Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

nabor (zavináč) akademie-svetla.cz
koterova (zavináč) akademie-svetla.cz
skola (zavináč) akademie-svetla.cz
569 452 441 Sekretariát
569 729 274 Studijní oddělení
569 729 253 Ředitel

Sídlo školy

Sázavská 547
Světlá nad Sázavou, 58291

Odloučené pracoviště

4, Lipnice nad Sázavou

Domov mládeže

Sázavská 547, Světlá nad Sázavou
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Martin Kubín
Zřizovatel:
Kraj Vysočina

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

26. září 2020 09:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI: na prohlídku • výstavy Bienále 2020 • glyptotéky • ateliérů a dílen • na komentované prohlídky
3. října 2020 08:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří
Škola i areál Kamenosochařského střediska budou po uvedenou dobu v provozu a návštěvníci uvidí kromě uměleckých ateliérů a výtvarných prací pedagogů i žáků také další odborná pracoviště.
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Vyučované jazyky

Angličtina, francouzština, němčina, ruština

Výstavy a akce školy

Studenti se účastní mnohých sportovních klání, ve kterých slaví velmi významné úspěchy. Formou soutěží a účastí na různých seminářích se rozvíjí individuální zaměření studentů.
Škola pořádá pro studenty výtvarných oborů řadu výstav a sympozií s mezinárodní účastí, výměnné pobyty, výtvarné a tvořivé plenéry apod.

Stravování

Škola má vlastní nově rekonstruovanou, dnes jednu z nejmodernějších kuchyní s jídelnou v kraji Vysočina, výběr oběda ze dvou jídel, 28,-Kč/oběd, možnost vegetariánského jídla, dvakrát týdně se vaří minutka - 43,- Kč, pro ubytované zajišťujeme celodenní stravování, 75,-Kč/celodenní (snídaně - formou švédských stolů, svačina, oběd, večeře), k dispozici kantýna s širokým sortimentem

Ubytování

Ubytování zajišťujeme ve vlastním Domově mládeže, který je součástí areálu školy a je se školou přímo propojen, ubytování ve dvou a třílůžkových nově vybavených pokojích, k dispozici je kuchyňka, kantýna, klubovna s barevnou televizí a dalším zájmovým vybavením, posilovna, fotbalové a volejbalové hřiště, mnoho zájmových kroužků - ZDARMA

Vybavení

Multimediální učebny, gymnaziální třídy mají WIFI připojení pro studentské notebooky, spec. učebny informatiky a výpočetní techniky, jazyků, chemie, fyziky, matematiky, biologie, laboratoře, odborné dílny, výtvarné ateliéry ( modelování, kreslení a malování, fusing, výroba skleněných figurek, fotografování, vitráž, broušení, rytí a malování skla, keramika ), tělocvičny, posilovna, vlastní galerie, školní klub, knihovna, herní kluby, volné kopírování

Další informace

PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ - POUZE talentové zkoušky na uměleckořemeslné a výtvarné obory, nematurují z matematiky


• Gymnázium - státní přijímací zkoušky z ČJ a Ma
79-41-K/41 a) GYMNÁZIUM VŠEOBECNÉ
79-41-K/41 b) GYMNÁZIUM SE ZAMĚŘENÍM NA PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKU A PEDAGOGIKU VOLNÉHO ČASU
79-41-K/41 c) GYMNÁZIUM SE ZAMĚŘENÍM NA JAZYKY

• Sociální činnost - státní přijímací zkoušky z ČJ a Ma, nematurují z matematiky
75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST (pečovatelská činnost, sociálně správní činnost) – čtyřletý obor
53-41-H/01 OŠETŘOVATEL - tříletý obor

• Střední odborná škola uměleckoprůmyslová - talentové zkoušky, nematurují z matematiky
Čtyřleté maturitní studium - výtvarné zpracování
82-41-M/16 ZAHRADNÍ ARCHITEKT
82-41-M/11 BYTOVÝ ARCHITEKT - DESIGN INTERIÉRU
82-41-M/04 PRŮMYSLOVÝ DESIGN
82-42-M/01 KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ (vyučujeme i pro VŠCHT)
82-41-M/10 ŘEZBÁŘSTVÍ
82-41-M/16 KAMENOSOCHAŘSTVÍ
82-41-M/06 VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ – umělecký kovář
82-41-M/06 VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ – zlatník
82-41-M/12 VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KERAMIKY A PORCELÁNU
82-41-M/13 VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ SKLA A SVĚTELNÝCH OBJEKTŮ


