prosince 201910:00–14:00 hod.
Sobota11. ledna 202010:00–14:00 hod.
Čtvrtek16. ledna 202010:00–16:00 hod.
Sobota8. února 202010:00–14:00 hod.
Čtvrtek13. února 202010:00–16:00 hod.
Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezené stahování dat z internetu
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Učebnice zdarma
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Státní škola s tradicí pro výuku oborů pro energeticku a elektrotechniku

Škola je moderní vzdělávací instituce s konceptem celoživotního vzdělávání. Škola patří mezi šest nejlépe vybavených škol v celé České republice pro výuku studijních i učebních oborů s vysokým podílem odbornosti. Jsme malá škola s velkou tradicí a pozitivními ohlasy. Součástí školy je i Centrum celoživotního učení s nabídkou vzdělávání pro odborníky v oblasti práce pod napětím. V areálu školy je i unikátní výukový a výcvikový polygon ojedinělý v celé střední Evropě a nové zbudované Energy centrum, které slouží jako demonstrační a výukové zařízení pro alternativné zdroje energií. Atmosféra školy je rodinná.

Vybavení

Škola je moderní vzdělávací instituce jejíž součástí je i Centrum celoživotního učení. Vybavení školy pro obory elektrotechnické a energetické je nadstandartní, škola patří mezi nejlépe vybavené školy pro výuku elektro oborů v celé České republice. Centrum pro vzdělávání pracovníků v energetice s výukovým polygonem, ve kterém probíhá i odborná výuka žáků denního studia, je svým vybavením ojedinělé i v rámci celé střední Evropy. Součástí školy je i moderně vybavené odloučené pracoviště praktického vyučování v Brně a nejmodernější Energy centrum pro výuku a demonstraci alternativních zdrojů energií.

O škole

Absolventi školy získávají pověst a renomé díky kvalitní odborné profesní přípravě a tradici zaměření školy na energetiku a elektrotechniku v pevném sepětí se společností E.ON ČR i dalšími silnými spolupracujícími organizacemi. Díky existenci Centra celoživotního učení, ve kterém se dále vzdělávají dospělí odborníci pro oblast elektrotechniky a energetiky mají i žáci denního studia přístup k nejmodernějším technologiím na výukových polygonech už v průběhu studia.

Stipendijní programy

Všem žákům školy se nabízí příležitost vstoupit do stipendijních programů. Více informací o stupendijích programech najdete na www.ssee-sokolnice.cz

Mezinárodní studentské výměnné pobyty

Škola má bohaté zkušenosti v rámci mezinárodních programů studentských výměn. Studentům nabízíme každoročně výměnné pobyty a stáže v SRN, Rakousku, Srbsku, Španělsku a na Slovensku v rámci programů EU a programů mezinárodní spolupráce škol podporovaných KÚ JMK. Stáže jsou hrazeny z prostředků EU. Díky vysoké odbornosti je škola jednou z šesti škol v ČR jejíž kvalitu výuky garantuje Český svaz zaměstnavatelů v energetice. O absolventy školy je velký zájem na trhu práce. Všichni žáci školy mají možnost vstoupit do některého ze tří stipendijních programů. Více na www.ssee-sokolnice.cz. Výhodné je i dopravní spojení z Brna i z dalších regionů. Integrovaný dopravní systém rozšiřuje možnost cestovat linkovými autobusy i vlakem - případě kombinovat.

Akreditace a profesní kvalifikace

Škola je aktivní i v systému celoživotního vzdělávání a má akreditaci i pro udělování profesních kvalifikací.

Zkrácené jednoleté studium

Nabízíme i zkrácené jednoleté studium pro ty, kteří již získali v předchozím studiu výuční list či vysvědčení o maturitní zkoušce. Během jednoho roku studují postuchači tohoto studia pouze odborné předměty a odborný výcvik ve zvolené profesi elektrikář - silnoproud či elektrikář - slaboproud se zachováním všech výhod studenta denního studia.

Stravování

Stravování je zajištěno ve vlastní, moderní školní kuchyni s jídelnou. Strávníci mají výběr z více jídel. Jídelníčky a více informací si můžete prohlédnout na www.ssee-sokolnice.cz.

