Logo Stredniskoly.cz

Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní

www.ssnahorni.cz
ssnahorni (zavináč) ssnahorni.cz
284 690 554 (Zástupce ředitelky)

Sídlo školy

U Měšťanských škol 525/1
Praha 8, 18200
Hodnocení prezentace (Co je to?):
61,46 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): Ing. Hana Pavelková
Zřizovatel:Hlavní město Praha
IČ:61388262
Kapacita školy:550 žáků

Dny otevřených dveří

TermínPoznámka
Středa9. října 201916:00–19:00 hod.
Sobota9. listopadu 201909:00–13:00 hod.
Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě
Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
6341M01 – Ekonomika a podnikáníStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Ekonomika a podnikání
6642L51 – PropagaceNástavbové studium2020–20212 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Propagace
6643M01 – Knihkupecké a nakladatelské činnostiStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Knihkupecké a nakladatelské činnosti
6652H01 – AranžérStřední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Aranžér
7241M01 – Informační službyStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Informační služby
8241M05 – Grafický designStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Grafický design
8241M05 – Grafický design
Propagační grafika
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro kvalifikovanou činnost v oblasti propagační grafiky. Absolventi tohoto oboru nacházejí uplatnění v reklamních agenturách, grafických studiích, nakladatelstvích nebo jako samostatní výtvarníci v oblasti grafického designu. Zabývají se navrhováním, grafickou úpravou a realizací široké škály tiskovin. V případě zájmu pokračují dále ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách zejména uměleckého zaměření. Součástí výuky je vytváření předpokladů pro všeobecné i odborné vzdělávání žáků, rozvoj jejich estetického cítění, výtvarného myšlení a vyjadřování. Žáci získají znalosti a dovednosti v oblasti kreslířských, malířských a grafických technik, moderních tiskových technik, dějin umění, písma a typografie. Ovládají a využívají možnosti počítačové grafiky. Jsou vedeni k tvořivé činnosti − od kresebných studií, stylizací a kompozic se postupně dostávají až k řešení grafické úpravy tiskovin. Absolvent je seznámen s novými trendy a technologiemi v oblasti grafického designu a je připraven pro výkon odborných činností.
Všeobecné informace o oboru Grafický design
Školné: 0
8241M05 – Grafický design
Prostorový design a výstavnictví
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní15
Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro kvalifikovanou činnost v oblasti propagace a výstavnictví. Zabývá se návrhovou tvorbou v oblasti výstavnictví − navrhováním výstavních expozicí, designem výstavních a prodejních prostor, výkladních skříní a prostorovým designem − navrhováním a výrobou reklamních poutačů, výstavních stojánků a dekorací. Žáci získají znalosti a dovednosti v oblasti kreslířských, malířských a grafických technik, moderních tiskových technik, dějin umění, písma, typografie, počítačové grafiky a výstavnictví. Od kresebných studií, stylizací a kompozic (1. a 2. ročník) se postupně dostávají až k řešení úkolů v oblasti prostorového designu a výstavnictví (3. a 4. ročník). Absolventi tohoto oboru nacházejí uplatnění v reklamních agenturách, grafických studiích, architektonických ateliérech, v televizních a filmových studiích a ve výstavnictví. Mohou se uplatnit také jako samostatní výtvarníci v oblasti grafického designu. V případě zájmu pokračují dále ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách zejména uměleckého zaměření.
Všeobecné informace o oboru Grafický design
Školné: 0
8241M05 – Grafický design
Knižní grafika a ilustrace
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní15
Při studiu oboru Grafický design prochází žák výtvarnou a praktickou přípravou v 1. a 2. ročníku. Od 3. ročníku se obor profiluje zaměřením ŠVP Knižní grafika a ilustrace. Žáci se během studia seznámí s využitím kreslířských, malířských a grafických technik a jejich kombinací v ilustrační a grafické tvorbě. Dále si osvojí problematiku typografického řešení tiskovin a grafické úpravy knih. Učí se ovládat grafické programy − Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign. K celkovému kulturně historickému přehledu, potřebnému pro profesionální práci, přispívá výuka dějin výtvarné a knižní kultury a dalších humanitních předmětů. Absolventi mají možnost pokračovat ve studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách. Uplatnění nachází jako samostatní výtvarníci nebo zaměstnanci v nakladatelstvích, grafických studiích nebo reklamních agenturách.
Všeobecné informace o oboru Grafický design
Školné: 0
6652H01 – Aranžér
Aranžér
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní30
Žáci se naučí tvorbě propagačních prostředků, práci s písmem, realizaci propagačních akcí menšího rozsahu, aranžování výkladních skříní a výstavek, stánků na výstavách a prodejních akcích, interiérů prodejen a provozoven služeb.
Absolvent se uplatní při výkonu povolání aranžér. Uplatnění najde také v reklamních firmách a agenturách. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech obchodního zaměření nebo orientovaných na podnikání.
Všeobecné informace o oboru Aranžér
Školné: 0
6643M01 – Knihkupecké a nakladatelské činnosti
Knihkupectví
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Charakteristika přípravy v oboru
