Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458

info (zavináč) oulipova.cz
584 459 330 (Spojovatel)
584 459 331 (Ředitel)
584 459 332 (Sekretářka ředitele)

Sídlo školy

Lipová-lázně 458
Lipová-lázně, 79061

Odloučené pracoviště

Lipová-lázně 701, Lipová-lázně

Domov mládeže

Lipová-lázně 488, Lipová-lázně
Hodnocení prezentace (Co je to?):
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
PhDr. et Mgr. Libor Vrána
Zřizovatel:
Olomoucký kraj

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří a burzy škol

5. listopadu 2019
Přehlídka středních škol Scholaris Šumperk, v prostorách Gymnázia Šumperk, Masarykovo nám. 8
7. listopadu 2019
Přehlídka středních škol Scholaris Jeseník, v prostorách SOŠ gastronomie a farmářství Jeseník, U Jatek 8
18. listopadu 2019 08:00–14:00 hod.
Den otevřených dveří
27.–28. listopadu 2019
Přehlídka středních škol Scholaris Olomouc, SŠ polytechnická Olomouc, Rooseveltova 79
14. února 2020 08:00–13:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Nekonáme přijímací zkoušky
 • Neomezené stahování dat z internetu
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Svářečská škola
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Učebnice zdarma
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zajištění autoškoly
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Škola hradí výdaje spojené se studiem žákům ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Projekt Nadačního fondu J&T ve spolupráci s OU a PrŠ, Lipová – lázně 458, pomáhá od roku 2011 žákům a studentům ze sociálně slabých rodin s financováním školních pomůcek, cestovného, stravného a ubytování. Díky tomuto příspěvku mají šanci na vzdělání i děti z rodin, které by si nemohly dovolit náklady spojené se studiem hradit. Nadační fond navíc financuje i kurzy (např. svářečský, řidičský apod.), které žákům zvyšují kvalifikaci a s ní i konkurenceschopnost na trhu práce v regionu, který dlouhodobě figuruje na žebříčku počtu nezaměstnaných. Každoročně získá příspěvek až 40 studentů ze sociálně slabých rodin, dosud školu úspěšně zakončilo 32 stipendistů nadačního fondu. Od letošního roku bude navíc studium na této škole snadnější i pro žáky s handicapem, protože nadační fond financuje bezbariérové úpravy (jako jsou zvedací zařízení, nájezdová rampa apod.) na této škole.

Škola vyplácí stipendia

Škola vyplácí stipendia pro podporu technických a řemeslných oborů vzdělání a to v následujících částkách:
1. ročník: 300,- Kč měsíčně a za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 500,- Kč
2. ročník: 400,- Kč měsíčně a za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2 500,- Kč
3. ročník: 500,- Kč měsíčně v 1. pololetí
Předpokladem pro získání stipendia je nízká absence v teoretické výuce i odborném výcviku, bezproblémové chování na všech úsecích a věk v daném školním roce do 19 let včetně.

Škola je zapojena do projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji

Cílem projektu je investiční, neinvestiční a metodická podpora a rozvoj přírodovědného a technického
vzdělávání na středních a základních školách Olomouckého kraje. Nástroje k dosažení těchto cílů jsou
především:
1. vybudování/inovace regionálního centra vzdělávání,
2. zvýšení kvality vzdělávání zapojením odborníků z praxe a akademické sféry,
3. rozšíření poskytovaného vzdělávání o specificky zaměřené zájmové vzdělávání,
4. aktivizace a iniciace zájmu cílových skupin z řad žáků základních škol,
5. implementace moderních metod vzdělávání (badatelství, vzájemné učení apod.), vytvoření kooperativních komunit.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Škola je zapojena do projektu Inovace výuky prostřednictvím ICT (Šablony SŠ)

V rámci tohoto projektu EU je škola vybavena nový materiálním vybavením (počítače, data-projektory, notebooky, atd.). V souvislosti s tím je výuka inovována v souladu s moderními vzdělávacími trendy. Výuka probíhá s využitím těchto technologií a inovovaných digitálních učebních materiálů. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Škola je zapojena do projektu Zpřístupnění ICT a CAD systémů i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

