Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Vyšší odborná škola a Střední škola, s. r. o.

vosss (zavináč) vosss.cz
777 471 717 Sekretariát

Sídlo školy

Emy Destinové 395
České Budějovice, 37005

Domov mládeže

U Hvízdala 1322/4, České Budějovice
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Ing. Zdeňka Dočekalová

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Lyžařské kurzy
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Motivační programy podpory studia
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Splátkový kalendář školného
 • Stipendijní programy
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, němčina

– První půlrok středoškolského vzdělání zdarma

– Od druhého ročníku studia SŠ zajímavý program prospěchových stipendií

– Nízký počet žáků ve třídách (kolem 17 žáků) => možnost individuálního přístupu ke studentům, vysoká kvalita výuky

– Rodinné prostředí – díky omezenému počtu žáků a studentů na škole a nízkému počtu žáků v jedné třídě se všichni žáci a učitelé dobře znají, probíhá těsná spolupráce žáků s třídním učitelem, žákům je umožněno doučování našimi pedagogy i mimo vyučování

– Většina vyučovacích hodin je realizována v dvouhodinových blocích => větší prostor pro práci se studenty, možnost využití netradičních způsobů výuk, žáci se denně připravují na maximálně 4 různé předměty (při klasické délce vyučovacích hodin 45 minut je to až 8 předmětů)

– Denně přístupná studovna a knihovna s přímou pomocí vyučujícího; přístup na internet i mimo výuku; možnost kopírování studijních materiálů přímo ve škole, zapůjčení notebooků

– Vysoce kvalifikovaný a stabilní pedagogický sbor

– Vedení školy a pedagogové se snaží pochopit potřeby studentů a umožnit a přizpůsobit studium i těm, kteří z vážných důvodů nemohou běžně dodržovat plánovanou výuku (zdravotní důvody, aktivní sportovci)

– Možnost pokračovat ve studiu na naší VOŠ bez přijímacích zkoušek

– Některé předměty vyučují odborníci z praxe a vysokých škol, snažíme se o co nejtěsnější sepětí školy s praxí

– Absolventi VOŠ nabývají odborných znalostí jako absolventi bakalářského studia na vysokých školách, rozdíl je pouze v tom, že nejsou připravováni na vědeckou činnost, ale klade se větší důraz na praktické znalosti, které velmi oceňují následní zaměstnavatelé

– V rámci odborné praxe,která je náplní každého oboru VOŠ o SŠ získají studenti a žáci nejenom nové praktické poznatky, ale i řadu kontaktů, které jim velmi často umožňují získat i zaměstnání po úspěšném ukončení studia

– Na základě studijních výsledků může student VOŠ získat stipendium v podobě slevy ze školného, žáci střední školy platí od druhého ročníku školné ve výši, odpovídající jejich studijním výsledkům

– Naše škola má více než dvacetiletou tradici a absolventi nacházejí uplatnění i na velmi odpovědných pozicích

– Absolventi vyšší odborné školy školy mohou pokračovat ve studiu na vybraných vysokých školách a dokončit bakalářské studium ve zkrácené formě za 3 semestry

Stravování je zajištěno prostřednictvím menzy Jihočeské univerzity

Pro žáky SŠ a pro studenty VOŠ je ubytování zajištěno v DM U Hvízdala a (České Budějovice) a pro studenty VOŠ ještě případně na kolejích Jihočeské univerzity

Moderní virtualizovaná učebna výpočetní techniky, nejnovější softwarové vybavení od firmy Microsoft, bezdrátové připojení k internetu po celé škole, většina učeben vybavena projektory, moderní IT infrastruktura, studentská kopírka, školní kuchyňka (lednička, kávovar, mikrovlnná trouba), školní knihovna

Rodinné prostředí, třídy po 17 žácích, individuální a osobitý přístup, atypická výuka

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Logistické a finanční služby
37-42-M/01
2022–234 roky15??, ČJ, MNeAno
denní16/9
Obchodní akademie
63-41-M/02
2022–234 roky30??, ČJ, MNeAno
denní35/25
Vyšší odborné vzdělání
Bankovnictví a pojišťovnictví
63-43-N/14
2022–233 roky0NeAno
denní0/0
Mezinárodní obchod
63-41-N/23
2022–233 roky0NeAno
denní0/0
Výpočetní technika a programování
26-47-N/12
2022–233 roky0NeAno
denní0/0

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ?? = bude upřesněno, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2021, Školy Online.