Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.

spos (zavináč) spos.cz

Sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433
Zlín, 76001
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
David Martinek
Zřizovatel:
DZC, s.r.o.

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

  • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

- Samozřejmostí je kvalitní příprava pro úspěšné zvládnutí společné i profilové části maturitní zkoušky a studium na VŠ
- Běžnou součástí výuky je e-learningová podpora výuky, využíváme prostředí Microsoft 365 (většina předmětů je převedena do elektronické podoby)
- Systém prospěchového a sociálního stipendia
- Denní studium čtyřleté (pro žáky z devátých tříd ZŠ)
- Výuka cizích jazyků (anglický jazky 5hod./týdně, druhý cizí jazyk 3hod./týdně), dělení na skupiny s maximálním počtem žáků 13 ve skupině
- Nástavbové studium - dálková tříletá forma nástavbového studia v oboru Podnikání (pro žáky učňovských oborů, kteří si chtějí dodělat maturitu, výuka se realizuje o sobotách)
- Denní studium Vyšší odborné školy ve Zlíně
- Malé počty žáků ve třídách (max. 24 žáků) umožňující individuální přístup a rozvíjení tvořivých schopností žáků
- Nestresující prostředí (individuální přístup, škola má vlastní způsob hodnocení)
- Rodiče jsou informováni co nejjednodušeji a s největší vypovídající hodnotou o výkonech studentů pomocí - Internetové aplikace Edupage, kdy vyučující po hodnocení zapíší výsledky do programu a rodiče tak mohou okamžitě reagovat na případné výkyvy ve výsledcích svých dětí
- Žáci mohou absolvovat odborné stáže (žáci už navštívili Španělsko, Řecko, Itálii, Rakousko a další země)
- Škola se účastnila a účastní programů mezinárodní spolupráce (Leonardo, Erasmus+), pracujeme v eTwinningové prostředí
- Pracujeme na projektech v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dva projekty jsme ukončili, nový realizujeme do března 2013),
- Pořádáme lyžařské výcvikové kurzy, školu v přírodě, vodácké a cyklistické kurzy, organizujeme zájezdy do divadel, besedy a přednášky k podpoření a prohloubení výuky
- Žáci mají k dispozici Wi-fi síť, škola poskytuje žáků mininotebooky, kalkulačky, atlasy, flash-disky
- Škola se snaží o individuální vstřícný přístup, který pomáhá úspěšně zvládnout studijní program i pro handicapované studenty. Dyslektikům, tělesně postiženým i jinak znevýhodněným studentům pomáháme v úspěšném studiu
- Přijímací řízení zohledňuje výsledky studia na základní škole
- Aktivity připravované s odbornými institucemi, individuální konzultace studentů s učiteli, materiální vybavení pro školní a mimoškolní činnost, nárok na opravné testy, školní elektronickou databázi, mobilní aplikaci k výsledkům a informacím o škole a mnoho dalšího
Na základě anonymních evaluačních dotazníků vyplývá:
-že se studenti do školy těší,
-oceňují především přístup učitelů a vysvětlení učiva,
-škola se snaží pracovat se všemi žáky jako s jedním kolektivem,
-zajímavé zpestření školního roku jako jsou např. akce, výlety, exkurze,
-nejvíce si studenti cení atmosféru, vstřícný přístup učitelů, jejich odbornost a výběr profilových předmětů

Zájemci o studium mohou přijít do školy kdykoli po předchozí telefonické domluvě.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
2022–234 roky72ČJ, MNeAno
denní111/77Prospěch: 1,9
Nástavbové studium
Podnikání
64-41-L/51
2022–233 roky24ČJ, MNeAno
dálkové15/15Prospěch: 2,3
Vyšší odborné vzdělání
Cestovní ruch
65-43-N/01
2022–233 roky24NeAno
denní11/11

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2022, Školy Online.