Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458

info (zavináč) oulipova.cz
584 459 330 Spojovatel
584 459 331 Ředitel
584 459 332 Sekretářka ředitele

Sídlo školy

Lipová-lázně 458
Lipová-lázně, 79061

Odloučené pracoviště

Lipová-lázně 701, Lipová-lázně

Domov mládeže

Lipová-lázně 488, Lipová-lázně
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
PhDr. Libor Vrána
Zřizovatel:
Olomoucký kraj

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

21. září 2020 08:00–14:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Přijetí bez přijímací zkoušky
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Svářečská škola
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Učebnice zdarma
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zajištění autoškoly
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Škola hradí výdaje spojené se studiem žákům ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Projekt Nadačního fondu J&T ve spolupráci s OU a PrŠ, Lipová – lázně 458, pomáhá od roku 2011 žákům a studentům ze sociálně slabých rodin s financováním školních pomůcek, cestovného, stravného a ubytování. Díky tomuto příspěvku mají šanci na vzdělání i děti z rodin, které by si nemohly dovolit náklady spojené se studiem hradit. Nadační fond navíc financuje i kurzy (např. svářečský, řidičský apod.), které žákům zvyšují kvalifikaci a s ní i konkurenceschopnost na trhu práce v regionu, který dlouhodobě figuruje na žebříčku počtu nezaměstnaných. Každoročně získá příspěvek až 40 studentů ze sociálně slabých rodin, dosud školu úspěšně zakončilo 32 stipendistů nadačního fondu. Od letošního roku bude navíc studium na této škole snadnější i pro žáky s handicapem, protože nadační fond financuje bezbariérové úpravy (jako jsou zvedací zařízení, nájezdová rampa apod.) na této škole.

Škola vyplácí stipendia

Škola vyplácí stipendia pro podporu technických a řemeslných oborů vzdělání a to v následujících částkách:
1. ročník: 300,- Kč měsíčně a za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 500,- Kč
2. ročník: 400,- Kč měsíčně a za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2 500,- Kč
3. ročník: 500,- Kč měsíčně v 1. pololetí
Předpokladem pro získání stipendia je nízká absence v teoretické výuce i odborném výcviku, bezproblémové chování na všech úsecích a věk v daném školním roce do 19 let včetně.

Škola je zapojena do projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji

Cílem projektu je investiční, neinvestiční a metodická podpora a rozvoj přírodovědného a technického
vzdělávání na středních a základních školách Olomouckého kraje. Nástroje k dosažení těchto cílů jsou
především:
1. vybudování/inovace regionálního centra vzdělávání,
2. zvýšení kvality vzdělávání zapojením odborníků z praxe a akademické sféry,
3. rozšíření poskytovaného vzdělávání o specificky zaměřené zájmové vzdělávání,
4. aktivizace a iniciace zájmu cílových skupin z řad žáků základních škol,
5. implementace moderních metod vzdělávání (badatelství, vzájemné učení apod.), vytvoření kooperativních komunit.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Škola je zapojena do projektu Inovace výuky prostřednictvím ICT (Šablony SŠ)

V rámci tohoto projektu EU je škola vybavena nový materiálním vybavením (počítače, data-projektory, notebooky, atd.). V souvislosti s tím je výuka inovována v souladu s moderními vzdělávacími trendy. Výuka probíhá s využitím těchto technologií a inovovaných digitálních učebních materiálů. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Škola je zapojena do projektu Zpřístupnění ICT a CAD systémů i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

V rámci tohoto projektu EU je škola vybavena novými počítači a tiskovým zařízením včetně 3D tiskárny Rapman 3.1 a instalovaným SW AutoCAD, Architecture, Inventor a Illustrator. Tohoto vybavení je použito pro názornější a modernější výuku odborných předmětů pro žáky převážně se speciálními vzdělávacími potřebami.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Stravování

Vlastní stravovna v areálu školy

Ubytování

Vlastní internát v areálu školy

Vybavení

Moderní dílny odborného výcviku, vlastní hřiště, 2 počítačové učebny, 2 3D tiskárny, 4-osá CNC frézka, interaktivní tabule s data-projektorem, moderní učebny odborných předmětů s data-projektory, vlastní posilovna, vlastní tělocvična, bezbariérový přístup, nově revitalizované budovy školy (zateplení, vzduchotechnika, ...)

