Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace

info (zavináč) esoz.cz
474 471 111 Spojovatelka
474 471 120 Asistentka ředitele

Sídlo školy

Na Průhoně 4800
Chomutov, 43003

Odloučená pracoviště

Pracoviště Obchodní akademie
Černovická 2910/26, Chomutov
Na Moráni 4803, Chomutov
Pracoviště Střední zdravotnická škola
Palackého 3, Chomutov

Domovy mládeže

Beethovenova 5355, Chomutov
Na Průhoně 4800, Chomutov
Palackého 239/5, Chomutov
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Mgr. Jan Mareš, MBA
Zřizovatel:
Ústecký kraj

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

9. prosince 2020 09:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
Vždy od 9:00 hodin do 17:00 hodin s celodenním programem (ukázky, konzultace ke studiu atd., a to ve všech prostorách ESOZ – prohlídka učeben, prostor domova mládeže), časy prohlídek: 9, 12 a 15 hodin
6. ledna 2021 09:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
Vždy od 9:00 hodin do 17:00 hodin s celodenním programem (ukázky, konzultace ke studiu atd., a to ve všech prostorách ESOZ – prohlídka učeben, prostor domova mládeže), časy prohlídek: 9, 12 a 15 hodin
3. února 2021 09:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
Vždy od 9:00 hodin do 17:00 hodin s celodenním programem (ukázky, konzultace ke studiu atd., a to ve všech prostorách ESOZ – prohlídka učeben, prostor domova mládeže), časy prohlídek: 9, 12 a 15 hodin
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní bufet
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Vyučované jazyky

Angličtina, němčina

Vítejte ve Střední odborné škole energetické a stavební, Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole, Chomutov

Otevřeli jste informační stránky jedné z odborných škol chomutovského regionu. Jde o školu, která od svého vzniku v roce 1951 poskytuje střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitou v sektoru energetiky, elektrotechniky a strojírenství. V roce 1993 tuto nabídku rozšířila i oblast požární techniky a požární ochrany a od 1.9.2007 spojením se Střední školou stavební v Chomutově také o kompletní nabídku oborů vzdělání pro sektor stavebnictví. Od 1.9.2012 spojením s Obchodní akademií a Střední zdravotnickou školou jsme rozšířili nabídku i o další obory vzdělání.

Stravování

Stravování žáků je zajištěno ve dvou školních jídelnách - areál Na Průhoně a Palackého ulice. Tyto jídelny jsou určeny i pro žáky a zaměstnance ostatních středních škol v Chomutově. Ubytovaným žákům je poskytováno celodenní stravování. Hlavní jídlo (oběd) je zajištěno výběrem ze dvou nabídek. Evidence a odběr stravy probíhá magnetickými kartami, objednávky a odhlášky on-line. Úhradu stravovování je možné také realizovat převodem z účtu.

Ubytování

Škola má k dispozici v Chomutově 3 objekty domova mládeže: areál Na Průhoně 4800, areál Palackého 239/5 a areál Beethovenova 5355. Ubytování je poskytováno pro žáky všech středních škol města Chomutova. Areály Na Průhoně a Palackého ulice jsou zařazeny do I. kategorie a jsou zde k dispozici dvou a třílůžkové pokoje se sociálním příslušenstvím. V objektu domova mládeže v areálu Beethovenova ulice jsou sociální příslušenství společná.

Vybavení

Škola umožňuje vzdělání v souladu s požadavky trhu práce. Výhodou je dělení výuky na teoretické vyučování a praktické vyučování (odborný výcvik), kdy dochází k přenosu informací z teorie do praxe. Všechny areály, včetně domovů mládeže, jsou trvale připojeny na internet, odborné učebny a dílny umožňují specializační výuku, například se zaměřením na elektropneumatiku, zabezpečovací systémy, programovatelné technologie, moderní instalace v bytové a průmyslové výstavbě, realizaci technologií suchých staveb, odbornou způsobilost v elektrotechnice, ošetřovatelství, obchodnictví atd. Od roku 2010 jsou vybudovány nové prostory pro odborný výcvik - v areálu Školní 785/56, Chomutov, speciální pracoviště pro praktické vyučování oboru Strojník požární techniky, v areálu Na Moráni 4803, Chomutov, speciální pracoviště pro stavební obory.

