Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední zdravotnická škola, Tábor

info (zavináč) szs-tabor.cz
381 252 514 Sekretariát
381 259 596 Ředitelka

Sídlo školy

Mostecká 1912
Tábor, 39041

Odloučené pracoviště

Nemocnice Tábor, a.s.
Kpt. Jaroše 2000, Tábor

Domov mládeže

Střední průmyslová škola strojnická a stavební
Komenského 1670, Tábor
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Mgr. Jana Jandáčková
Zřizovatel:
KÚ-JČ České Budějovice

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

4. března 2021 – 30. dubna 2021
Individuální prohlídky školy
Na základě tel domluvy si lze prohlédnout školu
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Počítačová učebna přístupná studentům po vyučování
 • Podpora výuky vlastním systémem e–learningu
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Školní knihovna se studovnou
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Tvorba vlastních výukových programů
 • Úzká spolupráce se zaměstnavateli
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • WiFi internet v domově mládeže
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Angličtina, latina, němčina

Pracovník v sociálních službách - přímá obslužná péče o osoby v ambulantních, nebo pobytových zařízeních pobytových služeb
Počet hodin: 180
Absolventi kurzu pak mohou pracovat například v domovech pro seniory, v ústavech sociální péče, denních stacionářích a dalších sociálních zařízeních.

Kurz je určen pro pomocný zdravotnický personál.
Sanitáři pracují pod vedením zdravotnického pracovníka s vyšší odbornou kvalifikací ve zdravotnických zařízeních a náplň práce je vymezena vyhláškou 424/2004.

Stravování je zajištěno na domově mládeže v těsné blízkosti školy s možností objednávání stravy přes internet. O hlavní přestávce jsou zajištěny čerstvé housky, bagety.a zeleninové saláty.

Ubytování je zajištěno v domově mládeže průmyslové školy v těsné blízkosti školy.

Odborné učebny, laboratoře, tělocvična, knihovna, vlastní venkovní hřiště, automaty na nápoje a sušenky, možnost kopírování ve škole, moderní audiovizuální technika, PC s trvalým připojením na internet pro žáky

Rodiče jsou informování o průběžné klasifikaci žáků pomocí systému Bakaláři

Nemocnice Tábor a.s. nám umožňuje zajistit odborné praxe naších žáků a zároveň zde probíhá praktická výuka předmětu ošetřování nemocných. Díky dlouhodobé spolupráci máme kvalitní zázemí a odborné i moderní zdravotnické pracoviště pro potřeby výuky

Žáci mohou využívat kopírku, tiskárnu, knihovnu i výpočetní techniku v průběhu výuky. Škola má svou zahradu s parkovou úpravou.

Školu navštěvuje celkem 367 studentů a z toho je 93 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Ošetřovatel
53-41-H/01
2021–223 roky30
denní
Absolventi se uplatní ve zdravotnických zařízeních a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích. Absolventi se mohou dále vzdělávat na středních odborných školách, zejména v ošetřovatelských oborech a v odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky.
Střední vzdělání s maturitou
Praktická sestra
53-41-M/03
2021–224 roky60
denní
Absolvent čtyřletého oboru, který úspěšně vykonal maturitní zkoušku, se může dále vzdělávat ve všech typech vysokých nebo vyšších škol, zejména v ošetřovatelských oborech.
Ihned po maturitě může začít pracovat ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a v domácí ošetřovatelské péči. Jako zdravotnický pracovník najde také uplatnění v zařízeních sociální péče.
Praktická sestra
53-41-M/03
2021–225 roků30
dálkové
Absolvent čtyřletého oboru, který úspěšně vykonal maturitní zkoušku, se může dále vzdělávat ve všech typech vysokých nebo vyšších škol, zejména v ošetřovatelských oborech.
Ihned po maturitě může začít pracovat ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a v domácí ošetřovatelské péči. Jako zdravotnický pracovník najde také uplatnění v zařízeních sociální péče.

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené

Školy Online
© 2002–2021, Školy Online.