Logo Stredniskoly.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk, V Kolonii 1804

www.copnb.cz
cop (zavináč) copnb.cz
adamcova (zavináč) copnb.cz
325 512 154 (Recepce)
325 512 764 (Sekretariát)
325 514 870 (Studijní oddělení)

Sídlo školy

V Kolonii 1804
Nymburk, 28802

Domov mládeže

V kolonii 1804, Nymburk
Hodnocení prezentace (Co je to?):
77,61 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): Ing.Jiří Hubálek
Zřizovatel:krajský úřad
IČ:14451026
Kontaktní osoby:Adamcová Lucie (studijní oddělení), 734 575 892
Zychová Renata (sekretariát), 325 512 764
Mgr. Ševčík Jiří (zástupce ředitele), 604 348 376
Ing. Hubálek Jiří (ředitel školy), 733 715 230
Mgr. Bartošová Martina (zástupkyně ředitele), 733 664 695
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Gastronomické studio pro výuku odborných předmětů
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezené stahování dat z internetu
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Sportovní areál
 • Stipendijní programy
 • Svářečská škola
 • Školní bufet
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zajištění autoškoly

Stravování

Vlastní školní kuchyně a jídelna nabízí denně výběr ze 4 hlavních jídel

Ubytování

Domov mládeže při Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Nymburk patří k největším školským zařízením tohoto typu v regionu.
Je umístěn ve vysokopodlažní budově a nachází se v prostorech 3. – 6. patra. Pokoje jsou třílůžkové, s vlastním sociálním zařízením. Na každém podlaží je k dispozici vybavená kuchyňka a kulturní místnost s televizí a tzv. učebna. Vybavení učeben je materiálně zcela vyhovující jakýmkoliv potřebám smysluplného využití volného času. Učebny se využívají ke studijním účelům, zájmovým činnostem a cvičení. Jedna z učeben disponuje stolním tenisem a část jejích prostor slouží jako relaxační zóna volného času.

Mimo žáků školy jsou zde ubytováni také studenti dalších středních a vyšších odborných škol. Dále je zde ubytována specifická skupina studentů složená z hráčů basketbalu, kteří domov mládeže využívají jako své zázemí.
V areálu školy se nachází víceúčelová sportovní hala BIOS, která je pro ubytované k dispozici 2x v týdnu v rozsahu čtyř hodin. Její vybavení poskytuje mnoho příležitostí ke sportovnímu vyžití. Zájem o sportovní aktivity je z řad ubytovaných značný. V jarních a letních měsících, za příznivého počasí využívají ubytovaní ke sportovním aktivitám venkovní prostory areálu školy. Mezi sportovní potřeby, které si lze zapůjčit od vychovatelek patří frisbee, soft tenis, míče na fotbal, volejbal a basketbal.

Personálně provoz domova mládeže zajišťuje 5 vychovatelek a 2 asistentky vychovatele. Ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště je současně i ředitelem domova mládeže. Domov mládeže je v provozu v průběhu školního roku s výjimkou prázdnin vždy od neděle od 18 hodin do pátku do 15 hodin.
Víkendový provoz je zajištěn pro ubytované hráče basketbalu na základě smlouvy s BA Nymburk.

Cílem domova mládeže je smysluplné naplnění volného času ubytovaných. V průběhu celého školního roku si studenti mohou vybrat z bohaté nabídky sportovních, kulturních i vzdělávacích akcí, nechybí besedy a přednášky se zajímavými osobnostmi i odborníky.
Základním principem strategie uplatňované na domově mládeže je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoji osobnosti. V tomto smyslu vedou vychovatelky důsledně a systematicky žáky k osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektujících identitu a individualitu žáka.
Součástí areálu je i školní jídelna, která se nachází v přízemí domova mládeže a zajišťuje celodenní stravování žáků, kteří jsou zde ubytováni.

Částka za ubytování činí 1300 Kč za kalendářní měsíc.

Celodenní stravné činí 85 Kč (snídaně 25 Kč, oběd 30 Kč, večeře 30 Kč).

Školní jídelna zajišťuje stravování formou čipového systému a bezhotovostních plateb.

Vybavení

Domov mládeže, tělocvična, jídelna, počítačové učebny, jazykové učebny,odborné učebny strojní a elektro, interaktivní tabule, emisní stanice, svářečská škola, autoškola.

Další informace

Spolupráce s místními firmami,které se podílejí na tvorbě ŠVP. Velký zájem firem o absolventy školy, stipendijní programy firem. Účast v projektech EU, neustálá modernizace podmínek vyučovacího procesu.

Další aktivity školy:

• ubytování v moderních 2-3lůžkových pokojích s WC a koupelnou
• vlastní víceúčelový sál se šatnami, WC, pódiem, možností projekce, občerstvení aj.
(sál v konferenčním uspořádání pojme 220 lidí, v úpravě s řadami židlí 400 lidí.)
• kvalifikační kurzy a zkoušky
• svářečskou školu
• produktivní zakázkové práce žáků
• zakázkovou řemeslnou výrobu v rámci nabídky vyučovaných oborů
• bezplatné získání odborné kvalifikace, řidičského a svářečského průkazu, vyhlášky 50/78 Sb.
• přestup mezi jednotlivými obory vzdělání
• u vybraných oborů stipendijní program Středočeského kraje
• firemní stipendia
• osvědčení Europass uznávané v zemích EU
• elektronické žákovské knížky – Bakaláři
• individuální přístup
• studijní pobyty v zahraničí

