Logo Stredniskoly.cz

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace

www.glassschool.cz
info (zavináč) glassschool.cz
tille (zavináč) glassschool.cz
janas (zavináč) glassschool.cz
487 712 211 (Sekretariát)
733 553 902 (Ředitel)
733 712 269 (Manažer školy)

Sídlo školy

Wolkerova 316
Nový Bor, 47301

Odloučené pracoviště

Revoluční 500, Nový Bor

Domov mládeže

Nemocniční 635, Nový Bor
Hodnocení prezentace (Co je to?):
95,77 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): Mgr. Jiří Janas
Zřizovatel:Liberecký kraj
IČ:49864688
Kapacita školy:650 žáků
Kontaktní osoby:Mgr.Jiří Janas (ředitel), 733 553 902
Tille Pavel (manažer školy), 733 712 269

Dny otevřených dveří

TermínPoznámka
Pátek8. listopadu 201918:00–22:00 hod.Skleněná NOC OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Bezbariérový přístup
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezené stahování dat z internetu
 • Online informační systém klasifikace
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Splátkový kalendář školného
 • Stipendijní programy
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Gymnázium

Od 1.9.2008 bylo při škole zřízeno klasické 4-leté všeobecné gymnázium, na kterém se vyučuje podle nového školního vzdělávacího programu. Gymnázium nabízí studium Německého, Anglického, Ruského a Francouzského jazyka. Více informací na webových stránkách školy.

Stipendia

U tříletých sklářských oborů je možné čerpat prospěchové a motivační stipendium. Podrobnosti na stránkách školy.

Stravování

Stravování je zajištěno na Domově mládeže.

Ubytování

Dojíždějící žáci mají možnost ubytování na Domově mládeže.

Vybavení

Škola je vybavena audiovizuální technikou, interaktivními tabulemi, třemi učebnami PC. Každá součást školy má vlastní tělocvičnu a posilovnu.Nedílnou součástí vybavení gymnázia je biologická a chemická laboratoř.Pro přednášky jsou určeny dvě auly s kapacitou žáků 50.

Další informace

Dny otevřených dveří pořádáme, ale pro zájemce máme i mimo dny otevřených dveří otevřeno stále. V případě zájmu prohlídky školy nás prosím kontaktujte na tel.733712269