V rámci tohoto projektu EU je škola vybavena novými počítači a tiskovým zařízením včetně 3D tiskárny Rapman 3.1 a instalovaným SW AutoCAD, Architecture, Inventor a Illustrator. Tohoto vybavení je použito pro názornější a modernější výuku odborných předmětů pro žáky převážně se speciálními vzdělávacími potřebami.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Stravování

Vlastní stravovna v areálu školy

Ubytování

Vlastní internát v areálu školy

Vybavení

Moderní dílny odborného výcviku, vlastní hřiště, 2 počítačové učebny, 2 3D tiskárny, 4-osá CNC frézka, interaktivní tabule s data-projektorem, moderní učebny odborných předmětů s data-projektory, vlastní posilovna, vlastní tělocvična, bezbariérový přístup, nově revitalizované budovy školy (zateplení, vzduchotechnika, ...)

Další informace

Škola je umístěna v klidném přírodním prostředí, přitom je zajištěna dobrá dostupnost dopravními prostředky (do 5ti minut chůze na vlakové nádraží i k autobusovým zastávkám). Škola je zapojena do několika projektů EU. Škola využívá vzdělávací podpůrné materiály v elektronické podobě dostupné online. Škola se snaží eliminovat předčasné odchody žáků z učebních oborů. Škola poskytuje dotace žákům, kteří se hlásí k romskému etniku a žákům ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Zároveň jsou vyplácena stipendia pro podporu technických a řemeslných oborů vzdělání.

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 128 studentů a z toho je 53 % dívek.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání bez výučního listu a maturity
7862C02 – Praktická škola dvouletá (Praktická škola dvouletá)
2020–20212 rokyDenní140
Dvouletý obor pro chlapce a dívky, absolventy základních škol speciálních, základních škol praktických, případně základních škol, ukončený závěrečnou zkouškou a vysvědčením o závěrečné zkoušce.
Učíme rodinnou výchovu, práce se dřevem a kovem, ruční a strojové šití, žehlení, háčkování a pletení, práce s počítačem, přípravu pokrmů, stolničení atd.
Absolventi se mohou uplatnit při pomocných pracích ve zdravotnictví, v sociální péči a službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství atd.
7862C02 – Praktická škola dvouletá (se zaměřením základy řemesel)
2020–20212 rokyDenní120
Dvouletý obor pro chlapce a dívky, absolventy ZŠ speciálních a praktických. Obor je zakončen závěrečnou zkouškou a vysvědčením o závěrečné zkoušce.
7862C01 – Praktická škola jednoletá (Praktická škola jednoletá)
2020–20211 rokDenní140
Jednoletý obor pro chlapce a dívky, absolventy základních škol speciálních a základních škol praktických, ukončený závěrečnou zkouškou a vysvědčením o závěrečné zkoušce.
Učíme práce se dřevem, kovem, papírem, ruční a strojové šití, rodinnou výchovu, přípravu pokrmů atd.
Absolventi se mohou uplatnit v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v různých profesních oblastech.
7862C01 – Praktická škola jednoletá (se zaměřením na péči o zeleň)
2020–20211 rokDenní120
Jednoletý obor pro chlapce a dívky, absolventy základních škol speciálních a základních škol praktických, ukončený závěrečnou zkouškou a vysvědčením o závěrečné zkoušce.
7862C02 – Praktická škola dvouletá (se zaměřením základy řemesel)
2021–20222 rokyDenní120
Dvouletý obor pro chlapce a dívky, absolventy ZŠ speciálních a praktických. Obor je zakončen závěrečnou zkouškou a vysvědčením o závěrečné zkoušce.
7862C01 – Praktická škola jednoletá (se zaměřením na péči o zeleň)
2021–20221 rokDenní120
Jednoletý obor pro chlapce a dívky, absolventy základních škol speciálních a základních škol praktických, ukončený závěrečnou zkouškou a vysvědčením o závěrečné zkoušce.
Střední vzdělání s výučním listem
3657E01 – Malířské a natěračské práce (Malířské, lakýrnické a natěračské práce)
2020–20213 rokyDenní140
Tříletý obor pro chlapce, ukončený závěrečnými zkouškami s vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem.
Učíme malování, tapetování a provádění povrchové úpravy kovových i nekovových materiálů.
Výuka je rozšířena o základy autolakýrnictví a dále o speciální technologie: nástřiky flockem, variopaintem, fládrování a písmomalířství.
7541E01 – Pečovatelské služby (Pečovatelské služby)
2020–20213 rokyDenní140
Tříletý učební obor ukončený závěrečnými zkouškami s vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem. Učíme přímou obslužnou a asistenční péči o klienty, včetně základů přípravy jídel, nákupů, třídění, praní a žehlení prádla, šití, úklidové práce atd. Absolventi se mohou uplatnit jako pečovatel - pečovatelka v sociálních zařízeních nebo terénních sociálních službách.
2951E02 – Potravinářské práce (Potravinářské práce)
2020–20212 rokyDenní140
6551E02 – Práce ve stravování
2020–20212 rokyDenní
6954E01 – Provozní služby
2020–20212 rokyDenní
6551E01 – Stravovací a ubytovací služby (Stravovací a ubytovací služby)
2020–20213 rokyDenní280
Tříletý učební obor ukončený závěrečnými zkouškami s vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem. Učíme přípravě jídel teplé a studené kuchyně pro společné stravování - vaření, porcování a výdej. Výuka je rozšířena o základy stolničení a provozní služby. Zájemci se mohou zúčastnit barmanského kurzu. Absolventi se mohou uplatnit ve veřejném stravování a při provádění pomocných prací ve stravovacích a ubytovacích službách.
2351E01 – Strojírenské práce (Strojně montážní práce (automontážní práce))
2020–20213 rokyDenní140
Tříletý učební obor ukončený závěrečnými zkouškami s vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem. Učíme používání ručního i strojního nářadí a zařízení, provádění základních zámečnických prací, používání materiálů, provádění základních montážních operací v automobilovém průmyslu a strojírenství. Absolventi se mohou uplatnit jako strojírenský dělník nebo montér v automobilovém průmyslu a strojírenství. Žáci mají možnost získat řidičský průkaz.
3356E01 – Truhlářské práce (Truhlářská a čalounická výroba)
2020–20213 rokyDenní140
Tříletý obor pro chlapce, ukončený závěrečnými zkouškami s vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem.
Učíme ruční a strojní zpracování dřeva, výrobu, opravy a montáž různých druhů truhlářských výrobků, konstrukcí a pomocných zařízení.
Výuka je rozšířena o základy obsluhy dřevoobráběcích strojů, jejich seřizování, údržbu a ostření řezných částí.
4152E02 – Zahradnická výroba (Zahradnická výroba)
2020–20212 rokyDenní140
Dvouletý obor vzdělání pro chlapce i dívky, ukončený závěrečnými zkouškami s vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem.
3667E01 – Zednické práce (Zednické práce - zhotovitel zateplovacích systémů)
2020–20213 rokyDenní140
Tříletý učební obor ukončený závěrečnými zkouškami s vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem. Učíme veškeré zednické a betonářské práce potřebné při výstavbě budov, zateplovací práce opláštění budov s možností získání certifikace od výrobce a další práce spojené s opravami a přestavbou budov. Výuka je rozšířena o provádění obkladů, dlažeb a práce se sádrokartonem.

