Logo Stredniskoly.cz

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc - Hejčín

www.szmsvejdovskeho.cz
red (zavináč) szmsvejdovskeho.cz
zastupcetv (zavináč) szmsvejdovskeho.cz
585 119 022 (Sekretariát SŠ)
585 385 350 (Ředitel)
585 385 112 (Sekretariát ZŠ a MŠ)

Sídlo školy

Tomkova 42
Olomouc, 77900

Odloučené pracoviště

Gorazdovo náměstí 1, Olomouc
Hodnocení prezentace (Co je to?):
78,24 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): PaedDr. Mgr. Dan Blaha
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na občerstvení
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní knihovna
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Učebnice zdarma
 • Vlastní posilovna
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zájmové kroužky/kluby

Obecné

Studium je určeno pro žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku
Škola se nachází v centru Olomouce

Stravování

Stravování žáků je zajištěno ve vlastní školní jídelně a na pracovištích odborného výcviku.

Ubytování

Žáci jsou ubytováni na internátě, který je přímo v budově školy.

Vybavení

Školní jídelna, tělocvična, hřiště, počítačová učebna, cvičná kuchyně, internát

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
7541M01 – Sociální činnost
Sociální činnost
Střední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDenní15
Pracovník sociální služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních, terénních službách. Absolvent poskytne sociální pomoc dětem, dospělým, seniorům, zajistí přímou péči a osobní asistenci pro podporu soběstačnosti a sociální aktivizaci, zpracuje plán sociální pomoci, má vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb, získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let veku v denním režimu (dle přílohy č. 2 Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů).
Všeobecné informace o oboru Sociální činnost
Školné: neplatí se
6941L02 – Masér sportovní a rekondiční
Masér
Střední vzdělání s maturitou2018–20194 rokyDenní30
Absolvent se uplatní v povolání masér při poskytování profesionálních masérských služeb v provozech, studiích a salonech, volí vhodný druh a postup masáže v souladu s požadavky a zdravotním stavem klienta, obsluhuje přístroje provozovny, poskytuje poradenské služby z hlediska péče o tělo, správné životosprávy a zdravého životního stylu. Ve vztahu ke klientům, spolupracovníkům a obchodním partnerům vystupuje profesionálně, vykonává obchodně-podnikatelské aktivity v masérských službách.
Všeobecné informace o oboru Masér sportovní a rekondiční
Školné: neplatí se
6441L51 – Podnikání
Podnikání
Nástavbové studium2018–20192 rokyDenní15
Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti, získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.
Všeobecné informace o oboru Podnikání
Školné: neplatí se
6441L51 – PodnikáníNástavbové studium2018–20193 rokyDálkové30
Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti, získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.
Všeobecné informace o oboru Podnikání
Školné: neplatí se
6551H01 – Kuchař - číšník
kuchař
Střední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní15
Absolvent se uplatní v povolání kuchař v pozici zaměstnance, po získání praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v pohostinství, zná technologii přípravy pokrmů a nápojů, způsoby správného skladování, sestavuje nabídkové listy služeb a výrobků, realizuje odbyt, provádí vyúčtování, zajistí provoz výrobních a odbytových středisek, využívá technologická zařízení, organizuje činnosti při přípravě, průběhu a ukončení gastronomických akcí, při styku s hostem jedná profesionálně a komunikuje ve dvou cizích jazycích.
Všeobecné informace o oboru Kuchař - číšník
2954H01 – Cukrář
Cukrář-výroba
Střední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní15
Absolvent se uplatní v pozici zaměstnance ve výrobnách cukrářských výrobků (cukrárny, hotely, obchodní zařízení), je schopen zpracovávat suroviny, vyrábět kompletní sortiment cukrářských výrobků včetně dohotovení a zdobení, provádět údržbu strojů a technického vybavení, vykonávat činnosti související s prodejem výrobků. Hodnotí kvalitu výrobků dle norem.
Všeobecné informace o oboru Cukrář
Školné: neplatí se
6651H01 – Prodavač
prodavač a výrobce lahůdek
Střední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní15
