Logo Stredniskoly.cz

Střední škola automobilní Holice

www.spsauto.cz
spsauto (zavináč) spsauto.cz
466 682 029 (Sekretariát)

Sídlo školy

Nádražní 301
Holice, 53401
Hodnocení prezentace (Co je to?):
44,91 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): Mgr. Bc. Michal Šedivka
Zřizovatel:Pardubický kraj

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě
Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
2368H01 – Mechanik opravář motorových vozidel
Automechanik - údržba a opravy vozidel
Střední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní60
Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou se specializací na opravy motorových vozidel je určen pro chlapce i dívky. Podmínkou přijetí je ukončená povinná školní docházka.

V průběhu učební doby se žáci seznámí s konstrukcí a činností všech celků moderních automobilů, jejich diagnostikou, údržbou a opravami. Součástí studia je příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a C a také možnost rozšíření o Profesní průkaz řidiče.
Absolventi učebního oboru automechanik po nástupní praxi a zapracování jsou připraveni pro provádění vysoce kvalifikovaných dělnických povolání v oblasti autoopravárenství, ale i v ostatních oblastech strojírenství a dopravě.
Jejich umístění na trhu práce je bezproblémové.

Na přihlášce/žádosti o přijetí ke studiu je nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.
Všeobecné informace o oboru Mechanik opravář motorových vozidel
2355H02 – Karosář
Karosář
Střední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní24
Tříletý učební obor karosář zakončený závěrečnou zkouškou se specializací na opravy motorových vozidel je určen pro chlapce i dívky s ukončením základním vzděláním.

Absolvent získá velmi dobré základy pro opravu karosérií, včetně výměny celých karosářských dílů, naučí se rovnat karosérie na rovnacích stolicích.

Během studia mohou žáci získat zdarma svářecí certifikát kurzu ZK 135 W01 (obloukové svařování v ochranné atmosféře CO2) a řidičský průkaz skupiny B. Dále je jim umožněno získat profesní osvědčení na sváření plastů.
Na přihlášce/žádosti o přijetí ke studiu je nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.
Všeobecné informace o oboru Karosář
2657H01 – Autoelektrikář
Autoelektrikář
Střední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní24
Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou se specializací na opravy elektroinstalací motorových vozidel je určen pro chlapce i dívky. Podmínkou přijetí je ukončená povinná školní docházka.

Během učební doby se žáci seznámí s moderním elektronickým a elektrickým vybavením vozidel, výpočetní technikou, diagnostikou i měřícími metodami.

Součástí studia je příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a C a také možnost rozšíření o Profesní průkaz řidiče.
Absolventi jsou vyhledáváni na trhu práce, najdou uplatnění všude v autodílnách a autoservisech při opravách elektroinstalací na automobilech.

Na přihlášce/žádosti o přijetí ke studiu je nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.
Všeobecné informace o oboru Autoelektrikář
3941L01 – Autotronik
Autotronik
Střední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDenní60
Čtyřletý maturitní obor určený pro chlapce i dívky s ukončeným základním vzděláním.

Obor je určen pro přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků pro údržbu, diagnostiku a opravy motorových vozidel, kteří budou schopni uplatnit své odborné vzdělání především v autoopravárenské praxi, ve výrobě aut a v živnostenském podnikání.

Součástí studia je příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a C a také možnost rozšíření o Profesní průkaz řidiče.

Po zvládnutí teoretické a praktické části výuky vykonají žáci maturitní zkoušku.

