Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Brno

skola (zavináč) grohova.cz

Sídlo školy

Grohova 14/16
Brno, 60200
Typ školy:
Církevní škola
Ředitel(ka):
Mgr. David KASAN
Zřizovatel:
Kongregace Milosrdných sester III. ř. sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

2. prosince 2020 14:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
12. ledna 2021 14:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Individuální stáže studentů v zahraniční
 • Lyžařské kurzy
 • Online informační systém klasifikace
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění autoškoly
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Vyučované jazyky

Angličtina, francouzština, latina, němčina

Charakteristika školy

Církevní střední zdravotnická škola věnuje velkou pozornost výchovnému působení, které je směrováno ke křesťanským hodnotám. Vedeme žáky ke vzájemné toleranci a přátelství, smyslu pro povinnost, k odpovědnosti k sobě samým i bližním. Výhodou je v tomto směru menší velikost školy a její rodinná atmosféra.

Stravování

V areálu školy zajištěny snídaně, obědy a večeře.

Ubytování

Ubytování pro dívky zajišťuje v bezprostřední blízkosti školy Církevní domov mládeže Svaté Rodiny a Školní jídelna s.r.o., Grohova 10/12, pro chlapce Církevní domov mládeže Petrinum, Veveří 15.

Vybavení

Odborné učebny ošetřovatelství, učebna psychologie, počítačová učebna, posilovna, tělocvična, chemicko-fyzikální učebna, nově také chemická laboratoř. Většina učeben je vybavena dataprojektorem a videorekordérem. Všechny učebny jsou zasíťovány a připojeny k internetu.

Další informace

Ve škole působí Středisko volného času. Bližší informace na stránkách školy.

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 300 studentů a z toho je 93 % dívek.

Studijní a učební obory

Kód oboru (KKOV) – Název oboru (Školní vzdělávací program)
Školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žákůŠkolné
Střední vzdělání s výučním listem
5341H01 – Ošetřovatel
2020–20213 rokyDenní
Střední vzdělání s maturitou
5341M03 – Praktická sestra
2020–20214 rokyDenní
7842M04 – Zdravotnické lyceum
2020–20214 rokyDenní
5341M01 – Zdravotnický asistent
2020–20214 rokyDenní

Fotogalerie

Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.