Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527

sekretariat (zavináč) sosvel.cz
725 158 931 Sekretariat

Sídlo školy

U Hřiště 527
Velešín, 38232

Domov mládeže

U Hřiště 527, Velešín
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Bc. Milan Timko
Zřizovatel:
kraj

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly

Angličtina, němčina

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín
je státním vzdělávacím centrem odborného vzdělávání v oblasti elektrotechniky, strojírenství a informatiky s nabídkou různých forem vzdělávání.

Připravuje žáky
•v oboru elektrotechniky - délka studia 4 roky (zakončeno maturitní zkouškou
•v oboru informačních technologií - délka studia 4 roky (zakončeno maturitní zkouškou)
•ve strojírenských oborech - délka studia 4 roky (zakončeno maturitní zkouškou)
•ve strojírenských a elektro oborech - délka studia 3 roky (zakončeno závěrečnou zkouškou).

Škola má dlouholetou tradici ve výuce strojírenských a elektrotechnických oborů.

Během svého trvání vychovala velké množství odborníků, jejichž uplatnění je jak na pozicích střednětechnickohospodářských, tak i na pozicích vyšších po vystudování vysoké školy.

SOŠ SE Velešín ve studijních oborech připravuje žáky k následnému studiu na vysoké škole

Celodenní ve vlastní školní jídelně

Ve vlastním domově mládeže, který je součástí školy, ve dvou a tří lůžkových pokojích

Škola je vybavena nejmodernější výpočetní technikou ,230 PC zapojených do sítě s připojením na internet, 4 odborné učebny PC, 4 laboratoře hardware, 3 laboratoře elektro, 4 jazykové učebny, součástí školy je hala pro odborný výcvik vybavená NC a CNC stroji, laboratoří FESTO, nejmoderněji vybavené elektrodílny

Škola spolupracuje s celou řadou firem, pro které připravuje žáky. Vybraní žáci jsou těmito firmami sponzorováni. Dostávají měsíční stipendia ve výši 1200,- Kč - 3000,- Kč, firmy jim hradí stravovávní a ubytování. Mají zaručenou práci po ukončení studia. Jedná se především o firmy BOSCH České Budějovice, GPN Trhové Sviny, JIHOSTROJ Velešín, LINDE POHONY Český Krumlov, MAGNA CARTECH České Velenice, ENGEL Kaplice, Groz-Beckert České Budějovice, Izotherm Kaplice, Poděbradka , Dobrá Voda, Eaton elektrotechnika Suchdol nad Lužnicí, Mondi Bupak České Budějovice, a další.

Škola je fakultní školou Přírodovědné fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Dále spolupracuje s katedrou strojírenství VŠTE v Českých Budějovicích.

Školu navštěvuje celkem 450 studentů a z toho je 97 % chlapců.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Elektromechanik pro zařízení a přístroje)
26-52-H/01
2022–233 roky60AnoNe
denní30/30Školné: 0
říprava ve tříletém oboru elektromechanik pro stroje a zařízení vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent byl schopen vykonávat montážní, údržbářské a opravárenské práce na elektronických zařízeních.
Obráběč kovů (Obsluha číslicově řízených strojů)
23-56-H/01
2022–233 roky60AnoNe
denní25/25Školné: 0
Během studia oboru obráběč kovů jsou žáci vzděláváni především k tomu, aby získali praktické zkušenosti v oblasti obrábění kovů zaměřené hlavně na obsluhu CNC obráběcích strojů. Nejprve se však seznámí a získají praktické zkušenosti s konvenčními obráběcími stroji. Během studia žáci absolvují pravidelnou výuku odborného výcviku. V rámci studia žáci absolvují také praktickou výuku v partnerských firmách.
Strojní mechanik (Strojní mechanik)
23-51-H/01
2022–233 roky30AnoNe
denní15/15Školné: 0
Během studia oboru strojní mechanik jsou žáci vzděláváni především k tomu, aby získali praktické zkušenosti v oblasti výroby a montáže jednotlivých součástí a strojních celků, zaměřené hlavně na opravy, servis a údržbu kovový výrobků a konstrukcí. Součástí výuky je také příprava žáků k získání svářečských certifikátů. Během studia žáci absolvují pravidelnou výuku odborného výcviku. V rámci studia žáci absolvují také praktickou výuku v partnerských firmách.
Střední vzdělání s maturitou
Elektrotechnika (Počítčové systémy)
26-41-M/01
2022–234 roky22ČJ, MAnoNe
denní50/50Školné: 0
V prvním a druhém ročníku studia je vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu ze všech vzdělávacích oblastí Rámcového vzdělávacího programu rovnoměrně rozložen do vyučovacích předmětů a je tak připraven základ pro pozdější zaměření studia. Vzdělávací obsah odborných předmětů je dle rámcového vzdělávacího programu zaměřen především na základy elektrotechnického vzdělání.
Počínaje třetím ročníkem převažuje výuka předmětů odborného zaměření nad předměty všeobecně vzdělávacími Obsah odborných předmětů je v těchto ročnících zaměřen do oblastí slaboproudé elektrotechniky, počítačových sítí a výpočetní techniky. Cílem odborného vzdělání je získat maximální znalosti z oblasti počítačové problematiky a to jak z hlediska konstrukce počítačů a sítí, tak z hlediska tvorby a správy aplikací.
Informační technologie (Informační technologie)
18-20-M/01
2022–234 roky60ČJ, MNeAno
denní59/59Školné: 0
Studijní obor připravuje žáky pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti informačních technologií. Předměty jsou zaměřené hlavně na získání znalostí z oblasti softwaru s podporou znalostí z oblasti digitálních medií, hardwaru a počítačových sítí. V prvních letech se zaměřujeme hlavně na budování základních znalostí z programování, práce v operačních systémech Windows a Linux, tvorbu 2D grafiky a úpravu fotografií a samozřejmě na znalosti z hardwaru a počítačových sítích.

