Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední odborná škola logistických služeb

sosls (zavináč) sosls.cz
266 106 279 Sekretariát
734 703 557 Ředitelka
733 607 942 Zástupce ředitelky

Sídlo školy

Učňovská 1/100
Praha 9, 19000
Hodnocení prezentace (Co je to?):
Čtyři hvězdičkyČtyři hvězdičkyČtyři hvězdičkyČtyři hvězdičkyČtyři hvězdičky
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Jana Dušejovská
Zřizovatel:
Hlavní město Praha

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

6. února 2020 16:00–18:30 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Informace o škole

KDO JSME?
Jsme moderní škola s dlouholetou tradicí. Naše historie se začala psát již v roce 1952. Zřizovatelem školy je Hlavní město Praha.

POSKYTUJEME KVALITNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ S ŠIROKÝM UPLATNĚNÍM NA TRHU PRÁCE
Vzdělávací nabídkou koncepčně reagujeme na požadavky trhu práce a sociálních partnerů. Pro nabízené obory jsme zpracovali tři vzdělávací programy, které vychází z požadavků praxe a směřují k tomu, aby absolvent dokázal samostatně a iniciativně plnit komplexnější úkoly v oblasti dopravy a přepravy, logistiky, ekonomiky, bankovnictví a poštovnictví a pro potřeby podnikání se obeznámil se základní problematikou.

Oblast vzdělávání podporuje dlouhodobá spolupráce se Svazem spedice a logistiky České republiky a členství v Asociaci středních škol ICT.

NABÍZÍME PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ
Disponujeme dvanácti kmenovými učebnami, což zaručuje spíše komorní prostředí, možnost užší interakce mezi učiteli a studenty a navození přátelské atmosféry.

UČÍME PRAKTICKY
Praktická výuka probíhá formou simulace reálného pracoviště v učebnách školy. Takto získané odborné kompetence může absolvent uplatnit ihned po nástupu do pracovního procesu bez dalšího zapracování. Studenti se podle svého zaměření učí pracovat např. s programy POHODA, APOST, JERID a SPED, jejichž zvládnutí je předpokladem pro budoucí uplatnění v logistických a finančních organizacích. Absolventi dopravního oboru získají navíc řidičské oprávnění skupiny B.

Spolupracujeme s mnoha partnerskými firmami, kde studenti absolvují odborné praxe a následně naleznou širokou oblast uplatnění.

UČÍME MODERNĚ
Využíváme specializované a dobře vybavené učebny pro praktickou výuku, učebny výpočetní techniky a cizích jazyků, multimediální posluchárnu a novou studovnu s Wi-Fi připojením. Kvalitu výuky podporuje užívání mnoha moderních technologií, např. počítačů s internetovým připojením, dataprojektorů, interaktivní tabule, speciálních tiskáren a snímacích tužek.

Pro tělovýchovu využíváme dvě tělocvičny, posilovnu, bazén, sál na stolní tenis, tři venkovní víceúčelová hřiště s umělým povrchem a atletickou dráhu.

KLADEME DŮRAZ NA VÝUKU CIZÍCH JAZYKŮ
Jazykové vzdělávání podporuje povinná výuka dvou světových jazyků promyšleně doplňována dalšími aktivitami, jako jsou prezentace práce v cizím jazyce při projektových dnech školy, veletrh pracovních příležitostí v cizím jazyce, zahraniční poznávací zájezdy s ubytováním přímo v rodinách, návštěva divadelních představení v anglickém jazyce apod. Lepšímu porozumění anglickému jazyku napomáhá též výuka rodilým mluvčím.

Jsme zapojeni do Erasmus+, vzdělávacího programu Evropské unie.

NABÍZÍME ŠIROKÉ SPEKTRUM AKTIVIT
Škola organizuje mnoho akcí, které vhodně doplňují výuku a podporují všestranný rozvoj studentů: adaptační, lyžařský a turistický kurz, zahraniční poznávací zájezdy, odborné soutěže a exkurze, návštěvy divadelních a filmových představení, semináře, přednášky, charitativní sbírky a sportovní soutěže.

VÁŽÍME SI ÚSPĚŠNÝCH STUDENTŮ
Úspěšní studenti jsou pravidelně za své výsledky oceňováni. Tento systém napomáhá motivaci k dalšímu vzdělávání.

PŘED NIKÝM NEZAVÍRÁME DVEŘE
Naše škola je otevřená všem. Studují u nás i zahraniční studenti či sportovci vyžadující individuální vzdělávací plán. Do tříd jsou v malém počtu integrováni také studenti s SPU.

NEZAPOMÍNÁME NA PREVENCI
Prevence negativních jevů vychází z kvalitně zpracovaného minimálního preventivního programu. Je naplňován formou přednášek, besed a mimoškolních aktivit. Problematika prevence sociálně patologických jevů je rovněž zařazena do jednotlivých vzdělávacích oblastí.

PŘED PROBLÉMY NEUTÍKÁME
Radu či pomocnou ruku našim studentů rády poskytnou v případě potřeby metodička prevence či výchovná poradkyně, jež obě na škole působí.

POUŽÍVÁME SYSTÉM BAKALÁŘI
Vstup do školy, docházku a klasifikaci studentů hlídá systém Bakaláři, ke kterému se mohou připojit jak sami studenti, tak i jejich rodiče. Ti tak mohou průběžně sledovat, jak jejich děti studují.

Stravování

V areálu nabízí své služby firma ERTUS, která provozuje školní jídelnu a občerstvení.

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 246 studentů a z toho je 63 % chlapců.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s maturitou
3742M01 – Logistické a finanční služby
2020–20214 rokyDenní
3741M01 – Provoz a ekonomika dopravy
2020–20214 rokyDenní

Fotogalerie

Budova 1Budova 2Budova 3Wi-Fi studovnaUčebna 1Učebna 2Učebna 3Učebna 4Učebna 5Atletická dráhaAtletická dráha 2HřištěTělocvičnaStolní tenisPosilovnaPosilovna 2BazénAdaptační kurz 1Adaptační kurz 2Adaptační kurz 3Adaptační kurz 4Adaptační kurz 5Adaptační kurz 7Barevný den 1Barevný den 2Barevný den 3Barevný den 4Barevný den 6Barevný den 7Barevný den 8Lyžařský kurz 1Lyžařský kurz 2Lyžařský kurz 3Lyžařský kurz 4Lyžařský kurz 5Florbal 1Florbal 2Florbal 3Florbal 4Florbal 5Turistický kurz 1Turistický kurz 2Turistický kurz 3Turistický kurz 4Turistický kurz 5Turistický kurz 6Turistický kurz 7Maturitní ples 1Maturitní ples 2Maturitní ples 3Maturitní vysvědčení Zájezdy 1Zájezdy 2Zájezdy 3Zájezdy 4Zájezdy 5Zájezdy 6Zájezdy 7Zájezdy 8Konference LOG-IN

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.