Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256

skola (zavináč) szs.svitavy.cz
461 535 100 Sekretariát
777 635 100 Ředitel
461 533 053 Ekonomka

Sídlo školy

Purkyňova 256/9
Svitavy, 56802

Domov mládeže

Kijevská 1909/7, Svitavy
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
PhDr. Radim Dřímal
Zřizovatel:
Pardubický kraj

Kontaktní osoby

11. října 2023
Přehlídka středních škol, odborných učilišť, středních odborných učilišť a vyšších odborných škol Chrudim, Chrudimská beseda, městské kulturní středisko, Široká 85 (08:00 - 17:00)
13.–14. října 2023
Schola Bohemia, Ideon Pardubice, Jiráskova 1963, 530 02 Pardubice
18. října 2023
Přehlídka středních škol Česká Třebová, Česká Třebová, Střední škola technická a dopravní G. Habrmana, Skalka 1692
19. října 2023
Přehlídka středních škol Svitavy, Svitavy, Multifunkční centrum Fabrika Svitavy, Wolkerova alej 92/18
19. října 2023 09:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
Srdečně zveme všechny zájemce o studium. Po škole vás provedou učitelé obou našich maturitních oborů - praktických sester a masérů ve zdravotnictví
20.–21. října 2023
Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2023 Hradec Králové, Kongresové, výstavní a společenské centrum ALDIS Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové
4. listopadu 2023 09:00–13:00 hod.
Den otevřených dveří
Srdečně zveme všechny zájemce o studium. Po škole vás provedou učitelé obou našich maturitních oborů - praktických sester a masérů ve zdravotnictví
10. listopadu 2023
Hitparáda škol a zaměstnavatelů Parádního kraje 2023, Enteria aréna, Sukova třída 1735, Pardubice (09:00 - 17:00)
25. listopadu 2023 09:00–13:00 hod.
Den otevřených dveří
Srdečně zveme všechny zájemce o studium. Po škole vás provedou učitelé obou našich maturitních oborů - praktických sester a masérů ve zdravotnictví
9. prosince 2023 09:00–13:00 hod.
Den otevřených dveří
Srdečně zveme všechny zájemce o studium. Po škole vás provedou učitelé obou našich maturitních oborů - praktických sester a masérů ve zdravotnictví
20. ledna 2024 09:00–13:00 hod.
Den otevřených dveří
Srdečně zveme všechny zájemce o studium. Po škole vás provedou učitelé obou našich maturitních oborů - praktických sester a masérů ve zdravotnictví
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Možnost prospěchového stipendia
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Stipendijní programy
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze

Angličtina, latina, němčina, ruština

Naše škola sídlí v krásné budově nedaleko centra města, poblíž autobusového i vlakového nádraží. Ve škole působí plně kvalifikovaní učitelé, kteří mají k dispozici moderní pomůcky a didaktickou techniku. Nabízíme rodinnou atmosféru a individuální přístup k žákům.
Při odborné výuce spolupracujeme se Svitavskou nemocnicí a Dětským centrem Svitavy. Praktická výuka masérů probíhá také v soukromých rehabilitacích a zařízení sociálních služeb.
Pro žáky připravujeme řadu aktivit – exkurze do Prahy, Anglie, Německa, Rakouska, Polska; různé soutěže; lyžařský a cyklistický kurz.
Stravování poskytujeme v jídelně přímo v budově školy, ubytování ve vlastním domově mládeže ve vzdálenosti 10 minut chůze od školy.
Srdečně zveme všechny zájemce k návštěvě školy ve dnech otevřených dveří nebo po domluvě kdykoliv.

Nabízíme čtyřleté maturitní obory vzdělání pro dívky a chlapce:

53-41-M/03 Praktická sestra
Tradiční obor s velmi dobrým uplatněním absolventů. Žáci se naučí vykonávat základní ošetřovatelskou péči, například sledovat fyziologické funkce, aplikovat léky, připravovat pacienty k léčebným výkonům, poskytovat první pomoc a další.
Absolventi jsou zdravotničtí pracovníci, kteří se uplatní v lůžkových i ambulantních zdravotnických zařízeních (nemocnice, léčebny, ordinace) a v zařízeních sociální péče (ústavy sociální péče, zařízení pro seniory). Absolventi pracují na pozici praktické sestry bez odborného dohledu.
Tento obor nabízíme i ve večerní formě vzdělávání.

2) Masér ve zdravotnictví (53-41-M/04)
Jde o atraktivní obor pro chlapce a dívky. SZŠ Svitavy ho nabízí jako jediná škola v Pardubickém kraji. Žáci se během studia naučí provádět klasické masáže, aplikovat teplo, provádět zábaly, koupele a základní vodoléčebné procedury.
Po maturitě pracují pod dohledem lékaře nebo fyzioterapeuta při poskytování rehabilitační, léčebné a lázeňské péče. Mohou také pracovat ve wellness a fitness centrech, sportovních oddílech nebo ve vlastních masérských provozovnách.

