Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední průmyslová škola na Proseku

lukas.prochazka (zavináč) sps-prosek.cz
daniela.milotova (zavináč) sps-prosek.cz
286 028 340 Sekretariát
286 028 344 Informace o studiu

Sídlo školy

Novoborská 610/2
Praha, 19000
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Mgr.Jiří Bernát
Zřizovatel:
Hlavní město Praha

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, němčina

Scolarest - snídaně, svačiny, oběd výběr ze 3-4 jídel

Multimediální učebny, odborné učebny vybavené počítačovou a audiovizuální technikou,odborné dílny a laboratoře, tělocvična, posilovna, hřiště s umělým povrchem, knihovna, studovny (Internet zdarma)

Přijímací řízení na základě výsledků ze ZŠ a státních přijímacích zkoušek z Čj, Ma, nutné potvrzení od lékaře, přihlášky do 1.března 2021

Školu navštěvuje celkem 544 studentů a z toho je 99 % chlapců.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Elektrotechnika (Automatizace měst a budov)
26-41-M/01
2021–224 roky30
denníŠkolné: neplatí se
příprava žáků je zaměřena na oblast neprůmyslové automatizace v podobě moderního oboru inteligentních budov, chytrých měst a loT zařízení (internet věcí).
V rámci studia se žáci seznámí s automatizací budov a měst, inteligentními elektroinstalacemi, zabezpečovacími a kamerovými systémy, technickým vybavením budov, počítačovými a telekomunikačními systémy a softwary pro počítačový návrh.
Elektrotechnika (Mechatronika - průmyslová automatizace)
26-41-M/01
2021–224 roky30
denníŠkolné: neplatí se
příprava je zaměřena na automatizaci, informační technologie, elektrotechniku, elektroniku a strojírenství. Výuka je věnována programovatelným automatům, automatizovaným výrobním systémům, pneumatickým systémům, číslicově řízeným strojům, robotům a robotických linek, programování, loT zařízením v průmyslu, výrobě prototypů.
Informační technologie (Správa sítí a IT bezpečnost)
18-20-M/01
2021–224 roky30
denníŠkolné: neplatí se
Příprava žáků je zaměřena na kybernetickou bezpečnost, zabezpečení IT systémů, správu počítačových sítí z pohledu serverů i sítí, návrh a stavbu počítačových sítí včetně optických a bezdrátových sítí, správu mobilních zařízení, na datová centra a skriptování. Současně žáci získají základní znalosti a dovednosti ze všech oblastí informačních technologií.
Informační technologie (Vývoj aplikací)
18-20-M/01
2021–224 roky30
denníŠkolné: neplatí se
příprava žáků je zaměřena na vývoj webových aplikací, 2D a 3D grafiku, animační softwary, návrh softwaru, UML a programování, herní enginy, databázové systémy a virtuální realitu, operační systémy a počítačové sitě
Strojírenství (Počítačová podpora konstruování)
23-41-M/01
2021–224 roky30
denníŠkolné: neplatí se
Příprava žáků je zaměřena na aplikací výpočetní techniky ve strojírenském průmyslu. V rámci studia žáci získají teoretické znalosti a praktické dovednosti z technické dokumentace, mechaniky, částí strojů, strojírenské technologie, metrologie a aplikace výpočetní techniky ve všech těchto oblastech. Žáci pracují s počítačovými aplikacemi na podporu konstruování (CAD, CAE), výroby (CAM), metrologie (CAQ) i robotiky (CAR) a v dalších programech spojených s návrhovým procesem.
V průběhu 3. a 4. ročníku žáci absolvují volitelné předměty z oblasti konstruování dopravních prostředků (automobilový a letecký průmysl) nebo z oblasti konstruování zařízení pro průmysl 4.0.

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené

Školy Online
© 2002–2021, Školy Online.