Logo Stredniskoly.cz

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická

www.szsmerh.cz
skola (zavináč) szsmerh.cz
545 576 263

Sídlo školy

Merhautova 15
Brno, 61300

Odloučené pracoviště

Lipová 232/18, Brno

Domov mládeže

Lipová 232/18, Brno
Hodnocení prezentace (Co je to?):
81,30 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D.
Zřizovatel:Kraj

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Lyžařské kurzy
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém klasifikace
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Školní bufet
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zajištění tanečních kurzů
 • Zájmové kroužky/kluby

Stravování

http://www.szsmerh.cz/szs/index.php?lmenu=m_oskole.php&p...

Ubytování

http://www.szsmerh.cz/szs/index.php?lmenu=m_oskole.php&p...

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
5341J01 – Zubní instrumentářka
ano
Střední vzdělání bez výučního listu a maturity2019–20202 rokyDenní22
Dvouleté studium je ukončeno závěrečnou zkouškou. Absolventi jsou připraveni pro činnosti v rámci léčebné a diagnostické péče v oboru stomatologické prevence a zubního lékařství pod odborným dohledem zubního lékaře nebo dentální hygienistky. Jsou schopni asistovat při ošetření dutiny ústní, připravovat nástroje, jiné zdravotnické materiály, zdravotnickou dokumentaci. Absolventi tohoto oboru nacházejí vysoké uplatnění na trhu práce.
Všeobecné informace o oboru Zubní instrumentářka
Školné: ne
6942M01 – Oční optik
ano
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Absolventi jsou schopni zhotovovat všechny druhy běžných i speciálních brýlí a pomůcek podle předpisu lékaře nebo optometristy, provádět jejich opravy a poskytovat odborné rady. Po úspěšném ukončení studia formou maturitní zkoušky jsou oprávněni samostatně podnikat ve zmíněném oboru na základě živnostenského oprávnění, případně pokračovat ve studiu na VOŠZ nebo VŠ.
Všeobecné informace o oboru Oční optik
Školné: ne
5344M03 – Asistent zubního technika
ano
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní22
Absolvent se uplatní v oblasti zhotovování všech základních typů zubních náhrad, dalších stoématologických výrobků a jejich oprav. Zvládá technologii zpracování všech stomatologických materiálů a zachází s přístrojovým vybavením v zubní laboratoři.Absolventi mohou pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ.
Všeobecné informace o oboru Asistent zubního technika
Školné: ne
5341M02 – Nutriční asistent
ano
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Absolventi jsou připraveni k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohlůůedem vykonává činnost v oblaswti preventivní a léčebné péče na úseku stravování. Zajišťují dietetickou péči v léčebných zařízeních, lázních a léčebných ústavech, sanatoriích a léčebnách pro dospělé, mládež, děti i seniory. Uplatnit se mohou i v poradnách či ordinacích zabývajících se výživou a léčebnou výživou (např. diabetologie, obezitologie). Absolventi mohou pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ.
Všeobecné informace o oboru Nutriční asistent
Školné: ne
5343M01 – Laboratorní asistent
ano
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní60
Absolventi jsou po ukončení studia připraveni k výkonu práce zdravotnického laboranta, který pod odborným dohledem poskytuje laboratorní diagnostickou péči v rozsahu své odborné působnosti. Absolventi se uplatní zejména v laboratořích klinické biochemie, hematologie, krevní transfúze, histologicke, mikrobiologie a imunologie, popřípadě v laboratořích chemického zaměření. Po úspěšném ukončení studia je možné dále pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ.
Všeobecné informace o oboru Laboratorní asistent
Školné: ne
6941L02 – Masér sportovní a rekondiční
ano
Střední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní30
Tento obor ukončený maturitní zkouškou připravuje žáky pro vykonávání masérské praxe ve sportovních a rekondičních zařízeních. Absolventi mohou poskytovat poradenské služby v oblasti péče o tělo, správné životosprávy a zdravého životního stylu. Obor je řazen dle Kmenové klasifikace oborů mezi osobní a provozní služby. Podnikání v oboru nevyžaduje velký počáteční kapitál. Po absolvování oboru je možné pokračovat ne VOŠ nebo VŠ.
