Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56

info (zavináč) osvsplzen.cz
377 308 282 Sekretariát

Sídlo školy

Vejprnická 56
Plzeň, 31800
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Mgr. Lucie Vodičková
Zřizovatel:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

12. října 2023
Akademie řemesel Rokycany, Restaurace Na Střelnici, Míru 24/1, Rokycany
13.–14. října 2023
Posviť si na budoucnost, DEPO2015, Presslova, Plzeň
24. listopadu 2023 13:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
V budově Odborné školy výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56/ pavilon č. 3
19. ledna 2024 13:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
V budově Odborné školy výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56/ pavilon č. 3
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Gastronomické studio pro výuku odborných předmětů
 • Lyžařské kurzy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Školní bufet
 • Školní knihovna
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna

Charakteristika školy

Lokalita
Budova školy se nachází v areálu SOU elektrotechnického v Plzni – Skvrňanech, Vejprnická 56, v pavilonu č. 3. V blízkosti školy je zastávka tramvaje č. 2 a autobusu ČSAD 55. V areálu SOUE je Domov mládeže a školní jídelna, které mohou využívat i naši žáci.

Obory
Obory kategorie ,,E“ jsou (Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) určeny hlavně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jsou koncipovány s nižšími nároky v oblasti všeobecného i obecně odborného vzdělání. Absolventi jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání. V oborech naleznou uplatnění absolventi nižších ročníků škol základních, absolventi základních škol praktických, žáci se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním. Složením závěrečné zkoušky žáci získávají střední vzdělávání s výučním listem.

Výuka
Ve všech činnostech je brán zřetel na úroveň dovedností jednotlivých žáků, zdravotní postižení či znevýhodnění. Ve výuce i hodnocení je kladen důraz na individuální přístup k nim. Těžiště přípravy pro jejich povolání je v odbornosti. Ve škole neprobíhá povinná výuka cizího jazyka.

Zájmové činnosti
Pro žáky je v každém školním roce připravována řada zájmových činností. Žáci se účastní různých soutěží v rámci jimi studovaných oborů.

Vybavení školy
Škola je nově vybavena počítačovou učebnou. Některé učebny jsou také vybaveny interaktivními tabulemi.
V budově školy se nachází cukrářská dílna a prodejna. V současné době je budována nová výuková kuchyně.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Elektrotechnické a strojně montážní práce (Elektromontážní práce)
26-51-E/01
2024–253 roky12AnoAno
denní28/12Školné: -
Uplatnění absolventa v praxi:

Absolvent se základní elektrotechnickou kvalifikací uplatní jako montér elektrických rozvodů v jejich údržbě a obsluze pod odborným dohledem.

Odborné kompetence absolventa:

Absolvent ovládá a používá odbornou terminologii v oboru vzdělání. Samostatně zvládá přesné měření a práce podle náčrtů a výkresů. Vykonává základní a údržbářské práce v elektrických rozvodech a strojích. Zvládá obsluhu a údržbu jednoduchých elektrických strojů. Provádí základní operace ručního zpracování technických materiálů včetně použití mechanizovaného nářadí, lepení kovů a plastů, pájí naměkko. Zhotovuje pod dohledem jednoduché dílce elektrických zařízení s využitím plošných spojů.
Pečovatelské služby (Pečovatelské služby)
75-41-E/01
2024–253 roky24AnoAno
denní40/25Školné: -
Uplatnění absolventa v praxi:

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, zejména při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, při zajišťování chodu domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s péčí o dítě. Především se uplatní na pozici pečovatel, osobní asistent, pomocník v domácnosti. Dále se uplatní v úklidových službách v různých zařízeních (např. sociálních či ubytovacích zařízeních, v kancelářích apod.), v kuchyních při výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů, při šití a opravách prádla a bytových doplňků, při praní a žehlení prádla. Má předpoklady pro samostatné poskytování služeb soukromým osobám při zajišťování péče o domácnost a děti.

