Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk, V Kolonii 1804

cop (zavináč) copnb.cz
adamcova (zavináč) copnb.cz
325 512 154 Recepce
325 512 764 Sekretariát
734 575 892 Studijní oddělení

Sídlo školy

V Kolonii 1804
Nymburk, 28802

Domov mládeže

V kolonii 1804, Nymburk
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing.Jiří Hubálek
Zřizovatel:
krajský úřad

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

21. listopadu 2022 12:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
21. listopadu 2022 12:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Gastronomické studio pro výuku odborných předmětů
 • Lyžařské kurzy
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Sportovní areál
 • Stipendijní programy
 • Svářečská škola
 • Školní bufet
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly

Angličtina, němčina, ruština

Vlastní školní kuchyně a jídelna nabízí denně výběr ze 4 hlavních jídel

Domov mládeže při Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Nymburk patří k největším školským zařízením tohoto typu v regionu.
Je umístěn ve vysokopodlažní budově a nachází se v prostorech 3. – 6. patra. Pokoje jsou třílůžkové, s vlastním sociálním zařízením. Na každém podlaží je k dispozici vybavená kuchyňka a kulturní místnost s televizí a tzv. učebna. Vybavení učeben je materiálně zcela vyhovující jakýmkoliv potřebám smysluplného využití volného času. Učebny se využívají ke studijním účelům, zájmovým činnostem a cvičení. Jedna z učeben disponuje stolním tenisem a část jejích prostor slouží jako relaxační zóna volného času.

Mimo žáků školy jsou zde ubytováni také studenti dalších středních a vyšších odborných škol. Dále je zde ubytována specifická skupina studentů složená z hráčů basketbalu, kteří domov mládeže využívají jako své zázemí.
V areálu školy se nachází víceúčelová sportovní hala BIOS, která je pro ubytované k dispozici 2x v týdnu v rozsahu čtyř hodin. Její vybavení poskytuje mnoho příležitostí ke sportovnímu vyžití. Zájem o sportovní aktivity je z řad ubytovaných značný. V jarních a letních měsících, za příznivého počasí využívají ubytovaní ke sportovním aktivitám venkovní prostory areálu školy. Mezi sportovní potřeby, které si lze zapůjčit od vychovatelek patří frisbee, soft tenis, míče na fotbal, volejbal a basketbal.

Personálně provoz domova mládeže zajišťuje 5 vychovatelek a 2 asistentky vychovatele. Ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště je současně i ředitelem domova mládeže. Domov mládeže je v provozu v průběhu školního roku s výjimkou prázdnin vždy od neděle od 18 hodin do pátku do 15 hodin.
Víkendový provoz je zajištěn pro ubytované hráče basketbalu na základě smlouvy s BA Nymburk.

Cílem domova mládeže je smysluplné naplnění volného času ubytovaných. V průběhu celého školního roku si studenti mohou vybrat z bohaté nabídky sportovních, kulturních i vzdělávacích akcí, nechybí besedy a přednášky se zajímavými osobnostmi i odborníky.
Základním principem strategie uplatňované na domově mládeže je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoji osobnosti. V tomto smyslu vedou vychovatelky důsledně a systematicky žáky k osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektujících identitu a individualitu žáka.
Součástí areálu je i školní jídelna, která se nachází v přízemí domova mládeže a zajišťuje celodenní stravování žáků, kteří jsou zde ubytováni.

Částka za ubytování činí 1300 Kč za kalendářní měsíc.

Celodenní stravné činí 113 Kč (snídaně 33 Kč, oběd 40 Kč, večeře 40 Kč).

Školní jídelna zajišťuje stravování formou ISIC karet a bezhotovostních plateb.

Domov mládeže, tělocvična, jídelna, počítačové učebny, jazykové učebny,odborné učebny strojní a elektro, interaktivní tabule, emisní stanice, svářečská škola, autoškola.

Spolupráce s místními firmami,které se podílejí na tvorbě ŠVP. Velký zájem firem o absolventy školy, stipendijní programy firem. Účast v projektech EU, neustálá modernizace podmínek vyučovacího procesu.

• ubytování v moderních 2-3lůžkových pokojích s WC a koupelnou
• vlastní víceúčelový sál se šatnami, WC, pódiem, možností projekce, občerstvení aj.
(sál v konferenčním uspořádání pojme 220 lidí, v úpravě s řadami židlí 400 lidí.)
• kvalifikační kurzy a zkoušky
• svářečskou školu
• produktivní zakázkové práce žáků
• zakázkovou řemeslnou výrobu v rámci nabídky vyučovaných oborů
• bezplatné získání odborné kvalifikace, řidičského a svářečského průkazu, vyhlášky 50/78 Sb.
• přestup mezi jednotlivými obory vzdělání
• u vybraných oborů stipendijní program Středočeského kraje
• firemní stipendia
• osvědčení Europass uznávané v zemích EU
• elektronické žákovské knížky – Bakaláři
• individuální přístup
• studijní pobyty v zahraničí

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště poskytuje široké spektrum vzdělávacích programů na přípravu pro budoucí povolání. Úzce spolupracujeme s Úřadem práce v Nymburce a firmami v okolí Nymburka. Nabízíme proto našim žákům takové vzdělání, aby se bez problémů uplatnili na trhu práce. Jsme státní škola, školné se neplatí.

