Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace

nabor (zavináč) sstebrno.cz
548 515 127 Studijní referent
548 515 111 Recepce - vrátnice
548 515 123 Propagace

Sídlo školy

Olomoucká 61
Brno, 62700

Domovy mládeže

Klášterského 620/4, Brno
Lomená 530/44, Brno-Komárov
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Zdeněk Pavlík
Zřizovatel:
Jihomoravský kraj

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

24. listopadu 2023 09:00–14:00 hod.
Den otevřených dveří
25. listopadu 2023 09:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
9. prosince 2023 08:00–12:00 hod.
Den otevřených dveří
13. ledna 2024 09:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
27. ledna 2024 08:00–12:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Bezbariérový přístup
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní bufet
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, němčina

Jídelna a vlastní vývařovna, výběr ze tří jídel, objednávání obědů přes čipový systém uvnitř budovy či přes internet.

Nabízí blízké Domovy mládeže DM Klášterského a DM Lomená Brno - pro chlapce i dívky.

Specializované multimediální učebny – 480 počítačů připojených na internet, informační centrum s knihovnou a studovnou vybavenou počítači – celodenně přístupné žákům. Nové specializované učebny el. měření, učebna zaměřená na aktivní výuku výpočetní techniky, programování, PC grafiku a praktickou výuku PC sítí. Posluchárna s kapacitou 60 míst. Vlastní špičkově vybavené dílny. Sportovní hala se dvěma tělocvičnami, posilovnou a sálem pohybové výchovy. Venkovní hřiště workout pro cvičení s vahou vlastního těla. Jídelna, kantýna.

Vstup do budovy a objednávání obědů přes čipový systém, klasifikace i docházka prostřednictvím programu EduPage.

Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace

Jsme školou s tradicí a vysokou úrovní odbornosti, patříme k největším a nejmodernějším středním odborným školám v ČR. Do výuky pravidelně zavádíme nové technologie a využíváme dlouhodobě prosperující a mimořádně bohatou spo-lupráci se sociálními partnery. Ve svém vývoji směřujeme k neustálému zvyšování kvality procesu vzdělávání. Naši žáci se úspěšně účastní řady nejen odborných soutěží a jejich úspěchy tak přispívají k dalším oceněním, které škola získává. Jsme zapojeni v projektech evropských fondů a mezinárodní spolupráce. Naši absolventi jsou díky atraktivním oborům a specializacím žádáni zaměstnavateli a v případě studijních oborů mají vysokou úspěšnost přijetí na VŠ.
Jsme školou i pro Tvoji budoucnost.
O škole
Státní škola s atraktivními obory zaměřenými na: informační technologie, elektroniku, strojírenství a ekonomiku, podrobné informace na www.sstebrno.cz
Nabízíme unikátní možnost získání maturity i výučního listu během 4 standardních let studia v oboru vzdělávání Mechanik elektrotechnik a Mechanik seřizovač v rámci ověřování nového modelu vzdělávání na středních školách v ČR.
Ve 3. ročníku žák vykoná závěrečnou učňovskou zkoušku, získá výuční list a pokračuje ve 4. ročníku k maturitě.
Naši žáci oceňují:
• vybavení školy, moderní a čisté prostředí s přívětivým přístupem
• trvale velmi dobrá pověst u veřejnosti včetně budoucích zaměstnavatelů
• výuka ve studijních a učebních oborech se vzájemnou prostupností
• spolupráce s VŠ např. s VUT Brno – fakulta strojního inženýrství, elektrotechniky a komunikačních technologií, in-formačních technologií
• kvalitní příprava na VŠ, VOŠ, vysoká úspěšnost přijetí
• po vyučení možnost získání maturity nástavbovým studiem
• úzká spolupráce s úspěšnými firmami regionu
• výborné uplatnění absolventů školy na trhu práce, odborná praxe ve firmách v průběhu studia
• zahraniční stáže v Irsku, Norsku, Chorvatsku, Slovensku, Itálii, Německu, exkurze do firem, lyžařské kurzy v Alpách
• účast v soutěžích odborných dovedností, sportovních a zájmových soutěžích
• neplatí se školné, zdarma pracovní oděv a obuv pro výuku ve školních dílnách,
• zapůjčování učebnice
• zavedení ISIC průkazu
• objednávání obědů přes internet
• moderní formy distančního vzdělávání, elektronické učební materiály na intranetu školy
• možnost získat ECDL certifikát ve výpočetní technice a certifikát CISCO z počítačových sítí
• možnost získat certifikát CSWA, případně i navazující CSWP v práci v Solidworksu a modelování
• absolventi vybraných oborů získají osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice vyhl. č. 50/1978 Sb. zdarma
• programování v CAD/CAM, animace, hry, dle výsledků okresních a krajských kol soutěže v programování škola vy-chovává velmi kvalitní programátory
• výborná dopravní dostupnost, zastávka MHD před školou
• práce ve studentském parlamentu, zapojení do mezinárodních akcí a zajímavých projektů
• mnoho sportovních a zájmových kroužků po vyučování
• podpora sportovně nadaných žáků – individuální studium, spolupráce se sportovními kluby
• poradenská pomoc školního poradenského pracoviště se školním psychologem
• možnost získat firemní stipendium a odměny za produktivní práci
Standardní vybavení školy
• mimořádně moderní technické vybavení pro výuku z projektů EU
• pracoviště s produkčními CNC stroji s řídicími systémy Siemens Sinumerik, Heidenhain, Fanuc, víceosé CNC stroje
• odborné učebny CNC s moderními simulátory pro výuku CNC obrábění
• projektování a tvorba modelů pomocí 3D tiskárny a 3D skeneru
• multimediální učebny, jazykové učebny
• špičková učebna mechatroniky firmy FESTO a elektroniky
• názorná výuka – interaktivní tabule, dataprojektory, multimediální elektronické učebnice
• celodenní připojení na internet, Wi-Fi
• nové, moderní informační centrum s knihovnou a studovnou včetně možnosti tisku a kopírování
• velká tělocvična s posilovnou, zrcadlovým sálem a kompletním hygienickým zázemím
• jídelna s výběrem ze tří jídel, dobře zásobená kantýna, nápojové automaty
• zajištění ubytování pro všechny mimobrněnské žáky, výběr ze dvou domovů mládeže

