Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace

info (zavináč) ssee-sokolnice.cz
544 224 634 Ústředna
544 224 635 Ústředna
544 224 631 Sekretariát školy

Sídlo školy

Učiliště 496
Sokolnice, 66452

Odloučené pracoviště

Vídeňská 99/111, Brno

Domov mládeže

Učiliště 496, Sokolnice
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Oldřich Životský
Zřizovatel:
KÚ JMK

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

26. listopadu 2020 10:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
5. prosince 2020 09:00–14:00 hod.
Den otevřených dveří
9. ledna 2021 09:00–14:00 hod.
Den otevřených dveří
14. ledna 2021 10:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
6. února 2021 09:00–14:00 hod.
Den otevřených dveří
11. února 2021 10:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Učebnice zdarma
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Státní škola s tradicí pro výuku oborů pro energeticku a elektrotechniku

Škola je moderní vzdělávací instituce s konceptem celoživotního vzdělávání. Škola patří mezi šest nejlépe vybavených škol v celé České republice pro výuku studijních i učebních oborů s vysokým podílem odbornosti. Jsme malá škola s velkou tradicí a pozitivními ohlasy. Součástí školy je i Centrum celoživotního učení s nabídkou vzdělávání pro odborníky v oblasti práce pod napětím. V areálu školy je i unikátní výukový a výcvikový polygon ojedinělý v celé střední Evropě a nové zbudované Energy centrum, které slouží jako demonstrační a výukové zařízení pro alternativné zdroje energií. Atmosféra školy je rodinná.

Vybavení

Škola je moderní vzdělávací instituce jejíž součástí je i Centrum celoživotního učení. Vybavení školy pro obory elektrotechnické a energetické je nadstandartní, škola patří mezi nejlépe vybavené školy pro výuku elektro oborů v celé České republice. Centrum pro vzdělávání pracovníků v energetice s výukovým polygonem, ve kterém probíhá i odborná výuka žáků denního studia, je svým vybavením ojedinělé i v rámci celé střední Evropy. Součástí školy je i moderně vybavené odloučené pracoviště praktického vyučování v Brně a nejmodernější Energy centrum pro výuku a demonstraci alternativních zdrojů energií.

O škole

Absolventi školy získávají pověst a renomé díky kvalitní odborné profesní přípravě a tradici zaměření školy na energetiku a elektrotechniku v pevném sepětí se společností E.ON ČR i dalšími silnými spolupracujícími organizacemi. Díky existenci Centra celoživotního učení, ve kterém se dále vzdělávají dospělí odborníci pro oblast elektrotechniky a energetiky mají i žáci denního studia přístup k nejmodernějším technologiím na výukových polygonech už v průběhu studia.

Stipendijní programy

Všem žákům školy se nabízí příležitost vstoupit do stipendijních programů. Více informací o stupendijích programech najdete na www.ssee-sokolnice.cz

Mezinárodní studentské výměnné pobyty

Škola má bohaté zkušenosti v rámci mezinárodních programů studentských výměn. Studentům nabízíme každoročně výměnné pobyty a stáže v SRN, Rakousku, Srbsku, Španělsku a na Slovensku v rámci programů EU a programů mezinárodní spolupráce škol podporovaných KÚ JMK. Stáže jsou hrazeny z prostředků EU. Díky vysoké odbornosti je škola jednou z šesti škol v ČR jejíž kvalitu výuky garantuje Český svaz zaměstnavatelů v energetice. O absolventy školy je velký zájem na trhu práce. Všichni žáci školy mají možnost vstoupit do některého ze tří stipendijních programů. Více na www.ssee-sokolnice.cz. Výhodné je i dopravní spojení z Brna i z dalších regionů. Integrovaný dopravní systém rozšiřuje možnost cestovat linkovými autobusy i vlakem - případě kombinovat.

Akreditace a profesní kvalifikace

Škola je aktivní i v systému celoživotního vzdělávání a má akreditaci i pro udělování profesních kvalifikací.

Zkrácené jednoleté studium

Nabízíme i zkrácené jednoleté studium pro ty, kteří již získali v předchozím studiu výuční list či vysvědčení o maturitní zkoušce. Během jednoho roku studují postuchači tohoto studia pouze odborné předměty a odborný výcvik ve zvolené profesi elektrikář - silnoproud či elektrikář - slaboproud se zachováním všech výhod studenta denního studia.

Stravování

Stravování je zajištěno ve vlastní, moderní školní kuchyni s jídelnou. Strávníci mají výběr z více jídel. Jídelníčky a více informací si můžete prohlédnout na www.ssee-sokolnice.cz.

Ubytování

Žáci bydlí ve vlastním moderním domově mládeže v areálu školy. Studenti bydlí ve dvoulůžkových pokojích. V každém pokoji je přípojka k internetu. Na každém patře domova je kuchyňka a společenská místnost. Společná je knihovna a info centrum. Ubytovaní žáci využívají i po vyučování zařízení školy - počítačové učebny, posilovnu a venkovní sportoviště. Více informací o ubytování najdete na www.ssee-sokolnice.cz.

Aktivity školy v projektech EÚ

Škola je aktivní v mnoha projektech EÚ zaměřených na zvýšení úrovně vzdělávání a podporu oborů nedostatkových a žádaných a trhu práce, e-learningu a mezinárodní spolupráci žáků i pedagogických pracovníků. Více o projektech na www.ssee-sokolnice.cz.

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 400 studentů a z toho je 100 % chlapců.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s výučním listem
2657H01 – Autoelektrikář
2020–20213 rokyDenní15
2651H02 – Elektrikář - silnoproud
2020–20213 rokyDenní30
2652H01 – Elektromechanik pro zařízení a přístroje
2020–20213 rokyDenní15
Střední vzdělání s maturitou
2641L01 – Mechanik elektrotechnik (Informační technologie)
2020–20214 rokyDenní300
Maturitní obor pro chlapce i dívky, kteří směřují svůj zájem na teoretické i praktické dovednosti v oboru informační technologie. Vzdělávání probíhá v dynamické formě získávání znalostí, které usnadňuje uplatnění absolventů v praxi. Díky našim regionálním partnerům a vybavením praktických dílen dosahujeme skvělých výsledků při vzdělávání každého žáka. Obor Informační technologie je velmi rozsáhlý a na naší škole jsme připraveni každému poskytnout seberealizaci v daném odvětví tohoto oboru. Žácii se u nás vzdělávají v hardwarové i softwarové problematice na obchodní i montážní úrovni. Vzdělávají se ve stavbě, provozu a diagnostice počítačů, správě operačních systémů, realizaci a správě počítačových sítí a serverů, elektrotechnice, zabezpečovacích systémů, tvorbě www stránek a v neposlední řadě základů algoritmizace a programování, které jsou potřebné při studiu na vysoké škole.
Absolventi se během profesní přípravy (díky našim regionálním partnerům) a také i po ukončení dobře uplatní na trhu práce. Každý žák se může seberealizovat během studia nebo po studiu jako servisní technik výpočetní techniky, technik slaboproudých zařízení a zabezpečovacích systémů, správce počítačových sítí a serverů, analytik a programátor www stránek, počítačový tester a programátor aplikací.
2641L01 – Mechanik elektrotechnik (Technik silnoproudých zařízení)
2020–20214 rokyDenní30

Fotogalerie

Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.