Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256

skola (zavináč) szs.svitavy.cz
461 535 100 Sekretariát
461 531 491 Ředitel
461 533 053 Ekonomka

Sídlo školy

Purkyňova 256/9
Svitavy, 56802

Domov mládeže

Kijevská 1909/7, Svitavy
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
PhDr. Radim Dřímal
Zřizovatel:
Pardubický kraj

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém klasifikace
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze

Angličtina, němčina, ruština

Naše škola sídlí v krásné budově nedaleko centra města, poblíž autobusového i vlakového nádraží. Ve škole působí plně kvalifikovaní učitelé, kteří mají k dispozici moderní pomůcky a didaktickou techniku. Nabízíme rodinnou atmosféru a individuální přístup k žákům.
Při odborné výuce spolupracujeme se Svitavskou nemocnicí a Dětským centrem Svitavy. Praktická výuka masérů probíhá také v soukromých rehabilitacích a zařízení sociálních služeb.
Pro žáky připravujeme řadu aktivit – exkurze do Prahy, Anglie, Německa, Rakouska, Polska; různé soutěže; lyžařský a cyklistický kurz.
Stravování poskytujeme v jídelně přímo v budově školy, ubytování ve vlastním domově mládeže ve vzdálenosti 10 minut chůze od školy.
Srdečně zveme všechny zájemce k návštěvě školy ve dnech otevřených dveří nebo po domluvě kdykoliv.

Nabízíme čtyřleté maturitní obory vzdělání pro dívky a chlapce:

53-41-M/03 Praktická sestra
Tradiční obor s velmi dobrým uplatněním absolventů. Žáci se naučí vykonávat základní ošetřovatelskou péči, například sledovat fyziologické funkce, aplikovat léky, připravovat pacienty k léčebným výkonům, poskytovat první pomoc a další.
Absolventi jsou zdravotničtí pracovníci, kteří se uplatní v lůžkových i ambulantních zdravotnických zařízeních (nemocnice, léčebny, ordinace) a v zařízeních sociální péče (ústavy sociální péče, zařízení pro seniory). Absolventi pracují na pozici praktické sestry bez odborného dohledu.
Tento obor nabízíme i ve večerní formě vzdělávání.

2) Masér ve zdravotnictví (53-41-M/04)
Jde o atraktivní obor pro chlapce a dívky. SZŠ Svitavy ho nabízí jako jediná škola v Pardubickém kraji. Žáci se během studia naučí provádět klasické masáže, aplikovat teplo, provádět zábaly, koupele a základní vodoléčebné procedury.
Po maturitě pracují pod dohledem lékaře nebo fyzioterapeuta při poskytování rehabilitační, léčebné a lázeňské péče. Mohou také pracovat ve wellness a fitness centrech, sportovních oddílech nebo ve vlastních masérských provozovnách.

Absolventi obou oborů mohou po maturitě pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách, zejména ve zdravotnických oborech.¨

PhDr. Radim DŘÍMAL, ředitel
Purkyňova 256, 568 02 Svitavy
tel.: 461 535 100, 777635100
e-mail: skola@szs.svitavy.cz
www.szs.svitavy.cz
https://www.facebook.com/szs.svitavy

Školní jídelna je umístěna přímo v budově naší školy. Její provoz je přizpůsoben rozvrhu žáků, v jídelně se tak mohou stravovat žáci všech ročníků.
Jídelna zajišťuje celodenní stravování pro žáky všech svitavských středních škol, kteří jsou ubytovaní v domovech mládeže.
Jídelna připravuje kvalitní pokrmy české a mezinárodní kuchyně. Vaří se tradiční technologií, bez použití polotovarů a směsí. Oběd je obvykle doplněn o třetí chod – zeleninu, ovoce, salát nebo cereální tyčinku. Výběr je zpravidla ze dvou jídel.
Režijní náklady jídelny jsou hrazeny z rozpočtu školy, žáci platí pouze cenu potravin. Žáci ubytovaní v domově mládeže odebírají stravu v rozsahu snídaně - oběd - večeře - druhá večeře, ostatní žáci se mohou přihlásit k odběru obědů.
Objednávání stravy lze provést pomoci samoobslužného boxu ve školní jídelně a prostřednictvím internetové aplikace Strava.cz.
Vedoucí školní jídelny Věra Kavalcová, telefon 461 535 100, 702286742, e-mail kavalcov@szs.svitavy.cz.

Pro ubytování žáků školy slouží vlastní domov mládeže.
Adresa: Kijevská 1909/7, Svitavy
Cena ubytování za měsíc: 1350 Kč (2 a 3 lůžkový pokoj), 900 (4 lůžkový pokoj)
Telefon: 702286746
Vedoucí vychovatelka: Ivana Čermáková, e-mail dm@szs.svitavy.cz

Učebny jsou vybaveny novým žákovským nábytkem. V kmenových učebnách je nainstalována projekční technika, většinou doplněna interaktivní tabulí. Pro výuku oboru Praktická sestra jsou vybaveny dvě odborné učebny, pro obor Masér sportovní a rekondiční slouží taktéž dvě odborné učebny s elektricky polohovatelnými masérskými stoly a školní masérna v Domě s pečovatelskou službou Svitavy.
Škola dále disponuje laboratoří fyziky-chemie, učebnou IKT, učebnou psychologie a bohatou knihovnou.
Vydáváme také mezinárodní studentské průkazy ISIC.

Školu navštěvuje celkem 226 studentů a z toho je 85 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s maturitou
Masér ve zdravotnictví
53-41-M/04
2021–224 roky20
denníŠkolné: 0
Jde o atraktivní obor pro chlapce a dívky. SZŠ Svitavy ho nabízí jako jediná škola v Pardubickém kraji. Žáci se během studia naučí provádět klasické masáže, aplikovat teplo, provádět zábaly, koupele a základní vodoléčebné procedury.
Po maturitě pracují pod dohledem lékaře nebo fyzioterapeuta při poskytování rehabilitační, léčebné a lázeňské péče. Mohou také pracovat ve wellness a fitness centrech, sportovních oddílech nebo ve vlastních masérských provozovnách.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách.
Výuka probíhá v nově vybavených prostorách školy. Praxe probíhá také na rehabilitačním oddělení Svitavské nemocnice, v soukromých rehabilitacích a zařízeních sociální péče na Svitavsku.
Praktická sestra
53-41-M/03
2021–224 roky40ČJ, MAnoAno
denní76/40

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika

Školy Online
© 2002–2021, Školy Online.