Novinky ve vybavení školy
• specializovaná učebna elektrických měření
• učebna zaměřená na aktivní výuku výpočetní techniky, programování a PC grafiku
• učebna zaměřená na praktickou výuku PC sítí
• posluchárna s kapacitou 60 míst a kvalitní audiovizuální technikou pro ozvučení a prezentace
• 9 nových produkčních obráběcích CNC strojů s měřícími sondami RENISHAW
• 6 nových výukových CNC obráběcích strojů od firmy EMCO včetně PC simulace
• workoutové hřiště
• školní knihovna v novém
Služby rodičům
• komfortní dálkový přístup k informacím o prospěchu a docházce prostřednictvím programu EduPage
• pro zájemce o kurzy, profesní kvalifikace a zájmové vzdělávání, nabízíme vzdělávání dospělých více na https://www.sstebrno.cz/vzdelavani-dospe...

Dny otevřených dveří
soboty: od 9:00 do 17:00 hod. 25.11.2023, 13.1.2024
soboty: od 8:00 do 12:00 hod. 9.12.2023, 27.1.2024
pátek: od 9:00 do 14:00 hod. 24.11.2023
Facebook: www.facebook.com/sstebrno
Instagram: www.instagram.com/ssteolomoucka/

Těšíme se na setkání u nás na Olomoucké

Olomoucká 1140/61, 627 00 Brno
tel.: 548 515 111
nabor@sstebrno.cz
www.sstebrno.cz

Školu navštěvuje celkem 1455 studentů a z toho je 90 % chlapců.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
26-52-H/01
2024–253 roky30AnoNe
denní57/30
Obráběč kovů
23-56-H/01
2024–253 roky30AnoNe
denní43/23
Puškař
23-69-H/01
2024–253 roky20AnoNe
denní55/20
Strojní mechanik
23-51-H/01
2024–253 roky10AnoNe
denní17/10
Střední vzdělání s maturitou
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
2024–254 roky60ČJ, MNeAno
denní175/60
Informační technologie
18-20-M/01
2024–254 roky60ČJ, MNeAno
denní263/60
Mechanik elektrotechnik
26-41-L/01
2024–254 roky90ČJ, MAnoNe
denní163/90
Mechanik seřizovač
23-45-L/01
2024–254 roky60ČJ, MAnoNe
denní89/60
Strojírenství
23-41-M/01
2024–254 roky30ČJ, MAnoNe
denní74/28
Technik - puškař
23-69-L/01
2024–254 roky30ČJ, MAnoNe
denní36/23
Nástavbové studium
Provozní technika
23-43-L/51
2024–252 roky30ČJ, MAnoAno
denní32/30

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.