Logo Stredniskoly.cz

Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256

www.szs.svitavy.cz
www.facebook.com/szs.svitavy
skola (zavináč) szs.svitavy.cz
461 535 100 (Sekretariát)
461 531 491 (Ředitel)
461 533 053 (Ekonomka)

Sídlo školy

Purkyňova 256
Svitavy, 56802

Domov mládeže

Kijevská 1909/7, Svitavy
Hodnocení prezentace (Co je to?):
75,72 %
Typ školy: Veřejná škola
Ředitel(ka): PhDr. Radim Dřímal
Zřizovatel:Pardubický kraj
IČ:00498815
Kapacita školy:270 žáků
Kontaktní osoby:Mgr. Marie Štarhová (zástupkyně ředitele), 775 635 140
PhDr. Radim Dřímal (ředitel), 777 635 140
Mgr. Jana Brixová (výchovná poradkyně), 702 286 748
Věra Kavalcová (vedoucí ŠJ), 702 286 742
Milena Janoušková (ekonomka), 702 286 744
Poměr dívek a chlapců:

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém klasifikace
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní knihovna
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zahraniční výlety a exkurze

Představení SZŠ Svitavy

Naše škola sídlí v krásné budově nedaleko centra města, poblíž autobusového i vlakového nádraží. Ve škole působí plně kvalifikovaní učitelé, kteří mají k dispozici moderní pomůcky a didaktickou techniku. Nabízíme rodinnou atmosféru a individuální přístup k žákům.
Při odborné výuce spolupracujeme se Svitavskou nemocnicí a Dětským centrem Svitavy. Praktická výuka masérů probíhá také v soukromých rehabilitacích a zařízení sociálních služeb.
Pro žáky připravujeme řadu aktivit – exkurze do Prahy, Anglie, Německa, Rakouska, Polska; různé soutěže; lyžařský a cyklistický kurz.
Stravování poskytujeme v jídelně přímo v budově školy, ubytování ve vlastním domově mládeže ve vzdálenosti 10 minut chůze od školy.
Srdečně zveme všechny zájemce k návštěvě školy ve dnech otevřených dveří nebo po domluvě kdykoliv.

Nabízíme čtyřleté maturitní obory vzdělání pro dívky a chlapce:

53-41-M/03 Praktická sestra
Tradiční obor s velmi dobrým uplatněním absolventů. Žáci se naučí vykonávat základní ošetřovatelskou péči, například sledovat fyziologické funkce, aplikovat léky, připravovat pacienty k léčebným výkonům, poskytovat první pomoc a další.
Absolventi jsou zdravotničtí pracovníci, kteří se uplatní v lůžkových i ambulantních zdravotnických zařízeních (nemocnice, léčebny, ordinace) a v zařízeních sociální péče (ústavy sociální péče, zařízení pro seniory). Absolventi pracují na pozici praktické sestry bez odborného dohledu.
Tento obor nabízíme i ve večerní formě vzdělávání.

69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční
Moderní obor vzdělání, který nabízíme jako jediná škola zřizovaná Pardubickým krajem. Žáci se naučí poskytovat masérské služby, tj. provádět vhodný druh masáže částí nebo celého těla, obsluhovat přístrojové vybavení a používat masážní přípravky.
Své praktické dovednosti a znalosti zdravého životního stylu mohou absolventi uplatnit prováděním masérské praxe ve vlastních provozovnách, studiích, fitness a wellness centrech, sportovních a lázeňských zařízeních.

Po maturitě mohou absolventi obou oborů pokračovat ve studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách.

PhDr. Radim DŘÍMAL, ředitel
Purkyňova 256, 568 02 Svitavy
tel.: 461 535 100, 777635100
e-mail: skola@szs.svitavy.cz
www.szs.svitavy.cz
https://www.facebook.com/szs.svitavy

Stravování

Školní jídelna je umístěna přímo v budově naší školy. Její provoz je přizpůsoben rozvrhu žáků, v jídelně se tak mohou stravovat žáci všech ročníků.
Jídelna zajišťuje celodenní stravování pro žáky všech svitavských středních škol, kteří jsou ubytovaní v domovech mládeže.
Jídelna připravuje kvalitní pokrmy české a mezinárodní kuchyně. Vaří se tradiční technologií, bez použití polotovarů a směsí. Oběd je obvykle doplněn o třetí chod – zeleninu, ovoce, salát nebo cereální tyčinku. Výběr je zpravidla ze dvou jídel.
Režijní náklady jídelny jsou hrazeny z rozpočtu školy, žáci platí pouze cenu potravin. Žáci ubytovaní v domově mládeže odebírají stravu v rozsahu snídaně - oběd - večeře - druhá večeře, ostatní žáci se mohou přihlásit k odběru obědů.
Strávníci se prokazují při výdeji bezkontaktním čipem (záloha 115 Kč) nebo školním průkazem ISIC.
Objednávání stravy lze provést pomoci samoobslužného boxu ve školní jídelně a prostřednictvím internetové aplikace Strava.cz.

Cena stravného: snídaně 16 Kč, oběd 29 Kč, večeře 23 Kč, druhá večeře 12 Kč.

Veškeré dotazy ke stravování zodpoví vedoucí školní jídelny pí Kavalcová, telefon 461 535 100, 702286742, e-mail kavalcov@szs.svitavy.cz.