Další informace

Od 1. 9. 2012 je škola sloučena (Střední škola energetická a stavební Chomutov, Obchodní akademie Chomutov a Střední zdravotnická škola Chomutov). Sloučená škola nese název Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace. Zkráceně ESOZ. Další informace vložíme později.
Škola má uzavřeny rámcové smlouvy o spolupráci a smlouvy o zajištění odborné kvalifikace při výuce s významnými zaměstnavateli regionu a České republiky: ČEZ a.s., Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, SMP CZ a.s., Vodohospodářská stavební s.r.o., ABC Chomutov spol. s r.o., První Elektro a.s., United Energy a.s. atd. V profesní úrovni je členem řady profesních sdružení: Český svaz zaměstnavatelů v energetice, Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Asociace pro využití tepelných čerpadel atd.
Při zajištění budoucích pracovních kapacit realizuje s řadou firem motivační systém - studijní stipendia a další výhody při studiu.
Předností školy je její trvalé zapojení do projektových aktivit. Tyto umožňují vysílat žáky a zaměstnance na zahraniční stáže. Partnerství má škola navázáno v Německu, Finsku, Španělsku, Slovensku, Dánsku, Holandsku, Norsku a Islandu. Zapojením do projektů s dotací ESF dochází k průběžnému vybavení školy a zvýšení kvality vzdělání. V průběhu studia zajišťuje škola pro žáky specializační kurzy: sváření, odborná způsobilost v elektrotechnice, instalace suchých staveb, řidičský průkaz, ECDL, mezinárodní certifikace v elektrotechnickém vzdělání EURCERT atd.
Škola je akreditovaným pracovištěm pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a centrem dalšího profesního vzdělávání - "Místní centrum uznávání celoživotního učení" - autorizovaná organizace pro poskytování vzdělání v systému Národní soustavy kvalifikací - profesní kvalifikace.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s výučním listem
2651H02 – Elektrikář - silnoproud (Elektrikář pro rozvodná zařízení)
2020–20213 rokyDenní30
3652H01 – Instalatér (Instalatér)
2020–20213 rokyDenní30
2355H01 – Klempíř (Klempíř)
2020–20213 rokyDenní30
3941H01 – Malíř a lakýrník (Malíř a lakýrník)
2020–20213 rokyDenní30
3666H01 – Montér suchých staveb (Montér suchých staveb)
2020–20213 rokyDenní30
5341H01 – Ošetřovatel (Ošetřovatel)
2020–20213 rokyDenní30
2351H01 – Strojní mechanik (Zámečník)
2020–20213 rokyDenní30
3664H01 – Tesař (Tesař)
2020–20213 rokyDenní30
3664E01 – Tesařské práce (Tesařské práce)
2020–20213 rokyDenní16
3356H01 – Truhlář (Truhlář)
2020–20213 rokyDenní30
3667E01 – Zednické práce (Zednické práce)
2020–20213 rokyDenní16
3667H01 – Zedník (Zedník)
2020–20213 rokyDenní30
2651H01 – Elektrikář (Elektrikář pro stroje a zařízení)
2021–20223 rokyDenní30
Střední vzdělání s maturitou
6842M01 – Bezpečnostně právní činnost (Bezpečnost a ochrana obyvatel)
2020–20214 rokyDenní40
2641L01 – Mechanik elektrotechnik (Mechanik elektronik)
2020–20214 rokyDenní70
6341M02 – Obchodní akademie (Obchodní akademie Chomutov)
2020–20214 rokyDenní60
6341M02 – Obchodní akademie (Sportovní management)
2020–20214 rokyDenní30
3908M01 – Požární ochrana (Strojník požární techniky)
2020–20214 rokyDenní40
3908M01 – Požární ochrana (Technik požární ochrany)
2020–20214 rokyDenní30
5341M03 – Praktická sestra (Praktická sestra)
2020–20214 rokyDenní60
5341M03 – Praktická sestra (Praktická sestra)
2020–20215 rokůDálkové30
7541M01 – Sociální činnost (Sociální činnost)
2020–20214 rokyDenní30

Fotogalerie

Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.