• Střední odborné učiliště - talentové zkoušky, nematurují z matematiky
Čtyřleté maturitní obory – uměleckořemeslné práce
82-51-L/02 UMĚLECKO ŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ DŘEVA
82-51-L/01 UMĚLECKOŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ - umělecký kovář
82-51-L/01 UMĚLECKOŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ - zlatník
82-51-L/04 UMĚLECKOŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ KAMENE A KERAMIKY
82-51-L/05 UMĚLECKOŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ SKLA – vitráže, dekorování skla, hutní tvarování

• Tříleté učební obory -
23-65-H/01 STROJNÍK SKLÁŘSKÝCH AUTOMATŮ (praxe ve firmě, možnost finanční podpory)
66-52-H/01 ARANŽÉR – PROPAGAČNÍ GRAFIK
82-51-H/03 ZLATNÍK A KLENOTNÍK
82-51-H/01 UMĚLECKÝ KOVÁŘ A ZÁMEČNÍK, PASÍŘ
82-51-H/02 UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ A ŘEZBÁŘ
28-57-H/01 DEKORATÉR A MALÍŘ KERAMIKY A SKLA
82-51-H/04 UMĚLECKÝ KERAMIK
36-54-H/01 KAMENÍK – MOTIVAČNÍ FINANČNÍ PODPORA
28-58-H/01 SKLÁŘ – VÝROBCE A ZUŠLECHŤOVATEL SKLA – malba, broušení skla nebo hutní tvarování

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 513 studentů a z toho je 65 % dívek.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s výučním listem
6652H01 – Aranžér
2020–20213 rokyDenní
3654H01 – Kameník
2020–20213 rokyDenní
5341H01 – Ošetřovatel
2020–20213 rokyDenní
2858H01 – Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla (Sklář)
2020–20213 rokyDenní
2858H01 – Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla (Malíř skla)
2020–20213 rokyDenní
2858H01 – Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla (Brusič skla)
2020–20213 rokyDenní
2858H01 – Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla (Brusič skla)
2020–20211 rokDenní
Jedná se o jednoleté pomaturitní studium
2858H01 – Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla (Malíř skla)
2020–20211 rokDenní
Jedná se o jednoleté pomaturitní studium
2858H01 – Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla (Sklář)
2020–20211 rokDenní
Jedná se o jednoleté pomaturitní studium
2365H01 – Strojník
2020–20213 rokyDenní
8251H04 – Umělecký keramik
2020–20213 rokyDenní
8251H01 – Umělecký kovář a zámečník, pasíř
2020–20213 rokyDenní
8251H02 – Umělecký truhlář a řezbář
2020–20213 rokyDenní
8251H03 – Zlatník a klenotník
2020–20213 rokyDenní
Střední vzdělání s maturitou
8241M11 – Design interiéru
2020–20214 rokyDenní
7941K41 – Gymnázium
2020–20214 rokyDenní
8241M16 – Kamenosochařství
2020–20214 rokyDenní
8242M01 – Konzervátorství a restaurátorství
2020–20214 rokyDenní
8241M04 – Průmyslový design
2020–20214 rokyDenní
8241M10 – Řezbářství
2020–20214 rokyDenní
7541M01 – Sociální činnost
2020–20214 rokyDenní
8251L02 – Uměleckořemeslné zpracování dřeva
2020–20214 rokyDenní
8251L04 – Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky
2020–20214 rokyDenní
8251L01 – Uměleckořemeslné zpracování kovů
2020–20214 rokyDenní
8251L05 – Uměleckořemeslné zpracování skla
2020–20214 rokyDenní
8241M12 – Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
2020–20214 rokyDenní
8241M06 – Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů
2020–20214 rokyDenní
8241M13 – Výtvarné zpracování skla a světelných objektů
2020–20214 rokyDenní
Nástavbové studium
6441L51 – Podnikání
2020–20212 rokyDenní
6441L51 – Podnikání
2020–20213 rokyDálkové
Vyšší odborné vzdělání
2832N01 – Řízení sklářské a keramické výroby
2020–20213 rokyDenní
2832N02 – Řízení výroby zpracování kamene
2020–20213 rokyDenní

Fotogalerie

Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.