Logo Stredniskoly.cz

Integrovaná střední škola v Semilech

www.isssemily.cz
www.facebook.cz/isssemily
skola (zavináč) isssemily.cz
481 622 581
481 621 605

Sídlo školy

28. října 607
Semily, 51301
Hodnocení prezentace (Co je to?):
92,36 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): Ing. Bc. Petr Holubička
Zřizovatel:Liberecký kraj
Kapacita školy:600 žáků
Kontaktní osoby:Dana Medková (pracovnice sekretariátu), 481 622 581
Daniel Sisr (zástupce ředitele), 481 621 708
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

  • Automat na nápoje
  • Lyžařské kurzy
  • Malý počet žáků ve třídách
  • Sportovní výcvikový kurz
  • Stipendijní programy
  • Tuzemské výlety a exkurze
  • Volně přístupné počítače připojené na internet

Integrovaná střední škola v Semilech

ISŠ vyučuje ve střední odborné škole čtyřletý studijní obor Požární ochrana. Pro potřeby střední odborné školy byla v roce 1992 dostavěna nová budova. Ve středním odborném učilišti se vyučují učební obory elektrikář, instalatér, obráběč kovů, tesař, truhlář, zedník, zednické práce a pečovatelské služby. Úspěšní absolventi učebních oborů mohou pokračovat ve dvouletém denním nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou.

Škola je státní, dobře vybavená pro vyučování teoretických předmětů i odborného výcviku. Žáci a studenti, kteří nemohou denně dojíždět, jsou ubytováni v našem internátě s možností celodenního stravování.

Vybavení

Pro výuku VT a pro samostudium žáků nabízí škola mimo jiné 3 moderně vybavené učebny výpočetní techniky s neomezeným připojením k Internetu.

