Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

sszm (zavináč) po-msk.cz
lenka.zapletalova (zavináč) skolspec.cz
596 909 111 Recepce - spojovatel

Sídlo školy

17. listopadu 1123/70
Ostrava - Poruba, 70800

Odloučená pracoviště

Československých legií 42, Klimkovice
U Hrůbků 50/115, Ostrava

Domov mládeže

17. listopadu 1123/70, Ostrava
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Mgr. Ivana Jírů
Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj

Kontaktní osoby

6.–7. září 2022
100. výročí narození prof. Zdeňka Matějčka
Sportovní den
8. září 2022
Art and Science, VŠB Technická univerzita Ostrava
8. září 2022
Art and Science, VŠB Technická univerzita Ostrava
21. září 2022
Para Hockey Cup (IPHC), RT Torax Aréna Ostrava-Poruba
2. prosince 2022 08:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
3. prosince 2022 08:00–12:00 hod.
Den otevřených dveří
5. ledna 2023 15:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
12. ledna 2023 15:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
19. ledna 2023 15:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
19.–24. února 2023
Zimní lyžařský kurz pro žáky 1. – 3. ročníků
20.–24. března 2023
Lyžařsko-metodický kurz, Předškolní a mimoškolní pedagogika, 2. ročník
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Školní psycholog
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • WiFi internet v domově mládeže

Angličtina, němčina

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace, je školou s dlouholetou tradicí. Jako jedna z mála středních škol v Moravskoslezském kraji vzdělává nejen žáky zdravé, ale i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v pestré nabídce oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou, středního vzdělání s výučním listem a v oborech středního vzdělání.

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace je od 1. 9. 2014 fakultní institucí Ostravské univerzity v Ostravě.

Žáci, zaměstnanci a cizí strávníci se stravují ve školní jídelně (výběr ze 2 jídel). Školní kuchyně odpovídá platným hygienickým normám a slouží zároveň jako pracoviště odborného výcviku. K dispozici je školní bufet.

Možnost ubytování v domově mládeže, stravování zajištěno: snídaně, obědy večeře.

K vybavení školy patří kmenové učebny, odborné učebny pro výuku informačních a komunikačních technologií, pro výuku psaní na počítači, gastronomické učebny, učebny pro výuku cizích jazyků, školní restaurace, školní cukrárna, přednáškový sál a odborné dílny.
Ke sportovnímu areálu patří dvě tělocvičny, posilovna, plavecký bazén a hřiště na plážový volejbal.
Pro zájemce o kulturní činnost jsou k dispozici klubovny, školní knihovna a čítárna.

Naše škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření (dle §16 Školského zákona ve znění zákona č.82/2015 Sb.) K nim patří především žáci s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem).

Areál školy je umístěn na okraji města v dobré dostupnosti hromadné dopravy. Je komplexem plně bezbariérových objektů a zařízení s vybavením pro teoretické a praktické vzdělávání, odborný výcvik a výchovu mimo vyučování, kterou tvoří domov mládeže a sportovní areál. Ke sportovnímu areálu patří dvě tělocvičny, posilovna, plavecký bazén a hřiště na plážový volejbal.
K vybavení školy patří nejen kmenové učebny, ale také odborné učebny pro výuku informačních a komunikačních technologií, pro výuky psaní na počítači, gastronomické učebny, učebny pro výuku cizích jazyků, školní restaurace, školní cukrárna, přednáškový sál a odborné dílny.

Pro žáky máme připravenou pestrou nabídku oborů středního vzdělání, oborů středního vzdělání s výučním listem a oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou v denní i dálkové formě vzdělávání. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nabízíme bezplatné užívání speciálních učebnic, speciálních didaktických a kompenzačních pomůcek. Pro všechny žáky školy a jejich zákonné zástupce škola zřídila v roce 2006 školní poradenské pracoviště, které tvoří školní psycholog, školní speciální pedagogové, výchovné poradkyně a školní metodik prevence.

Škola nabízí obory středního vzdělání a středního vzdělání s maturitní zkouškou také pro příslušníky etnických skupin a příslušníky národnostních menšin v denní i dálkové formě vzdělávání, což patří mezi priority Moravskoslezského kraje v oblasti vzdělávání.

Vzdělávání je organizováno v běžných třídách, v nichž formou individuální integrace zařazujeme maximálně pět žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a ve třídách speciálních, ve kterých se vzdělává nižší počet žáků. Na základě doporučení školského poradenského zařízení a se souhlasem zřizovatele škola zřizuje funkce asistenta pedagoga.

Škola také zajišťuje další služby pro veřejnost jako například společenské akce a rodinné oslavy ve školní restauraci, odborné konference a přednášky v přednáškovém sále, rekvalifikační kurzy ve spolupráci s úřady práce, prodej zahradnických a cukrářských výrobků, aranžování květin.
Naši žáci se pravidelně zúčastňují v odborných gastronomických soutěžích, ve sportovních soutěžích.
Pro žáky 1. ročníků pořádáme lyžařské kurzy, pro žáky 2. a 3. ročníků cyklistický kurz.
Naši žáci mají možnost rozšíření kvalifikace prostřednictvím specializovaných kurzů (barmanské).

Školu navštěvuje celkem 787 studentů a z toho je 65 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání bez výučního listu a maturity
Obchodní škola
63-51-J/01
2023–242 roky14AnoAno
denní0/0
Praktická škola dvouletá
78-62-C/02
2023–242 roky20AnoAno
denní0/0
Praktická škola jednoletá
78-62-C/01
2023–241 rok10AnoAno
denní0/0
Střední vzdělání s výučním listem
Cukrář
29-54-H/01
2023–243 roky30AnoNe
denní0/0
Kuchař - číšník
65-51-H/01
2023–243 roky30AnoNe
denní0/0
Pečovatelské služby
75-41-E/01
2023–243 roky14AnoAno
denní0/0
Pekař
29-53-H/01
2023–243 roky25AnoNe
denní0/0
Potravinářská výroba
29-51-E/01
2023–243 roky14AnoAno
denní0/0
Prodavačské práce
66-51-E/01
2023–243 roky14AnoAno
denní0/0
Provozní služby
69-54-E/01
2023–242 roky14AnoAno
denní0/0
Stravovací a ubytovací služby
65-51-E/01
2023–243 roky14AnoAno
denní0/0
Zahradnické práce
41-52-E/01
2023–243 roky28AnoAno
denní0/0
Zpracovatel přírodních pletiv
33-58-E/01
2023–243 roky14AnoAno
denní0/0
Střední vzdělání s maturitou
Hotelnictví
65-42-M/01
2023–244 roky30AnoNe
denní0/0
Informační technologie
18-20-M/01
2023–244 roky14AnoAno
denní0/0
Předškolní a mimoškolní pedagogika
75-31-M/01
2023–244 roky30AnoNe
denní0/0
Sociální činnost
75-41-M/01
2023–244 roky30AnoNe
denní0/0
Sociální činnost (Sociální činnost pro národnostní menšiny)
75-41-M/01
2023–245 roků30AnoNe
dálkové0/0

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.