Logo Stredniskoly.cz

Střední škola, Lomnice nad Popelkou, A. Staška 213, příspěvková organizace

www.skola-lomnice.cz
skola (zavináč) skola-lomnice.cz
778 703 185 (Spojovatelka školy)
778 703 186 (Spojovatelka školy)
778 703 180 (Vychovatel-domov mládeže)

Sídlo školy

Antala Staška 213
Lomnice nad Popelkou, 51251

Odloučené pracoviště

Josefa Jana Fučíka 80, Lomnice nad Popelkou

Domov mládeže

K Babylonu 1205, Lomnice nad Popelkou
Hodnocení prezentace (Co je to?):
85,18 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): Mgr. Václav Šimůnek
Zřizovatel:Liberecký kraj
Kontaktní osoby:Mgr. Václav Šimůnek (ředitel školy), 778 703 185
Ing. Miroslava Rajmová (zástupce ředitele pro PV), 602 125 316
Mgr. Jakub Rajm (zástupce ředitele pro TV), 602 341 200
Helena Tolvajová, DiS. (vedoucí Domova mládeže), 778 703 180
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Bezbariérový přístup
 • Lyžařské kurzy
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní bufet
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Zaměření školy

Střední škola v Lomnici nad Popelkou nabízí studijní a učební obory zaměřené na gastronomii, potravinářství, služby a cestovní ruch.

Výhody školy

Škola v letech 2008 - 2009 prošla rozsáhlou rekonstrukcí a přístavbou a stala se moderní, stabilizovanou vzdělávací institucí pro zájemce o denní studium i další vzdělávání dospělých.

Atraktivní obory

Výhodou je nabídka atraktivních oborů CESTOVNÍ RUCH, GASTRONOMIE A PODNIKÁNÍ se získáním maturity a možností dalšího studia na vysokých školách nebo vyšších odborných školách.

Přijímací řízení

Přehled nabízených oborů bude zveřejněn do 31.1.2019 na www stránkách školy. 1.kolo přijímacího řízení bude mít termín podávání přihlášek do 1. března 2019. Více informací na www.skola-lomnice.cz

Stravování

Stravování zajišťují 2 školní jídelny v objektu školy a objektu dílen odborného výcviku. Pro ubytované je zajištěno celodenní stravování.

Ubytování

Škola nabízí velmi kvalitní ubytování v domově mládeže ve dvou a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Pro ubytované je připravena bohatá zájmová činnost v kroužcích různého zaměření (posilovny, stolní tenis, knihovna, el.šipky, biliár, petanque, aj.). O ubytované se stará vstřícný kolektiv vychovatelů.

Vybavení

Hlavní areál školy a domov mládeže prošly rozsáhlou rekonstrukcí, modernizací a přístavbou. Vyučování probíhá v učebnách pro teoretickou výuku a v odborných učebnách (jazykové, počítačové, administrativní, odborných učebnách a dílnách podle zaměření). Vstupy do objektů, kopírování na barevném multifunkčním kopírovacím stroji a stravování je realizováno prostřednictví elektronických čipů. V budovách je k dispozici připojení na Internet pomocí bezdrátové sítě.
Výhodou pro žáky učebních oborů ke finanční odměna při vykonávání produktivní práce.

Další informace

Rozvrh hodin je upraven dle autobusových a vlakových spojů. Spojení do Lomnice nad Popelkou je dobré.

