Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední škola řemesel a Odborné učiliště Lipová - lázně

info (zavináč) oulipova.cz
584 459 330 Spojovatel
584 459 331 Ředitel
584 459 332 Sekretářka ředitele

Sídlo školy

Lipová-lázně 458
Lipová-lázně, 79061

Odloučené pracoviště

Lipová-lázně 701, Lipová-lázně

Domov mládeže

Lipová-lázně 488, Lipová-lázně
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
PhDr. Libor Vrána
Zřizovatel:
Olomoucký kraj

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

1. září 2021 07:45–12:00 hod.
Zahájení školního roku 2021/2022
10. září 2021 08:00–14:00 hod.
Den otevřených dveří
10. listopadu 2021 07:00–08:00 hod.
Den otevřených dveří
24.–25. listopadu 2021
SCHOLARIS Olomouc, Olomouc, Rooseveltova 79
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Hostování zahraničních učitelů
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Přijetí bez přijímací zkoušky
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Svářečská škola
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Učebnice zdarma
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zajištění autoškoly
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina

Projekt Nadačního fondu J&T ve spolupráci s OU a PrŠ, Lipová – lázně 458, pomáhá od roku 2011 žákům a studentům ze sociálně slabých rodin s financováním školních pomůcek, cestovného, stravného a ubytování. Díky tomuto příspěvku mají šanci na vzdělání i děti z rodin, které by si nemohly dovolit náklady spojené se studiem hradit. Nadační fond navíc financuje i kurzy (např. svářečský, řidičský apod.), které žákům zvyšují kvalifikaci a s ní i konkurenceschopnost na trhu práce v regionu, který dlouhodobě figuruje na žebříčku počtu nezaměstnaných. Každoročně získá příspěvek až 40 studentů ze sociálně slabých rodin, dosud školu úspěšně zakončilo 32 stipendistů nadačního fondu. Od letošního roku bude navíc studium na této škole snadnější i pro žáky s handicapem, protože nadační fond financuje bezbariérové úpravy (jako jsou zvedací zařízení, nájezdová rampa apod.) na této škole.

Škola vyplácí stipendia pro podporu technických a řemeslných oborů vzdělání a to v následujících částkách:
1. ročník: 300,- Kč měsíčně a za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 500,- Kč
2. ročník: 400,- Kč měsíčně a za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2 500,- Kč
3. ročník: 500,- Kč měsíčně v 1. pololetí
Předpokladem pro získání stipendia je nízká absence v teoretické výuce i odborném výcviku, bezproblémové chování na všech úsecích a věk v daném školním roce do 19 let včetně.

Vlastní stravovna v areálu školy

Vlastní internát v areálu školy

Moderní dílny odborného výcviku, vlastní hřiště, 2 počítačové učebny, 2 3D tiskárny, 4-osá CNC frézka, interaktivní tabule s data-projektorem, moderní učebny odborných předmětů s data-projektory, vlastní posilovna, vlastní tělocvična, bezbariérový přístup, nově revitalizované budovy školy (zateplení, vzduchotechnika, ...)

Škola je umístěna v klidném přírodním prostředí, přitom je zajištěna dobrá dostupnost dopravními prostředky (do 5ti minut chůze na vlakové nádraží i k autobusovým zastávkám). Škola je zapojena do několika projektů EU. Škola využívá vzdělávací podpůrné materiály v elektronické podobě dostupné online. Škola se snaží eliminovat předčasné odchody žáků z učebních oborů. Škola poskytuje dotace žákům, kteří se hlásí k romskému etniku a žákům ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Zároveň jsou vyplácena stipendia pro podporu technických a řemeslných oborů vzdělání.

Projekt je zaměřen na vytvoření a implementaci tranzitního programu školy OU a PrŠ, Lipová - lázně 458 (nově SŠř a OU Lipová - lázně), který připravuje žáky na samostatný způsob života. V rámci projektu dojde ke zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků žadatele. Cílem tranzitního programu a individuálních tranzitních plánů je pomoci mladým lidem získat dovednosti a zkušenosti v oblasti pracovního života a zvýšit jejich šance na získání zaměstnání po ukončení školní docházky.

