Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace

soshamr (zavináč) skolahamr.cz

Sídlo školy

Mládežnická 236, Litvínov – Hamr, 43542
Ústecký kraj, Okres Most
Typ školy:Veřejná

Dny otevřených dveří: 10.11.2022 a 11.01.2023 (vždy 8.00-17.00 h). Cena za oběd 27 Kč. Poznámka ke škole: Škola má téměř padesátiletou tradici v přípravě odborníků v oblasti řemesel a služeb. Je veřejnou školou zřízenou Ústeckým krajem. Žákům, rodičům, zájemcům nabízíme kvalitu, bezpečí, zájem, otevřenost, profesionalitu, jistotu. Skladba oborů umožňuje prostupnost mezi tříletými učebními a maturitními obory. Po vyučení lze navázat nástavbovým studiem. Nosnými obory školy jsou Truhlář, Tesař, Kadeřník, Prodavač, Aranžér, Čalouník a Krejčí. Na tříletý učební obor Umělecký truhlář přijímáme uchazeče na základě jednoduché talentové zkoušky, termín přihlášek do 30.11.2022. U tříletých oborů probíhá vzdělávání týden škola/týden praxe. Vzdělávací nabídka školy pokračuje studijními obory s maturitní zkouškou Grafický design (přijetí na základě talentové zkoušky, termín přihlášek do 30.11.2022) a Operátor dřevařské a nábytkářské výroby, truhlář s maturitou (absolventi jsou připraveni na řízení výroby na úrovni středního managementu, připravují výrobu zakázek, kalkulují zakázky, komunikují se zákazníkem, zajišťují expedici výrobků, atd.). O žáky naší školy VŠECH OBORŮ je na trhu práce ze strany zaměstnavatelů velká poptávka. Spolupráci a partnerství škola rozvíjí s celou řadou firem působících v regionu. Škola má velmi dobře řešenu dopravní dostupnost ze všech okresů. Školu tvoří komplex budov teoretické výuky, tělocvičen a truhlářský a čalounický areál. Součástí areálu jsou ateliéry pro výuku odborných předmětů Grafického designu. Tři počítačové učebny umožňují výuku odborných předmětů a jazyků. Sportovní zázemí tvoří dvě velké tělocvičny, dobře vybavená posilovna a venkovní sportoviště. Žáci získávají finanční prostředky prací na zajímavých zakázkách. Velmi důležitý je důraz na odborný růst učitelů. Učitelé se zúčastňují odborných workshopů a výstav, a to i se svými žáky. Vybraní žáci mají možnost se zúčastnit dvoutýdenní stáže u partnerských škol na Slovensku (zcela hrazeno školou). Pro žáky je v době mimo výuku připraven sportovní program, zájmové činnosti v dílnách a mají volný přístup k internetu. Škola zajišťuje a přispívá na obědy. V budově školy lze zakoupit i občerstvení. Ubytování: v Litvínově a Mostě. Zveme všechny zájemce o studium na Dny otevřených dveří. Školu i obory Vám rádi představíme kdykoliv i mimo termíny těchto dnů.

Studijní a učební obory

OborŠkolní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Aranžér
66-52-H/01
2023–243 roky24AnoNe
denní35/24
Čalouník
33-59-H/01
2023–243 roky12AnoNe
denní5/5
Kadeřník
69-51-H/01
2023–243 roky51AnoNe
denní88/34
Krejčí
31-58-H/01
2023–243 roky12AnoNe
denní11/11
Prodavač
66-51-H/01
2023–243 roky24AnoNe
denní23/23
Tesař
36-64-H/01
2023–243 roky12AnoNe
denní0/0
Truhlář
33-56-H/01
2023–243 roky24AnoNe
denní38/37
Umělecký truhlář a řezbář
82-51-H/02
2023–243 roky7TZAnoNe
denní7/7
Střední vzdělání s maturitou
Grafický design
82-41-M/05
2023–244 roky30TZAnoNe
denní68/34
Operátor dřevařské a nábytkářské výroby
33-41-L/01
2023–244 roky23ČJ, MAnoNe
denní0/0
Nástavbové studium
Podnikání
64-41-L/51
2023–242 roky32ČJ, MNeAno
denní32/32

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, TZ = talentová zkouška, ČJ = český jazyk, M = matematika

O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.