Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

sszm (zavináč) po-msk.cz
lenka.zapletalova (zavináč) skolspec.cz
igor.kalisek (zavináč) skolspec.cz
596 909 111 (Recepce - spojovatel)

Sídlo školy

17. listopadu 1123/70
Ostrava - Poruba, 70800

Odloučená pracoviště

Československých legií 42, Klimkovice
U Hrůbků 50/115, Ostrava

Domov mládeže

17. listopadu 1123/70, Ostrava
Hodnocení prezentace (Co je to?):
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Radovan Maresz
Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj

Dny otevřených dveří a burzy škol

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Bezbariérový přístup
 • Lyžařské kurzy
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Školní psycholog
 • Vlastní posilovna
 • WiFi internet v domově mládeže

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace, je školou s dlouholetou tradicí. Jako jedna z mála středních škol v Moravskoslezském kraji vzdělává nejen žáky zdravé, ale i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v pestré nabídce oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou, středního vzdělání s výučním listem a v oborech středního vzdělání.

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace je od 1. 9. 2014 fakultní institucí Ostravské univerzity v Ostravě.

Stravování

Žáci, zaměstnanci a cizí strávníci se stravují ve školní jídelně (výběr ze 3 jídel). Školní kuchyně odpovídá platným hygienickým normám a slouží zároveň jako pracoviště odborného výcviku. K dispozici je školní bufet.

Ubytování

Možnost ubytování v domově mládeže, stravování zajištěno: snídaně, obědy večeře.

Vybavení

K vybavení školy patří kmenové učebny, odborné učebny pro výuku informačních a komunikačních technologií, pro výuku psaní na počítači, gastronomické učebny, učebny pro výuku cizích jazyků, školní restaurace, školní cukrárna, přednáškový sál a odborné dílny.
Ke sportovnímu areálu patří dvě tělocvičny, posilovna, plavecký bazén a hřiště na plážový volejbal.
Pro zájemce o kulturní činnost jsou k dispozici klubovny, školní knihovna a čítárna.

Další informace

Naše škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření (dle §16 Školského zákona ve znění zákona č.82/2015 Sb.) K nim patří především žáci s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem).

Areál školy je umístěn na okraji města v dobré dostupnosti hromadné dopravy. Je komplexem plně bezbariérových objektů a zařízení s vybavením pro teoretické a praktické vzdělávání, odborný výcvik a výchovu mimo vyučování, kterou tvoří domov mládeže a sportovní areál. Ke sportovnímu areálu patří dvě tělocvičny, posilovna, plavecký bazén a hřiště na plážový volejbal.
K vybavení školy patří nejen kmenové učebny, ale také odborné učebny pro výuku informačních a komunikačních technologií, pro výuky psaní na počítači, gastronomické učebny, učebny pro výuku cizích jazyků, školní restaurace, školní cukrárna, přednáškový sál a odborné dílny.

Pro žáky máme připravenou pestrou nabídku oborů středního vzdělání, oborů středního vzdělání s výučním listem a oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou v denní i dálkové formě vzdělávání. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nabízíme bezplatné užívání speciálních učebnic, speciálních didaktických a kompenzačních pomůcek. Pro všechny žáky školy a jejich zákonné zástupce škola zřídila v roce 2006 školní poradenské pracoviště, které tvoří školní psycholog, školní speciální pedagogové, výchovné poradkyně a školní metodik prevence.

Škola nabízí obory středního vzdělání a středního vzdělání s maturitní zkouškou také pro příslušníky etnických skupin a příslušníky národnostních menšin v denní i dálkové formě vzdělávání, což patří mezi priority Moravskoslezského kraje v oblasti vzdělávání.

Vzdělávání je organizováno v běžných třídách, v nichž formou individuální integrace zařazujeme maximálně pět žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a ve třídách speciálních, ve kterých se vzdělává nižší počet žáků. Na základě doporučení školského poradenského zařízení a se souhlasem zřizovatele škola zřizuje funkce asistenta pedagoga.

Škola také zajišťuje další služby pro veřejnost jako například společenské akce a rodinné oslavy ve školní restauraci, odborné konference a přednášky v přednáškovém sále, rekvalifikační kurzy ve spolupráci s úřady práce, prodej zahradnických a cukrářských výrobků, aranžování květin.
Naši žáci se pravidelně zúčastňují v odborných gastronomických soutěžích, ve sportovních soutěžích.
Pro žáky 1. ročníků pořádáme lyžařské kurzy, pro žáky 2. a 3. ročníků cyklistický kurz.
naši žáci mají možnost rozšíření kvalifikace prostřednictvím specializovaných kurzů (barmanské).

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 787 studentů a z toho je 65 % dívek.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání bez výučního listu a maturity
6351J01 – Obchodní škola
2020–20212 rokyDenní
7862C02 – Praktická škola dvouletá
2020–20212 rokyDenní
7862C01 – Praktická škola jednoletá
2020–20211 rokDenní
Střední vzdělání s výučním listem
2954H01 – Cukrář
2020–20213 rokyDenní
6551H01 – Kuchař - číšník
2020–20213 rokyDenní
7541E01 – Pečovatelské služby
2020–20213 rokyDenní
2953H01 – Pekař
2020–20213 rokyDenní
2951E01 – Potravinářská výroba
2020–20213 rokyDenní
6651E01 – Prodavačské práce
2020–20213 rokyDenní
6954E01 – Provozní služby
2020–20212 rokyDenní
6551E01 – Stravovací a ubytovací služby
2020–20213 rokyDenní
4152E01 – Zahradnické práce
2020–20213 rokyDenní
3358E01 – Zpracovatel přírodních pletiv
2020–20213 rokyDenní
Střední vzdělání s maturitou
6542M01 – Hotelnictví
2020–20214 rokyDenní
1820M01 – Informační technologie
2020–20214 rokyDenní
7531M02 – Pedagogika pro asistenty ve školství
2020–20215 rokůDálkové
7541M01 – Sociální činnost
2020–20214 rokyDenní
7541M01 – Sociální činnost
2020–20215 rokůDálkové

Fotogalerie

SŠ prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, p.o.SŠ prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, p.o.vstupní hala školymultimediální učebnyučebna jazykůhudebnapočítačová učebnapočítačová učebnavelká tělocvičnamalá tělocvičnaškolní knihovnaškolní jídelnaškolní restauraceškolní kuchyńkaškolní kuchyňkaškolní prodejnadomov mládežeobor cukrář obor cukrářgastro oboryobor pekařcukrářské výrobkyzahradnické oboryzpracovatel přírodních pletivzahradnické oboryzahradnické oborylyžařský kurzsportovní aktivityškolní bazénškolní bazénškolní bazénškolní bazén

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Zde jsou k dispozici Zásady ochrany osobních údajů

V pořádku