Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední odborná škola logistických služeb

sosls (zavináč) sosls.cz
266 106 279 Sekretariát
734 703 557 Ředitelka
733 607 942 Zástupce ředitelky

Sídlo školy

Učňovská 1/100
Praha 9, 19000
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Jana Dušejovská
Zřizovatel:
Hlavní město Praha

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

6. prosince 2023 17:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
Online
25. ledna 2024 17:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
Učňovská 100/1
21. února 2024 17:00–18:00 hod.
Den otevřených dveří
Učňovská 100/1
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, francouzština, němčina, ruština

KDO JSME?
Jsme moderní škola s dlouholetou tradicí. Naše historie se začala psát již v roce 1952. Zřizovatelem školy je Hlavní město Praha.

POSKYTUJEME KVALITNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ S ŠIROKÝM UPLATNĚNÍM NA TRHU PRÁCE
Vzdělávací nabídkou koncepčně reagujeme na požadavky trhu práce a sociálních partnerů. Pro nabízené obory jsme zpracovali tři vzdělávací programy, které vychází z požadavků praxe a směřují k tomu, aby absolvent dokázal samostatně a iniciativně plnit komplexnější úkoly v oblasti dopravy a přepravy, logistiky, ekonomiky, bankovnictví a poštovnictví a pro potřeby podnikání se obeznámil se základní problematikou.

Oblast vzdělávání podporuje dlouhodobá spolupráce se Svazem spedice a logistiky České republiky a členství v Asociaci středních škol ICT.

NABÍZÍME PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ
Disponujeme dvanácti kmenovými učebnami, což zaručuje spíše komorní prostředí, možnost užší interakce mezi učiteli a studenty a navození přátelské atmosféry.

UČÍME PRAKTICKY
Praktická výuka probíhá formou simulace reálného pracoviště v učebnách školy. Takto získané odborné kompetence může absolvent uplatnit ihned po nástupu do pracovního procesu bez dalšího zapracování. Studenti se podle svého zaměření učí pracovat např. s programy POHODA, APOST, JERID a SPED, jejichž zvládnutí je předpokladem pro budoucí uplatnění v logistických a finančních organizacích. Absolventi dopravního oboru získají navíc řidičské oprávnění skupiny B.

Spolupracujeme s mnoha partnerskými firmami, kde studenti absolvují odborné praxe a následně naleznou širokou oblast uplatnění.

UČÍME MODERNĚ
Využíváme specializované a dobře vybavené učebny pro praktickou výuku, učebny výpočetní techniky a cizích jazyků, multimediální posluchárnu a novou studovnu s Wi-Fi připojením. Kvalitu výuky podporuje užívání mnoha moderních technologií, např. počítačů s internetovým připojením, dataprojektorů, interaktivní tabule, speciálních tiskáren a snímacích tužek.

Pro tělovýchovu využíváme dvě tělocvičny, posilovnu, bazén, sál na stolní tenis, tři venkovní víceúčelová hřiště s umělým povrchem a atletickou dráhu.

KLADEME DŮRAZ NA VÝUKU CIZÍCH JAZYKŮ
Jazykové vzdělávání podporuje povinná výuka dvou světových jazyků promyšleně doplňována dalšími aktivitami, jako jsou prezentace práce v cizím jazyce při projektových dnech školy, veletrh pracovních příležitostí v cizím jazyce, zahraniční poznávací zájezdy s ubytováním přímo v rodinách, návštěva divadelních představení v anglickém jazyce apod. Lepšímu porozumění anglickému jazyku napomáhá též výuka rodilým mluvčím.

Jsme zapojeni do Erasmus+, vzdělávacího programu Evropské unie.

NABÍZÍME ŠIROKÉ SPEKTRUM AKTIVIT
Škola organizuje mnoho akcí, které vhodně doplňují výuku a podporují všestranný rozvoj studentů: adaptační, lyžařský a turistický kurz, zahraniční poznávací zájezdy, odborné soutěže a exkurze, návštěvy divadelních a filmových představení, semináře, přednášky, charitativní sbírky a sportovní soutěže.

VÁŽÍME SI ÚSPĚŠNÝCH STUDENTŮ
Úspěšní studenti jsou pravidelně za své výsledky oceňováni. Tento systém napomáhá motivaci k dalšímu vzdělávání.

PŘED NIKÝM NEZAVÍRÁME DVEŘE
Naše škola je otevřená všem. Studují u nás i zahraniční studenti či sportovci vyžadující individuální vzdělávací plán. Do tříd jsou v malém počtu integrováni také studenti s SPU.

NEZAPOMÍNÁME NA PREVENCI
Prevence negativních jevů vychází z kvalitně zpracovaného minimálního preventivního programu. Je naplňován formou přednášek, besed a mimoškolních aktivit. Problematika prevence sociálně patologických jevů je rovněž zařazena do jednotlivých vzdělávacích oblastí.

PŘED PROBLÉMY NEUTÍKÁME
Radu či pomocnou ruku našim studentů rády poskytnou v případě potřeby metodička prevence či výchovná poradkyně, jež obě na škole působí.

POUŽÍVÁME SYSTÉM BAKALÁŘI
Vstup do školy, docházku a klasifikaci studentů hlídá systém Bakaláři, ke kterému se mohou připojit jak sami studenti, tak i jejich rodiče. Ti tak mohou průběžně sledovat, jak jejich děti studují.

V areálu nabízí své služby firma ERTUS, která provozuje školní jídelnu a občerstvení.

Školu navštěvuje celkem 246 studentů a z toho je 63 % chlapců.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Ekonomické lyceum (Ekonomické lyceum)
78-42-M/002
2024–254 roky30ČJ, MNeNe
denní0/0
Čeká se na schválení otevření oboru
Ekonomika a podnikání (Ekonomika a podnikání)
63-41-M/01
2024–254 roky30ČJ, MAnoNe
denní0/0
Čeká se na schválení otevření oboru
Logistické a finanční služby
37-42-M/01
2024–254 roky30ČJ, MAnoNe
denní32/23
Logistické a finanční služby
37-42-M/01
2024–254 roky30ČJ, MAnoNe
denní37/25
Provoz a ekonomika dopravy
37-41-M/01
2024–254 roky30ČJ, MAnoNe
denní53/28

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.