Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.

skola (zavináč) grohova.cz

Sídlo školy

Grohova 14/16
Brno, 60200
Typ školy:
Církevní škola
Ředitel(ka):
Mgr. David KASAN
Zřizovatel:
Kongregace Milosrdných sester III. ř. sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny

20.–21. října 2021
Veletrh vzdělávání SŠ Hodonín, Dům Kultury Hodonín, Horní Valy 3747/6
21. října 2021
Burza škol Třebíč - Didacta 2021, Střední průmyslová škola Třebíč, Manž. Curieových 734
5. listopadu 2021
Burza škol, SOŠ a SOU Znojmo, Dvořákova 1494/19
1. prosince 2021 14:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
3.–4. prosince 2021
Festival vzdělávání, BVV, Výstaviště Brno
11. ledna 2022 14:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Online informační systém klasifikace
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, francouzština, latina, němčina

Církevní střední zdravotnická škola věnuje velkou pozornost výchovnému působení, které je směrováno ke křesťanským hodnotám. Vedeme žáky ke vzájemné toleranci a přátelství, smyslu pro povinnost, k odpovědnosti k sobě samým i bližním. Výhodou je v tomto směru menší velikost školy a její rodinná atmosféra.

V areálu školy zajištěny snídaně, obědy a večeře.

Ubytování pro dívky zajišťuje v bezprostřední blízkosti školy Církevní domov mládeže Svaté Rodiny a Školní jídelna s.r.o., Grohova 10/12, pro chlapce Církevní domov mládeže Petrinum, Veveří 15.

Odborné učebny ošetřovatelství, učebna psychologie, počítačová učebna, posilovna, tělocvična, chemicko-fyzikální učebna, nově také chemická laboratoř. Většina učeben je vybavena dataprojektorem a videorekordérem. Všechny učebny jsou zasíťovány a připojeny k internetu.

Ve škole působí Středisko volného času. Bližší informace na stránkách školy.

Školu navštěvuje celkem 340 studentů a z toho je 92 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Ošetřovatel
53-41-H/01
2022–233 roky25JI, POAnoNe
denní29/15
Střední vzdělání s maturitou
Praktická sestra
53-41-M/03
2022–234 roky60B, ČJ, KN, M, POAnoNe
denní75/48
Zdravotnické lyceum
78-42-M/04
2022–234 roky30B, ČJ, KN, M, PONeAno
denní49/26

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, JI = jiné, PO = pohovor, B = biologie, ČJ = český jazyk, KN = křesťanská nauka, M = matematika

Školy Online
© 2002–2021, Školy Online.