Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany , Zátiší 480

rybarskaskola (zavináč) srs-vodnany.cz
reditel (zavináč) srs-vodnany.cz
383 382 410 Sekretariát školy
727 872 621 Domov mládeže
724 124 760 Ředitel školy

Sídlo školy

Zátiší 480
Vodňany, 38901
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Ing. Pavel Vejsada, Ph.D.
Zřizovatel:
Jihočeský kraj

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, němčina

Ten, kdo je ubytován na domově mládeže, se stravuje celodenně, dojíždějící studenti obědvají.

U pátečního obědu je možné si vybrat teplé jídlo nebo balíček na cestu
Studenti zůstávající na domově mládeže přes víkend dostávají teplý oběd a studenou večeři v balíčku při obědě

Při přípravě jídel jsou dodržovány dávky masa, tuků, cukrů, zeleniny, ovoce, luštěnin a podobně stanovené spotřebním košem. Nejsou používány instantní směsi, zřídka se používají polotovary.

Moderní domov mládeže je součástí areálu školy.

Studenti ubytovaní na DM mají vše pod jednou střechou.
- budovu školy
- domov mládeže
- tělocvičnu
- pavilon vyšší odborné školy
- stravování
Vše je propojeno spojovacími chodbami!

Studenti jsou ubytováni v dvojlůžkových nebo trojlůžkových pokojích. Vždy dva pokoje mají dohromady vlastní koupelnu. Pokoje jsou vybaveny novým nábytkem, každý student má svůj psací stůl. Studenti mohou používat své počítače, na pokojích mají připojení na internet. Mají k dispozici společnou vybavenou kuchyňku. Studenti můžou každý druhý týden zůstat na internátu i přes víkend. Této možnosti využívají studenti ze vzdálenějších míst. V rámci denního řádu je zařazena studijní doba, kdy se ubytovaní připravují na vyučování. Vychovatelé úzce spolupracují s třídním učitelem, dalšími učiteli a rodiči. Pomáhají při studijních problémech. Studenti se mohou zapojovat do mnoha nabízených kroužků a dalších aktivit. Škola má dostatečnou kapacitu domova mládeže pro všechny žáky střední školy.

Chemická laboratoř

Laboratoř chemie byla kompletně rekonstruována v r. 2001, kdy byla vybavena novým nábytkem a digestoří. Slouží k výuce cvičení z předmětů chemie a ekologie. Zařízení je postupně doplňováno moderními přístroji, které umožňují hodnocení kvality vody, na které je výuka zaměřena. Žáci a studenti se naučí kromě základních dovedností laboratorní praxe pracovat s pHmetry, oximetry, spektrometry, konduktometry, stanovovat obsah organických látek na přístroji OxiTop.

Biologická laboratoř

Biologická laboratoř je zaměřena na cvičení z biologie a hydrobiologie. Každý žák pracuje s vlastním mikroskopem. Vybavení – preparáty vodních ptáků a živočichů vázaných na vodní prostředí, DVD přehrávač, počítač, projekční LCD televizor, kamery na snímání obrazu z mikroskopu nebo stereolupy.

Hydrobiologická laboratoř

Hydrobiologická laboratoř pro cvičení z předmětů obecné rybářství, hydrobiologie, nemoci ryb, zpracování ryb a obchodní činnost. Laboratoř má dvě části. Ve „špinavé“ se provádí pitvy ryb, vyšetření zdravotního stavu, filetování apod., v „čisté“ mikroskopování, vážení vzorků aj.

Pavilon mechanizace

Žáci se zde seznamují s rybářskou mechanizací, jakou jsou např. lodní motory, žací loď, rozmrazovače a aerátory, mechanický keser, třídičky na ryby, elektrické agregáty, echoloty, inkubační přístroje, odchovné žlaby, lodě. Součástí výuky je i práce se dřevem.

Akvarijní síně

Akvarijní síně jsou dvě samostatné místnosti v suterénu školy přístupné žákům i návštěvníkům školy. Ve „studenovodní“ jsou naše ryby běžné ve volné přírodě, v „teplovodní“ jsou akvarijní druhy ryb z různých zeměpisných oblastí. O ryby pečují žáci ve svém volném čase v rámci akvaristického kroužku.

Multimedální učebny

Využívání multimediální techniky se pozvolna stává součástí každodenní práce učitelů. Ani Střední rybářská škola není výjimkou. Nebo vlastně patrně je. Díky několika grantům jsou všechny klasické učebny vybaveny dataprojektory umožňující zpestření výuky nejen všeobecně vzdělávacích předmětů, ale především předmětů odborných.

Učebna vodních staveb

Pro kvalitní vyuku získala škola díky projektu nové přístrojové vybavení a odbornou Učebnu vodních staveb. Je určena pro výuku praktických cvičení z odborných předmětů s kapacitou 15 žáků a je vybavena multimediální technikou.

Máte zájem o přírodu? Zajímá Vás život pod vodou? Zajímáte se o vodu a vše, co s ní souvisí? Zajímáte se o biologii a hydrobiologii? Zajímají Vás vodní organizmy a ryby? Zajímá Vás rybářství - odvětví lidské činnosti s mimořádnou tradicí?

Pak Střední rybářská škola Vodňany je tu pro Vás.

Naše škola s více než 90tiletou tradicí otevírá dvě třídy jednoho ročníku a jako jediná u nás nabízí 4letý maturitní obor Rybářství ve dvou studijních specializacích.

Zaměření Chov ryb je více přírodovědně orientováno. Odborná složka vzdělávání je zaměřena na přírodní vědy (biologii, hydrobiologii, hydrochemii, ichtyologii) a jednotlivé technologie používané v chovech ryb i na péči o rybářské revíry.

Zaměření Vodní stavby v rybářství kombinuje přírodovědné základy s větším podílem učiva technického (hydrologie, vodní hospodářství). Speciální učivo je zaměřeno na okrasné nádrže, rybí líhně, revitalizační zásahy v krajině, intenzivní chovy ryb, protipovodňová opatření.

Školu navštěvuje celkem 181 studentů a z toho je 91 % chlapců.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Rybářství
41-43-M/01
2024–254 roky60ČJ, MAnoNe
denní125/60
Vyšší odborné vzdělání
Vodní hospodářství a ekologie
16-01-N/02
2024–253 roky0AnoNe
denní0/0

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.