Logo Stredniskoly.cz

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace

www.esoz.cz
info (zavináč) esoz.cz
474 471 111 (Spojovatelka)
474 471 120 (Asistentka ředitele)

Sídlo školy

Na Průhoně 4800
Chomutov, 43011

Odloučená pracoviště

Černovická 2901/26, Chomutov
Na Moráni 4803, Chomutov
Palackého 239/5, Chomutov

Domovy mládeže

Beethovenova 5355, Chomutov
Na Průhoně 4800, Chomutov
Palackého 5, Chomutov
Hodnocení prezentace (Co je to?):
40,62 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): Mgr. Jan Mareš, MBA
Zřizovatel:Ústecký kraj
IČ:41324641
Kontaktní osoby:Jiřina Sirůčková (personalistika pro žáky), 474 471 127
Ing. Miloš Holopírek (zástupce ředitele), 474 471 110
Tereza Lacinová (asistentka zástupce ředitele), 474 471 121
Virtuální prohlídka: Spustit virtuální prohlídku školy

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezené stahování dat z internetu
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní bufet
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Vítejte ve Střední odborné škole energetické a stavební, Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole, Chomutov

Otevřeli jste informační stránky jedné z odborných škol chomutovského regionu. Jde o školu, která od svého vzniku v roce 1951 poskytuje střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitou v sektoru energetiky, elektrotechniky a strojírenství. V roce 1993 tuto nabídku rozšířila i oblast požární techniky a požární ochrany a od 1.9.2007 spojením se Střední školou stavební v Chomutově také o kompletní nabídku oborů vzdělání pro sektor stavebnictví. Od 1.9.2012 spojením s Obchodní akademií a Střední zdravotnickou školou jsme rozšířili nabídku i o další obory vzdělání.

Stravování

Stravování žáků je zajištěno ve dvou školních jídelnách - areál Na Průhoně a Palackého ulice. Tyto jídelny jsou určeny i pro žáky a zaměstnance ostatních středních škol v Chomutově. Ubytovaným žákům je poskytováno celodenní stravování. Hlavní jídlo (oběd) je zajištěno výběrem ze dvou nabídek. Evidence a odběr stravy probíhá magnetickými kartami, objednávky a odhlášky on-line. Úhradu stravovování je možné také realizovat převodem z účtu.

Ubytování

Škola má k dispozici v Chomutově 3 objekty domova mládeže: areál Na Průhoně 4800, areál Palackého 239/5 a areál Beethovenova 5355. Ubytování je poskytováno pro žáky všech středních škol města Chomutova. Areály Na Průhoně a Palackého ulice jsou zařazeny do I. kategorie a jsou zde k dispozici dvou a třílůžkové pokoje se sociálním příslušenstvím. V objektu domova mládeže v areálu Beethovenova ulice jsou sociální příslušenství společná.

Vybavení

Škola umožňuje vzdělání v souladu s požadavky trhu práce. Výhodou je dělení výuky na teoretické vyučování a praktické vyučování (odborný výcvik), kdy dochází k přenosu informací z teorie do praxe. Všechny areály, včetně domovů mládeže, jsou trvale připojeny na internet, odborné učebny a dílny umožňují specializační výuku, například se zaměřením na elektropneumatiku, zabezpečovací systémy, programovatelné technologie, moderní instalace v bytové a průmyslové výstavbě, realizaci technologií suchých staveb, odbornou způsobilost v elektrotechnice, ošetřovatelství, obchodnictví atd. Od roku 2010 jsou vybudovány nové prostory pro odborný výcvik - v areálu Školní 785/56, Chomutov, speciální pracoviště pro praktické vyučování oboru Strojník požární techniky, v areálu Na Moráni 4803, Chomutov, speciální pracoviště pro stavební obory.

Další informace

Od 1. 9. 2012 je škola sloučena (Střední škola energetická a stavební Chomutov, Obchodní akademie Chomutov a Střední zdravotnická škola Chomutov). Sloučená škola nese název Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace. Zkráceně ESOZ. Další informace vložíme později.
Škola má uzavřeny rámcové smlouvy o spolupráci a smlouvy o zajištění odborné kvalifikace při výuce s významnými zaměstnavateli regionu a České republiky: ČEZ a.s., Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, SMP CZ a.s., Vodohospodářská stavební s.r.o., ABC Chomutov spol. s r.o., První Elektro a.s., United Energy a.s. atd. V profesní úrovni je členem řady profesních sdružení: Český svaz zaměstnavatelů v energetice, Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Asociace pro využití tepelných čerpadel atd.
Při zajištění budoucích pracovních kapacit realizuje s řadou firem motivační systém - studijní stipendia a další výhody při studiu.
Předností školy je její trvalé zapojení do projektových aktivit. Tyto umožňují vysílat žáky a zaměstnance na zahraniční stáže. Partnerství má škola navázáno v Německu, Finsku, Španělsku, Slovensku, Dánsku, Holandsku, Norsku a Islandu. Zapojením do projektů s dotací ESF dochází k průběžnému vybavení školy a zvýšení kvality vzdělání. V průběhu studia zajišťuje škola pro žáky specializační kurzy: sváření, odborná způsobilost v elektrotechnice, instalace suchých staveb, řidičský průkaz, ECDL, mezinárodní certifikace v elektrotechnickém vzdělání EURCERT atd.
Škola je akreditovaným pracovištěm pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a centrem dalšího profesního vzdělávání - "Místní centrum uznávání celoživotního učení" - autorizovaná organizace pro poskytování vzdělání v systému Národní soustavy kvalifikací - profesní kvalifikace.

