Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256

skola (zavináč) szs.svitavy.cz
461 535 100 Sekretariát
777 635 100 Ředitel
461 533 053 Ekonomka

Sídlo školy

Purkyňova 256/9
Svitavy, 56802

Domov mládeže

Kijevská 1909/7, Svitavy
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
PhDr. Radim Dřímal
Zřizovatel:
Pardubický kraj

Kontaktní osoby

13. října 2021
Přehlídka středních škol, SŠ technická a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová, Skalka 1692 (8.30–18.00)
19. října 2021
Přehlídka SŠ, Velký sál muzea Chrudim (8.00–17.00)
21. října 2021
Přehlídka středních škol, Multifunkční centrum Fabrika Svitavy
21. října 2021 09:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
Srdečně zveme všechny zájemce o studium na prohlídku školy a domova mládeže
22. října 2021
Hitparáda škol a zaměstnavatelů Parádního kraje, ENTERIA Aréna Pardubice (9.00–17.00)
5.–6. listopadu 2021
Schola Bohemia, Ideon Pardubice
6. listopadu 2021 09:00–13:00 hod.
Den otevřených dveří
Srdečně zveme všechny zájemce o studium na prohlídku školy a domova mládeže
12.–13. listopadu 2021
Prezentace středních škol a zaměstnavatelů, Kongresové centrum ALDIS, a.s., Eliščino nábř. 375/1, Hradec Králové
20. listopadu 2021 09:00–13:00 hod.
Den otevřených dveří
Srdečně zveme všechny zájemce o studium na prohlídku školy a domova mládeže
4. prosince 2021 09:00–13:00 hod.
Den otevřených dveří
Srdečně zveme všechny zájemce o studium na prohlídku školy a domova mládeže
22. ledna 2022 09:00–13:00 hod.
Den otevřených dveří
Srdečně zveme všechny zájemce o studium na prohlídku školy a domova mládeže
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém klasifikace
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze

Angličtina, němčina, ruština

Naše škola sídlí v krásné budově nedaleko centra města, poblíž autobusového i vlakového nádraží. Ve škole působí plně kvalifikovaní učitelé, kteří mají k dispozici moderní pomůcky a didaktickou techniku. Nabízíme rodinnou atmosféru a individuální přístup k žákům.
Při odborné výuce spolupracujeme se Svitavskou nemocnicí a Dětským centrem Svitavy. Praktická výuka masérů probíhá také v soukromých rehabilitacích a zařízení sociálních služeb.
Pro žáky připravujeme řadu aktivit – exkurze do Prahy, Anglie, Německa, Rakouska, Polska; různé soutěže; lyžařský a cyklistický kurz.
Stravování poskytujeme v jídelně přímo v budově školy, ubytování ve vlastním domově mládeže ve vzdálenosti 10 minut chůze od školy.
Srdečně zveme všechny zájemce k návštěvě školy ve dnech otevřených dveří nebo po domluvě kdykoliv.

Nabízíme čtyřleté maturitní obory vzdělání pro dívky a chlapce:

53-41-M/03 Praktická sestra
Tradiční obor s velmi dobrým uplatněním absolventů. Žáci se naučí vykonávat základní ošetřovatelskou péči, například sledovat fyziologické funkce, aplikovat léky, připravovat pacienty k léčebným výkonům, poskytovat první pomoc a další.
Absolventi jsou zdravotničtí pracovníci, kteří se uplatní v lůžkových i ambulantních zdravotnických zařízeních (nemocnice, léčebny, ordinace) a v zařízeních sociální péče (ústavy sociální péče, zařízení pro seniory). Absolventi pracují na pozici praktické sestry bez odborného dohledu.
Tento obor nabízíme i ve večerní formě vzdělávání.

2) Masér ve zdravotnictví (53-41-M/04)
Jde o atraktivní obor pro chlapce a dívky. SZŠ Svitavy ho nabízí jako jediná škola v Pardubickém kraji. Žáci se během studia naučí provádět klasické masáže, aplikovat teplo, provádět zábaly, koupele a základní vodoléčebné procedury.
Po maturitě pracují pod dohledem lékaře nebo fyzioterapeuta při poskytování rehabilitační, léčebné a lázeňské péče. Mohou také pracovat ve wellness a fitness centrech, sportovních oddílech nebo ve vlastních masérských provozovnách.