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
6341M01 – Ekonomika a podnikání
Ekonomika a podnikání
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Žáci získají poznatky z oblasti ekonomiky, managementu, marketingu, účetnictví, obchodní korespondence, výpočetní techniky a cizích jazyků.
Absolventi tohoto oboru se uplatní v široké škále oborů, například na pozicích trenéra, manažera wellness a fitness studií, manažera, pracovníka či poradce volnočasových a sportovních aktivit v zařízeních pro děti, mládež či seniory, manažera ve sportovních klubech, manažera neziskových organizací, animátora, maséra, podnikatele v oblasti zdravé výživy, fitness, outdoor aktivit, zážitkové pedagogiky, či cestovního ruchu. Absolvent je připravován na práci s různými věkovými skupinami a na manažerské, komunikační a podnikatelské dovednosti. Součástí výuky je příprava pedagogická, psychologická a odborná v předmětech pedagogika volného času, psychologie, zdravá výživa, cestovní ruch. Informační a komunikační technologie zaměřené na tvorbu webových stránek a aplikací a praktické dovednosti získané prací na PC, kdy se žáci naučí pracovat s optimalizací webu (SEO), webovou analytikou, PPC, sociálními sítěmi, e-mailingem, cenovými porovnávači zboží atp.

Zároveň mají absolventi vytvořeny předpoklady pro možnost dalšího studia na VŠ a pro získání živnostenského listu.
Všeobecné informace o oboru Ekonomika a podnikání
2641M01 – Elektrotechnika
Elektrotechnika
Střední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDenní30
Tento studijní obor Vás připraví na profesi v oblastech informatika, elektroenergetika a robotika. Díky širokým znalostem v daných oblastech budete mít široké uplatnění na pracovním trhu či možnost studia na vysokých školách. Absolventi najdou uplatnění jako správci počítačových sítí, technici v oblasti montáže výroby, provozu, údržby a řízení silnoproudé a komerční elektrotechniky a v provozech výroby a rozvodů elektrické energie.
Studenti získají znalosti v nejvýdělečnějších oblastech informatiky. Od programování, tvorby webových stránek, 3D grafiky, správy systémů až po robotiku, díky individuálnímu přístupu a spolupráci s firmami se v některé z výše uvedených oblastí s ohledem na své preference stane odborníkem.

Díky spolupráci s okolními firmami jsou žáci motivováni k lepším studijním výsledkům firemními stipendii. Zároveň mají možnost po dokončení studia využít nabídky zaměstnání v těchto firmách.
Všeobecné informace o oboru Elektrotechnika
2351H01 – Strojní mechanik
Zámečník
Střední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní30
Všeobecné informace o oboru Strojní mechanik
2368H01 – Mechanik opravář motorových vozidel
Automechanik
Střední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní60
Všeobecné informace o oboru Mechanik opravář motorových vozidel
2651H02 – Elektrikář - silnoproud
Elektrikář-silnoproud
Střední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní30
Všeobecné informace o oboru Elektrikář - silnoproud
2652H01 – Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Střední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní30
Všeobecné informace o oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje
4155H01 – Opravář zemědělských strojů
Opravář zemědělských strojů
Střední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní30
Všeobecné informace o oboru Opravář zemědělských strojů
6653H01 – Operátor skladování
Operátor skladování
Střední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní20
Všeobecné informace o oboru Operátor skladování
2368H01 – Mechanik opravář motorových vozidel
Automechanik
Střední vzdělání s výučním listem2018–20191 rokDenní20
Všeobecné informace o oboru Mechanik opravář motorových vozidel
2651H02 – Elektrikář - silnoproud
Elektrikář-silnoproud
Střední vzdělání s výučním listem2018–20191 rokDenní10
Všeobecné informace o oboru Elektrikář - silnoproud
4155H01 – Opravář zemědělských strojů
Opravář zemědělských strojů
Střední vzdělání s výučním listem2018–20191 rokDenní10
Všeobecné informace o oboru Opravář zemědělských strojů
2343L51 – Provozní technika
Provozní technika
Nástavbové studium2018–20192 rokyDenní30
Všeobecné informace o oboru Provozní technika
2343L51 – Provozní technika
Provozní technika
Nástavbové studium2018–20193 rokyDálkové30
Všeobecné informace o oboru Provozní technika
2641L52 – Provozní elektrotechnika
Provozní elekrotechnika
Nástavbové studium2018–20192 rokyDenní30
Všeobecné informace o oboru Provozní elektrotechnika
2641L52 – Provozní elektrotechnika
Provozní elekrotechnika
Nástavbové studium2018–20193 rokyDálkové30
Všeobecné informace o oboru Provozní elektrotechnika
6441L51 – Podnikání
Podnikání
Nástavbové studium2018–20192 rokyDenní60
Všeobecné informace o oboru Podnikání
6441L51 – Podnikání
Podnikání
Nástavbové studium2018–20193 rokyDálkové60
Všeobecné informace o oboru Podnikání
6551E01 – Stravovací a ubytovací služby
Kuchařské práce
Střední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní28
Všeobecné informace o oboru Stravovací a ubytovací služby
2951E01 – Potravinářská výroba
Cukrářské práce
Střední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní12
Všeobecné informace o oboru Potravinářská výroba
3657E01 – Malířské a natěračské práce
Malířské a natěračské práce
Střední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní14
Všeobecné informace o oboru Malířské a natěračské práce
3667E01 – Zednické práce
Zednické práce
Střední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní14
Všeobecné informace o oboru Zednické práce

Fotogalerie

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.