Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Základní škola a Střední škola

skola (zavináč) skolavinohradska.cz
zuzana.fortova (zavináč) skolavinohradska.cz
224 254 257 Sekretariát
602 315 044 Ředitel
724 302 204 Zástupkyně ředitele

Sídlo školy

Vinohradská 54
Praha 2, 12000
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
PaedDr. Stanislav Drbout
Zřizovatel:
HMP

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Přijetí bez přijímací zkoušky
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Učebnice zdarma
 • Vlastní posilovna
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina

Praktická škola připravuje žáky (chlapce i dívky) pro praktický život, ale i pro další zvyšování kvalifikace v odborných učilištích. Dvouleté studium je zaměřeno na praktické předměty:
- příprava pokrmů
- drobná údržba - odívání - dívky
- drobná údržba - dílenské práce - chlapci
- rodinná výchova
- zdravotní výchova
- informační a komunikační technologie - práce na počítači
- základy anglického jazyka
- předprofesní příprava
Součástí výuky je jeden den v týdnu praxe v individuálně zvoleném, nebo školou nabídnutém pracovišti (např.mateřská škola, kuchyně, obchody, knihovny, kanceláře, Botanická zahrada), nebo žáci vykonávají praxi v budově školy v odborných dílnách (keramická, šicí, dřevoobráběcí). Při zajišťování praxe v některých případech spolupracujeme s občanskými sdruženími. Tato sdružení nabízejí pomoc při hledání pracovního uplatnění i po ukončení studia.
Ve školním roce 2011/2012 byl ukončen tříletý projekt EU - Efektivnějším vzděláváním k vyšší kvalitě života. V letech 2012 - 2014 jsme pak úspěšně realizovali další projekt EU - Rozvoj pracovních návyků a dovedností žáků se zdravotním postižením prostřednictvím fiktivní firmy.


Škola pořádá poznávací pobyty (Itálie, Španělsko, Chorvatsko, Francie, Řecko), týdenní lyžařské kurzy a další jedno či vícedenní sportovní akce ( přechod Krkonoš, atletika, plavání, bruslení atd.). Dále nabízí širokou škálu volnočasových aktivit (počítače, sport, hudba, umění...)

Vlastní školní jídelna

Škola studentům nenabízí

Učebny vybavené interaktivními tabulemi
2 tělocvičny
Hřiště ve vnitrobloku s umělým povrchem
Horolezecká stěna
Posilovna
3 cvičné kuchyňky
3 dílny pro chlapce (drobná řemeslná výroba)
2 šicí dílny pro děvčata
2 počítačové učebny
Hudebna
Výtvarná a keramická dílna
Cvičný byt
Relaxační místnost
Knihovna
Aula s podiem

Dvouletá praktická škola připravuje žáky (chlapce i dívky) pro praktický život a pro další studium na odborných učilištích
.
Škola přijímá ke studiu žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.Součástí přijímacího řízení je přijímací pohovor.
Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou.

Součástí školy je SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM

Školu navštěvuje celkem 31 studentů a z toho je 58 % chlapců.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání bez výučního listu a maturity
Praktická škola dvouletá
78-62-C/02
2024–252 roky12POAnoAno
denní17/10

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, PO = pohovor

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.