Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední průmyslová škola na Proseku

lukas.prochazka (zavináč) sps-prosek.cz
daniela.milotova (zavináč) sps-prosek.cz
286 028 340 Sekretariát
286 028 344 Informace o studiu

Sídlo školy

Novoborská 610/2
Praha, 19000
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Mgr.Jiří Bernát
Zřizovatel:
Hlavní město Praha

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

8. února 2020 10:00–13:00 hod.
Den otevřených dveří
Začátek v 10,00;v 10,30;v 11,00; + prohlídka školy
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní bufet
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Stravování

Scolarest - snídaně, svačiny, oběd výběr ze 3-4 jídel

Vybavení

Multimediální učebny, odborné učebny vybavené počítačovou a audiovizuální technikou,odborné dílny a laboratoře, tělocvična, posilovna, hřiště s umělým povrchem, knihovna, studovny (Internet zdarma)

Další informace

Přijímací řízení na základě výsledků ze ZŠ a státních přijímacích zkoušek z Čj, Ma, nutné potvrzení od lékaře, přihlášky do 1.března 2020

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 550 studentů a z toho je 99 % chlapců.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s maturitou
2641M01 – Elektrotechnika (Automatizace měst a budov)
2020–20214 rokyDenní30neplatí se
příprava žáků je zaměřena na oblast neprůmyslové automatizace v podobě moderníhooboru inteligentních budov, chytrých měst a loT zařízení (internet věcí).
V rámci studia se žáci seznámí s automatizací budov a měst, inteligentními elektroinstalacemi, zabezpečovacími a kamerovými systémy, technickým vybavením budov, počítačovými a telekomunikačními systémy a softwary pro počítačový návrh.
2641M01 – Elektrotechnika (Mechatronika - průmyslová automatizace)
2020–20214 rokyDenní30neplatí se
příprava je zaměřena na automatizaci, informační technologie, elektrotechniku, elektroniku a strojírenství. Výuka je věnována programovatelným automatům, automatizovaným výrobním systémům, pneumatickým systémům, číslicově řízeným strojům, robotům a robotických linek, programování, loT zařízením v průmyslu, výrobě prototypů.
1820M01 – Informační technologie (Správa sítí a IT bezpečnost)
2020–20214 rokyDenní30neplatí se
Příprava žáků je zaměřena na kybernetickou bezpečnost, zabezpečení IT systémů, správu počítačových sítí z pohledu serverů i sítí, návrh a stavbu počítačových sítí včetně optických a bezdrátových sítí, správu mobilních zařízení, na datová centra a skriptování. Současně žáci získají základní znalosti a dovednosti ze všech oblastí informačních technologií.
1820M01 – Informační technologie (Vývoj aplikací)
2020–20214 rokyDenní30neplatí se
příprava žáků je zaměřena na vývoj webových aplikací, 2D a 3D grafiku, animační softwary, návrh softwaru, UML a programování, herní enginy, databázové systémy a virtuální realitu, operační systémy a počítačové sitě
2341M01 – Strojírenství (Počítačová podpora konstruování)
2020–20214 rokyDenní30neplatí se
Příprava žáků je zaměřena na aplikací výpočetní techniky ve strojírenském průmyslu. V rámci studia žáci získají teoretické znalosti a praktické dovednosti z technické dokumentace, mechaniky, částí strojů, strojírenské technologie, metrologie a aplikace výpočetní techniky ve všech těchto oblastech. Žáci pracují s počítačovými aplikacemi na podporu konstruování (CAD, CAE), výroby (CAM), metrologie (CAQ) i robotiky (CAR) a v dalších programech spojených s návrhovým procesem.
V průběhu 3. a 4. ročníku žáci absolvují volitelné předměty z oblasti konstruování dopravních prostředků (automobilový a letecký průmysl) nebo z oblasti konstruování zařízení pro průmysl 4.0.

Fotogalerie

budova školy hory Vltava sportovní kurz studovny Laboratoř programování jednočipových PC Laboratoř virtuální reality učebna počítačové grafiky Dílna automatizace Učebna CNC Dílna elektrotechniky Učebna CAD systémů
Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.