Všeobecné informace o oboru Masér sportovní a rekondiční
Školné: ne
5341N41 – Diplomovaný nutriční terapeut
Akreditovaný vzdělávací program
Vyšší odborné vzdělání2019–20203 rokyDenní30
Jde o obor vzdělávaný na VOŠZ. Absolventi nacházejí uplatnění při zajišťování preventivní péče v oblasti klinické výživy a specifické ošetřovatelské péče zaměřené na uspokojování nutričních potřeb klientů/pacientů ve zdravotnických zařízeních, lázeňských a léčebných ústavech, sanatoriích a léčebnách pro dospělé, mlátež, děti a seniory. Dále nacházejí uplatnění v nutričních týmech, v poradnách, v ordinacích zabývajícíhc se výživou a léčebnou výživou - hodnotí stav a vliv léčebné výživy na jednotlivé klienty, účastní se poradenské a edukační činnosti spojené s léčebnou výživou (např. diabetologie, obezitologie).
Všeobecné informace o oboru Diplomovaný nutriční terapeut
Školné: 3000,-Kč
5341N31 – Diplomovaná dentální hygienistka
Akreditovaný vzdělávací program
Vyšší odborné vzdělání2019–20203 rokyDenní24
Absolventi oboru diplomovaná dentální hygienistka se uplatní v oblasti výchovné, preventivní a léčebné péče o dutinu ústní u pacientů všech věkových skupin ve spolupráci se zubním lékařem. Absolventi tohoto oboru mají vysoké uplatnění na trhu práce.
Všeobecné informace o oboru Diplomovaná dentální hygienistka
Školné: 3000,-Kč
5344N11 – Diplomovaný zubní technik
Akreditovaný vzdělávací program
Vyšší odborné vzdělání2019–20203 rokyDenní21
Absolventi se uplatní v oblasti zhotovování všech druhů stomatologických protéz. Výhodou je znalost moderních technologických postupů a materiálů při zhodovení nejnáročnějších zubních náhrad, se kterými se absolvenitistředoškolského studia musí seznamovat dalším doškolováním v lacených tematických kurzech a školeních.
Všeobecné informace o oboru Diplomovaný zubní technik
Školné: 3000,-Kč
5343N11 – Diplomovaný farmaceutický asistent
Akreditovaný vzdělávací program
Vyšší odborné vzdělání2019–20203 rokyDenní40
Abolvent získává odbornou způsobilost k výkonu povolání farmaceutický asistent. Samostatně vykonává činnost v rámci lékárenské péče, provádí odborné činnosti spojené s přípravou, výdejem, kontrolou a uchováváním léčiv a zdrvotnických prostředků.
Všeobecné informace o oboru Diplomovaný farmaceutický asistent
Školné: 3000,-Kč
5343N21 – Diplomovaný zdravotní laborant
Akreditovaný vzdělávací program
Vyšší odborné vzdělání2019–20203 rokyDenní30
Absolventi mohou pracovat v laboratořích klinické biochemie, hematologie, histologie, mikrobiologie ve zdravotnických zařízeních. Jsou také způsobilí pro práci ve specializovaných laboratořích oboru genetiky, toxikologie, soudního lékařství, hygieny, epidemiologie, sexuologie, dalších analytických laboratořích a na výzkumných pracovištích.
Všeobecné informace o oboru Diplomovaný zdravotní laborant
Školné: 3000,-Kč
3943N02 – Diplomovaný oční optik
Akreditovaný vzdělávací program
Vyšší odborné vzdělání2019–20203 rokyKombinované30
Absolventi jsou schopni zhotovovat všechny druhy běžných i speciálních brýlí a pomůcek podle předpisu lékaře nebo optometristy, provádět jejich opravy a poskytovat odborné rady. Jsou oprávněni samostatně podnikat ve zmíněném oboru na základě živnostenského oprávnění.
Všeobecné informace o oboru Diplomovaný oční optik
Školné: 3000,-Kč
5341N41 – Diplomovaný nutriční terapeut
Akreditovaný vzdělávací program
Vyšší odborné vzdělání2019–20203 rokyKombinované30
Absolventi nacházejí uplatnění při zajišťování preventivní péče v oblasti klinické výživy a specifické ošetřovatelské péče zaměřené na uspokojování nutričních potřeb klientů/pacientů ve zdravotnických zařízeních, lázeňských a léčebných ústavech, sanatoriích a léčebnách pro dospělé, mlátež, děti a seniory. Dále nacházejí uplatnění v nutričních týmech, v poradnách, v ordinacích zabývajícíhc se výživou a léčebnou výživou - hodnotí stav a vliv léčebné výživy na jednotlivé klienty, účastní se poradenské a edukační činnosti spojené s léčebnou výživou (např. diabetologie, obezitologie).
Všeobecné informace o oboru Diplomovaný nutriční terapeut
Školné: 3000,-Kč
Budova školy, pracoviště Merhautova

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.