Ubytování

Domov mládeže Integrované střední školy, Pod Vartou 630, 513 01 Semily

Stravování

Stravovací zařízení

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
2356H01 – Obráběč kovůStřední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Obráběč kovů
2651H01 – ElektrikářStřední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Elektrikář
3356H01 – TruhlářStřední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Truhlář
3652H01 – InstalatérStřední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Instalatér
3664H01 – TesařStřední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Tesař
3667E01 – Zednické práceStřední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Zednické práce
3667H01 – ZedníkStřední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Zedník
3908M01 – Požární ochranaStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Požární ochrana
6441L51 – PodnikáníNástavbové studium2020–20212 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Podnikání
6441L51 – PodnikáníNástavbové studium2020–20213 rokyDálkové0
Všeobecné informace o oboru Podnikání
7541E01 – Pečovatelské službyStřední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Pečovatelské služby
3908M01 – Požární ochranaStřední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Studijní obor Požární technik připravuje žáky pro výkon středních řídicích a technických funkcí v Hasičském záchranném sboru ČR, v oblasti požární prevence a pro výkon funkcí v rámci státního požárního dozoru.
ISŠ Semily jediná škola v Libereckém a v Královéhradeckém kraji, kde je možné studovat tento obor.
Všeobecné informace o oboru Požární ochrana
Školné: 0
6441L51 – Podnikání
podnikání
Nástavbové studium2019–20202 rokyDenní30
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce
Všeobecné informace o oboru Podnikání
Školné: 0
6441L51 – Podnikání
podnikání
Nástavbové studium2019–20203 rokyDálkové30
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce
Všeobecné informace o oboru Podnikání
Školné: 0
2356H01 – Obráběč kovůStřední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
Absolvent má možnost širokého uplatnění ve firmách, které požadují zvládnutí technologie ručního i strojního obrábění. Je připraven pracovat na klasických univerzálních i speciálních obráběcích strojích, ovládá i obrábění materiálů na číslicově řízených strojích typu NC a CNC.
Výuka probíhá ve spolupráci s firmou CHARVÁT AXL, a. s. Semily.
Všeobecné informace o oboru Obráběč kovů
Školné: 0
2651H01 – Elektrikář
elektrikář
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní24
Obor Elektrikář je tříletý učební obor pro žáky s úspěšně ukončenou povinnou školní docházkou, kteří jsou zdravotně způsobilí vykonávat tento obor. Absolvent oboru se orientuje v celé široké oblasti elektrotechniky. Dokáže zhotovit a využít základní technickou dokumentaci. Zná vlastnosti elektrotechnických součástí a umí s nimi pracovat. Dokáže provádět elektrické rozvody a instalace, umí zapojit nejrůznější spotřebiče.
Všeobecné informace o oboru Elektrikář
Školné: 0
3356H01 – Truhlář
truhlář
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
Obor Truhlář je tříletý učební obor pro žáky s úspěšně ukončenou povinnou školní docházkou, kteří jsou zdravotně způsobilí vykonávat tento obor. Absolvent oboru je po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky schopen zhotovovat v požadované kvalitě nábytek a bytové zařízení, stavebně truhlářské výrobky, tesařské výrobky a konstrukce, lepené dřevěné stavební konstrukce a ostatní výrobky oboru.Orientuje se v technických normách a předpisech, dokáže pracovat s technickou dokumentací.
Všeobecné informace o oboru Truhlář
Školné: 0
3664H01 – Tesař
tesař
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní15
Obor Tesař je tříletý učební obor pro žáky s úspěšně ukončenou povinnou školní docházkou, kteří jsou zdravotně způsobilí vykonávat tento obor. Absolvent oboru je po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky schopen zhotovovat v požadované kvalitě stavebně truhlářské výrobky, tesařské výrobky a konstrukce, lepené dřevěné stavební konstrukce a ostatní výrobky oboru.Orientuje se v technických normách a předpisech, dokáže pracovat s technickou dokumentací.
Všeobecné informace o oboru Tesař
Školné: 0
3652H01 – Instalatér
instalatér
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní24
Obor Instalatér je tříletý učební obor pro žáky s úspěšně ukončenou povinnou školní docházkou, kteří jsou zdravotně způsobilí vykonávat tento obor. Po získání příslušné praxe může absolvent samostatně podnikat v oboru. Po ukončení přípravy v oboru a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent tohoto oboru připraven samostatně vykonávat instalatérské práce tj. montáž, opravy a údržbu vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení a plynu včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů v objektech bytové, občanské, popř. průmyslové výstavby.
Všeobecné informace o oboru Instalatér
Školné: 0
3667H01 – Zedník
zedník
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní24
Obor Zedník je tříletý učební obor pro žáky s úspěšně ukončenou povinnou školní docházkou, kteří jsou zdravotně způsobilí vykonávat tento obor. Po získání příslušné praxe může absolvent samostatně podnikat v oboru. Po ukončení přípravy v oboru a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky má absolvent základní znalosti o používaných materiálech a technologiích. Umí samostatně vyzdívat zdivo z různých materiálů, osazovat stavební prefabrikáty, provést vnitřní i vnější omítky, jednoduché izolatérské, betonářské, železářské, kladečské a obkladačské práce. Osazuje výrobky přidružené stavební výroby, ovládá dokončovací práce na stavbách. Ovládá základní práce při opravách a rekonstrukcích budov, suchých montážních stavebních konstrukcí a zateplování staveb.
Všeobecné informace o oboru Zedník
Školné: 0
7541E01 – Pečovatelské služby
pečovatelské služby
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní24
Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, zejména při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, při zajišťování chodu domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s péčí o dítě. Především se uplatní na pozici pečovatel, osobní asistent, pomocník v domácnosti. Dále se uplatní v úklidových službách v různých zařízeních (např. sociálních či ubytovacích zařízeních, v kancelářích apod.), v kuchyních při výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů, při šití a opravách prádla a bytových doplňků, při praní a žehlení prádla. Má předpoklady pro samostatné poskytování služeb soukromým osobám při zajišťování péče o domácnost a děti.
Všeobecné informace o oboru Pečovatelské služby
Školné: 0
3667E01 – Zednické práceStřední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
Absolvent oboru se uplatní v povolání zednické práce.
Je schopen provádět jednoduché zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálu, monolitické a montované vodorovné konstrukce, povrchové úpravy zdiva, jednoduché tepelné izolace a hydroizolace.
Všeobecné informace o oboru Zednické práce
Školné: 0

Fotogalerie

Budova školyInternátLetní výcvikový kurzPodnikáníInstalatérElektrikářTruhlářZedníkProvoz služebPožární ochranaObráběč kovůElektrikářInstalatérPečovatelské službyTesařTruhlářZednické práceZedníkPožární ochranaPožární ochrana

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.