Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Volyně

skola (zavináč) ssvolyne.cz
zastupce (zavináč) ssvolyne.cz
podatelna (zavináč) ssvolyne.cz
383 372 280 Jednatelka
383 372 293 Ředitelka školy
383 372 254 Ekonomický úsek

Sídlo školy

Lidická 135
Volyně, 38701

Odloučená pracoviště

Lidická 121, Volyně
náměstí Svobody 11, Volyně

Domov mládeže

Domova mládeže 699, Volyně
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
PaedDr.Eva Klasová
Zřizovatel:
Jihočeský kraj

Kontaktní osoby

7.–12. září 2023
Burza učebnic
18.–22. září 2023
Adaptační pobyty
Přesný termín bude upřesněn.
13. října 2023 12:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
18. října 2023
Burza škol v Táboře, Centrum Univerzita Tábor Vančurova 2904, Tábor (08:00 - 17:00)
2.–4. listopadu 2023
Vzdělání a řemeslo 2023, Výstaviště České Budějovice
24. listopadu 2023 12:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
12. ledna 2024 12:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
9. února 2024 12:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Hostování zahraničních učitelů
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština

Dne 4.11.2013 byla podepsána smlouva mezi Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a naší školou, tím jsme se stali pátou fakultní školou Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity. Byla domluvena spolupráce v přírodovědných předmětech a při aktivitách spojených s ekologickým centrem U Kaštanu.

Dne 9.2. 2012 jsme jako první střední škola v ČR získali titul Fairtradová škola.

Pro školní rok 2022/2023 se konají Jednotné přijímací zkoušky pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou z českého jazyka a matematiky. Termín konání bude stanoven Ministerstvem školství České republiky.
Ukázkové testy jsou ke stažení na webových stránkách www.cermat.cz.
Přijímací zkoušky lez složit nanečisto při Dnech otevřených dveří vždy ve 12.30 hod, 13.30 hod a 14.30 hod.
Žáci budou přijímáni na základě výsledku přijímací zkoušky (60%) , průměrného prospěchu za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (35%) a dosažených úspěchů v okresních a krajských kolech soutěží nebo získání jazykového certifikátu ( 5%).

V učebním oboru vzdělání Cukrář jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek podle prospěchového průměru v posledním ročníku ZŠ.

Škola v roce 2019 oslavila155. výročí založení.

Na webových stránkách školy si můžete prohlédnout prostředí školy ve virtuálních prohlídkách.

Vlastní školní jídelna s možností objednávání a odhlašování stravy přes internet. Výběr ze dvou jídel. Cena oběda k 1.9.2022 - 35 Kč. Celodenní strava (snídaně, přesnídávka, oběd svačina, večeře) k 1.9.2022 - 108 Kč. Vaříme chutně a zdravě včetně rúzných diet ( je potřeba lékařské vyjádření) včetně vegetariánské stravy.

Vlastní zrenovovaný domov mládeže s posilovnou a volně přístupnou wi-fi sítí a dalšími volnočasovými aktivitami (sportovní kroužek, keramická dílna,kulečník, stolní fotbal). U budovy domova mládeže je k dispozici venkovní hřiště. Cena ubytování k 1.9.2022 900 Kč/měsíc ( připojení k internetu v ceně).

Příjemné prostředí s koberci ve třídách,interaktivní tabule,odborné učebny,multimediální učebna jazyků a počítačové učebny.Volně přístupná bezdrátová síť. Vlastní cukrárna, kde prodáváme výrobky z naší cukrářské učňovské dílny.

Studenti u nás mohou složit i Státní jazykovou zkoušku z anglického a německého jazyka,zkoušky ÖSD z německého jazyka a Cambridge zkoušky (KET,PET,FCE) z anglického jazyka.Naše škola poskytuje pro své žáky slevu v jazykové škole (50%),vyučujeme anglický, německý, francouzský, ruský a španělský jazyk v rámci maturitních studijních oborů.Navazujeme kontakty s vysokými školami a zahraniční spolupráci.Vyučujeme znakovou řeč.Jsme partnerskou školou jazykového centra ELEC, na základě toho provádíme testování jazykové úrovně pro naše studenty zdarma.
V současné době škola realizuje projekt Ekologické centrum U Kaštanu ve spolupráci s partnerskými bavorskými školami. Nabízíme odborné praxe v Německu žákům oboru Sociální činnost a žákům oboru Cukrář.