Ubytování

Žáci bydlí ve vlastním moderním domově mládeže v areálu školy. Studenti bydlí ve dvoulůžkových pokojích. V každém pokoji je přípojka k internetu. Na každém patře domova je kuchyňka a společenská místnost. Společná je knihovna a info centrum. Ubytovaní žáci využívají i po vyučování zařízení školy - počítačové učebny, posilovnu a venkovní sportoviště. Více informací o ubytování najdete na www.ssee-sokolnice.cz.

Aktivity školy v projektech EÚ

Škola je aktivní v mnoha projektech EÚ zaměřených na zvýšení úrovně vzdělávání a podporu oborů nedostatkových a žádaných a trhu práce, e-learningu a mezinárodní spolupráci žáků i pedagogických pracovníků. Více o projektech na www.ssee-sokolnice.cz.

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
1820M01 – Informační technologieStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Informační technologie
2651H01 – ElektrikářStřední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Elektrikář
2651H02 – Elektrikář - silnoproudStřední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Elektrikář - silnoproud
2652H01 – Elektromechanik pro zařízení a přístrojeStřední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje
2657H01 – AutoelektrikářStřední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Autoelektrikář
2641L01 – Mechanik elektrotechnik
Informační technologie
Střední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní30
Maturitní obor pro chlapce i dívky, kteří směřují svůj zájem na teoretické i praktické dovednosti v oboru informační technologie. Vzdělávání probíhá v dynamické formě získávání znalostí, které usnadňuje uplatnění absolventů v praxi. Díky našim regionálním partnerům a vybavením praktických dílen dosahujeme skvělých výsledků při vzdělávání každého žáka. Obor Informační technologie je velmi rozsáhlý a na naší škole jsme připraveni každému poskytnout seberealizaci v daném odvětví tohoto oboru. Žácii se u nás vzdělávají v hardwarové i softwarové problematice na obchodní i montážní úrovni. Vzdělávají se ve stavbě, provozu a diagnostice počítačů, správě operačních systémů, realizaci a správě počítačových sítí a serverů, elektrotechnice, zabezpečovacích systémů, tvorbě www stránek a v neposlední řadě základů algoritmizace a programování, které jsou potřebné při studiu na vysoké škole.
Absolventi se během profesní přípravy (díky našim regionálním partnerům) a také i po ukončení dobře uplatní na trhu práce. Každý žák se může seberealizovat během studia nebo po studiu jako servisní technik výpočetní techniky, technik slaboproudých zařízení a zabezpečovacích systémů, správce počítačových sítí a serverů, analytik a programátor www stránek, počítačový tester a programátor aplikací.
Všeobecné informace o oboru Mechanik elektrotechnik
Školné: 0
2641L01 – Mechanik elektrotechnik
Technik silnoproudých zařízení
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Maturitní obor je pro všechny, kteří ocení stabilitu, jistotu a perspektivu práce v odvětví energetiky a silnoproudé elektrotechniky.
Žáci se připravují pro práci na pozice technických funkcí v oblasti revizí elektrotechnických zařízení, v projekční činnosti vedení elektrické energie. Učí se provádět diagnostické, montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a elektronických zařízeních a přístrojích, zapojovat různé druhy elektrických instalací včetně systémové řídící techniky v budovách i-bus/EIB, učí se montáž, zapojení a programování inteligentní elektroinstalace Ego-n, bezdrátové dálkové ovládání, zapojování elektrických obvodů řízených programovatelným relé EASY, elektronickou zabezpečovací signalizaci, protipožární zabezpečovací zařízení, domácí dorozumívací zařízení, videotelefony, televizní a monitorovací kamerové systémy, instalace datových sítí. Navrhují a realizují elektrické obvody, volí vhodné součástky a nářadí. Při práci využívají nejmodernějších technologií, měřících přístrojů a výpočetní techniky. Během studia mají studenti možnost se zapojit do rozvojového stipendijního programu "Montérský dorost" společnosti E.ON, a. s.. Všem žákům tohoto oboru se však