Rádi bychom Vás informovali, že naše škola vydává svým žákům mezinárodní studentský průkaz ISIC. Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje studium na naší škole, ale rovněž funguje jako mezinárodně uznávaný doklad studenta, akceptovaný ve 130 zemích světa, a také jako průkaz využitelný pro zhruba 2.000 různých slev a výhod v ČR. Karta ISIC funguje na vstup do školy(je propojena s docházkou v systému Bakaláři) a na objednání stravy.

Školu navštěvuje celkem 490 studentů a z toho je 86 % chlapců.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Elektrikář - silnoproud
26-51-H/02
2022–233 roky60AnoNe
denní0/0
Elektrikář - silnoproud
26-51-H/02
Vhodné pro maturanty; vyučené
2022–231 rok10AnoNe
denní0/0
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
26-52-H/01
2022–233 roky30AnoNe
denní0/0
Mechanik opravář motorových vozidel
23-68-H/01
2022–233 roky60AnoNe
denní0/0
Mechanik opravář motorových vozidel
23-68-H/01
Vhodné pro maturanty; vyučené
2022–231 rok10AnoNe
denní0/0
Operátor skladování
66-53-H/01
2022–233 roky30AnoNe
denní0/0
Opravář zemědělských strojů
41-55-H/01
2022–233 roky30AnoNe
denní0/0
Potravinářská výroba
29-51-E/01
Vhodné pro žáky 7. tříd ZŠ; absolventy základní školy
2022–233 roky14AnoAno
denní0/0
Absolventi se uplatní v potravinářském průmyslu při vykonávání jednoduchých činností zejména při výrobě cukrářských výrobků, jemného pečiva, trvanlivého pečiva, nebo při zpracování masa a výrobě masných výrobků a konzerv, nebo při zpracování mléka a výrobě mléčných výrobků, apod. Uplatní se při obsluze a jednoduché údržbě strojů a zařízení v potravinářské výrobě.
Stravovací a ubytovací služby
65-51-E/01
Vhodné pro žáky 7. tříd ZŠ; absolventy základní školy
2022–233 roky14AnoAno
denní0/0
Absolventi vykonávají jednoduché práce při výrobě a podávání pokrmů a nápojů. Po příslušné praxi jsou schopni samostatně vykonávat i náročnější kuchařské práce v zařízeních poskytujících stravovací služby. Absolventi se uplatní ve stravovacích službách při výrobě teplých a studených pokrmů jako kuchaři a pomocné síly, dále v provozovnách rychlého občerstvení aj.
Strojírenské práce
23-51-E/01
Vhodné pro žáky 7. tříd ZŠ
2022–233 roky14AnoNe
denní0/0
Absolvent je schopen dle našeho zaměření oboru především obsluhovat seřízené konvenční obráběcí stroje na kovy při nenáročných technologických operacích a také vykonávat rutinní montážní a servisní práce (popř. jednoduché opravy nesložitých strojírenských výrobků). Žáci mohou volitelně absolvovat svářečský kurz. Uplatní se v povolání strojírenský dělník.
Strojní mechanik
23-51-H/01
2022–233 roky30AnoNe
denní0/0
Střední vzdělání s maturitou
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
2022–234 roky30ČJ, MNeAno
denní0/0
Žáci získají poznatky z oblasti ekonomiky, managementu, marketingu, účetnictví, obchodní korespondence, výpočetní techniky a cizích jazyků.
Absolventi tohoto oboru se uplatní v široké škále oborů, například na pozicích manažera wellness a fitness studií, manažera, pracovníka či poradce volnočasových a sportovních aktivit v zařízeních pro děti, mládež či seniory, manažera ve sportovních klubech, manažera neziskových organizací, animátora, maséra, podnikatele v oblasti zdravé výživy, fitness, outdoor aktivit, zážitkové pedagogiky, či cestovního ruchu. Absolvent je připravován na práci s různými věkovými skupinami a na manažerské, komunikační a podnikatelské dovednosti. Součástí výuky je odborná příprava v předmětech pedagogika, psychologie, organizace volného času a sportu, management a marketing. Užití informačních a komunikačních technologií je rozšířeno o tvorbu webových stránek a aplikací, optimalizaci webu (SEO), webovou analytiku, PPC, práci se sociálními sítěmi, e-mailingem, cenovými porovnávači zboží atp.
Elektrotechnika
26-41-M/01
2022–234 roky30ČJ, MAnoAno
denní0/0
Studijní obor připraví žáky na profese zaměřené do oblasti informatiky, elektroenergetiky a robotiky. Díky širokým znalostem pak obor nabízí pestré uplatnění na trhu práce či možnost dalšího studia na VŠ. Absolventi najdou uplatnění jako správci počítačových sítí, technici v oblasti montáže výroby, provozu, údržby a řízení silnoproudé a komerční elektrotechniky a v provozech výroby a rozvodů elektrické energie.
Žáci získají znalosti v atraktivních oblastech informatiky. Od programování, přes tvorbu webových stránek, 3D grafiky, správy systémů až po robotiku. Díky individuálnímu přístupu a spolupráci s firmami se v některé z výše uvedených oblastí s ohledem na své preference stanou skutečnými odborníky.
Nástavbové studium
Podnikání
64-41-L/51
2022–232 roky30ČJ, MNeAno
denní0/0
Provozní elektrotechnika
26-41-L/52
2022–232 roky30ČJ, MAnoAno
denní0/0
Provozní technika
23-43-L/51
2022–232 roky30ČJ, MNeAno
denní0/0

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2022, Školy Online.