Jednoletý intenzivní kurz anglického a německého jazyka
Odpolední jazykové kurzy všech úrovní -anglický, německý,francouzský,
španělský a ruský jazyk
Čeština pro cizince-zkoušky úroveň A1
Čeština pro cizince -kurzy
Český znakový jazyk - kurzy pro studenty školy a pro veřejnost

Školu navštěvuje celkem 349 studentů a z toho je 86 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Cukrář (Cukrář)
29-54-H/01
Vhodné pro žáky 7. tříd ZŠ; absolventy základní školy; vyučené; absolventy středního vzdělání
2024–253 roky30AnoNe
denní18/18Školné: 0Prospěch: 2,8
Budeš umět sestavit si technologický postup a vypočítat surovinovou normu. Až jednou budeš podnikat, neobejdeš se bez toho.
Naučíš se péct a tvořit celý cukrárenský sortiment.
Zvládneš zdobení, dozdobování, dekorace, polévání polevou i práci s modelovací hmotou.
Naučíš se všechny činnosti, od pečení, přes komunikaci se zákazníkem, zabalení a prodej.
Zvládneš vytvořit i takové trendy věci, jako jsou oblíbené cheesecaky nebo vynikající makronky.
Prodavač (Specialista prodeje techniky pro domácnost a zahradu)
66-51-H/01
Vhodné pro maturanty; absolventy základní školy; vyučené; absolventy středního vzdělání
2024–253 roky30AnoAno
denní0/0Prospěch: 2,2
Budeš umět komunikovat se zákazníky, jak v českém, tak i v cizím jazyce. Budeš ovládat práci s pokladnou. Až jednou budeš podnikat, neobejdeš se bez toho.Naučíš se znát celý sortiment zboží.Zvládneš základy účetnictví.
Naučíš se všechny činnosti , od objednávky, přes propagaci zboží, komunikaci se zákazníkem, zabalení a prodej.Zvládneš nabídnout zákazníkovi vhodný produkt dle jeho požadavků a vystavit odpovídající doklady.
Střední vzdělání s maturitou
Ekonomika a podnikání (Ekonomika a podnikání)
63-41-M/01
2024–254 roky30ČJ, MNeAno
denní30/30Školné: 0Prospěch: 2,0
Ovládneš účetnictví a naučíš se pracovat ve specializovaném software Stereo.
Naučíš se základy marketingu. Budeš umět třeba udělat výzkum trhu a použít specializované marketingové techniky.
Zvládneš založit firmu a řídit ji.
Pochopíš, jak funguje daňový systém a jaké jsou povinnosti firmy vůči státu.
Ovládneš základy legislativy, zejména obchodního práva.
Získáš základy personalistky a řízení lidí.
Ovládneš běžné administrativní úkony, úřední korespondenci a práci s počítačem a systémy.
Získáš finanční gramotnost.
Přírodovědné lyceum (Přírodovědné lyceum)
78-42-M/05
2024–254 roky20ČJ, MNeAno
denní20/20Školné: 0
Dostaneš kvalitní všeobecné znalosti na úrovni gymnázia.
Nadstandardní znalosti z oblasti biologie, ekologie a dalších přírodních věd.
Přehled o základních laboratorních technikách a činnostech.
Kvalitní základy chemie.
Zvládneš administrativu i práci s moderními technologiemi.
Sociální činnost
75-41-M/01
2024–254 roky40ČJ, MAnoAno
denní47/40Školné: 0Prospěch: 2,0
Porozumíš člověku s různými typy postižení a handicapu, od mentálně či tělesně postižených, přes nemocné staré lidi, po lidi s vadou zraku či sluchu.
Naučíš se efektivně komunikovat s každým člověkem bez ohledu na jeho onemocnění či postižení.
Zvládneš praktické obslužné činnosti - postaráš se o člověka v domácí i nemocniční péči.
Budeš umět lidem poradit v jejich tíživé situaci a podpořit je.
Porozumíš základům práva a budeš schopen/schopna provádět základní právní poradenství v sociální sféře.
Naučíš se, jak nemocné klienty zabavit a připravit pro ně program.
Veřejnosprávní činnost (Veřejnosprávní činnost)
68-43-M/01
2024–254 roky30ČJ, MNeAno
denní47/30Školné: 0Prospěch: 2,0
Budeš mít komplexní znalosti z celé oblasti veřejné správy.
Bez problému se budeš orientovat v právu a platné legislativě.
Poznáš, jak to chodí v praxi na úřadech.
Zvládneš pracovat s počítačem, vytvořit grafy, tabulky a založit běžnou administrativu.
Ovládneš základy personalistiky nebo cestovního ruchu.

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.