Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední škola řemesel a Odborné učiliště Lipová - lázně

info (zavináč) oulipova.cz
584 459 330 Spojovatel
584 459 331 Ředitel
584 459 332 Sekretářka ředitele

Sídlo školy

Lipová-lázně 458
Lipová-lázně, 79061

Odloučené pracoviště

Lipová-lázně 701, Lipová-lázně

Domov mládeže

Lipová-lázně 488, Lipová-lázně
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
PhDr. Libor Vrána
Zřizovatel:
Olomoucký kraj

Kontaktní osoby

26. září 2023
Burza práce a vzdělávání Jeseník, Administrativní budova IPOS, Karla Čapka 1147/10
13. října 2023 08:00–13:00 hod.
Den otevřených dveří
22.–23. listopadu 2023
SCHOLARIS Olomouc, SŠ polytechnická Olomouc, Rooseveltova 79 (8:00 - 17:00)
9. února 2024 08:00–12:00 hod.
Lipovský Masopust 2024
Maškarní rej a dobroty z udírny
16. února 2024 08:00–13:00 hod.
Den otevřených dveří
22. dubna 2024 08:00–13:00 hod.
1. kolo přijímacího řízení
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Hostování zahraničních učitelů
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Přijetí bez přijímací zkoušky
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Svářečská škola
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Učebnice zdarma
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zajištění autoškoly
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, slovenština

Projekt Nadačního fondu J&T ve spolupráci s OU a PrŠ, Lipová – lázně 458, pomáhá od roku 2011 žákům a studentům ze sociálně slabých rodin s financováním školních pomůcek, cestovného, stravného a ubytování. Díky tomuto příspěvku mají šanci na vzdělání i děti z rodin, které by si nemohly dovolit náklady spojené se studiem hradit. Nadační fond navíc financuje i kurzy (např. svářečský, řidičský apod.), které žákům zvyšují kvalifikaci a s ní i konkurenceschopnost na trhu práce v regionu, který dlouhodobě figuruje na žebříčku počtu nezaměstnaných. Každoročně získá příspěvek až 40 studentů ze sociálně slabých rodin. Z tohoto fondu jsou financovány také bezbariérové úpravy (jako jsou zvedací zařízení, nájezdová rampa apod.) na této škole.

Škola vyplácí stipendia pro podporu technických a řemeslných oborů vzdělání (v rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji) a to v následujících částkách:
1. ročník: 300,- Kč měsíčně a za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 500,- Kč
2. ročník: 400,- Kč měsíčně a za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2 500,- Kč
3. ročník: 500,- Kč měsíčně v 1. pololetí
Předpokladem pro získání stipendia je nízká absence v teoretické výuce i odborném výcviku, bezproblémové chování na všech úsecích a věk v daném školním roce do 19 let včetně.

Nově od školního roku 2020/2021 je poskytováno také tzv. "Jesenické stipendium", kdy každý žák prvního ročníku střední školy na Jesenicku, který v daném školním roce nedosáhl, případně nedosáhne věku 21 let, obdrží jednorázový finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč.

Vlastní stravovna v areálu školy

Vlastní domov mládeže v areálu školy

Moderní dílny odborného výcviku, vlastní hřiště, 2 počítačové učebny, 4 FFD/FFM 3D tiskárny, 1 SLA 3D tiskárna, 4-osá a 3-osá CNC frézka, velkoformátový CNC router, interaktivní tabule s data-projektorem, moderní učebny odborných předmětů s data-projektory, vlastní posilovna, vlastní tělocvična, bezbariérový přístup, nově revitalizované budovy školy (zateplení, vzduchotechnika, ...)

Škola je umístěna v klidném přírodním prostředí, přitom je zajištěna dobrá dostupnost dopravními prostředky (do 5ti minut chůze na vlakové nádraží i k autobusovým zastávkám). Škola je zapojena do několika projektů EU. Škola využívá vzdělávací podpůrné materiály v elektronické podobě dostupné online. Škola se snaží eliminovat předčasné odchody žáků z učebních oborů. Škola poskytuje dotace žákům, kteří se hlásí k romskému etniku a žákům ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Zároveň jsou vyplácena stipendia pro podporu technických a řemeslných oborů vzdělání.

Projekt je zaměřen na vytvoření a implementaci tranzitního programu školy OU a PrŠ, Lipová - lázně 458 (nově SŠř a OU Lipová - lázně), který připravuje žáky na samostatný způsob života. V rámci projektu dojde ke zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků žadatele. Cílem tranzitního programu a individuálních tranzitních plánů je pomoci mladým lidem získat dovednosti a zkušenosti v oblasti pracovního života a zvýšit jejich šance na získání zaměstnání po ukončení školní docházky.

Cílem projektu je investiční, neinvestiční a metodická podpora a rozvoj přírodovědného a technického
vzdělávání na středních a základních školách Olomouckého kraje. Nástroje k dosažení těchto cílů jsou
především:
1. vybudování/inovace regionálního centra vzdělávání,
2. zvýšení kvality vzdělávání zapojením odborníků z praxe a akademické sféry,
3. rozšíření poskytovaného vzdělávání o specificky zaměřené zájmové vzdělávání,
4. aktivizace a iniciace zájmu cílových skupin z řad žáků základních škol,
5. implementace moderních metod vzdělávání (badatelství, vzájemné učení apod.), vytvoření kooperativních komunit.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

V rámci tohoto projektu EU je škola vybavena nový materiálním vybavením (počítače, data-projektory, notebooky, atd.). V souvislosti s tím je výuka inovována v souladu s moderními vzdělávacími trendy. Výuka probíhá s využitím těchto technologií a inovovaných digitálních učebních materiálů. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

V rámci tohoto projektu EU je škola vybavena novými počítači a tiskovým zařízením včetně 3D tiskárny Rapman 3.1 a instalovaným SW AutoCAD, Architecture, Inventor a Illustrator. Tohoto vybavení je použito pro názornější a modernější výuku odborných předmětů pro žáky převážně se speciálními vzdělávacími potřebami.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Školu navštěvuje celkem 140 studentů a z toho je 53 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání bez výučního listu a maturity
Praktická škola dvouletá
78-62-C/02
2024–252 roky12PONeAno
denní12/12
Praktická škola jednoletá
78-62-C/01
2024–251 rok12PONeAno
denní12/12
Střední vzdělání s výučním listem
Malířské a natěračské práce
36-57-E/01
2024–253 roky14POAnoAno
denní5/5
Pečovatelské služby
75-41-E/01
2024–253 roky14POAnoAno
denní5/5
Potravinářské práce
29-51-E/02
2024–252 roky14POAnoAno
denní0/0
Práce ve stravování
65-51-E/02
2024–252 roky14POAnoAno
denní0/0
Provozní služby
69-54-E/01
2024–252 roky14POAnoAno
denní1/1
Stravovací a ubytovací služby
65-51-E/01
2024–253 roky28POAnoAno
denní8/8
Strojírenské práce
23-51-E/01
2024–253 roky14POAnoAno
denní2/2
Truhlářská a čalounická výroba
33-56-E/01
2024–253 roky14POAnoAno
denní4/4
Zahradnická výroba
41-52-E/02
2024–252 roky14POAnoAno
denní2/2
Zednické práce
36-67-E/01
2024–253 roky14POAnoAno
denní2/2

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, PO = pohovor

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.