Absolvent se vyznačuje kompetencemi:

Poskytuje přímou obslužnou nebo asistentskou péči klientům. Pomáhá mobilním i imobilním klientům (dětem i dospělým) při osobní hygieně, oblékání a zvládání dalších běžných úkonů. Rodinám pomáhá se zajišťováním péče o dítě. Pomáhá při zajišťování chodu domácnosti, nakupuje, uklízí, připravuje pokrmy. Dokáže charakterizovat, popsat a připravit jednoduché teplé a studené pokrmy a teplé a studené nápojů. Dodržuje technologické postupy, dbá na požadovanou kvalitu výrobků. Orientuje se ve správném skladování a uchovávání potravin. Má znalosti o správné výživě. Má přehled o formách a zařízeních sociálních služeb a základních podmínkách poskytování sociálních služeb Provádí úklid v sociálních, ubytovacích aj. zařízeních, kancelářích, veřejných prostorách.
Potravinářská výroba (Cukrářské práce)
29-51-E/01
2024–253 roky24AnoAno
denní56/32Školné: -
Uplatnění absolventa v praxi:

Absolvent uvedeného oboru se uplatní jako pomocný pracovník ve výrobnách zaměřených zejména na výrobu cukrářských výrobků, jemného pečiva, trvanlivého pečiva. Po ukončení vzdělávání by měl být žák schopen připravovat jednoduchá těsta, polevy a náplně. Absolvent je současně připravován především pro výkon jednodušších činností při skladování surovin a pomocných látek, při přejímce, přípravě, třídění, úpravě a hodnocení surovin k technologickému zpracování, manipulaci se surovinami, polotovary a hotovými výrobky, při jejich hodnocení, balení a expedici. Uplatní se při obsluze a jednoduché údržbě strojů a zařízení v potravinářské výrobě.

Absolvent se vyznačuje kompetencemi:

Absolvent ovládá a používá odbornou terminologii oboru vzdělávání. Orientuje se v sestavování jídelního lístku, výdejky a normování. Ovládá základní hygienické předpisy a nařízení při práci s potravinami, dodržuje zásady osobní hygieny. Dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásady protipožární ochrany. Dokáže charakterizovat, popsat a připravit jednoduché druhy pečiva, kompletovat cukrářské výrobky, balit a expedovat. Dodržuje technologické postupy, dbá na požadovanou kvalitu výrobků. Orientuje se ve správném skladování a uchovávání potravin. Je seznámen se základním technickým vybavením, stroji a zařízením cukrářských provozů.
Prodavačské práce (Prodavačské práce)
66-51-E/01
2024–253 roky16AnoAno
denní30/14Školné: -
Uplatnění absolventa v praxi:

Absolvent se uplatní při manipulaci se zbožím a obaly v obchodně provozních jednotkách. Absolvent připravuje zboží k prodeji, vystavuje zboží a ovládá techniku prodeje zboží různého sortimentu. Poskytuje jednoduché služby související s prodejem zboží rozmanitého sortimentu. Předvádí zboží zákazníkovi s jednoduchým popisem. Absolvent je schopen po zácviku obsluhovat různé pokladní systémy. Provádí úklidové práce v obchodních jednotkách všech typů. Dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.

Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi:

Žák pomáhá při odběru a přejímce zboží, při jeho kontrole včetně ověření záruční doby, doby použitelnosti, minimální trvanlivosti, skladuje, ošetřuje a manipuluje se zbožím a s obaly v souladu s hygienickými a bezpečnostními předpisy. Dále bezpečně pracuje s přístroji, strojovým a jiným zařízením prodejny v souladu s jejich určením, upravuje a připravuje vybrané skupiny zboží k prodeji. Absolvent tohoto oboru je schopen prodávat vybrané skupiny zboží, při prodeji zboží dodržuje zásady obchodní činnosti, provádí základní aranžérské činnosti spojené s vystavováním a prodejem zboží. Zapojuje se do úklidu obchodně-provozní jednotky za pomoci běžných nástrojů, nakládá s úklidovými a čisticími prostředky i obaly v souladu s předpisy z oblasti ochrany životního prostředí a hygieny.
Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce)
65-51-E/01
2024–253 roky24AnoAno
denní65/31Školné: -
Uplatnění absolventa v praxi:

Absolvent uvedeného oboru se uplatní jako pomocný pracovník ve stravovacích službách, zejména jako kuchař, pomocný kuchař a pracovník v potravinářství, provozovnách restauračního, nemocničního a školního stravování, provozovnách rychlého občerstvení, výrobnách knedlíků, výrobnách studené kuchyně atd. Bude schopen připravovat jednoduché pokrmy včetně příloh, pokrmy z polotovarů a teplé nápoje.

Absolvent se vyznačuje kompetencemi:

Absolvent ovládá a používá odbornou terminologii oboru vzdělávání. Orientuje se v sestavování jídelního lístku, výdejky a normování. Ovládá základní hygienické předpisy a nařízení při práci s potravinami, dodržuje zásady osobní hygieny. Respektuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví
a zásady protipožární ochrany. Dokáže charakterizovat, popsat a připravit jednoduché teplé a studené pokrmy, včetně příloh, pokrmů z polotovarů a teplých či studených nápojů. Dodržuje technologické postupy, dbá na požadovanou kvalitu výrobků. Orientuje se ve správném skladování a uchovávání potravin. Je seznámen se základním technickým vybavením, stroji a zařízením stravovacích provozů. Ovládá zásady kultury stravování, stolování a jednoduché obsluhy. Má znalosti o správné výživě.
Strojírenské práce (Zámečnické práce)
23-51-E/01
2024–253 roky12AnoAno
denní34/18Školné: -
Uplatnění absolventa v praxi:

Absolvent se jako strojírenský dělník uplatní ve výrobních a montážních provozech vyžadující veškeré základní operace ručního zpracování kovů, obsluhu základních strojů pro strojní obrábění, sestavování a spojování strojních součástí a celků a zvládá též základní údržbu vodovodních řádů, armatur a bytového fondu.

Odborné kompetence absolventa:

Absolvent ovládá a používá odbornou terminologii oboru vzdělání. Samostatně zvládá přesné měření a práce podle náčrtů a výkresů. Vykonává základní montážní a údržbářské práce ve strojírenství a službách. Zvládá obsluhu a údržbu základních druhů obráběcích strojů. Vykonává základní práce při údržbě vodovodních řádů, armatur a bytového fondu. Provádí i složitější montážní práce, které vyžadují zaučení.
Zahradnické práce (Práce v zahradnictví)
41-52-E/01
2024–253 roky24AnoAno
denní37/23Školné: -
Uplatnění absolventa v praxi:

Absolventi se uplatní ve všech oblastech zahradnické výroby. Je připraven pro výkon jednoduchých pracovních činností v povolání zahradník s uplatněním v základních oblastech zahradnické výroby. Absolvent je schopen vykonávat jednoduché operace a práce při množení, výsadbě, ošetřování a hnojení, pěstování rostlin ve volné půdě i ve sklenících, údržbě a zakládání sadovnických úprav a při zhotovování běžných sadovnických výrobků.

Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi:

Po ukončení studia je žák schopen provádět vegetativní i generativní množení, připravuje zem k výsadbě a dokáže vysazovat ručně i sázecími stroji. Dále vykonává základní práce při ošetřování, hnojení a ochraně rostlin a dodržuje požadované postupy, provádí jednoduché práce při sklizni, třídění, balení, expedice. Po absolvování studia může pomáhat při pěstování zahradnických plodin tj. především ovoce, zeleniny, květin, ovocné a okrasné sadby ve sklenících i volné půdě, pomáhá při zakládání a údržbě sadovnických a krajinářských úprav, zhotovuje běžné vazby květin.

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.