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
6542M02 – Cestovní ruch
Cestovní ruch
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Cestovní ruch je čtyřletý studijní obor, ukončený maturitní zkouškou. Zaměření všeobecné nebo animátor. Studium oboru připravuje středoškolsky vzdělané pracovníky se všeobecným i odborným vzděláním. Na základě tohoto odborného vzdělání bude absolvent vykonávat činnosti, při nichž bude samostatně uplatňovat získané vědomosti, dovednosti a návyky, osobní zodpovědnost a samostatnost. Absolventi najdou uplatnění v komplexu služeb cestovního ruchu. Budou vykonávat činnosti charakteru obchodně podnikatelského, provozního a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení ve všech organizačně právních formách podnikání v cestovním ruchu. Absolventi se uplatní dle své profilace např. jako pracovníci cestovních kanceláří, cestovních agentur, turistických informačních center a hotelových komplexů, animátoři turistických destinacích a dále jako průvodci cestovního ruchu apod., popř. ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu.
Všeobecné informace o oboru Cestovní ruch
Školné: ne
6541L01 – Gastronomie
Gastronomie
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Gastronomie je čtyřletý učební obor, ukončený maturitní zkouškou. Absolventi najdou uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích v pohostinství, tj. ve stravovacích a ubytovacích zařízeních, např. v restauracích, v provozovnách rychlého občerstvení a dalších provozovnách společného stravování, v penzionech a hotelech. Uplatní se ve vedoucích pozicích jako šéfkuchaři nebo číšníci-specialisté. Jsou připraveni vykonávat odborné gastronomické činnosti – provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící – v různých pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele nebo podnikatele.
Všeobecné informace o oboru Gastronomie
Školné: 0
2954H01 – Cukrář
Cukrář
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
Cukrář je tříletý učební obor ukončený výučním listem. V průběhu studia si žáci osvojí zpracování základních surovin, pomocných látek a přísad pro výrobu cukrářských výrobků. Naučí se vyrábět kompletní sortiment cukrářských výrobků, včetně jejich dohotovení a zdobení. Seznámí se s obsluhou a základní údržbou strojů, přístrojů a technického vybavení cukrářských provozoven. Osvojí si pravidla hodnocení vstupní kvality surovin, polotovarů i hotových výrobků. Absolvent se uplatní při výkonu povolání cukrář v malých, středně velkých, případně v hotelových cukrárnách v pozici zaměstnance. Po nezbytném zapracování je rovněž připraven pro podnikatelskou činnost.
Všeobecné informace o oboru Cukrář
Školné: 0
6551H01 – Kuchař - číšník
Kuchař - číšník
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
Kuchař-číšník je tříletý učební obor ukončený výučním listem. Absolvent ovládá způsoby přípravy běžných pokrmů české i zahraniční kuchyně. Zhotovuje pokrmy teplé a studené kuchyně, připravuje jednoduché moučníky. Pokrmy esteticky upravuje a provádí jejich správné uchovávání. Hodnotí kvalitu provedené práce. Ovládá základní pravidla a techniky obsluhy podle prostředí a charakteru společenské příležitosti. Absolvent se uplatní při výkonu povolání ve veřejném i účelovém stravování v pozici zaměstnance. V prvním a druhém ročníku bude výuka probíhat podle společného základu. Ve třetím ročníku se budou žáci profilovat do oblasti výroby pokrmů nebo do obsluhy, případně zvolí kombinaci obojího.
Všeobecné informace o oboru Kuchař - číšník
Školné: 0
2951E01 – Potravinářská výroba
Cukrářská výroba
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní14
Cukrářská výroba je tříletý učební obor určený pro chlapce a děvčata, ukončený výučním listem. V průběhu studia si žáci osvojí zpracování základních surovin a přísad na cukrářská těsta, hmoty, náplně, krémy, pasty a polevy, zhotovování cukrářských polotovarů, hotových výrobků. Dále se seznámí s obsluhou a seřizováním používaných strojů a zařízení. Na obor se mohou hlásit žáci, kteří mají speciální vzdělávací potřeby doložené posudkem školského poradenského zařízení.
Všeobecné informace o oboru Potravinářská výroba
Školné: 0
6551E01 – Stravovací a ubytovací služby
Kuchařská výroba
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní14
Kuchařská výroba je tříletý učební obor určený pro chlapce a děvčata, ukončený výučním listem. V průběhu studia se žáci seznámí s technologií přípravy jídel, surovinami, zařízením závodů, základy stolničení, činnostmi v ubytovacích službách. Na obor se mohou hlásit žáci, kteří mají speciální vzdělávací potřeby doložené posudkem školského poradenského zařízení.
Všeobecné informace o oboru Stravovací a ubytovací služby
Školné: 0
2951E02 – Potravinářské práce
Pekařská výroba
Střední vzdělání s výučním listem2019–20202 rokyDenní0
Pekařská výroba je dvouletý učební obor určený pro chlapce a děvčata, ukončený výučním listem. V průběhu studia získají žáci odborné vědomosti a dovednosti při výrobě pečiva a chleba. Na obor se mohou hlásit žáci, kteří mají speciální vzdělávací potřeby doložené posudkem školského poradenského zařízení.
Všeobecné informace o oboru Potravinářské práce
Školné: 0
6441L51 – Podnikání
Podnikání
Nástavbové studium2019–20203 rokyDálkové30
Podnikání je nástavbové dálkové studium určené absolventům všech tříletých učebních oborů, např. cukrář, cukrovinkář, konzervář, mlynář, pekař, řezník, kuchař-číšník pro pohostinství, kuchař, číšník, prodavač, provoz služeb a dalších. Studijní obor prohlubuje znalosti, které získali absolventi ve tříletých učebních oborech a rozšiřují je především v oblasti administrativně ekonomické, s cílem připravit absolventy pro podnikatelskou dráhu. Žáci se naučí hovořit se německy nebo anglicky, orientovat se v managementu malých firem, základům jednoduchého a podvojného účetnictví, orientaci v jednoduchých otázkách práva a daní, ovládání počítače a jeho použití v praxi, základním znalostem v oblasti marketingu, psaní na stroji a vyřizování korespondence, používání kancelářské techniky (např. kopírovacích strojů, faxu apod.), umění jednat s lidmi.
Všeobecné informace o oboru Podnikání
Školné: ne

Fotogalerie

Areál školyTradiční Miniveletrh cestovního ruchu pořádaný školouStudenti v akci na Miniveletrhu cestovního ruchuStudenti poznávají zahraničíV parku miniatur v polských KowarechPrezentace školy na veletrhu Educa 2012 v LiberciExpozice - tabuleExpozice - dortUkázka mistrovství našich KuchařůUkázka mistrovství našich CukrářůUkázka práce našich PekařůÚspěšní absolventi barmanského kurzuOcenění absolventi Hospodářskou komorou ČRZ besedy s významnými osobnostmi v Cestovním ruchuCukráři v akciModerní gastronomieVyrábíme i pro děti ...Pečená krůta zdobenáMistrovský dortČíšník v akci ...

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.