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
2641L01 – Mechanik elektrotechnik
Mechanik elektronik
Střední vzdělání s maturitou2017–20184 rokyDenní60
Příprava na kvalifikovaná povolání v oboru montáže, údržby, seřizování, nastavování, zkoušení, testování výpočetní techniky a elektronických systémů z oblasti automatizace.
Všeobecné informace o oboru Mechanik elektrotechnik
6341M02 – Obchodní akademie
Obchodní akademie
Střední vzdělání s maturitou2017–20184 rokyDenní60
Pracovní uplatnění v nižším a středním managementu obchodních společností, pracovník státní správy, pracovník v administrativě, účetní.
Všeobecné informace o oboru Obchodní akademie
6842M01 – Bezpečnostně právní činnost
Bezpečnost a ochrana obyvatel
Střední vzdělání s maturitou2017–20184 rokyDenní34
Absolvent se uplatní při výkonu veřejného pořádku a bezpečnosti obyvatel: bezpečnostní pracovník, policejní inspektor, strážník obecní policie, celník, vězeňská nebo justiční stráž, příslušník hasičského záchranného sboru.
Všeobecné informace o oboru Bezpečnostně právní činnost
2641L01 – Mechanik elektrotechnik
Mechanik elektrotechnických zařízení
Střední vzdělání s maturitou2017–20184 rokyDenní30
Absolvent vykonává činnosti spojené s montáží elektrických zařízení, umí samostatně pracovat s technickou dokumentací, běžně používá různé měřící přístroje.
Všeobecné informace o oboru Mechanik elektrotechnik
5341M01 – Zdravotnický asistent
Zdravotnický asistent
Střední vzdělání s maturitou2017–20184 rokyDenní60
Absolvent má uplatnění jako zdravotnický pracovník s odbornou způsobilostí k výkonu povolání pod odborným dohledem ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče.
Všeobecné informace o oboru Zdravotnický asistent
7541M01 – Sociální činnost
Sociální činnost
Střední vzdělání s maturitou2017–20184 rokyDenní34
Absolvent je připraven zabezpečovat samostatně nebo v týmu osobní sociální péči klientům, organizovat a zajišťovat sociální služby a sociální pomoc.
Všeobecné informace o oboru Sociální činnost
6341M02 – Obchodní akademie
Sportovní management
Střední vzdělání s maturitou2017–20184 rokyDenní30
Pracovní uplatnění v ekonomické sféře se specializací na oblast sportovních a sportovně rekreačních služeb, realizace marketingu a managementu sportovních organizací, klubů a tělovýchovných jednot, vedoucí sportovních středisek, družstev i jednotlivců, manažer pro řízení sportovních akcí.
Všeobecné informace o oboru Obchodní akademie
3908M01 – Požární ochrana
Strojník požární techniky
Střední vzdělání s maturitou2017–20184 rokyDenní34
Střední technický pracovník v požární ochraně, v oblasti výkonu služby v jednotkách požární ochrany, v oblasti plnění úkolů speciálních služeb v jednotkách požární ochrany, v oblasti obsluhy a údržby požární techniky, v oblasti požární prevence a v oblasti ochrany obyvatelstva, plánování a krizového řízení.
Všeobecné informace o oboru Požární ochrana
3908M01 – Požární ochrana
Technik požární ochrany
Střední vzdělání s maturitou2017–20184 rokyDenní34
Střední technický pracovník v požární ochraně, v oblasti výkonu služby v jednotkách požární ochrany, v oblasti plnění úkolů speciálních služeb v jednotkách požární ochrany, v oblasti obsluhy a údržby požární techniky, v oblasti požární prevence a v oblasti ochrany obyvatelstva, plánování a krizového řízení.
Všeobecné informace o oboru Požární ochrana
2351H01 – Strojní mechanik
Zámečník
Střední vzdělání s výučním listem2017–20183 rokyDenní34
Zámečnické práce a odborné práce v oblasti údržby, seřizování, oprav strojů a zařízení a požární techniky.
Všeobecné informace o oboru Strojní mechanik
2651H01 – Elektrikář
Elektrikář pro stroje a zařízení
Střední vzdělání s výučním listem2017–20183 rokyDenní34
Uplatnění při výkonu povolání elektrikář ve výrobních i nevýrobních organizacích a všude tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení.
Všeobecné informace o oboru Elektrikář
3652H01 – Instalatér
Instalatér
Střední vzdělání s výučním listem2017–20183 rokyDenní34
Výkon instalatérských prací v objektech bytové, občanské a průmyslové výstavby, při provádění údržby stávajících rozvodů, zařízení a jejich opravách.
Všeobecné informace o oboru Instalatér
3666H01 – Montér suchých staveb
Montér suchých staveb
Střední vzdělání s výučním listem2017–20183 rokyDenní34
Povolání zaměřené na oblast stavebnictví s využitím sádrokartonového systému, suchého zdění a osazování prefabrikátů, bloků a panelů.
Všeobecné informace o oboru Montér suchých staveb
3356H01 – Truhlář
Truhlář
Střední vzdělání s výučním listem2017–20183 rokyDenní34
Uplatnění při výrobě nábytku a zařízení, stavebně truhlářských výrobků, lehkých dřevostaveb, prvků zahradní architektury a hospodářských potřeb.
Všeobecné informace o oboru Truhlář
3667H01 – Zedník
Zedník
Střední vzdělání s výučním listem2017–20183 rokyDenní34
Pracovní uplatnění ve stavebnictví, ovládá běžné činnosti potřebné pro tuto práci.
Všeobecné informace o oboru Zedník
3664E01 – Tesařské práce
Tesařské práce
Střední vzdělání s výučním listem2017–20183 rokyDenní16
Pracovní uplatnění jako dělník ve stavební výrobě při zhotovování, sestavování a montáži různých druhů lešení, při zhotovování bednění a zhotovování polotovarů ze dřeva.
Všeobecné informace o oboru Tesařské práce
3667E01 – Zednické práce
Zednické práce
Střední vzdělání s výučním listem2017–20183 rokyDenní16
Absolvent se uplatní ve stavební výrobě při zdění, přípravě směsí, betonů, při provádění jednoduchých vnitřních a vnějších omítek.
Všeobecné informace o oboru Zednické práce
6441L51 – Podnikání
Podnikání
Nástavbové studium2017–20182 rokyDenní34
Pracovní uplatnění ve středním managementu obchodních společností. Možnost samostatně podnikat na živnostenský list.
Všeobecné informace o oboru Podnikání
3644L51 – Stavební provoz
Stavební provoz
Nástavbové studium2017–20182 rokyDenní34
Pracovní uplatnění ve stavebnictví. Absolvent umí využívat nové materiály a postupy při zednických pracích. Možnost samostatně podnikat na živnostenský list.
Všeobecné informace o oboru Stavební provoz
5341H01 – Ošetřovatel
Ošetřovatel
Střední vzdělání s výučním listem2017–20183 rokyDenní34
Absolvent má uplatnění jako zdravotnický pracovník s odbornou způsobilostí k výkonu povolání pod odborným dohledem ve ztdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního typu.
Všeobecné informace o oboru Ošetřovatel
Školné: 0
2355H01 – Klempiř
Klempíř
Střední vzdělání s výučním listem2017–20183 rokyDenní34
Všeobecné informace o oboru Klempiř
3941H01 – Malíř a lakýrník
Malíř a lakýrník
Střední vzdělání s výučním listem2017–20183 rokyDenní34
Všeobecné informace o oboru Malíř a lakýrník
2651H001 – Elektrikář
Elektrikář pro rozvodná zařízení
Střední vzdělání s výučním listem2017–20183 rokyDenní34
Všeobecné informace o oboru Elektrikář
3664H01 – Tesař
Tesař
Střední vzdělání s výučním listem2017–20183 rokyDenní30
Všeobecné informace o oboru Tesař

