Logo Stredniskoly.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205

www.sos-sou.chrudim.cz
skola (zavináč) sos-sou.chrudim.cz
463 354 600 (Sekretariát)

Sídlo školy

Čáslavská 205
Chrudim, 53701
Hodnocení prezentace (Co je to?):
48,81 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): Mgr. Jaroslav Kořínek
Zřizovatel:Pardubický kraj

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě
Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
1820M01 – Informační technologie
Informatika s rozšířenou výukou cizích jazyků
Střední vzdělání s maturitou2017–20184 rokyDenní30
Naše škola reaguje na poptávku trhu práce, kde je třeba odborné znalosti z oblasti IT spojit se schopností komunikace v cizích jazycích.
Absolvent je schopen vykonávat činnost kvalifikovaného odborníka v oblasti IT s aktivním využitím komunikačních dovedností v anglickém, německém, v případě zájmu i ruském jazyce. Má potřebné technické znalosti a dovednosti z oblasti hardwaru a softwaru, počítačových sítí a technických prostředků přenosu dat.
Absolventi se uplatní především v oblastech návrhů a realizace HW řešení odpovídajících účelu nasazení, údržby prostředků informační technologie z hlediska hardwaru, programování a vývoji uživatelských, databázových a webových řešení, instalací a správy aplikačního softwaru, instalací a správy OS, návrhů, realizace a administrace sítí, kvalifikovaného prodeje prostředků informační a komunikační techniky včetně poradenství; obecné i specializované podpory uživatelů prostředků IT.
Možnými uplatněními absolventů jsou technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT apod.
Všeobecné informace o oboru Informační technologie
Školné: neplatí se
6541L01 – Gastronomie
Gastronomie a hotelnictví
Střední vzdělání s maturitou2017–20184 rokyDenní30
Absolventi najdou uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích v hotelech, ve stravovacích a ubytovacích zařízeních, např. v restauracích, v penzionech. Uplatní se ve vedoucích pozicích v hotelových a gastronomických
službách, cateringových službách, jako samostatní podnikatelé v gastronomii, číšníci – specialisté, kuchaři, obchodní zástupci potravinářských firem, odborní poradci v gastronomii. Jsou připraveni vykonávat odborné gastronomické činnosti – provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící v různých pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele nebo podnikatele.
Úspěšným ukončením 4. ročníku a vykonáním maturitní zkoušky dosáhne absolvent středního vzdělání s maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.
Všeobecné informace o oboru Gastronomie
Školné: neplatí se
6551H01 – Kuchař - číšník
Kuchař - Číšník
Střední vzdělání s výučním listem2017–20183 rokyDenní60
Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař i číšník, zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven i na soukromé podnikání v pohostinství. Má základní poznatky z oblasti účetnictví. Zná zásady podnikového managementu, marketingu a psychologie styku s veřejností. Orientuje se v oblasti základních právních norem.
Absolvent ovládá technologii přípravy pokrmů a nápojů, přípravu jídel teplé a studené kuchyně, teplých a studených moučníků pro běžné i slavnostní příležitosti včetně jídel dietních. Ovládá techniku expedice jídel a nápojů, techniku obsluhy, sestavuje nabídkové listy služeb a výrobků a realizuje jejich odbyt, provádí vyúčtování. Zajišťuje provoz výrobních a odbytových středisek, využívá technologická zařízení, organizuje potřebné činnosti při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce, vede příslušnou dokumentaci provozovny. Ve styku s hostem jedná profesionálně a komunikuje ve dvou cizích jazycích. Má přehled o zahraniční gastronomii.
Úspěšným ukončením 3. ročníku a vykonáním závěrečné zkoušky získá absolvent střední vzdělání s výučním listem.
Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu, např. Podnikání, a doplnit své vzdělání maturitní zkouškou.
Všeobecné informace o oboru Kuchař - číšník
Školné: neplatí se
6551H01 – Kuchař - číšník
Číšník - barman - barista
Střední vzdělání s výučním listem2017–20183 rokyDenní60
Absolvent se uplatní při výkonu povolání číšník zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech jak na místě obsluhy, odborné přípravy kávy a kávových specialit či obsluhy baru při podávání a míchání alkoholických i nealkoholických nápojů. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven i na soukromé podnikání v gastronomických zařízeních. Může zajišťovat provoz výrobních a odbytových středisek; využívá technologická zařízení, organizuje potřebné činnosti při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce, vede příslušnou dokumentaci provozovny. Má základní poznatky z oblasti účetnictví. Zná zásady podnikového managementu, marketinku a psychologie styku s veřejností. Orientuje se v oblasti základních právních norem.
Úspěšným ukončením 3. ročníku a vykonáním závěrečné zkoušky získá absolvent střední vzdělání s výučním listem.
Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu, např. Podnikání, a doplnit své vzdělání maturitní zkouškou.
Všeobecné informace o oboru Kuchař - číšník
Školné: neplatí se
6551H01 – Kuchař - číšník
Kuchař, catering
Střední vzdělání s výučním listem2017–20183 rokyDenní60
Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven i na soukromé podnikání v gastronomických zařízeních. Absolvent ovládá technologii přípravy pokrmů a nápojů, přípravu jídel teplé a studené kuchyně, teplých a studených moučníků pro běžné i slavnostní příležitosti včetně jídel dietních. Ovládá techniku expedice jídel a nápojů, techniku obsluhy, sestavuje nabídkové listy služeb a výrobků a realizuje jejich odbyt, provádí vyúčtování. Zajišťuje provoz výrobních a odbytových středisek, využívá technologická zařízení, organizuje potřebné činnosti při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce, zajišťuje cateringové služby, vede příslušnou dokumentaci provozovny. Ve styku s hostem jedná profesionálně a komunikuje ve dvou cizích jazycích. Má přehled o zahraniční gastronomii.
Má základní poznatky z oblasti účetnictví. Zná zásady podnikového managementu, marketingu a psychologie styku s veřejností. Orientuje se v oblasti základních právních norem. Úspěšným ukončením 3. ročníku a vykonáním závěrečné zkoušky získá absolvent střední vzdělání s výučním listem.
Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu, např. Podnikání, a doplnit své vzdělání maturitní zkouškou.
Všeobecné informace o oboru Kuchař - číšník
Školné: neplatí se
2954H01 – Cukrář
Cukrář
Střední vzdělání s výučním listem2017–20183 rokyDenní60
Absolvent se uplatní při výkonu povolání cukrář v pozici zaměstnance v menších a středně velkých výrobnách cukrářských výrobků, v hotelových cukrárnách a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem cukrářských výrobků. Po nezbytném zapracování je rovněž připraven pro podnikatelskou činnost. Absolvent je schopen zejména zpracovávat základní suroviny, pomocné látky a přísady pro výrobu cukrářských výrobků, vyrábět kompletní sortiment cukrářských výrobků, případně cukrovinkářských výrobků, včetně jejich dohotovování a zdobení, obsluhovat a provádět základní údržbu strojů, přístrojů a technického vybavení provozoven a vykonávat činnosti související s prodejem cukrářských výrobků. Je schopen hodnotit kvalitu vstupních surovin, polotovarů i hotových výrobků dle norem.
Úspěšným ukončením 3. ročníku a vykonáním závěrečné zkoušky získá absolvent střední vzdělání s výučním listem.
Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu, např. Podnikání, a doplnit své vzdělání maturitní zkouškou.
Všeobecné informace o oboru Cukrář
Školné: neplatí se
6651H01 – Prodavač
Prodavač - specialista prodeje
Střední vzdělání s výučním listem2017–20183 rokyDenní30
Absolvent se uplatní při výkonu povolání prodavač, obsluha e-shopu nebo pokladník v obchodě, nejen v pozici zaměstnance, ale má i základní odborné předpoklady pro roli soukromého podnikatele v oblasti obchodu, e-shopu a obchodní propagace. Absolvent vykonává příslušné prodejní činnosti při použití vhodného vybavení a systémů ve spojení se zákazníky a dodavateli. Umí zejména připravit a upravit zboží různého sortimentu k prodeji, předvést zboží zákazníkovi i s náležitým odborným výkladem, prodat zboží a vystavit náležité doklady spojené s prodejem, vyřídit reklamaci zákazníka, pracovat na různých pokladních systémech a provádět hotovostní a bezhotovostní platby, provádět činnosti spojené s odběrem, se skladováním a rozmisťováním zboží v provozovně, s vedením patřičných dokladů a uplatňuje při prodeji základní marketingová pravidla prodeje.
Dále pracuje se stroji a zařízením prodejny, nástroji a pomůckami určenými k dělení, vážení a měření zboží, balení zboží. Zhotoví poutače, nápisy i transparenty k upoutávce zboží, provádí dekorování zboží, aranžování zboží.
Úspěšným ukončením 3. ročníku a vykonáním závěrečné zkoušky získá absolvent střední vzdělání s výučním listem. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.
Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu, např. Podnikání, a doplnit své vzdělání maturitní zkouškou.
Všeobecné informace o oboru Prodavač
Školné: neplatí se
6651H01 – Prodavač
Prodavač - aranžér
Střední vzdělání s výučním listem2017–20181 rokDenní30
Absolvent se uplatní při výkonu povolání prodavač nebo pokladník v obchodě, nejen v pozici zaměstnance, ale bude mít i základní odborné předpoklady pro roli soukromého podnikatele v oblasti obchodu. Absolvent bude umět zejména připravit a upravit zboží různého sortimentu k prodeji, předvést zboží zákazníkovi i s náležitým odborným výkladem, prodat zboží a vystavit náležité doklady spojené s prodejem, vyřídit reklamaci zákazníka, pracovat na různých pokladních systémech a provádět hotovostní a bezhotovostní platby, provádět činnosti spojené s odběrem, se skladováním a rozmisťováním zboží v provozovně, s vedením patřičných dokladů a bude připraven uplatňovat při prodeji základní marketingová pravidla prodeje. Dále bude schopen pracovat se stroji a zařízením prodejny, nástroji a pomůckami určenými k dělení, vážení a měření zboží. Bude schopen komunikovat se zákazníkem jak v českém, tak minimálně i v jednom cizím jazyce.
Všeobecné informace o oboru Prodavač
Školné: neplatí se
6441L51 – Podnikání
Podnikání
Nástavbové studium2017–20182 rokyDenní30
Ke studiu mohou být přijati úspěšní absolventi tříletého vzdělávání s výučním listem.
Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru. Mezi jeho dovednosti patří také vedení
účetnictví a zajišťování personální a administrativní agendy malé i velké organizace. Ve styku se zákazníkem umí jednat profesionálně. Absolvent je veden k samostatnému podnikání.
Všeobecné informace o oboru Podnikání
Školné: neplatí se

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2017, Školy Online.