Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Střední zdravotnická škola

sekretariat (zavináč) szsvinohrady.cz
studijni (zavináč) szsvinohrady.cz
246 090 822 Zástupkyně ředitelky
246 090 805 Sekretariát
246 090 802 Studijní oddělení

Sídlo školy

Ruská 91/2200
Praha 10, 10000
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
PhDr. et Mgr. Ivanka Kohoutová, Ph.D.
Zřizovatel:
Hlavní město Praha

Kontaktní osoby

Dny otevřených dveří, burzy škol a další akce

 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

 • Adaptační kurzy
 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Dataprojektor s počítačem v každé učebně
 • Lyžařské kurzy
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Podporováno používání notebooků při výuce
 • Přijímací zkoušky nanečisto
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní intranet
 • Školní knihovna
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Vlastní posilovna
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zabezpečení školy kamerovým systémem
 • Zahraniční výlety a exkurze

Angličtina, francouzština, latina, němčina, ruština, španělština

Ve škole je výdejna obědů, které zajišťuje firma ERTUS. Výběr ze tří jídel.

Škola nezajišťuje ubytování, pouze poskytuje kontakt na Domovy mládeže.

Dvě počítačové učebny, sedm odborných učeben, jazykové učebny, dataprojektory, interaktivní tabule, chemická laboratoř, tělocvična, knihovna, posilovna, oddychový koutek, zahrada.

Škola pořádá lyžařský výcvik, adaptační kurzy pro 1. ročníky, sportovní kurzy, zahraniční zájezdy, projekty se zahraničními partnery, odborné exkurze, odborné stáže v zahraničí, další vzdělávání pedagogických pracovníků, kurzy akreditované MZ a MŠMT.

Školu navštěvuje celkem 684 studentů a z toho je 80 % dívek.

Obor (ŠVP)Školní rokDélka studiaPřijmouPřijímací zkouškyPLPOZP
Forma studiaPřihl./přij.
min. rok
Střední vzdělání s výučním listem
Ošetřovatel
53-41-H/01
2024–253 roky0AnoNe
denní0/0
Střední vzdělání s maturitou
Bezpečnostně právní činnost
68-42-M/01
2024–254 roky0ČJ, M, TV, POAnoNe
denní0/0
Ortoticko-protetický technik
53-44-M/01
2024–254 roky0ČJ, MAnoNe
denní0/0
Praktická sestra
53-41-M/03
2024–254 roky0ČJ, MAnoNe
denní0/0
Sociální činnost
75-41-M/01
2024–254 roky0ČJ, MAnoNe
denní0/0
Zdravotnické lyceum
78-42-M/04
2024–254 roky0ČJ, MAnoAno
denní0/0

PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika, TV = tělesná výchova, PO = pohovor

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.