Fotogalerie

Areál školy Na Průhoně 4800, ChomutovAreál školy Na Moráni 4803, ChomutovZáběry z výstavních stánků Záběry z výstavních stánků Účast žáků oboru Strojník požární techniky na námětovém cviční Vzdělávací centrum hromosvodářů Historie v rukou našich žáků - rekonstrukce historické hasební stříkačky pro Podkrušnohorský Zoopark v ChomutověHistorie v rukou našich žáků - rekonstrukce historické hasební stříkačky pro Podkrušnohorský Zoopark v ChomutověPraxe žáků oboru Strojník požární techniky Sport jako nedílná součást života žáků Výukové centrum hromosvodů Výpočetní technika - každodenní chleba ICT ve výuce Moderní elektrotechnické systémy Písemná zkouška - maturitní zkouška Laboratoř - bezpečnostní systémyÚspory energií - ohřev TUV - solární systémy Výukový panel - elektropneumatikaÚspory energií - ohřev TUV - solární systémy Ocenění výstavní expozice - Řemeslo a mládí České Budějovice 2008Zrekonstruovaná dílna instalatérů Na Moráni 4803, ChomutovZrekonstruovaná dílna zedníků Na Moráni 4803, ChomutovVizualizace - hala praktického vyučování oboru Strojník požární techniky Areál dílen Školní 56, ChomutovAreál školy Černovická 2901Evropský den jazyků na Obchodní akademiiPraktické maturitní zkoušky Obchodní akademie

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.