Cílem projektu je investiční, neinvestiční a metodická podpora a rozvoj přírodovědného a technického
vzdělávání na středních a základních školách Olomouckého kraje. Nástroje k dosažení těchto cílů jsou
především:
1. vybudování/inovace regionálního centra vzdělávání,
2. zvýšení kvality vzdělávání zapojením odborníků z praxe a akademické sféry,
3. rozšíření poskytovaného vzdělávání o specificky zaměřené zájmové vzdělávání,
4. aktivizace a iniciace zájmu cílových skupin z řad žáků základních škol,
5. implementace moderních metod vzdělávání (badatelství, vzájemné učení apod.), vytvoření kooperativních komunit.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

V rámci tohoto projektu EU je škola vybavena nový materiálním vybavením (počítače, data-projektory, notebooky, atd.). V souvislosti s tím je výuka inovována v souladu s moderními vzdělávacími trendy. Výuka probíhá s využitím těchto technologií a inovovaných digitálních učebních materiálů. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

V rámci tohoto projektu EU je škola vybavena novými počítači a tiskovým zařízením včetně 3D tiskárny Rapman 3.1 a instalovaným SW AutoCAD, Architecture, Inventor a Illustrator. Tohoto vybavení je použito pro názornější a modernější výuku odborných předmětů pro žáky převážně se speciálními vzdělávacími potřebami.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Školu navštěvuje celkem 128 studentů a z toho je 53 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání bez výučního listu a maturity
Praktická škola dvouletá (se zaměřením základy řemesel)
78-62-C/02
2021–222 roky12POAnoAno
denní0/0Školné: 0
Dvouletý obor pro chlapce a dívky, absolventy ZŠ speciálních a praktických. Obor je zakončen závěrečnou zkouškou a vysvědčením o závěrečné zkoušce.
Praktická škola dvouletá
78-62-C/02
2021–222 roky12POAnoAno
denní0/0Školné: 0
Dvouletý obor pro chlapce a dívky, absolventy ZŠ speciálních a praktických. Obor je zakončen závěrečnou zkouškou a vysvědčením o závěrečné zkoušce.
Praktická škola jednoletá (se zaměřením na péči o zeleň)
78-62-C/01
2021–221 rok12POAnoAno
denní0/0Školné: 0
Jednoletý obor pro chlapce a dívky, absolventy základních škol speciálních a základních škol praktických, ukončený závěrečnou zkouškou a vysvědčením o závěrečné zkoušce.
Praktická škola jednoletá
78-62-C/01
2021–221 rok12POAnoAno
denní0/0Školné: 0
Jednoletý obor pro chlapce a dívky, absolventy základních škol speciálních a základních škol praktických, ukončený závěrečnou zkouškou a vysvědčením o závěrečné zkoušce.
Praktická škola dvouletá
78-62-C/02
2022–232 roky12POAnoAno
denní0/0Školné: 0
Dvouletý obor pro chlapce a dívky, absolventy ZŠ speciálních a praktických. Obor je zakončen závěrečnou zkouškou a vysvědčením o závěrečné zkoušce.
Praktická škola dvouletá (se zaměřením základy řemesel)
78-62-C/02
2022–232 roky12POAnoAno
denní0/0Školné: 0
Dvouletý obor pro chlapce a dívky, absolventy ZŠ speciálních a praktických. Obor je zakončen závěrečnou zkouškou a vysvědčením o závěrečné zkoušce.
Praktická škola jednoletá
78-62-C/01
2022–231 rok12POAnoAno
denní0/0Školné: 0
Jednoletý obor pro chlapce a dívky, absolventy základních škol speciálních a základních škol praktických, ukončený závěrečnou zkouškou a vysvědčením o závěrečné zkoušce.
Praktická škola jednoletá (se zaměřením na péči o zeleň)
78-62-C/01
2022–231 rok12POAnoAno
denní0/0Školné: 0