Obor připravuje žáky jak po stránce teoretické, tak i prakticky pro oblast nabídky, propagaci, distribuci a prodeje knih, jejich vydávání a s tím spojených činností, tedy práce s knihou v široké škále profesních aktivit. Specifikem oboru je jeho výrazná humanitní orientace.
Uplatnění absolventů v oboru
Absolventi se uplatní jako kvalifikovaní pracovníci, kteří vykonávají obchodní a další odborné činnosti související s provozem, distribucí, propagací a jinými oblastmi knižního obchodu, a to v knihkupectvích, nakladatelstvích, knižních, novinových a časopiseckých redakcích, propagačních odděleních, knižních distribučních firmách, knihovnách, antikvariátech, archívech a všech ostatních organizacích knižní kultury a obchodu.
Všeobecné informace o oboru Knihkupecké a nakladatelské činnosti
Školné: 0
6341M01 – Ekonomika a podnikání
Obchodně podnikatelská činnost
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Charakteristika přípravy v oboru
Program připravuje pro pracovní činnosti v oblasti financování, účetnictví, rozpočetnictví, fakturace, kalkulace a tvorby cen, práce a mezd, statistiky a personalistiky. Volitelným zaměřením je finanční řízení podniku. Student se naučí zakládat firmu a podnikat, využívat moderní metody řízení podniku v oblasti podnikového managementu, vést účetnictví podniku, seznámí se s právní problematikou běžné podnikatelské praxe.
Uplatnění absolventů v oboru
Absolvent je připraven založit a řídit firmu a začít podnikat. Může pracovat na pozici vedoucího a odborného referenta – specialisty útvaru financování, účetnictví, rozpočetnictví, fakturace, kalkulace a tvorby cen, práce a mezd, statistiky personálních útvarů. Najde uplatnění v peněžních ústavech, pojišťovnách, finančních ředitelstvích a úřadech, v oblasti státní správy, v rozpočtových a příspěvkových organizacích. Může se uplatnit jako obchodní zástupce, kvalifikovaný ekonom v kterékoliv státní i soukromé instituci, asistent v účetní firmě.
Všeobecné informace o oboru Ekonomika a podnikání
Školné: 0
7241M01 – Informační služby
Informační zdroje, média a knihovny
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Charakteristika přípravy v oboru
Studium oboru informační služby pokrývá dvě oblasti práce s informacemi – formální a obsahovou. Kombinace technických a humanitních předmětů vybavuje žáka komplexními znalostmi s potenciálem širokého uplatnění na trhu práce.Ve formální oblasti se žák naučí všechny fáze zpracování digitálních dat. Patří sem různé formy digitalizace dat obrazových, textových, číselných. Žák se naučí data třídit, zařazovat, vyhledávat a tímto zajišťovat potřebný servis pro široké spektrum klientů.V obsahové oblasti jsou rozvíjeny rozlišovací schopnosti tak, aby žák uměl data třídit, hledat a posuzovat jejich relevanci po obsahové stránce. Dále žák získává slušný přehled v oblasti knižní kultury a světové literatury.Svojí kreativitu žáci rozvíjejí v předmětu tvůrčí psaní, který vhodně doplňuje ostatní okruhy vzdělávání a rozšiřuje rádius uplatnění absolventa o publicistiku.Získané znalosti a dovednosti vedou k samostatné práci s informačním systémem, tj. práci s databázemi, provádění analýzy a syntézy informací, návrhu informačního systému.
Uplatnění absolventů v oboru
Absolventi tohoto oboru najdou uplatnění všude tam, kde vzniká potřeba pracovat s informacemi vědeckými, technickými, ekonomickými, sociálními i kulturními, např. ve státní správě, redakcích, v knihovnách, archivech, obchodních organizacích, informačních institucích a řadě dalších, které využívají informační systémy. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách technického i humanitního směru.
Všeobecné informace o oboru Informační služby
Školné: 0
6642L51 – Propagace
Propagace
Nástavbové studium2019–20202 rokyDenní30
Charakteristika přípravy v oboru
Cílem oboru je připravit žáky realizovat v požadované kvalitě finální produkt v rámci propagace a reklamy podle vlastních výtvarných návrhů či na základě požadavků klienta, při využití následujících odborných činností: různé techniky kreslení a psaní písma, samostatné navrhování a realizace propagační tvorby s využitím klasických i netradičních aranžovacích materiálů, technik, nástrojů a pomůcek, počítačových grafických programů, využití propagační tvorby ve výstavnictví tj. navrhování a zhotovování různých poutačů v interiéru a exteriéru, aranžování výstavních prvků (např. výstavní kóje, vitríny, vstupní panely, výstavní symboly).
Uplatnění absolventů v oboru
Absolventi oboru propagace se mohou uplatnit hlavně v rámci propagace a reklamy. Může se jednat např. o užitou grafiku, kresbu a ilustraci, práce související s předtiskovou přípravou, aranžérskou tvorbu, výstavnictví, různé propagační práce apod. Příslušné činnosti mohou absolventi vykonávat buď samostatně, nebo v grafických studiích, reklamních agenturách, architektonických ateliérech, nakladatelstvích, redakcích novin a časopisů, PR odděleních firem a institucí, televizních a filmových studiích a v polygrafických firmách apod. např. jako pracovník v oboru reklamy a prezentace organizací a firem, pracovník v propagaci, pracovník v reklamních agenturách, organizátor propagačních akcí a výstav, pracovník propagačně zabezpečující obchodní akce. Po zapracování jsou absolventi připraveni vykonávat propagační, organizační, provozní, obchodně provozní a technické činnosti výtvarného charakteru, např. pracovník obchodní skupiny kongresů a výstav, vedoucí marketingu a propagace, manažer reklamních agentur apod. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména oborů ekonomických, oborů z oblasti pedagogiky, učitelství a sociální péče.
Všeobecné informace o oboru Propagace
Školné: 0

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.