Absolventi obou oborů mohou po maturitě pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách, zejména ve zdravotnických oborech.¨

PhDr. Radim DŘÍMAL, ředitel
Purkyňova 256, 568 02 Svitavy
tel.: 461 535 100, 777635100
e-mail: skola@szs.svitavy.cz
www.szs.svitavy.cz
https://www.facebook.com/szs.svitavy

Školní jídelna je umístěna přímo v budově naší školy. Její provoz je přizpůsoben rozvrhu žáků, v jídelně se tak mohou stravovat žáci všech ročníků.
Jídelna zajišťuje celodenní stravování pro žáky všech svitavských středních škol, kteří jsou ubytovaní v domovech mládeže.
Jídelna připravuje kvalitní pokrmy české a mezinárodní kuchyně. Vaří se tradiční technologií, bez použití polotovarů a směsí. Oběd je obvykle doplněn o třetí chod – zeleninu, ovoce, salát nebo cereální tyčinku. Výběr je zpravidla ze dvou jídel.
Režijní náklady jídelny jsou hrazeny z rozpočtu školy, žáci platí pouze cenu potravin. Žáci ubytovaní v domově mládeže odebírají stravu v rozsahu snídaně - oběd - večeře - druhá večeře, ostatní žáci se mohou přihlásit k odběru obědů.
Objednávání stravy lze provést pomoci samoobslužného boxu ve školní jídelně a prostřednictvím internetové aplikace Strava.cz.
Vedoucí školní jídelny Věra Kavalcová, telefon 461 535 100, 702286742, e-mail kavalcov@szs.svitavy.cz.

Pro ubytování žáků školy slouží vlastní domov mládeže.
Adresa: Kijevská 1909/7, Svitavy
Cena ubytování za měsíc: 1350 Kč (2 a 3 lůžkový pokoj), 900 (4 lůžkový pokoj)
Telefon: 702286746
Vedoucí vychovatelka: Ivana Čermáková, e-mail dm@szs.svitavy.cz

Učebny jsou vybaveny novým žákovským nábytkem. V kmenových učebnách je nainstalována projekční technika, většinou doplněna interaktivní tabulí. Pro výuku oboru Praktická sestra jsou vybaveny dvě odborné učebny, pro obor Masér sportovní a rekondiční slouží taktéž dvě odborné učebny s elektricky polohovatelnými masérskými stoly a školní masérna v Domě s pečovatelskou službou Svitavy.
Škola dále disponuje laboratoří fyziky-chemie, učebnou IKT, učebnou psychologie a bohatou knihovnou.
Vydáváme také mezinárodní studentské průkazy ISIC.

Školu navštěvuje celkem 261 studentů a z toho je 85 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Masér ve zdravotnictví
53-41-M/04
2024–254 roky20ČJ, MAnoNe
denní33/20Školné: 0
Jde o atraktivní obor pro chlapce a dívky. SZŠ Svitavy ho nabízí jako jediná škola v Pardubickém kraji. Žáci se během studia naučí provádět klasické masáže, aplikovat teplo, provádět zábaly, koupele a základní vodoléčebné procedury.
Po maturitě pracují pod dohledem lékaře nebo fyzioterapeuta při poskytování rehabilitační, léčebné a lázeňské péče. Mohou také pracovat ve wellness a fitness centrech, sportovních oddílech nebo ve vlastních masérských provozovnách.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách.
Výuka probíhá v nově vybavených prostorách školy. Praxe probíhá také na rehabilitačním oddělení Svitavské a Litomyšlské nemocnice, v soukromých rehabilitacích a zařízeních sociální péče na Svitavsku.
Praktická sestra
53-41-M/03
2024–254 roky40ČJ, MAnoNe
denní76/49Školné: 0
Tradiční obor pro dívky a chlapce s výborným uplatněním absolventů.
Žáci se naučí vykonávat základní ošetřovatelskou péči, například sledovat fyziologické funkce, aplikovat léky, odebírat biologický materiál, poskytovat první pomoc a další.
Teoretická výuka probíhá v moderně vybavených prostorách školy. Při praktickém vyučování spolupracujeme zejména se Svitavskou a Litomyšlskou nemocnicí, dále Dětským centrem Svitavy.
Absolventi se uplatní v lůžkových nebo ambulantních zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociální péče.
Mohou také pokračovat ve studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách, zejména zdravotnického zaměření

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.