Žáci během studia získají také základní ekonomické vzdělání, na které se potom navazuje výukou marketingu a podnikání. Žáci se seznámí s různými typy propagace a jak je nastavit pro konkrétního svého klienta. Dále si vyzkouší krok za krokem založit vlastní firmu a vytvořit podnikatelský záměr. Do učebního plánu je nově zařazen předmět Internetový marketing, který spojuje současné moderní komunikační kanály (hl. sociální sítě) a jejich využití při vytváření kampaní a reklam.

O školního roku 2021/2022 v rámci tohoto oboru nově nabízíme výběr ze dvou specializací a možnost se tímto profilovat ve svém oboru. Žáci si na konci druhého ročníku mohou podle svých schopností a zájmů vybrat ze dvou směrů. Jeden směr je zaměřený na pokročilou grafiku, 3D modelování, stříhání videa a hlavně na virtuální a rozšířenou realitu. Virtuální realitu se žáci nebudou učit pouze používat, ale naučí se, jak ji nastavovat a upravovat simulace. Druhý směr je zaměřený hlavně na vývoj softwaru, programování desktopových a mobilních aplikací, jejich testování, vytváření pokročilých webových stránek (dynamické) a jejich propojení s databázemi.

Absolvent oboru je dostatečně připraven na další studium v oboru na vysoké škole nebo nastoupení do praxe.
Mechanik seřizovač (Programátor CNC obráběcích strojů)
23-45-L/01
2022–234 roky45ČJ, MAnoNe
denní30/30Školné: 0
Během studia oboru programátor CNC obráběcích strojů jsou žáci vzděláváni postupnými kroky k tomu, aby získali znalostí a dovednosti v oblasti strojírenského vzdělávání zaměřeného především do oblasti počítačem řízených obráběcích strojů. Během studia žáci absolvují pravidelnou výuku odborného výcviku, kde především získají praktické znalosti hlavně v oblasti tvorby řídícího programu obráběcích strojů. V rámci studia žáci absolvují také praktickou výuku v partnerských výrobních strojírenských firmách.
Mechanik seřizovač (Mechatronik)
23-45-L/01
2022–234 roky45ČJ, MAnoNe
denní25/25Školné: 0
Během studia oboru mechatronik jsou žáci vzděláváni postupnými kroky k tomu, aby získali znalostí a dovednosti v oblasti strojírenského elektrotechnického vzdělávání zaměřeného především do oblasti počítačem řízených obráběcích strojů a výrobních a montážních linek. Během studia žáci absolvují pravidelnou výuku odborného výcviku, kde především získají praktické znalosti hlavně v oblasti tvorby řídícího programu obráběcích strojů, elektrotechniky a pneumatiky. V rámci studia žáci absolvují také praktickou výuku v partnerských výrobních strojírenských firmách.

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2022, Školy Online.