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA V NOVÉM BORU

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola v Novém Boru je jedinečná vzdělávací instituce s celorepublikovou působností a dlouholetou tradicí, která nabízí kompletní vzdělávání od učebních oborů až po vyšší odbornou školu v rámci jedné školy. Od roku 2008 nabízí, kromě nabídky sklářských oborů také studium všeobecného Gymnázia a ve školním roce 2011/2012 byly otevřeny další nové obory Design interiéru a Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
2858H01 – Sklář - výrobce a zušlechťovatel sklaStřední vzdělání s výučním listem2020–20213 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla
7531M01 – Předškolní a mimoškolní pedagogikaStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika
7941K41 – GymnáziumStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Gymnázium
8241M11 – Design interiéruStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Design interiéru
8251L05 – Uměleckořemeslné zpracování sklaStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Uměleckořemeslné zpracování skla
8241N13 – Tvorba uměleckého sklaVyšší odborné vzdělání2020–20213 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Tvorba uměleckého skla
8241N13 – Tvorba uměleckého sklaVyšší odborné vzdělání2019–20203 rokyDenní20
Vzdělávací program připravuje absolventa pro vysoce kvalifikované činnosti v oblasti navrhování a realizace uměleckého skla a jeho umístění do interiéru i exteriéru.
Jedná se o 3-letý studijní program zakončený absolutoriem a ziskem titulu DiS.
Všeobecné informace o oboru Tvorba uměleckého skla
Školné: 2,500,- semestr
8251L05 – Uměleckořemeslné zpracování skla
broušení skla, malba skla, hutní tvarování, umělecká vitráž, rytí skla
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
4-letý studijní obor zakončený maturitní zkouškou
Žáci tohoto studijního oboru jsou připravováni pro výkon realizačních činností v oblasti sklářské tvorby a výroby, a to především ve sféře navrhování a realizace náročných uměleckořemeslných sklářských předmětů a výrobků. Jedná se o činnosti, které jsou orientovány podle specifické přípravy jednotlivých zaměření na výrobu a zušlechťování skla. Studium je směrováno ke schopnosti zpracovat projekt od návrhu až po technické podklady pro realizaci, jeho ocenění a zajištění materiální přípravy. Podstatný podíl výukových hodin tvoří odborná příprava v dílnách a ateliérech. Osvojí si základy kompozice, výtvarné a barevné perspektivy a také základy písma a grafických technik. Zvládnou zásady výstavby tvaru a typologii užitkových skleněných předmětů - technologické, technické a výtvarné řešení tvaru a technickou přípravu výroby. Naučí se zpracovat technickou dokumentaci v 2D a 3D programech v hodinách počítačové grafiky. V odborných dílnách se seznámí s technologiemi a technikami a jsou schopni zhotovit prototyp podle výtvarného návrhu a technické dokumentace. Naučí se posuzovat, volit a vhodně kombinovat materiály, tvary a jejich další zpracování. Osvojí si také do jisté míry používání příslušných zařízení, nástrojů a pomůcek k lepšímu pochopení technologie. Při výtvarné činnosti jsou vedeni k tomu, aby vhodně aplikovali získané teoretické vědomosti z dějin umění, vývoje a současných trendů designu. Při tvorbě využívají informační technologie a běžně pracují s odpovídajícím programovým vybavením. Podmínkou přijetí ke vzdělání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky, která má 90% váhu při přijímacím řízení. Talentová zkouška se skládá ze třech částí: kresba, malba a modelování.
Všeobecné informace o oboru Uměleckořemeslné zpracování skla
Školné: 0
2858H01 – Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla
Formař, Sklář, Brusič, Rytec, Malíř skla, Strojník sklářských zařízení
Střední vzdělání s výučním listem2019–20203 rokyDenní60
Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou. Pro tento obor se nedělá přijímací zkouška. Možnost získání stipendia za docházku a také za prospěch.
Všeobecné informace o oboru Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla
8241M11 – Design interiéru
Desig interiéru
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou. Tento obor se zabývá tvorbou a konstrukcí nábytku. Pro přijetí je potřeba vykonat talentovou zkoušku. Ta se skládá z kresby, malby a modelování a má 90% váhu při přijímacím řízení. Více informací na webových stránkách školy.
Všeobecné informace o oboru Design interiéru
7531M01 – Předškolní a mimoškolní pedagogika
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou
Studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika připravuje žáky pro kvalifikovanou výchovně-vzdělávací činnost zaměřenou na výchovu a vzdělání dětí a mládeže, popř. dospělých, rozvíjející jejich osobnost, schopnosti a zájmy. Vzdělávací obsah zahrnuje dvě základní složky, všeobecně vzdělávací a odbornou. Prostřednictvím všeobecně vzdělávací složky se rozšiřuje obecná vzdělanostní a osobnostní úroveň žáků a realizuje jejich středoškolské vzdělání. Zahrnuje vzdělání jazykové, společenskovědní, matematicko-přírodovědné a rozvoj tělesné kultury. Absolventi tohoto oboru se uplatní jako učitelé v mateřských školách, vychovatelé školských a mimoškolských zařízení (např. ve školních družinách, školních klubech, centrech volného času pro děti a mládež, dětských domovech a domovech mládeže), popř. jako vychovatelé v ústavech sociální péče pro děti a mládež či mentálně postižené dospělé. Výchova a vzdělání směřují k tomu, aby žáci získali ucelené všeobecné a odborné vzdělání na úrovni, která jim umožní začít pedagogickou práci, své vzdělání dále rozvíjet a inovovat. Absolventi uvedeného studijního oboru mohou dále pokračovat ve studiu na vysokých školách, zejména na fakultách vzdělávajících učitele či na školách uměleckého zaměření.
Všeobecné informace o oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika
7941K41 – Gymnázium
Gymnázium
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Čtyřleté všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Více informací na webových stránkách školy.
Všeobecné informace o oboru Gymnázium

Fotogalerie

Školní budovaškolní sklářská huťVýroba medailí pro zimní Olympiádu v Liberci 2011Skleněná noc otevřených dveříSkleněná noc otevřených dveříobhajoby VOŠIntegrační kurz 2012 Předškolní a mimoškolní padagogikaMalovací zájezd Hamr na jezeře - 2012Klauzurní práceErozeLedovecPozvánka na den otevřených dveří

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.