Fotogalerie

hlavní budova školy po rekonstrukcihlavní budova školy po rekonstrukci a zateplenípohled na většinu areálu školy před rekonstrukcíjídelna školyposilovnaučebna IT a odborných předmětů 1učebna IT a odborných předmětů 23D tiskárny na učebně ITbudova tělocvičnybudova internátu v areálu školy před rekonstrukcíbudova lakovny se stříkacím boxem pro lakování automobilůrender návrhu učebny Výpočetní techniky, Informačních technologií a odborných předmětůdílny odborného výcviku - obor Stravovací a ubytovací službyžákyně oboru Stravovací a ubytovací službyžák oboru Malířské a natěračské prácežáci oboru Malířské a natěračské práce při práci na lakovněžák oboru Truhlářské práce při soustruženížáci oboru Truhlářské práce prezentují své produktyžáci oboru Strojírenské prácežák oboru Zednické práce při práci na zakázcevýkony žáků oboru Zednické práceúčast na pečovatelské soutěži 2016účast na pečovatelské soutěži 2016žáci oboru Pečovatelské službyžáci praktických škol při práci v Pracovních cvičeníchžákyně oboru Zahradnická výrobavítězka školního kola koktejlové soutěže 2016školní kolo koktejlové soutěže 2016Ekoden 2016Ekoden 2016

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Zde jsou k dispozici Zásady ochrany osobních údajů

V pořádku