nabízí možnost získání dalšího druhu prospěchového stipendia po celou dobu jejich studia, a to i v případě, že nevstoupí do programu Montérský dorost. Výška stipendia se vždy odvíjí od dosaženého prospěchu. Společnost E.ON a.s. poskytuje v rámci stipendijního programu žákům i odborná školení, praxi a brigády na pracovištích společnosti E.ON, možnost výkonu odborné praxe v blízkosti bydliště a při studiu poskytuje studentům i podporu mentora z řad managementu společnosti. Kromě těchto výhod je pozoruhodná i nabídka prázdninových brigád u společnosti E.ON. Absolventi se uplatní na pozicích techniků elektrotechnických zařízení a elektrických sítí. Najdou uplatnění i v obchodě a službách zabývajících se distribucí a prodejem elektrotechnických a elektronických zařízení. O absolventy tohoto studijního oboru je dlouhodobě velký zájem na trhu práce. Zájem zaměstnavatelů převyšuje nabídku. Žáky kontaktují prostřednictvím školy zaměstnavatelé ještě před ukončením vzdělávání a nabízejí jim dobře finančně ohodnocená zaměstnání..
Všeobecné informace o oboru Mechanik elektrotechnik
Školné: 0
2651H02 – Elektrikář - silnoproud
Elektrikář - silnoproud
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
Povolání pro všechny, kteří ocení perspektivu jisté práce soukromých firem, u energetických společností či v odvětví silnoproudé elektrotechniky - provozní elektrikář nebo montér rozvodných sítí. Nebo máte zájem stát se odborníkem v oblasti bytových a průmyslových instalací? Tak právě tento obor je pro vás. Žáci tohoto oboru pobírají finanční příspěvky, kterými JMK podporuje vzdělávání v oborech nedostatkových na trhu práce i prospěchová stipendia. Více na www.ssee-sokolnice.cz.
Všeobecné informace o oboru Elektrikář - silnoproud
Školné: 0
2652H01 – Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Elektrotechnik
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní15
Žáci se v přípravě na svou budoucí profesi učí provádět diagnostické, montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a elektronických zařízeních a přístrojích. Navrhují a realizují elektrické obvody, volí vhodné součástky. Navrhují a realizují elektronické obvody na deskách plošných spojů. Zapojují, diagnostikují, opravují a uvádějí do provozu elektrické a elektronické části zařízení a přístrojů, které umožňují ovládání, řízení a činnost výkonových mechanismů a automatů. Provádí elektrotechnická měření a vyhodnocují naměřené výsledky pro kontrolu a diagnostiku zařízení, odstraňování jejich závad pro jejich uvádění do provozu, seřizování a provozní nastavení. Pracují na opravách elektromotorů a transformátorů. Učí se zapojování různých druhů elektrických instalací včetně systémové řídící techniky v budovách i-bus/EIB, montáž, zapojení a programování inteligentní elektroinstalace Ego-n, bezdrátové dálkové ovládání, montáž a zapojení systému Audio World, zapojování elektrických obvodů řízených programovatelným relé EASY, elektronickou zabezpečovací signalizaci, protipožární zabezpečovací zařízení, domácí dorozumívací zařízení, videotelefony, televizní a monitorovací kamerové systémy, instalace datových sítí, základy programování a práce na PC.
Absolventi se uplatní v oblasti zajišťování servisní péče v technických službách a v provozní technické údržbě v oborech průmyslové automatizace, automatických výrobních linek, robotizovaných pracovišť, měřicí a regulační techniky, sdělovací a zabezpečovací techniky, kancelářské techniky, spotřební elektroniky, chladírenského a klimatizačního zařízení, zdvihacích zařízení, výtahů atp. Mohou pracovat jako kontroloři a provozní technici. Najdou uplatnění i v obchodě a službách zabývajících se distribucí a prodejem elektrotechnických a elektronických zařízení.
Všeobecné informace o oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Školné: 0
2657H01 – Autoelektrikář
Autoelektrikář
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní15