Ubytování

Pro ubytování žáků školy slouží vlastní domov mládeže.
Adresa: Kijevská 1909/7, Svitavy
Cena ubytování za měsíc: 1250 Kč (2 a 3 lůžkový pokoj), 900 (4 lůžkový pokoj)
Telefon: 702286746
Vedoucí vychovatelka: Ivana Čermáková, e-mail dm@szs.svitavy.cz

Vybavení

Učebny jsou vybaveny novým žákovským nábytkem. V kmenových učebnách je nainstalována projekční technika, většinou doplněna interaktivní tabulí. Pro výuku oboru Praktická sestra jsou vybaveny dvě odborné učebny, pro obor Masér sportovní a rekondiční slouží taktéž dvě odborné učebny s elektricky polohovatelnými masérskými stoly a školní masérna v Domě s pečovatelskou službou Svitavy.
Škola dále disponuje laboratoří fyziky-chemie, učebnou IKT, učebnou psychologie a bohatou knihovnou.
Vydáváme také mezinárodní studentské průkazy ISIC.

Studijní a učební obory
Kód oboru (KKOV) – Název oboru
Školní vzdělávací program
Druh studiaPro školní rokDélka studiaForma studiaPočet přijímaných žáků
5341M03 – Praktická sestraStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Praktická sestra
5341M03 – Praktická sestraStřední vzdělání s maturitou2020–20215 rokůVečerní0
Všeobecné informace o oboru Praktická sestra
6941L02 – Masér sportovní a rekondičníStřední vzdělání s maturitou2020–20214 rokyDenní0
Všeobecné informace o oboru Masér sportovní a rekondiční
5341M03 – Praktická sestraStřední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní60
Tradiční obor pro dívky a chlapce s velmi dobrým uplatněním absolventů.
Žáci se naučí vykonávat základní ošetřovatelskou péči, například sledovat fyziologické funkce, aplikovat léky, odebírat biologický materiál, poskytovat první pomoc a další.
Teoretická výuka probíhá v moderně vybavených prostorách školy. Při praktickém vyučování spolupracujeme se Svitavskou nemocnicí a Dětským centrem Svitavy.
Absolventi se uplatní v lůžkových i ambulantních zdravotnických zařízeních (nemocnice, léčebny, ordinace) a v zařízeních sociální péče (ústavy sociální péče, zařízení pro seniory). Mohou také pokračovat ve studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách, zejména se zdravotnickým zaměřením.
Všeobecné informace o oboru Praktická sestra
Školné: 0
6941L02 – Masér sportovní a rekondičníStřední vzdělání s maturitou2019–20204 rokyDenní20
Jde o atraktivní obor pro chlapce a dívky. SZŠ Svitavy ho nabízí jako jediná škola zřizovaná Pardubickým krajem.
Žáci se během studia naučí poskytovat masérské služby, tj. provádět vhodný druh masáže části nebo celého těla, používat masážní přípravky a obsluhovat přístrojové vybavení.
Po maturitě si mohou otevřít vlastní masážní studio, mohou pracovat ve fitness a wellness centrech, sportovních a lázeňských zařízeních. Absolventi také mohou pokračovat ve studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách.
Výuka probíhá v nově vybavených prostorách školy. Praxe probíhá také na rehabilitačním oddělení Svitavské nemocnice, v soukromých rehabilitacích a zařízeních sociální péče na Svitavsku.
Všeobecné informace o oboru Masér sportovní a rekondiční
Školné: 0

Fotogalerie

Budova školyZdravotnický asistent - praxe v nemocniciOdborná učebna ošetřovatelstvíOdborná učebna pro masérySlavnostní zahájení praktického vyučováníSoutěž první pomociPřehlídka středních školZahraniční exkurze do AnglieLiterárně historická exkurze do PrahyMaturitní plesPoslední zvoněníSlavnostní předávání maturitních vysvědčeníVýuka masážíVýuka masážíExkurze do Prahy - září 2016Exkurze do Prahy - září 2016Exkurze do Odborného léčebného ústavu JevíčkoExkurze do Odborného léčebného ústavu JevíčkoVe školní jídelně vařil mistr kuchařVe školní jídelně vařil mistr kuchařZážitkový seminář k problematice nevidomýchSvitavská nemocnice slaví 130 letOslavy 130 let Svitavské nemocniceHistorická exkurze do PolskaHistorická exkurze do PolskaHistorická exkurze do PolskaSvitavský majálesSvitavský majálesRomeo a Julie v angličtině v provedení studentůRomeo a Julie v angličtině v provedení studentůSportovně turistický kurzSportovně turistický kurzAdaptační kurz 1. ročníkuAdaptační kurz 1. ročníkuAdaptační kurz 1. ročníkuÚstní maturitní zkouškyÚstní maturitní zkouškyZahájení praktického vyučování 3.ročníku oboru ZA (září 2016)Zahájení praktického vyučování 3.ročníku oboru ZA (září 2016)Stužkovací večírek (listopad 2016)Stužkovací večírek (listopad 2016)Exkurze do Vídně (listopad 2016)Přehlídky středních škol Přehlídky středních škol Odborná exkurze 4. ročníku (listopad 2016)Maturanti darují krev (prosinec 2016)Maturanti darují krev (prosinec 2016)Vánoční zpívání 2016Vánoční zpívání 2016Vánoční zpívání 2016Vánoční zpívání 2016Vánoční zpívání 2016Školní masérna v domě s pečovatelskou službouŠkolní masérna v domě s pečovatelskou službouVrstevnický program Hrou proti AIDSVrstevnický program Hrou proti AIDSŠkolní kolo soutěže Zlatý masérŠkolní kolo soutěže Zlatý masérNejmodernější lůžko Linet s bočním náklonem

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.