Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

nabor (zavináč) akademie-svetla.cz
koterova (zavináč) akademie-svetla.cz
skola (zavináč) akademie-svetla.cz
569 729 251 Sekretariát
569 729 274 Studijní oddělení
569 729 253 Ředitel

Sídlo školy

Sázavská 547
Světlá nad Sázavou, 58291

Odloučené pracoviště

4, Lipnice nad Sázavou

Domov mládeže

Sázavská 547, Světlá nad Sázavou
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Martin Kubín
Zřizovatel:
Kraj Vysočina

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

4. října 2021 – 30. června 2022
Prohlídka školy
JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI na prohlídku školy • glyptotéky • ateliérů a dílen
4. října 2021 – 30. června 2023
Virtuální 3D prohlídka školy
https://my.matterport.com/show/?m=72etbw...
12.–30. října 2021
Výstava BIENÁLE v Čáslavi
JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI na výstavu prací studentů do Výstavní síně, Náměstí Jana Žižky z Trocnova 1, Čáslav otevřeno: út – ne 10h – 12h, 14h – 17h
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Hostování zahraničních učitelů
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Svářečská škola
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, francouzština, němčina, ruština

Studenti se účastní mnohých sportovních klání, ve kterých slaví velmi významné úspěchy. Formou soutěží a účastí na různých seminářích se rozvíjí individuální zaměření studentů.
Škola pořádá pro studenty výtvarných oborů řadu výstav a sympozií s mezinárodní účastí, výměnné pobyty, výtvarné a tvořivé plenéry apod.

Škola má vlastní jídelnu s moderně vybavenou kuchyní, výběr oběda ze dvou jídel, 28,-Kč/oběd, možnost vegetariánského jídla, dvakrát týdně se vaří minutka - 43,- Kč, pro ubytované zajišťujeme celodenní stravování, 75,-Kč/celodenní (snídaně - formou švédských stolů, svačina, oběd, večeře), k dispozici je všem žákům kantýna s širokým sortimentem. Na odloučené pracoviště je dovoz obědů zajištěn.

Ubytování zajišťujeme ve vlastním Domově mládeže, který je součástí areálu školy a je se školou přímo propojen, ubytování ve dvou a třílůžkových nově vybavených pokojích, k dispozici je kuchyňka, kantýna, klubovna s barevnou televizí a dalším zájmovým vybavením, posilovna, fotbalové a volejbalové hřiště, mnoho zájmových kroužků - ZDARMA

Multimediální učebny, gymnaziální třídy mají WIFI připojení pro studentské notebooky, spec. učebny informatiky a výpočetní techniky, jazyků, chemie, fyziky, matematiky, biologie, laboratoře, odborné dílny, výtvarné ateliéry ( modelování, kreslení a malování, fusing, výroba skleněných figurek, fotografování, vitráž, broušení, rytí a malování skla, keramika ), tělocvičny, posilovna, vlastní galerie, školní klub, knihovna, herní kluby, volné kopírování

PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ - POUZE talentové zkoušky na uměleckořemeslné a výtvarné obory, nematurují z matematiky


• Gymnázium - státní přijímací zkoušky z ČJ a Ma
79-41-K/41 a) GYMNÁZIUM VŠEOBECNÉ
79-41-K/41 b) GYMNÁZIUM SE ZAMĚŘENÍM NA PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKU A PEDAGOGIKU VOLNÉHO ČASU
79-41-K/41 c) GYMNÁZIUM SE ZAMĚŘENÍM NA JAZYKY

• Sociální činnost - státní přijímací zkoušky z ČJ a Ma, nematurují z matematiky
75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST (pečovatelská činnost, sociálně správní činnost) – čtyřletý obor
53-41-H/01 OŠETŘOVATEL - tříletý obor

• Střední odborná škola uměleckoprůmyslová - talentové zkoušky, nematurují z matematiky
Čtyřleté maturitní studium - výtvarné zpracování
82-41-M/16 ZAHRADNÍ ARCHITEKT
82-41-M/11 BYTOVÝ ARCHITEKT - DESIGN INTERIÉRU
82-41-M/04 PRŮMYSLOVÝ DESIGN
82-42-M/01 KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ (vyučujeme i pro VŠCHT)
82-41-M/16 KAMENOSOCHAŘSTVÍ
82-41-M/06 VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ – umělecký kovář
82-41-M/06 VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ – zlatník
82-41-M/12 VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KERAMIKY A PORCELÁNU
82-41-M/13 VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ SKLA A SVĚTELNÝCH OBJEKTŮ


• Střední odborné učiliště - talentové zkoušky, nematurují z matematiky
Čtyřleté maturitní obory – uměleckořemeslné práce
82-51-L/02 UMĚLECKO ŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ DŘEVA
82-51-L/01 UMĚLECKOŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ - umělecký kovář
82-51-L/04 UMĚLECKOŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ KAMENE A KERAMIKY - práce kamenické, práce keramické
82-51-L/05 UMĚLECKOŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ SKLA – vitráže, dekorování skla, hutní tvarování