Učební obor Autoelektrikář připraví vzdělané odborníky, kteří ovládají veškeré opravy, výměny, nastavení a seřízení elektrických zařízení silničních motorových vozidel. Žáci se naučí obsluhovat měřící, diagnostické a testovací zařízení pro kontrolu systémů silničních motorových vozidel, opravovat elektrická a elektronická zařízení, orientovat se a používat elektrotechnickou dokumentaci.
Žáci provádí opravy a seřízení elektrického a elektronického příslušenství silničních motorových vozidel, včetně systému centrálního zamykání, elektrického ovládání oken a dveří, alarmů, imobilizérů, ovládání nastavování sedadel, zpětných zrcátek a dalšího elektronického příslušenství. Umí vykonávat údržbu, seřizování, jednodušší i složitější opravy elektrického příslušenství motorových vozidel, ale i mechanických částí. Získají odbornou dovednost při opravách rozhlasových přijímačů, mobilních telefonů a navigačních systémů. Součástí vyučování je i odborná připravenost k řízení motorových vozidel skupiny B. Odborný výcvik probíhá ve vlastních odborných dílnách, laboratořích a specializovaných učebnách, ve vyšších ročnících na pracovištích smluvně zajištěných značkových autoservisů v rámci regionu celé jižní Moravy. Absolventi se uplatní v povolání autoelektrikář, nebo přijímací technik, získají kompetence pro práci v různých opravárenských provozech, autoservisech, ve stanicích technické kontroly, při provádění montáží, demontáží, opravách a údržbě elektrických a elektronických částí silničních motorových vozidel včetně obsluhy diagnostických zařízení. Umí pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií, používají moderní montážní prostředky, měřící a diagnostickou techniku. Během učební doby absolvují zdarma autoškolu a získají řidičský průkaz sk. B. Úspěšní absolventi mohou samostatně podnikat v daném oboru, případně pokračovat v nástavbovém studiu, které ukončí maturitní zkouškou.
Všeobecné informace o oboru Autoelektrikář
Školné: 0
2651H002 – Elektrikář - slaboproud
Elektrikář
Střední vzdělání s výučním listem2019–20201 rokDenní15
Možné je vstoupit pouze do 3. ročníku vzdělávání. Bližší informace na vyžádání.
Všeobecné informace o oboru Elektrikář - slaboproud
2651H02 – Elektrikář - silnoproud
Elektrikář - silnoproud
Střední vzdělání s výučním listem2019–20201 rokDenní30
Jedná se o zkrácenou formu jednoletého vzdělávání se získáním výučního listu pro absolventy s již ukončeným středoškolským vzděláním. Ve vzdělávacím plánu jsou pouze odborné předměty, které připraví absolventa tohoto zkráceného studia k závěrečné zkoušce a získání výučního listu i k získání osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 5 vyhl. č. 50/1978 sb.
Všeobecné informace o oboru Elektrikář - silnoproud
Školné: 0
2651H01 – Elektrikář
Elektrikář - slaboproud
Střední vzdělání s výučním listem2019–20201 rokDenní30
Ke svému středoškolskému vzdělání přidá absolvent tohoto oboru znalost základní technické dokumentace, zapojení přístrojů a elektrospotřebičů, principy sítí WI-FI a způsob jejich vytváření, inteligentních elektroinstalací, zabezpečovací techniky pro sféru výpočetní, průmyslovou a výrobní. Tímto je připraven pro získání odborné způsobilosti v elektrotechnice dle §5 vyhl.č. 50/1978 Sb.
Běžný absolvent tohoto učebního oboru může pracovat jako zkušební a kontrolní pracovník ovládající složité měřící techniky, diagnostiku a opravy zařízení domácích elektrospotřebičů a průmyslové elektroniky, specializovaný pracovník v elektro-obchodu, provozní elektrikář či soukromý podnikatel v oboru elektro. Ovšem v kombinaci s vaším středoškolským studiem jsou vaše možnosti nezměrně větší. Můžete nabídnout kombinaci středoškolského studia a vyučení, která vás posouvá k širším možnostem zaměstnání i dalšího studia (učitel odborného výcviku a odborných předmětů, specialista pro oblast elektrotechniky, technik, revizní technik, apod.)
Všeobecné informace o oboru Elektrikář
Školné: 0

Fotogalerie

Zamyšlení nad řešením úlohyV odborném výcvikuŽáci při řešení zadaného úkoluNa odborném pracovišti Prezentace elektrooboru na výstavěPři výuce v odborném výcvikuV nové elektrotechnické dílněV posilovněPohoda o přestávceVzdělávání nás bavístáž pedagogů v Darmstadtu, Německo

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.