Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace

info (zavináč) ssee-sokolnice.cz
544 224 634 Ústředna
544 224 635 Ústředna
544 224 631 Sekretariát školy

Sídlo školy

Učiliště 496
Sokolnice, 66452

Odloučené pracoviště

Vídeňská 99/111, Brno

Domov mládeže

Učiliště 496, Sokolnice
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Oldřich Životský
Zřizovatel:
KÚ JMK

Kontaktní osoby

13. února 2021 09:00–14:00 hod.
Přípravný kurz k JPZ
13. března 2021 09:00–14:00 hod.
Přípravný kurz k JPZ
6.–7. října 2021
Veletrh vzdělávání SŠ Břeclav, SPŠ Břeclav
5. listopadu 2021
Burza škol, SOŠ a SOU Znojmo, Dvořákova 1494/19
25. listopadu 2021 10:00–15:00 hod.
Den otevřených dveří
4. prosince 2021 09:00–14:00 hod.
Den otevřených dveří
8. ledna 2022 09:00–14:00 hod.
Den otevřených dveří
13. ledna 2022 10:00–15:00 hod.
Den otevřených dveří
5. února 2022 09:00–14:00 hod.
Den otevřených dveří
10. února 2022 10:00–15:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Učebnice zdarma
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina

Škola je moderní vzdělávací instituce s konceptem celoživotního vzdělávání. Škola patří mezi šest nejlépe vybavených škol v celé České republice pro výuku studijních i učebních oborů s vysokým podílem odbornosti. Jsme malá škola s velkou tradicí a pozitivními ohlasy. Součástí školy je i Centrum celoživotního učení s nabídkou vzdělávání pro odborníky v oblasti práce pod napětím. V areálu školy je i unikátní výukový a výcvikový polygon ojedinělý v celé střední Evropě a nové zbudované Energy centrum, které slouží jako demonstrační a výukové zařízení pro alternativné zdroje energií. Atmosféra školy je rodinná.

Škola je moderní vzdělávací instituce jejíž součástí je i Centrum celoživotního učení. Vybavení školy pro obory elektrotechnické a energetické je nadstandartní, škola patří mezi nejlépe vybavené školy pro výuku elektro oborů v celé České republice. Centrum pro vzdělávání pracovníků v energetice s výukovým polygonem, ve kterém probíhá i odborná výuka žáků denního studia, je svým vybavením ojedinělé i v rámci celé střední Evropy. Součástí školy je i moderně vybavené odloučené pracoviště praktického vyučování v Brně a nejmodernější Energy centrum pro výuku a demonstraci alternativních zdrojů energií.

Absolventi školy získávají pověst a renomé díky kvalitní odborné profesní přípravě a tradici zaměření školy na energetiku a elektrotechniku v pevném sepětí se společností E.ON ČR i dalšími silnými spolupracujícími organizacemi. Díky existenci Centra celoživotního učení, ve kterém se dále vzdělávají dospělí odborníci pro oblast elektrotechniky a energetiky mají i žáci denního studia přístup k nejmodernějším technologiím na výukových polygonech už v průběhu studia.

Všem žákům školy se nabízí příležitost vstoupit do stipendijních programů. Více informací o stupendijích programech najdete na www.ssee-sokolnice.cz

Škola má bohaté zkušenosti v rámci mezinárodních programů studentských výměn. Studentům nabízíme každoročně výměnné pobyty a stáže v SRN, Rakousku, Srbsku, Španělsku a na Slovensku v rámci programů EU a programů mezinárodní spolupráce škol podporovaných KÚ JMK. Stáže jsou hrazeny z prostředků EU. Díky vysoké odbornosti je škola jednou z šesti škol v ČR jejíž kvalitu výuky garantuje Český svaz zaměstnavatelů v energetice. O absolventy školy je velký zájem na trhu práce. Všichni žáci školy mají možnost vstoupit do některého ze tří stipendijních programů. Více na www.ssee-sokolnice.cz. Výhodné je i dopravní spojení z Brna i z dalších regionů. Integrovaný dopravní systém rozšiřuje možnost cestovat linkovými autobusy i vlakem - případě kombinovat.

Škola je aktivní i v systému celoživotního vzdělávání a má akreditaci i pro udělování profesních kvalifikací.

Nabízíme i zkrácené jednoleté studium pro ty, kteří již získali v předchozím studiu výuční list či vysvědčení o maturitní zkoušce. Během jednoho roku studují postuchači tohoto studia pouze odborné předměty a odborný výcvik ve zvolené profesi elektrikář - silnoproud či elektrikář - slaboproud se zachováním všech výhod studenta denního studia.

Stravování je zajištěno ve vlastní, moderní školní kuchyni s jídelnou. Strávníci mají výběr z více jídel. Jídelníčky a více informací si můžete prohlédnout na www.ssee-sokolnice.cz.

Žáci bydlí ve vlastním moderním domově mládeže v areálu školy. Studenti bydlí ve dvoulůžkových pokojích. V každém pokoji je přípojka k internetu. Na každém patře domova je kuchyňka a společenská místnost. Společná je knihovna a info centrum. Ubytovaní žáci využívají i po vyučování zařízení školy - počítačové učebny, posilovnu a venkovní sportoviště. Více informací o ubytování najdete na www.ssee-sokolnice.cz.

Škola je aktivní v mnoha projektech EÚ zaměřených na zvýšení úrovně vzdělávání a podporu oborů nedostatkových a žádaných a trhu práce, e-learningu a mezinárodní spolupráci žáků i pedagogických pracovníků. Více o projektech na www.ssee-sokolnice.cz.

Školu navštěvuje celkem 389 studentů a z toho je 99 % chlapců.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Autoelektrikář
26-57-H/01
2022–233 roky15AnoNe
denní18/15Prospěch: 2,5
Elektrikář
26-51-H/01
Vhodné pro absolventy středního vzdělání
2022–231 rok30AnoNe
denní16/14Prospěch: 2,5
Elektrikář - silnoproud
26-51-H/02
2022–233 roky50AnoNe
denní41/30Prospěch: 2,5
Elektrikář - silnoproud
26-51-H/02
Vhodné pro absolventy středního vzdělání
2022–231 rok30AnoNe
denní22/16Prospěch: 2,5
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
26-52-H/01
2022–233 roky25AnoNe
denní20/15Prospěch: 2,5
Střední vzdělání s maturitou
Mechanik elektrotechnik
26-41-L/01
2022–234 roky30ČJ, MAnoNe
denní52/30Prospěch: 1,5
Mechanik elektrotechnik
26-41-L/01
2022–234 roky30ČJ, MAnoNe
denní53/30Prospěch: 1,5

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2021, Školy Online.