Jednoletý obor pro chlapce a dívky, absolventy základních škol speciálních a základních škol praktických, ukončený závěrečnou zkouškou a vysvědčením o závěrečné zkoušce.
Praktická škola dvouletá (se zaměřením základy řemesel)
78-62-C/
2023–242 roky12POAnoAno
denní0/0Školné: 0
Dvouletý obor pro chlapce a dívky, absolventy ZŠ speciálních a praktických. Obor je zakončen závěrečnou zkouškou a vysvědčením o závěrečné zkoušce.
Praktická škola dvouletá
78-62-C/02
2023–242 roky12POAnoAno
denní0/0Školné: 0
Dvouletý obor pro chlapce a dívky, absolventy ZŠ speciálních a praktických. Obor je zakončen závěrečnou zkouškou a vysvědčením o závěrečné zkoušce.
Praktická škola jednoletá
78-62-C/01
2023–241 rok12POAnoAno
denní0/0Školné: 0
Jednoletý obor pro chlapce a dívky, absolventy základních škol speciálních a základních škol praktických, ukončený závěrečnou zkouškou a vysvědčením o závěrečné zkoušce.
Praktická škola jednoletá (se zaměřením na péči o zeleň)
78-62-C/01
2023–241 rok12POAnoAno
denní0/0Školné: 0
Jednoletý obor pro chlapce a dívky, absolventy základních škol speciálních a základních škol praktických, ukončený závěrečnou zkouškou a vysvědčením o závěrečné zkoušce.
Střední vzdělání s výučním listem
Kameník
36-54-H/01
2021–223 roky15POAnoAno
denní8/8
Malířské a natěračské práce
36-57-E/01
2021–223 roky14POAnoAno
denní3/3
Ošetřovatel
53-41-H/01
2021–223 roky15POAnoAno
denní5/5
Pečovatelské služby
75-41-E/01
2021–223 roky14POAnoAno
denní3/3
Provozní služby
69-54-E/01
2021–222 roky14POAnoAno
denní2/2
Stravovací a ubytovací služby
65-51-E/01
2021–223 roky28POAnoAno
denní8/8
Strojírenské práce
23-51-E/01
2021–223 roky14POAnoAno
denní4/4
Tesař
36-64-H/01
2021–223 roky15POAnoAno
denní1/0
Truhlářská a čalounická výroba
33-56-E/01
2021–223 roky14POAnoAno
denní5/5
Zahradnická výroba
41-52-E/02
2021–222 roky14POAnoAno
denní5/5
Zednické práce
36-67-E/01
2021–223 roky14POAnoAno
denní2/2
Kameník
36-54-H/01
2022–233 roky15POAnoAno
denní0/0
Malířské a natěračské práce
36-57-E/
2022–233 roky14POAnoAno
denní0/0
Ošetřovatel
53-41-H/01
2022–233 roky15POAnoAno
denní0/0
Pečovatelské služby
75-41-E/01
2022–233 roky14POAnoAno
denní0/0
Provozní služby
69-54-E/01
2022–232 roky14POAnoAno
denní0/0
Stravovací a ubytovací služby
65-51-E/01
2022–233 roky14POAnoAno
denní0/0
Strojírenské práce
23-51-E/01
2022–233 roky14POAnoAno
denní0/0
Tesař
36-64-H/01
2022–233 roky15POAnoAno
denní0/0
Truhlářská a čalounická výroba
33-56-E/01
2022–233 roky14POAnoAno
denní0/0
Zahradnická výroba
41-52-E/02
2022–232 roky14POAnoAno
denní0/0
Zednické práce
36-67-E/01
2022–233 roky14POAnoAno
denní0/0
Kameník
36-54-H/01
2023–243 roky15POAnoAno
denní0/0
Malířské a natěračské práce
36-57-E/01
2023–243 roky14POAnoAno
denní0/0
Ošetřovatel
53-41-H/01
2023–243 roky15POAnoAno
denní0/0
Pečovatelské služby
75-41-E/01
2023–243 roky14POAnoAno
denní0/0
Provozní služby
69-54-E/01
2023–242 roky14POAnoAno
denní0/0
Stravovací a ubytovací služby
65-51-E/01
2023–243 roky14POAnoAno
denní0/0
Strojírenské práce
23-51-E/01
2023–243 roky14POAnoAno
denní0/0
Tesař
36-64-H/01
2023–243 roky15POAnoAno
denní0/0
Truhlářská a čalounická výroba
33-56-E/01
2023–243 roky14POAnoAno
denní0/0
Zahradnická výroba
41-52-E/02
2023–242 roky14POAnoAno
denní0/0
Zednické práce
36-67-E/01
2023–243 roky14POAnoAno
denní0/0

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, PO = pohovor

Školy Online
© 2002–2021, Školy Online.