Absolventi obou oborů mohou po maturitě pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách, zejména ve zdravotnických oborech.¨

PhDr. Radim DŘÍMAL, ředitel
Purkyňova 256, 568 02 Svitavy
tel.: 461 535 100, 777635100
e-mail: skola@szs.svitavy.cz
www.szs.svitavy.cz
https://www.facebook.com/szs.svitavy

Školní jídelna je umístěna přímo v budově naší školy. Její provoz je přizpůsoben rozvrhu žáků, v jídelně se tak mohou stravovat žáci všech ročníků.
Jídelna zajišťuje celodenní stravování pro žáky všech svitavských středních škol, kteří jsou ubytovaní v domovech mládeže.
Jídelna připravuje kvalitní pokrmy české a mezinárodní kuchyně. Vaří se tradiční technologií, bez použití polotovarů a směsí. Oběd je obvykle doplněn o třetí chod – zeleninu, ovoce, salát nebo cereální tyčinku. Výběr je zpravidla ze dvou jídel.
Režijní náklady jídelny jsou hrazeny z rozpočtu školy, žáci platí pouze cenu potravin. Žáci ubytovaní v domově mládeže odebírají stravu v rozsahu snídaně - oběd - večeře - druhá večeře, ostatní žáci se mohou přihlásit k odběru obědů.
Objednávání stravy lze provést pomoci samoobslužného boxu ve školní jídelně a prostřednictvím internetové aplikace Strava.cz.
Vedoucí školní jídelny Věra Kavalcová, telefon 461 535 100, 702286742, e-mail kavalcov@szs.svitavy.cz.

Pro ubytování žáků školy slouží vlastní domov mládeže.
Adresa: Kijevská 1909/7, Svitavy
Cena ubytování za měsíc: 1350 Kč (2 a 3 lůžkový pokoj), 900 (4 lůžkový pokoj)
Telefon: 702286746
Vedoucí vychovatelka: Ivana Čermáková, e-mail dm@szs.svitavy.cz

Učebny jsou vybaveny novým žákovským nábytkem. V kmenových učebnách je nainstalována projekční technika, většinou doplněna interaktivní tabulí. Pro výuku oboru Praktická sestra jsou vybaveny dvě odborné učebny, pro obor Masér sportovní a rekondiční slouží taktéž dvě odborné učebny s elektricky polohovatelnými masérskými stoly a školní masérna v Domě s pečovatelskou službou Svitavy.
Škola dále disponuje laboratoří fyziky-chemie, učebnou IKT, učebnou psychologie a bohatou knihovnou.
Vydáváme také mezinárodní studentské průkazy ISIC.

Školu navštěvuje celkem 257 studentů a z toho je 82 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Masér ve zdravotnictví
53-41-M/04
2022–234 roky20ČJ, MAnoNe
denní30/20Školné: 0
Jde o atraktivní obor pro chlapce a dívky. SZŠ Svitavy ho nabízí jako jediná škola v Pardubickém kraji. Žáci se během studia naučí provádět klasické masáže, aplikovat teplo, provádět zábaly, koupele a základní vodoléčebné procedury.
Po maturitě pracují pod dohledem lékaře nebo fyzioterapeuta při poskytování rehabilitační, léčebné a lázeňské péče. Mohou také pracovat ve wellness a fitness centrech, sportovních oddílech nebo ve vlastních masérských provozovnách.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách.
Výuka probíhá v nově vybavených prostorách školy. Praxe probíhá také na rehabilitačním oddělení Svitavské nemocnice, v soukromých rehabilitacích a zařízeních sociální péče na Svitavsku.
Praktická sestra
53-41-M/03
2022–234 roky40ČJ, MAnoNe
denní64/42Školné: 0
Tradiční obor pro dívky a chlapce s výborným uplatněním absolventů.
Žáci se naučí vykonávat základní ošetřovatelskou péči, například sledovat fyziologické funkce, aplikovat léky, odebírat biologický materiál, poskytovat první pomoc a další.
Teoretická výuka probíhá v moderně vybavených prostorách školy. Při praktickém vyučování spolupracujeme se Svitavskou nemocnicí a Dětským centrem Svitavy.
Absolventi se uplatní v lůžkových nebo ambulantních zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociální péče.
Mohou také pokračovat ve studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách, zejména zdravotnického zaměření.

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2022, Školy Online.