Absolvent se uplatní při výkonu prodavače nebo pokladníků v obchodě, v roli soukromého podnikatele v oblasti obchodu, připraví a upraví zboží zejména lahůdkářského sortimentu k prodeji. Předvede zákazníkovi zboží s odborným výkladem, vystaví k prodeji náležité doklady, vyřídí reklamaci, pracuje v různých pokladních systémech, provádí hotovostní i bezhotovostní platby. Dokáže správě skladovat suroviny, rozmisťovat zboží po provozovně, při prodeji uplatňuje základní marketingová pravidla. Se zákazníkem dokáže komunikovat v cizím jazyce.
Všeobecné informace o oboru Prodavač
Školné: neplatí se
6953H01 – Rekondiční a sportovní masér
Rekondiční a sportovní masér
Střední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní30
Absolvent je připraven samostatně provádět odborné činnosti, zejména preventivní, rekondiční a regenerační programy ve vlastních studiích, fitness a wellness centrech, sportovních klubech a lázeňských zařízeních. Dále se může uplatnit v oblasti sociálních služeb, včetně domovů pro seniory. Absolvent je dále schopen poskytovat poradenské služby z hlediska péče o tělo a zdravého životního stylu.
Všeobecné informace o oboru Rekondiční a sportovní masér
Školné: neplatí se
6551E01 – Stravovací a ubytovací služby
kuchařské práce
Střední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní14
Absolvent se uplatní v zařízeních poskytujících stravovací služby, kde může vykonávat jednoduché práce při výrobě a podávání jídel, v provozovnách rychlého občerstvení, může připravovat teplé a studené pokrmy a nápoje.
Všeobecné informace o oboru Stravovací a ubytovací služby
Školné: neplatí se
2951E01 – Potravinářská výroba
cukrářské práce
Střední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní14
Absolvent se uplatní v potravinářské výrobě, kde může vykonávat jednoduché práce při přípravě a skladování surovin, přejímce, přípravě, třídění, úpravě surovin, manipulaci se surovinami a výrobě cukrářských výrobků, jemného pečiva, trvanlivého pečiva, manipulaci s hotovými výrobky, jejich balení a expedici.
Všeobecné informace o oboru Potravinářská výroba
Školné: neplatí se
6651E01 – Prodavačské práce
Prodavačské práce
Střední vzdělání s výučním listem2018–20193 rokyDenní7
Absolvent se uplatní jako pomocný pracovník provádějící pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při prodeji zboží. Může doplňovat zboží v prodejnách, prodávat vybraný sortiment zboží, skladovat a ošetřovat zboží, manipulovat s obaly, vykonávat činnosti spojené s výkupem lahví, bude schopen komunikovat se zákazníkem.
Všeobecné informace o oboru Prodavačské práce
Školné: neplatí se
6954E01 – Provozní služby
Provozní služby
Střední vzdělání s výučním listem2018–20192 rokyDenní14
Absolvent se uplatní při úklidu ve zdravotnických a sociálních zařízeních, v ubytovacích zařízeních, kancelářích, veřejných prostorách, dále se uplatní pří výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů, praní a žehlení prádla, šití a opravách prádla a bytových doplňků.
Všeobecné informace o oboru Provozní služby
Školné: neplatí se
7862C02 – Praktická škola dvouletá
Praktická škola dvouletá, Praktická škola se zaměřením na cukrářské práce
Střední vzdělání bez výučního listu a maturity2018–20192 rokyDenní6
Absolventi se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit přiměřeným výkonem při pomocných pracích v sociální péči a službách, případně v chráněných pracovištích, připravují se též pro výkon jednoduchých činností v oblasti praktického života.
Všeobecné informace o oboru Praktická škola dvouletá
Školné: neplatí se

Fotogalerie

Budova střední školy Gorazdovo nám.1Budova škoyŽákovská dílnaŽákovská dílnaUčebnaUčebnaUčebnaUčebnaUčebnaMiltimediální učebnaUčebnaOdborná učebnaOdborná učebnaUčebnaUčebnaSlavnostní tabuleUkázky rautuSlavnostní raut - práce žákůŽákovský projektRaut - práce žákůRaut - práce žákůRaut - práce žákůRaut - práce žákůRaut - práce žákůŽákovský projektŽákovský projektVýrobek cukrářské dílnyVýrobek cukrářské dílnyOdborná učebna masérůOdborná učebna masérůOdborná učebna masérůOdborná učebna masérůOdborná učebna masérůOdborná učebna masérůOdborná učebna masérůOdborná učebna masérůOdborná učebna masérůŠkolní budovaŠkolní budovaškolní budovaŠkolní budovaŠkolní budovaInternátInternátInternát InternátInternát

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2018, Školy Online.