Logo Stredniskoly.cz

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc - Hejčín

www.szmsvejdovskeho.cz
red (zavináč) szmsvejdovskeho.cz
585 119 022 (Sekretariát SŠ)

Sídlo školy

Tomkova 42
Olomouc, 77900
Hodnocení prezentace (Co je to?):
20,13 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): PaedDr. Mgr. Dan Blaha
Zřizovatel:Olomoucký kraj

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě
Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
7541M01 – Sociální činnost
Sociální činnost
Střední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDenní15
Pracovník sociální služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních, terénních službách. Absolvent poskytne sociální pomoc dětem, dospělým, seniorům, zajistí přímou péči a osobní asistenci pro podporu soběstačnosti a sociální aktivizaci, zpracuje plán sociální pomoci, má vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb, získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let veku v denním režimu (dle přílohy č. 2 Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů).
Všeobecné informace o oboru Sociální činnost
Školné: neplatí se
6941L02 – Masér sportovní a rekondiční
Masér
Střední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDenní30
Absolvent se uplatní v povolání masér při poskytování profesionálních masérských služeb v provozech, studiích a salonech, volí vhodný druh a postup masáže v souladu s požadavky a zdravotním stavem klienta, obsluhuje přístroje provozovny, poskytuje poradenské služby z hlediska péče o tělo, správné životosprávy a zdravého životního stylu. Ve vztahu ke klientům, spolupracovníkům a obchodním partnerům vystupuje profesionálně, vykonává obchodně-podnikatelské aktivity v masérských službách.
Všeobecné informace o oboru Masér sportovní a rekondiční
Školné: neplatí se
6441L51 – Podnikání
Podnikání
Nástavbové studium2018–20192 rokyDenní15
Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti, získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.
Všeobecné informace o oboru Podnikání
Školné: neplatí se
6441L51 – PodnikáníNástavbové studium2018–20193 rokyDálkové30
Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti, získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.
Všeobecné informace o oboru Podnikání
Školné: neplatí se
6551H01 – Kuchař - číšník
kuchař
Střední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní15
Absolvent se uplatní v povolání kuchař v pozici zaměstnance, po získání praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v pohostinství, zná technologii přípravy pokrmů a nápojů, způsoby správného skladování, sestavuje nabídkové listy služeb a výrobků, realizuje odbyt, provádí vyúčtování, zajistí provoz výrobních a odbytových středisek, využívá technologická zařízení, organizuje činnosti při přípravě, průběhu a ukončení gastronomických akcí, při styku s hostem jedná profesionálně a komunikuje ve dvou cizích jazycích.
Všeobecné informace o oboru Kuchař - číšník
2954H01 – Cukrář
Cukrář-výroba
Střední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní15
Absolvent se uplatní v pozici zaměstnance ve výrobnách cukrářských výrobků (cukrárny, hotely, obchodní zařízení), je schopen zpracovávat suroviny, vyrábět kompletní sortiment cukrářských výrobků včetně dohotovení a zdobení, provádět údržbu strojů a technického vybavení, vykonávat činnosti související s prodejem výrobků. Hodnotí kvalitu výrobků dle norem.
Všeobecné informace o oboru Cukrář
Školné: neplatí se
6651H01 – Prodavač
prodavač a výrobce lahůdek
Střední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní15
Absolvent se uplatní při výkonu prodavače nebo pokladníků v obchodě, v roli soukromého podnikatele v oblasti obchodu, připraví a upraví zboží zejména lahůdkářského sortimentu k prodeji. Předvede zákazníkovi zboží s odborným výkladem, vystaví k prodeji náležité doklady, vyřídí reklamaci, pracuje v různých pokladních systémech, provádí hotovostní i bezhotovostní platby. Dokáže správě skladovat suroviny, rozmisťovat zboží po provozovně, při prodeji uplatňuje základní marketingová pravidla. Se zákazníkem dokáže komunikovat v cizím jazyce.
Všeobecné informace o oboru Prodavač
Školné: neplatí se
6953H01 – Rekondiční a sportovní masér
Rekondiční a sportovní masér
Střední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní30
Absolvent je připraven samostatně provádět odborné činnosti, zejména preventivní, rekondiční a regenerační programy ve vlastních studiích, fitness a wellness centrech, sportovních klubech a lázeňských zařízeních. Dále se může uplatnit v oblasti sociálních služeb, včetně domovů pro seniory. Absolvent je dále schopen poskytovat poradenské služby z hlediska péče o tělo a zdravého životního stylu.
Všeobecné informace o oboru Rekondiční a sportovní masér
Školné: neplatí se
6551E01 – Stravovací a ubytovací služby
kuchařské práce
Střední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní14
Absolvent se uplatní v zařízeních poskytujících stravovací služby, kde může vykonávat jednoduché práce při výrobě a podávání jídel, v provozovnách rychlého občerstvení, může připravovat teplé a studené pokrmy a nápoje.
Všeobecné informace o oboru Stravovací a ubytovací služby
Školné: neplatí se
2951E01 – Potravinářská výroba
cukrářské práce
Střední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní14
Absolvent se uplatní v potravinářské výrobě, kde může vykonávat jednoduché práce při přípravě a skladování surovin, přejímce, přípravě, třídění, úpravě surovin, manipulaci se surovinami a výrobě cukrářských výrobků, jemného pečiva, trvanlivého pečiva, manipulaci s hotovými výrobky, jejich balení a expedici.
Všeobecné informace o oboru Potravinářská výroba
Školné: neplatí se
6651E01 – Prodavačské práce
Prodavačské práce
Střední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní7
Absolvent se uplatní jako pomocný pracovník provádějící pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při prodeji zboží. Může doplňovat zboží v prodejnách, prodávat vybraný sortiment zboží, skladovat a ošetřovat zboží, manipulovat s obaly, vykonávat činnosti spojené s výkupem lahví, bude schopen komunikovat se zákazníkem.
Všeobecné informace o oboru Prodavačské práce
Školné: neplatí se
6954E01 – Provozní služby
Provozní služby
Střední vzdělání s výučním listem2018–20192 rokyDenní14
Absolvent se uplatní při úklidu ve zdravotnických a sociálních zařízeních, v ubytovacích zařízeních, kancelářích, veřejných prostorách, dále se uplatní pří výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů, praní a žehlení prádla, šití a opravách prádla a bytových doplňků.
Všeobecné informace o oboru Provozní služby
Školné: neplatí se
7862C02 – Praktická škola dvouletá
Praktická škola dvouletá, Praktická škola se zaměřením na cukrářské práce
Střední vzdělání bez výučního listu a maturity2018–20192 rokyDenní6
Absolventi se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit přiměřeným výkonem při pomocných pracích v sociální péči a službách, případně v chráněných pracovištích, připravují se též pro výkon jednoduchých činností v oblasti praktického života.
Všeobecné informace o oboru Praktická škola dvouletá
Školné: neplatí se

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.