Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

sszm (zavináč) po-msk.cz
lenka.zapletalova (zavináč) skolspec.cz
596 909 111 Recepce - spojovatel

Sídlo školy

17. listopadu 1123/70
Ostrava - Poruba, 70800

Odloučená pracoviště

Československých legií 42, Klimkovice
U Hrůbků 50/115, Ostrava

Domov mládeže

17. listopadu 1123/70, Ostrava
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Mgr. Ivana Jírů
Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Školní psycholog
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • WiFi internet v domově mládeže

Angličtina, němčina

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace, je školou s dlouholetou tradicí. Jako jedna z mála středních škol v Moravskoslezském kraji vzdělává nejen žáky zdravé, ale i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v pestré nabídce oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou, středního vzdělání s výučním listem a v oborech středního vzdělání.

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace je od 1. 9. 2014 fakultní institucí Ostravské univerzity v Ostravě.

Žáci, zaměstnanci a cizí strávníci se stravují ve školní jídelně (výběr ze 2 jídel). Školní kuchyně odpovídá platným hygienickým normám a slouží zároveň jako pracoviště odborného výcviku. K dispozici je školní bufet.

Možnost ubytování v domově mládeže, stravování zajištěno: snídaně, obědy večeře.

K vybavení školy patří kmenové učebny, odborné učebny pro výuku informačních a komunikačních technologií, pro výuku psaní na počítači, gastronomické učebny, učebny pro výuku cizích jazyků, školní restaurace, školní cukrárna, přednáškový sál a odborné dílny.
Ke sportovnímu areálu patří dvě tělocvičny, posilovna, plavecký bazén a hřiště na plážový volejbal.
Pro zájemce o kulturní činnost jsou k dispozici klubovny, školní knihovna a čítárna.

Naše škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření (dle §16 Školského zákona ve znění zákona č.82/2015 Sb.) K nim patří především žáci s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem).

Areál školy je umístěn na okraji města v dobré dostupnosti hromadné dopravy. Je komplexem plně bezbariérových objektů a zařízení s vybavením pro teoretické a praktické vzdělávání, odborný výcvik a výchovu mimo vyučování, kterou tvoří domov mládeže a sportovní areál. Ke sportovnímu areálu patří dvě tělocvičny, posilovna, plavecký bazén a hřiště na plážový volejbal.
K vybavení školy patří nejen kmenové učebny, ale také odborné učebny pro výuku informačních a komunikačních technologií, pro výuky psaní na počítači, gastronomické učebny, učebny pro výuku cizích jazyků, školní restaurace, školní cukrárna, přednáškový sál a odborné dílny.

Pro žáky máme připravenou pestrou nabídku oborů středního vzdělání, oborů středního vzdělání s výučním listem a oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou v denní i dálkové formě vzdělávání. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nabízíme bezplatné užívání speciálních učebnic, speciálních didaktických a kompenzačních pomůcek. Pro všechny žáky školy a jejich zákonné zástupce škola zřídila v roce 2006 školní poradenské pracoviště, které tvoří školní psycholog, školní speciální pedagogové, výchovné poradkyně a školní metodik prevence.

Škola nabízí obory středního vzdělání a středního vzdělání s maturitní zkouškou také pro příslušníky etnických skupin a příslušníky národnostních menšin v denní i dálkové formě vzdělávání, což patří mezi priority Moravskoslezského kraje v oblasti vzdělávání.

Vzdělávání je organizováno v běžných třídách, v nichž formou individuální integrace zařazujeme maximálně pět žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a ve třídách speciálních, ve kterých se vzdělává nižší počet žáků. Na základě doporučení školského poradenského zařízení a se souhlasem zřizovatele škola zřizuje funkce asistenta pedagoga.

Škola také zajišťuje další služby pro veřejnost jako například společenské akce a rodinné oslavy ve školní restauraci, odborné konference a přednášky v přednáškovém sále, rekvalifikační kurzy ve spolupráci s úřady práce, prodej zahradnických a cukrářských výrobků, aranžování květin.
Naši žáci se pravidelně zúčastňují v odborných gastronomických soutěžích, ve sportovních soutěžích.
Pro žáky 1. ročníků pořádáme lyžařské kurzy, pro žáky 2. a 3. ročníků cyklistický kurz.
Naši žáci mají možnost rozšíření kvalifikace prostřednictvím specializovaných kurzů (barmanské).

Školu navštěvuje celkem 787 studentů a z toho je 65 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání bez výučního listu a maturity
Praktická škola dvouletá
78-62-C/02
2024–252 roky20AnoAno
denní8/7
Praktická škola jednoletá
78-62-C/01
2024–251 rok10AnoAno
denní13/10
Střední vzdělání s výučním listem
Cukrář
29-54-H/01
2024–253 roky30AnoNe
denní89/32
Kuchař - číšník
65-51-H/01
2024–253 roky30AnoNe
denní68/30
Pečovatelské služby
75-41-E/01
2024–253 roky14AnoAno
denní14/10
Pekař
29-53-H/01
2024–253 roky25AnoNe
denní25/25
Potravinářská výroba
29-51-E/01
2024–253 roky14AnoAno
denní24/14
Prodavačské práce
66-51-E/01
2024–253 roky14AnoAno
denní24/10
Provozní služby
69-54-E/01
2024–252 roky14AnoAno
denní19/11
Stravovací a ubytovací služby
65-51-E/01
2024–253 roky14AnoAno
denní22/11
Zahradnické práce
41-52-E/01
2024–253 roky14AnoAno
denní22/14
Zahradnické práce
41-52-E/01
2024–253 roky14AnoAno
denní20/12
Zpracovatel přírodních pletiv
33-58-E/01
2024–253 roky14AnoAno
denní18/16
Střední vzdělání s maturitou
Hotelnictví
65-42-M/01
2024–254 roky30ČJ, MAnoNe
denní41/32
Informační technologie
18-20-M/01
2024–254 roky14ČJ, MAnoAno
denní19/17
Předškolní a mimoškolní pedagogika
75-31-M/01
2024–254 roky30ČJ, MAnoNe
denní147/30
Sociální činnost
75-41-M/01
2024–254 roky30ČJ, MAnoNe
denní55/32

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.