Absolvent studijního oboru AUTOTRONIK bude středoškolsky vzdělaný odborník se všeobecným i odborným vzděláním. Po absolvování nástupní praxe bude připraven k výkonu náročných dělnických činností v oblasti údržby, diagnostiky a oprav motorových vozidel. Může zastávat funkce technicko – hospodářských pracovníků, přijímacího technika, vedoucího autoservisu, vedoucího opraven, apod., také se může uplatnit v samostatném podnikání v oblasti autoopravárenství.
Na přihlášce/žádosti o přijetí ke studiu je nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.
Všeobecné informace o oboru Autotronik
2345M01 – Dopravní prostředky
Silniční doprava
Střední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDenní30
Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou se specializací na provoz a údržbu vozidel je určen pro chlapce a dívky.
Absolventi se uplatní na středním stupni řízení v automobilním průmyslu, autoopravárenství, dopravní činnosti, pojišťovnictví, leasingových společnostech, policie, odborech dopravy a pod.
Z těchto důvodů musí mít absolvent široký odborný profil s nezbytným všeobecným vzděláním. Musí být dostatečně adaptabilní i v příbuzných oborech. Musí umět logicky myslet a být schopen aplikovat nabyté vědomosti, dovednosti a návyky při řešení konkrétních problémů. Kromě základních teoretických předmětů se seznámí s údržbou automobilů, teorií jízdy, obsluhou osobních počítačů, ekonomikou, marketingem a pod.
Součástí studia je příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a C a také možnost rozšíření o Profesní průkaz řidiče.

Absolvent je připraven i pro vysokoškolské studium především automobilních a dopravních směrů.
Všeobecné informace o oboru Dopravní prostředky
2343L51 – Provozní technika
Provozní technika
Nástavbové studium2018–20192 rokyDenní30
Dvouletý nástavbový obor zakončený maturitní zkouškou je určen pro chlapce i děvčata s úspěšně ukončenou závěrečnou zkouškou ve tříletém strojírenském učebním oboru podle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., popř. obsahově příbuzných oborů, příbuznost posoudí ředitel školy.
Všeobecné informace o oboru Provozní technika
6653H01 – Operátor skladováníStřední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní24
Tříletý učební obor Operátor skladování je určen jak pro chlapce, tak pro dívky s ukončeným základním vzděláním. Odborné kompetence oboru jsou zaměřeny na obsluhování manipulační techniky a technologické zařízení; přijímání, ukládání, skladování, ošetřování, kompletování a vydávání zboží a materiálu.

Absolvent se uplatní při výkonu povolání operátor skladování v obchodě nebo ve výrobním podniku. Absolvent bude připravovat zboží a materiál různého sortimentu k expedici a k prodeji, vystavovat příslušné doklady spojené s prodejem a nákupem, odebírat a přijímat zboží nebo materiál, vyřizovat reklamace, objednávky a poptávky. Bude skladovat a ošetřovat svěřené zásoby, řídit a obsluhovat dopravní a mechanizační prostředky.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského průkazu a osvědčení způsobilosti k obsluze minimálně jednoho manipulačního prostředku používaného ve skladovém hospodářství. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou.
Všeobecné informace o oboru Operátor skladování
2368H01 – Mechanik opravář motorových vozidel
Mechanik opravář jednostopých vozidel
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní24
Obor je určen jak pro chlapce, tak pro dívky, pro sportovce možnost individuálních studijních programů. Motocykl je důmyslné technické zařízení, které k tomu, aby dobře sloužilo, vyžaduje pravidelnou údržbu, diagnostiku a včasné opravy. Daný obor připravuje kvalifikované pracovníky schopné samostatné činnosti v oblasti údržby, diagnostiky závad a oprav jednostopých vozidel, motokol, elektrokol a kol. Je určen pro profesní přípravu odborníků pro diagnostiku, opravy a údržbu jednostopých vozidel, elektrokol a kol. Absolvent najde uplatnění především v opravárenství, při výrobě, v prodeji motocyklů, v dopravní infrastruktuře a dalších příbuzných strojírenských oborech, popř. samostatném podnikání.
Výuka se skládá z teoretických předmětů, odborného výcviku a realizuje se v odborných učebnách školy, laboratořích a ve školních dílnách nebo na pracovištích servisních firem zaměřených na opravu motocyklů, motokol, elektrokol a kol. Jednostopá vozidla, elektrokola a kola zaznamenaly obrovský nárůst prodeje, což vyžaduje zvýšené nároky na počty a kvalitu odborných (kvalitních) mechaniků.
Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a C,
Certifikát EuroPass. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou.
Všeobecné informace o oboru Mechanik opravář motorových vozidel

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.