Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

sszm (zavináč) po-msk.cz
lenka.zapletalova (zavináč) skolspec.cz
596 909 111 Recepce - spojovatel

Sídlo školy

17. listopadu 1123/70
Ostrava - Poruba, 70800

Odloučená pracoviště

Československých legií 42, Klimkovice
U Hrůbků 50/115, Ostrava

Domov mládeže

17. listopadu 1123/70, Ostrava
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Mgr. Ivana Jírů
Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

4. prosince 2020 08:30–17:00 hod.
Den otevřených dveří
5. prosince 2020 08:30–12:00 hod.
Den otevřených dveří
7. ledna 2021 15:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
14. ledna 2021 15:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
21. ledna 2021 15:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Bezbariérový přístup
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Školní psycholog
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • WiFi internet v domově mládeže

Vyučované jazyky

Angličtina, němčina

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace, je školou s dlouholetou tradicí. Jako jedna z mála středních škol v Moravskoslezském kraji vzdělává nejen žáky zdravé, ale i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v pestré nabídce oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou, středního vzdělání s výučním listem a v oborech středního vzdělání.

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace je od 1. 9. 2014 fakultní institucí Ostravské univerzity v Ostravě.

Stravování

Žáci, zaměstnanci a cizí strávníci se stravují ve školní jídelně (výběr ze 2 jídel). Školní kuchyně odpovídá platným hygienickým normám a slouží zároveň jako pracoviště odborného výcviku. K dispozici je školní bufet.

Ubytování

Možnost ubytování v domově mládeže, stravování zajištěno: snídaně, obědy večeře.

Vybavení

K vybavení školy patří kmenové učebny, odborné učebny pro výuku informačních a komunikačních technologií, pro výuku psaní na počítači, gastronomické učebny, učebny pro výuku cizích jazyků, školní restaurace, školní cukrárna, přednáškový sál a odborné dílny.
Ke sportovnímu areálu patří dvě tělocvičny, posilovna, plavecký bazén a hřiště na plážový volejbal.
Pro zájemce o kulturní činnost jsou k dispozici klubovny, školní knihovna a čítárna.

Další informace

Naše škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření (dle §16 Školského zákona ve znění zákona č.82/2015 Sb.) K nim patří především žáci s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem).

Areál školy je umístěn na okraji města v dobré dostupnosti hromadné dopravy. Je komplexem plně bezbariérových objektů a zařízení s vybavením pro teoretické a praktické vzdělávání, odborný výcvik a výchovu mimo vyučování, kterou tvoří domov mládeže a sportovní areál. Ke sportovnímu areálu patří dvě tělocvičny, posilovna, plavecký bazén a hřiště na plážový volejbal.
K vybavení školy patří nejen kmenové učebny, ale také odborné učebny pro výuku informačních a komunikačních technologií, pro výuky psaní na počítači, gastronomické učebny, učebny pro výuku cizích jazyků, školní restaurace, školní cukrárna, přednáškový sál a odborné dílny.

Pro žáky máme připravenou pestrou nabídku oborů středního vzdělání, oborů středního vzdělání s výučním listem a oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou v denní i dálkové formě vzdělávání. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nabízíme bezplatné užívání speciálních učebnic, speciálních didaktických a kompenzačních pomůcek. Pro všechny žáky školy a jejich zákonné zástupce škola zřídila v roce 2006 školní poradenské pracoviště, které tvoří školní psycholog, školní speciální pedagogové, výchovné poradkyně a školní metodik prevence.

Škola nabízí obory středního vzdělání a středního vzdělání s maturitní zkouškou také pro příslušníky etnických skupin a příslušníky národnostních menšin v denní i dálkové formě vzdělávání, což patří mezi priority Moravskoslezského kraje v oblasti vzdělávání.

Vzdělávání je organizováno v běžných třídách, v nichž formou individuální integrace zařazujeme maximálně pět žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a ve třídách speciálních, ve kterých se vzdělává nižší počet žáků. Na základě doporučení školského poradenského zařízení a se souhlasem zřizovatele škola zřizuje funkce asistenta pedagoga.

Škola také zajišťuje další služby pro veřejnost jako například společenské akce a rodinné oslavy ve školní restauraci, odborné konference a přednášky v přednáškovém sále, rekvalifikační kurzy ve spolupráci s úřady práce, prodej zahradnických a cukrářských výrobků, aranžování květin.
Naši žáci se pravidelně zúčastňují v odborných gastronomických soutěžích, ve sportovních soutěžích.
Pro žáky 1. ročníků pořádáme lyžařské kurzy, pro žáky 2. a 3. ročníků cyklistický kurz.
Naši žáci mají možnost rozšíření kvalifikace prostřednictvím specializovaných kurzů (barmanské).

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 787 studentů a z toho je 65 % dívek.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání bez výučního listu a maturity
6351J01 – Obchodní škola
2021–20222 rokyDenní14
7862C02 – Praktická škola dvouletá
2021–20222 rokyDenní20
7862C01 – Praktická škola jednoletá
2021–20221 rokDenní10
Střední vzdělání s výučním listem
2954H01 – Cukrář
2021–20223 rokyDenní30
6551H01 – Kuchař - číšník
2021–20223 rokyDenní30
7541E01 – Pečovatelské služby
2021–20223 rokyDenní14
2953H01 – Pekař
2021–20223 rokyDenní25
2951E01 – Potravinářská výroba
2021–20223 rokyDenní14
6651E01 – Prodavačské práce
2021–20223 rokyDenní14
6954E01 – Provozní služby
2021–20222 rokyDenní14
6551E01 – Stravovací a ubytovací služby
2021–20223 rokyDenní14
4152E01 – Zahradnické práce
2021–20223 rokyDenní28
3358E01 – Zpracovatel přírodních pletiv
2021–20223 rokyDenní14
Střední vzdělání s maturitou
6542M01 – Hotelnictví
2021–20224 rokyDenní30
1820M01 – Informační technologie
2021–20224 rokyDenní14
7531M01 – Předškolní a mimoškolní pedagogika
2021–20224 rokyDenní30
7541M01 – Sociální činnost
2021–20224 rokyDenní30
7541M01 – Sociální činnost
2021–20225 rokůDálkové30
7541M01 – Sociální činnost
2021–20225 rokůDálkové

Fotogalerie

SŠ prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, p.o. SŠ prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, p.o. vstupní hala školy multimediální učebny učebna jazyků hudebna počítačová učebna počítačová učebna velká tělocvična malá tělocvična školní knihovna školní jídelna školní restaurace školní kuchyńka školní kuchyňka školní prodejna domov mládeže obor cukrář obor cukrář gastro obory obor pekař cukrářské výrobky zahradnické obory zpracovatel přírodních pletiv zahradnické obory zahradnické obory lyžařský kurz sportovní aktivity školní bazén školní bazén školní bazén školní bazén
Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.