• Tříleté učební obory -
23-65-H/01 STROJNÍK SKLÁŘSKÝCH AUTOMATŮ (praxe ve firmě, možnost finanční podpory)
66-52-H/01 ARANŽÉR – PROPAGAČNÍ GRAFIK
82-51-H/03 ZLATNÍK A KLENOTNÍK
82-51-H/01 UMĚLECKÝ KOVÁŘ A ZÁMEČNÍK, PASÍŘ
82-51-H/02 UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ A ŘEZBÁŘ
28-57-H/01 DEKORATÉR A MALÍŘ KERAMIKY A SKLA
82-51-H/04 UMĚLECKÝ KERAMIK
36-54-H/01 KAMENÍK – MOTIVAČNÍ FINANČNÍ PODPORA
28-58-H/01 SKLÁŘ – VÝROBCE A ZUŠLECHŤOVATEL SKLA – malba, broušení skla nebo hutní tvarování

Školu navštěvuje celkem 513 studentů a z toho je 65 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Aranžér
66-52-H/01
2022–233 roky8AnoAno
denní10/6
Kameník
36-54-H/01
2022–233 roky8AnoAno
denní4/4
Kameník
36-54-H/01
2022–231 rok3AnoAno
denní1/1
Ošetřovatel
53-41-H/01
2022–233 roky15AnoAno
denní12/8
Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla (Sklář)
28-58-H/01
2022–233 roky6NeNe
denní3/3
Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla (Malíř skla)
28-58-H/01
2022–231 rok6AnoAno
denní6/6
Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla (Malíř skla)
28-58-H/01
2022–233 roky6AnoAno
denní5/5
Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla (Brusič skla)
28-58-H/01
2022–233 roky6AnoAno
denní5/5
Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla (Brusič skla)
28-58-H/01
2022–231 rok3AnoAno
denní1/1
Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla (Sklář)
28-58-H/01
2022–231 rok3AnoAno
denní1/1
Strojník
23-65-H/01
2022–233 roky4AnoAno
denní2/2
Umělecký keramik
82-51-H/04
2022–233 roky8TZAnoAno
denní1/1
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
82-51-H/01
2022–233 roky8TZAnoAno
denní8/8
Umělecký truhlář a řezbář
82-51-H/02
2022–233 roky8TZAnoNe
denní1/1
Zlatník a klenotník
82-51-H/03
2022–233 roky6TZAnoAno
denní5/5
Střední vzdělání s maturitou
Design interiéru
82-41-M/11
2022–234 roky15TZAnoAno
denní27/17
Gymnázium (se zaměřením na předškolní pedagogiku a pedagogiku volného času)
79-41-K/41
2022–234 roky30ČJ, MNeAno
denní27/20
Gymnázium (se zaměřením všeobecným)
79-41-K/41
2022–234 roky30ČJ, MNeAno
denní27/20
Kamenosochařství (Zahradní architekt)
82-41-M/16
2022–234 roky6TZAnoAno
denní5/3
Konzervátorství a restaurátorství
82-42-M/01
2022–234 roky5TZAnoNe
denní5/4
Průmyslový design
82-41-M/04
2022–234 roky12TZAnoNe
denní11/7
Sociální činnost (Pečovatelská činnost)
75-41-M/01
2022–234 roky20ČJ, MNeAno
denní26/25
Sociální činnost (Sociálně správní činnost)
75-41-M/01
2022–234 roky20ČJ, MNeAno
denní26/25
Uměleckořemeslné zpracování dřeva (Práce truhlářské)
82-51-L/02
2022–234 roky6TZAnoAno
denní6/6
Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky (Práce keramické)
82-51-L/04
2022–234 roky8TZAnoAno
denní4/4
Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky (Práce kamenické)
82-51-L/04
2022–234 roky8TZAnoAno
denní4/4
Uměleckořemeslné zpracování kovů (Umělecký kovář)
82-51-L/01
2022–234 roky8TZAnoAno
denní12/12
Uměleckořemeslné zpracování skla (Umělecké vitráže)
82-51-L/05
2022–234 roky8TZAnoAno
denní4/4
Uměleckořemeslné zpracování skla (Malba skla)
82-51-L/05
2022–234 roky8TZAnoAno
denní4/4
Uměleckořemeslné zpracování skla (Hutní tvarování skla)
82-51-L/05
2022–234 roky8TZAnoAno
denní4/4
Uměleckořemeslné zpracování skla (Broušení a rytí skla)
82-51-L/05
2022–234 roky8TZAnoAno
denní4/4
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
82-41-M/12
2022–234 roky6TZAnoAno
denní5/5
Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů (Umělecké kovářství a zámečnictví)
82-41-M/06
2022–234 roky6TZAnoAno
denní5/4
Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů (Umělecké zlatnictví)
82-41-M/06
2022–234 roky6TZAnoAno
denní5/4
Výtvarné zpracování skla a světelných objektů
82-41-M/13
2022–234 roky6TZAnoNe
denní4/4
Nástavbové studium
Podnikání
64-41-L/51
2022–232 roky20ČJ, M, PONeAno
denní16/15
Podnikání (Technický provoz pohřební služby)
64-41-L/51
2022–233 roky25ČJ, M, PONeAno
dálkové20/20
Podnikání (Sociálně správní služby)
64-41-L/51
2022–233 roky25ČJ, M, PONeAno
dálkové20/20
Vyšší odborné vzdělání
Řízení sklářské a keramické výroby
28-32-N/01
2022–233 roky15NeAno
denní8/8Školné: 3000
Řízení výroby zpracování kamene
28-32-N/02
2022–233 roky15NeAno
denní8/8Školné: 3000

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, TZ = talentová zkouška, ČJ = český jazyk, M = matematika, PO = pohovor

Školy Online
© 2002–2021, Školy Online.