Další informace

Škola je umístěna v klidném přírodním prostředí, přitom je zajištěna dobrá dostupnost dopravními prostředky (do 5ti minut chůze na vlakové nádraží i k autobusovým zastávkám). Škola je zapojena do několika projektů EU. Škola využívá vzdělávací podpůrné materiály v elektronické podobě dostupné online. Škola se snaží eliminovat předčasné odchody žáků z učebních oborů. Škola poskytuje dotace žákům, kteří se hlásí k romskému etniku a žákům ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Zároveň jsou vyplácena stipendia pro podporu technických a řemeslných oborů vzdělání.

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 128 studentů a z toho je 53 % dívek.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání bez výučního listu a maturity
7862C02 – Praktická škola dvouletá (Praktická škola dvouletá)
2020–20212 rokyDenní140
Dvouletý obor pro chlapce a dívky, absolventy základních škol speciálních, základních škol praktických, případně základních škol, ukončený závěrečnou zkouškou a vysvědčením o závěrečné zkoušce.
Učíme rodinnou výchovu, práce se dřevem a kovem, ruční a strojové šití, žehlení, háčkování a pletení, práce s počítačem, přípravu pokrmů, stolničení atd.
Absolventi se mohou uplatnit při pomocných pracích ve zdravotnictví, v sociální péči a službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství atd.
7862C02 – Praktická škola dvouletá (se zaměřením základy řemesel)
2020–20212 rokyDenní120
Dvouletý obor pro chlapce a dívky, absolventy ZŠ speciálních a praktických. Obor je zakončen závěrečnou zkouškou a vysvědčením o závěrečné zkoušce.
7862C01 – Praktická škola jednoletá (Praktická škola jednoletá)
2020–20211 rokDenní140
Jednoletý obor pro chlapce a dívky, absolventy základních škol speciálních a základních škol praktických, ukončený závěrečnou zkouškou a vysvědčením o závěrečné zkoušce.
Učíme práce se dřevem, kovem, papírem, ruční a strojové šití, rodinnou výchovu, přípravu pokrmů atd.
Absolventi se mohou uplatnit v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v různých profesních oblastech.
7862C01 – Praktická škola jednoletá (se zaměřením na péči o zeleň)
2020–20211 rokDenní120
Jednoletý obor pro chlapce a dívky, absolventy základních škol speciálních a základních škol praktických, ukončený závěrečnou zkouškou a vysvědčením o závěrečné zkoušce.
7862C02 – Praktická škola dvouletá (se zaměřením základy řemesel)
2021–20222 rokyDenní120
Dvouletý obor pro chlapce a dívky, absolventy ZŠ speciálních a praktických. Obor je zakončen závěrečnou zkouškou a vysvědčením o závěrečné zkoušce.
7862C01 – Praktická škola jednoletá (se zaměřením na péči o zeleň)
2021–20221 rokDenní120
Jednoletý obor pro chlapce a dívky, absolventy základních škol speciálních a základních škol praktických, ukončený závěrečnou zkouškou a vysvědčením o závěrečné zkoušce.
Střední vzdělání s výučním listem
3654H01 – Kameník (Kameník)
2020–20213 rokyDenní15
Tříletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem a vysvědčením o závěrečné zkoušce. Absolvent se uplatní v povolání kameník. Je schopen provádět základní kamenické práce, tj. ruční a strojní opracování kamene, zhotovování, osazování a opracování kamenických výrobků s jednoduchými profily, osazování obkladů a dlažeb z kamenných desek a kvádrů, sekání písma ručně a strojově, manipulování se surovinou a polotovary ručně i pomocí mechanizace. Žáci se naučí provádět přípravné práce, volit, používat a udržovat nástroje, nářadí, stroje, manipulační prostředky a pracovní pomůcky. Osvojí si volbu materiálu a výrobků, volbu technologie a pracovních postupů prací. Obor je vhodný pro zručné uchazeče s dobrou prostorovou představivostí.
3657E01 – Malířské a natěračské práce (Malířské, lakýrnické a natěračské práce)
2020–20213 rokyDenní140
Tříletý obor pro chlapce, ukončený závěrečnými zkouškami s vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem.
Učíme malování, tapetování a provádění povrchové úpravy kovových i nekovových materiálů.
Výuka je rozšířena o základy autolakýrnictví a dále o speciální technologie: nástřiky flockem, variopaintem, fládrování a písmomalířství.
5341H01 – Ošetřovatel (Ošetřovatel)
2020–20213 rokyDenní15
Tříletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou svýučním listem a vysvědčením o závěrečné zkoušce. Absolvent se uplatní ve zdravotnických a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích. Pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka poskytuje ošetřovatelskou péči a ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivních, léčebných a rehabilitačních činnostech.
7541E01 – Pečovatelské služby (Pečovatelské služby)
2020–20213 rokyDenní140
Tříletý učební obor ukončený závěrečnými zkouškami s vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem. Učíme přímou obslužnou a asistenční péči o klienty, včetně základů přípravy jídel, nákupů, třídění, praní a žehlení prádla, šití, úklidové práce atd. Absolventi se mohou uplatnit jako pečovatel - pečovatelka v sociálních zařízeních nebo terénních sociálních službách.
2951E02 – Potravinářské práce (Potravinářské práce)
2020–20212 rokyDenní140
6551E02 – Práce ve stravování
2020–20212 rokyDenní
6954E01 – Provozní služby
2020–20212 rokyDenní
6551E01 – Stravovací a ubytovací služby (Stravovací a ubytovací služby)
2020–20213 rokyDenní280
Tříletý učební obor ukončený závěrečnými zkouškami s vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem. Učíme přípravě jídel teplé a studené kuchyně pro společné stravování - vaření, porcování a výdej. Výuka je rozšířena o základy stolničení a provozní služby. Zájemci se mohou zúčastnit barmanského kurzu. Absolventi se mohou uplatnit ve veřejném stravování a při provádění pomocných prací ve stravovacích a ubytovacích službách.
2351E01 – Strojírenské práce (Strojně montážní práce (automontážní práce))
2020–20213 rokyDenní140
Tříletý učební obor ukončený závěrečnými zkouškami s vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem. Učíme používání ručního i strojního nářadí a zařízení, provádění základních zámečnických prací, používání materiálů, provádění základních montážních operací v automobilovém průmyslu a strojírenství. Absolventi se mohou uplatnit jako strojírenský dělník nebo montér v automobilovém průmyslu a strojírenství. Žáci mají možnost získat řidičský průkaz.
3664H01 – Tesař (Tesař)
2020–20213 rokyDenní15
Tříletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem a vysvědčením o závěrečné zkoušce. Absolvent se uplatní v pozici zaměstnance i zaměstnavatele v profesi tesař. Je schopen provádět základní tesařské práce na pozemních stavbách, tj. zhotovovat bednění betonových konstrukcí, vázat a montovat tesařské konstrukce střech včetně osazování střešních oken, zhotovovat konstrukce dřevěných pozemních staveb a pomocné tesařské konstrukce (roubení, lešení). Samostatně zhotovuje výrobky podle příslušné dokumentace. Zvládá přípravu a organizaci svého pracoviště. Pracuje s návrhy a technickou dokumentací. Zhotovuje základní tesařské a pomocné konstrukce, provádí jejich opravy a renovace. Volí a používá nástroje, zařízení, běžné i speciální montážní nářadí, univerzální i speciální montážní přípravky a pomůcky, ruční mechanizované nářadí a jeho příslušenství. Dodržuje odpovídající a bezpečný technologický postup při výrobě.
3356E01 – Truhlářské práce (Truhlářská a čalounická výroba)
2020–20213 rokyDenní140
Tříletý obor pro chlapce, ukončený závěrečnými zkouškami s vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem.
Učíme ruční a strojní zpracování dřeva, výrobu, opravy a montáž různých druhů truhlářských výrobků, konstrukcí a pomocných zařízení.
Výuka je rozšířena o základy obsluhy dřevoobráběcích strojů, jejich seřizování, údržbu a ostření řezných částí.
4152E02 – Zahradnická výroba (Zahradnická výroba)
2020–20212 rokyDenní140
Dvouletý obor vzdělání pro chlapce i dívky, ukončený závěrečnými zkouškami s vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem.
3667E01 – Zednické práce (Zednické práce - zhotovitel zateplovacích systémů)
2020–20213 rokyDenní140
Tříletý učební obor ukončený závěrečnými zkouškami s vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem. Učíme veškeré zednické a betonářské práce potřebné při výstavbě budov, zateplovací práce opláštění budov s možností získání certifikace od výrobce a další práce spojené s opravami a přestavbou budov. Výuka je rozšířena o provádění obkladů, dlažeb a práce se sádrokartonem.

Fotogalerie

Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.