Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední zdravotnická škola, Tábor

info (zavináč) szs-tabor.cz
381 252 514 Sekretariát
381 259 596 Ředitelka

Sídlo školy

Mostecká 1912
Tábor, 39041

Odloučené pracoviště

Nemocnice Tábor, a.s.
Kpt. Jaroše 2000, Tábor

Domov mládeže

Střední průmyslová škola strojnická a stavební
Komenského 1670, Tábor
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Mgr. Jana Jandáčková
Zřizovatel:
KÚ-JČ České Budějovice

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

26. listopadu 2021 – 30. června 2022
Individuální prohlídky školy
Na základě tel domluvy si lze prohlédnout školu kdykoliv s individuálním doprovodem:-)
14. ledna 2022 13:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
Volné parkování vedle školy
15.–21. ledna 2022
Lyžařský Kurz Šumav - Špičák
17.–26. června 2022
Sportovně turistický kurz v Chorvatsku
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Hostování zahraničních učitelů
 • Lyžařské kurzy
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků s rodilým mluvčím
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, latina, němčina

Pracovník v sociálních službách - přímá obslužná péče o osoby v ambulantních, nebo pobytových zařízeních pobytových služeb.
Počet hodin: 180
Absolventi kurzu pak mohou pracovat například v domovech pro seniory, v ústavech sociální péče, denních stacionářích a dalších sociálních zařízeních. Kurz se otevírá podle potřeb a počtu přihlášek.

Kurz je určen pro pomocný zdravotnický personál.
Sanitáři pracují pod vedením zdravotnického pracovníka s vyšší odbornou kvalifikací ve zdravotnických zařízeních a náplň práce je vymezena vyhláškou 424/2004.

Stravování je zajištěno na domově mládeže v těsné blízkosti školy s možností objednávání stravy přes internet. Objednávky stravy jsou elektronicky i přes mobilní aplikaci a je na výběr zpravidla ze 3 jídel. Poslední volba jsou zeleninové saláty. O hlavní přestávce jsou dodávány do školy plněné housky, zeleninové saláty a bagety.

Ubytování je zajištěno v domově mládeže průmyslové školy v těsné blízkosti školy. Pro naši školu jsou rezervována místa v potřebném počtu.

3 odborné učebny, laboratoř chemie, tělocvična, knihovna, vlastní venkovní hřiště, automaty na nápoje a sušenky, možnost tisku a kopírování ve škole, moderní audiovizuální technika, PC s trvalým připojením na internet pro žáky v průběhu dne, Wi-Fi

Rodiče jsou informování o průběžné klasifikaci a docházce žáků pomocí systému Bakaláři. Přímé telefonické spojení s jednotlivými vyučujícími. Žáci mohou využívat kopírku, tiskárnu, knihovnu i výpočetní techniku v průběhu výuky. Škola má svou zahradu s parkovou úpravou. V těsné blízkosti jsou 2 sportovní hřiště.

Na základě spolupráce s Nemocnicí v Táboře a.s.provádíme odborné praxe naších žáků v předmětu "Ošetřování nemocných a Odborný výcvik". V Nemocnici máme kvalitní zázemí a moderní zdravotnické pracoviště pro potřeby výuky. Ve třetím ročníku probíhají měsíční odborné praxe.

Školu navštěvuje celkem 367 studentů a z toho je 93 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Ošetřovatel (Ošetřovatelka)
53-41-H/01
2022–233 roky25AnoNe
denní25/25Školné: 0
Absolventi se uplatní ve zdravotnických zařízeních a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích. Absolventi se mohou dále vzdělávat na středních odborných školách, zejména v ošetřovatelských oborech a v odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky.
Střední vzdělání s maturitou
Praktická sestra (Praktická sestra)
53-41-M/03
2022–234 roky60B, ČJAnoNe
denní90/60Školné: 0
Absolvent je způsobilý vykonávat povolání praktická sestra v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.
Vzdělávání je ukončené maturitní zkouškou.
Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a při poskytování komunitní nebo domácí zdravotní péče i jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb, zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a respitní péče.
Absolvent se může dále vzdělávat na vysokých nebo vyšších školách.

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, B = biologie, ČJ = český jazyk

Školy Online
© 2002–2022, Školy Online.