Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Základní škola a Střední škola

skola (zavináč) skolavinohradska.cz
zuzana.fortova (zavináč) skolavinohradska.cz
224 254 257 Sekretariát
602 315 044 Ředitel
724 302 204 Zástupkyně ředitele

Sídlo školy

Vinohradská 54
Praha 2, 12000
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
PaedDr. Stanislav Drbout
Zřizovatel:
HMP

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Přijetí bez přijímací zkoušky
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Učebnice zdarma
 • Vlastní posilovna
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Vyučované jazyky

Angličtina

Informace o studiu

Praktická škola připravuje žáky (chlapce i dívky) pro praktický život, ale i pro další zvyšování kvalifikace v odborných učilištích. Dvouleté studium je zaměřeno na praktické předměty:
- příprava pokrmů
- drobná údržba - odívání - dívky
- drobná údržba - dílenské práce - chlapci
- rodinná výchova
- zdravotní výchova
- informační a komunikační technologie - práce na počítači
- základy anglického jazyka
- předprofesní příprava
Součástí výuky je jeden den v týdnu praxe v individuálně zvoleném, nebo školou nabídnutém pracovišti (např.mateřská škola, kuchyně, obchody, knihovny, kanceláře, Botanická zahrada), nebo žáci vykonávají praxi v budově školy v odborných dílnách (keramická, šicí, dřevoobráběcí). Při zajišťování praxe v některých případech spolupracujeme s občanskými sdruženími. Tato sdružení nabízejí pomoc při hledání pracovního uplatnění i po ukončení studia.
Ve školním roce 2011/2012 byl ukončen tříletý projekt EU - Efektivnějším vzděláváním k vyšší kvalitě života. V letech 2012 - 2014 jsme pak úspěšně realizovali další projekt EU - Rozvoj pracovních návyků a dovedností žáků se zdravotním postižením prostřednictvím fiktivní firmy.


Škola pořádá poznávací pobyty (Itálie, Španělsko, Chorvatsko, Francie, Řecko), týdenní lyžařské kurzy a další jedno či vícedenní sportovní akce ( přechod Krkonoš, atletika, plavání, bruslení atd.). Dále nabízí širokou škálu volnočasových aktivit (počítače, sport, hudba, umění...)

Stravování

Vlastní školní jídelna

Ubytování

Škola studentům nenabízí

Vybavení

Učebny vybavené interaktivními tabulemi
2 tělocvičny
Hřiště ve vnitrobloku s umělým povrchem
Horolezecká stěna
Posilovna
3 cvičné kuchyňky
3 dílny pro chlapce (drobná řemeslná výroba)
2 šicí dílny pro děvčata
2 počítačové učebny
Hudebna
Výtvarná a keramická dílna
Cvičný byt
Relaxační místnost
Knihovna
Aula s podiem

Další informace

Dvouletá praktická škola připravuje žáky (chlapce i dívky) pro praktický život a pro další studium na odborných učilištích
.
Škola přijímá ke studiu žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.Součástí přijímacího řízení je přijímací pohovor.
Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou.

Součástí školy je SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 31 studentů a z toho je 58 % chlapců.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání bez výučního listu a maturity
7862C02 – Praktická škola dvouletá
2020–20212 rokyDenní13

Fotogalerie

Crosscup Horolezecká stěna Lyžařský kurz Masopust Mistrovství republiky v plavání Mistrovství republiky v plavání Pobyt u moře Pobyt u moře Pódiové slavnosti Přebor v atletice Přechod Krkonoš Přechod Krkonoš Taneční soutěž Turistický kurz Vánoční akademie Vánoční akademie Výrobky žáků Výrobky žáků Výrobky žáků Výrobky žáků Výrobky žáků Výrobky žáků Výrobky žáků Výrobky žáků Výrobky žáků Výrobky žáků Závěrečné zkoušky Závěrečné zkoušky Závěrečné zkoušky Závěrečné zkoušky Závěrečné zkoušky Závěrečné zkoušky Závěrečné zkoušky
Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.